Artikel laten voorlezen

Terwijl er veel aandacht is voor een economisch krimpscenario’s verdient oog voor groei natuurlijk ook actieve monitoring

VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET) vanaf augustus 2018 + 200-daags gemiddelde

VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET) vanaf augustus 2018 + 200-daags gemiddelde

The Mosaic Company (MOS) is de grootste Amerikaanse producent van kalium- en fosfaatmeststoffen. De agrarische

De VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET) investeert internationaal in vastgoed. De aanbieder van deze onroerend goed tracker beschouwt vastgoed als een hoeksteen in vermogensportefeuilles. Uiteraard doet spreiden (van vermogen over verschillende asset classes) op de langetermijn meestal verblijden. De actuele technische conditie wordt op basis van klassieke trendanalyse op dit moment als zorgelijk beoordeeld. De dubbele top in de beurskoers van de ‘TRET’-ETF in de afgelopen twaalf maanden is een trendomkeerpatroon. De daling onder de stijgende trendlijn dit jaar en notering onder de 12-maands dieptepunten is een zichtbaar bewijs van een verandering in de trendrichting.

De recente herstelbeweging naar de gebroken stijgende steunlijn biedt bestaande aandeelhouders ideale kansen om risicobeperkende maatregelen te nemen. Onder € 42 is er haast geboden.

iShares European Property UCITS ETF (IPRP) op maandbasis vanaf 2005 + 12/36 maands gemiddelden

iShares European Property UCITS ETF (IPRP) op maandbasis vanaf 2005 + 12/36 maands gemiddelden

Het koersverloop van iShares European Property UCITS ETF (IPRP) geeft een urgent aanleiding om met moeizamer marktomstandigheden in Europees vastgoed rekening te houden. De basisgedachte hierbij is dat via de beurskoers aanwijzingen worden gegeven omtrent wat de markt nu weet en vermoedt. Samengevat: alle informatie bevindt zich in de beurskoers. De koersgrafiek op maandbasis toont terugkerende zwakte onder de laagste maandelijkse slotkoersen van 2015 en 2020. Ook zijn de 12-maands en 36-maands simpel koersgemiddelden neerwaarts gericht. Het voortschrijdend inzicht leidt tot de conclusie dat aanbod domineert. Vanuit een trendvolgend perspectief zal het investeringsmotief en de bijhorende beleggingshorizon nog eens goed overpeinst moeten worden.

Unibail-Rodamco-Westfield op weekbasis vanaf augustus 2020 + 10-/40-weeks gemiddelden

Unibail-Rodamco-Westfield op weekbasis vanaf augustus 2020 + 10-/40-weeks gemiddelden

Trendvolgers in het vastgoedaandeel Unibail-Rodamco-Westfield worden deze maand gewaarschuwd voor afwaarderingen in de beurskoers. In de eerste plaats is een stijgend trendkanaal in juni dit jaar afgebroken en blijkt sinds juni vorig jaar sprake van een dalend trendkanaal. De hellingshoek van het 40-weeks simpel gemiddelde is omlaag gericht. Het 10-weeks simpel gemiddelde toont een dalende golfslag na de top begin augustus vorig jaar en noteert nu onder het 40-weeks gemiddelde. Zodra de beursnotering onder beide (dalende) gemiddelden beweegt dan is de boodschap van ‘de markt’ glashelder: er wordt beurswaarde vernietigd. Onder € 45 nemen de neerwaartse koersrisico’s waarschijnlijk versneld toe.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Hoogste dagkoers
Laagste dagkoers
---
---
---
---

Displaying the --- grafiek

Displaying today's chart