Artikel laten voorlezen

Als gevolg van de (beoogde) renteverhogingen in de VS en Europa en minder agressief Japans rentebeleid daalt de Japanse yen.

USD/JPY op maandbasis vanaf 1971 + relatieve sterkte index (RSI)

USD/JPY op maandbasis vanaf 1971 + relatieve sterkte index (RSI) | TA Loef

Er zijn allerlei spanningen in de financiële wereld die tot hevige beweeglijkheid kunnen leiden in de obligatiemarkten, aandelenmarkten en de valutamarkten. Met name door het voornemen van het Amerikaanse stelsel van centrale banken om via renteverhogingen de oplopende inflatie onder controle te krijgen heeft geleid tot een relatief sterke Amerikaanse dollar. Een stijgende US dollar heeft naar verluid grote gevolgen voor de wereldwijde schuldenproblematiek. De US dollar heeft tegenover de Japanse yen in de afgelopen 12 maanden een decennialang dalende weerstandlijn op overtuigende wijze gepasseerd. Vroeg of laat volgt doorgaans een terugtest van het uitbraakniveau. USD/JPY is nu op maandbasis het meest overgewaardeerd in de laatste decennia. Er komt daardoor waarschijnlijk een moment waarop ook de US dollar een stap terug moet/zal doen.

EUR/JPY op maandbasis vanaf 2000 + relatieve sterkte index (RSI)

EUR/JPY op maandbasis vanaf 2000 + relatieve sterkte index (RSI) | TA Loef

Het valutapaar EUR/JPY toont deze maand de ambitie om de koerstop van eind 2014 bij 150 te testen in de rol van meerjarige weerstand. Een goede reden om een neerwaartse reactie in EUR/JPY rekening te houden is de technische overwaardering gemeten via de relatieve sterkte index (RSI) op maandbasis. Een weerstand is een weerstand, totdat het tegendeel blijkt. Het verleden toont evenwel aan dat den overwaardering geen garantie is voor een neerwaartse reactie. De beursjaren 2003 en eind 2006/begin 2007 illustreerden destijds aan aanhoudende stijging in EUR/JPY (lees: daling in de Japanse yen). Valuta-effecten spelen een rol bij internationale spreiding in o.a. Japanse aandelentitels. De wisselkoers EUR/JPY verdient nu bovengemiddelde aandacht.

iShares MSCI Japan UCITS ETF (IJPN) op maandbasis vanaf februari 2005

iShares MSCI Japan UCITS ETF (IJPN) op maandbasis vanaf februari 2005 | TA Loef

De aandelentracker iShares MSCI Japan UCITS ETF (genoteerd in euro’s aan Euronext Amsterdam) beweegt sinds het dieptepunt begin 2009 in een stijgende trend. Ook Japanse aandelen hebben dit jaar last van verkoopdruk, ondanks het feit dat de daling van de Japanse yen exportvoordelen met zich meebrengt. Daar staat het importeren van duurdere goederen tegenover. iShares MSCI Japan UCITS ETF (IJPN) zakt momenteel weg naar het laagste niveau van dit jaar, waarbij er nog ruimte is voor meer zwakte richting de meerjarige stijgende steunlijn(en). Tussen € 11,50 en € 12,00 mag er langetermijn terugkerende vraag worden verwacht. Het ziet er echter naar uit dat de verkoopdruk vanuit de valutamarkt in de yen dus nog wel even kan aanhouden.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Hoogste dagkoers
Laagste dagkoers
---
---
---
---

Displaying the --- grafiek

Displaying today's chart