De in Amsterdam genoteerde small caps en large caps tonen ernstige tekenen van zwakte.

ASCX vanaf 2017 op dagbasis

ASCX vanaf 2017 op dagbasis

De ASCX index vertegenwoordigt op het Dam de aandelen met een kleinere marktkapitalisatie ten opzichte van de large caps (AEX) en mid caps (AMX). Deze ASCX-index bereikte begin september dit jaar de hoogste stand van 2021 en toont een dubbele (lagere) top in de maanden oktober en november. Recent werden de bodemniveaus van juli en oktober neerwaarts gepasseerd. Hierdoor ontstaat een technisch beeld dat herinneringen oproept aan het dramatisch verlopen vierde kwartaal van 2018. Of deze herinnering terecht is of niet blijkt o.a. uit de volgende twee afgebeelde koersgrafieken.

MSCI Netherlands vanaf 2020 op maandbasis (semi-log schaal) + relatieve sterkte index (RSI)

MSCI Netherlands vanaf 2020 op maandbasis (semi-log schaal) + relatieve sterkte index (RSI)

De in US dollar genoteerde MSCI Netherlands index toont vanaf 2009 een stijgend trendkanaal. Dit jaar lijkt er sprake van een opwaartse uitbraakpoging boven de stijgende weerstandslijn, echter deze lijkt gedoemd te mislukken. De relatieve sterkte index (RSI) is dit jaar extreem overgewaardeerd geraakt, hetgeen het spiegelbeeld is van de onderwaardering begin 2009. Momenteel is er sprake van een daling in de RSI en dat duidt op een verlies in het opwaartse momentum. Deze situatie werd eerder gesignaleerd in 2015 en daarvoor in 2007 en blijkt achteraf het begin van een correctiefase. Een terugkeer in het stijgende trendkanaal zou duiden op terugkerende koersrisico’s. Beleggers met een focus op Nederlandse aandelen moeten nu extra kritisch het koersverloop van de AEX-index gaan volgen.

AEX-index op weekbasis vanaf eind 2019

AEX-index op weekbasis vanaf eind 2019

De AEX-index toont op weekbasis in de afgelopen drie weken een ‘sandwich’-patroon. Twee negatief afgesloten handelsweken (3/12 en 17/12) overschaduwen in de bandbreedte tussen openings- en slotkoers de positieve handelsweek eindigend op 10 december jongstleden. In deze specifieke week blijken de optimisten als het ware ‘opgegeten’ door dominanter aanbod. De lagere beursnoteringen bij de opmaak van deze technische blog bevestigen de verkoopdruk waardoor een stijgende steunlijn sneuvelt. De augustusbodem bij ca. AEX 755 moet nu de verkoopdruk opvangen. Lukt dat niet, dan dreigt er een dalingsfase richting AEX 680. Deze dreiging blijft onder AEX 800 bestaan.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Hoogste dagkoers
Laagste dagkoers
---
---
---
---

Displaying the --- grafiek

Displaying today's chart