Artikel laten voorlezen

Op 26 juli 2022 werd het koersverloop van de aandelen Flow Traders, Philips en Unilever langs de liniaal gelegd. Had dat wel zin?

FLOW TRADERS op weekbasis vanaf Q3 2019 (grafiek log-schaal) + relatieve sterkte index (RSI)

FLOW TRADERS op weekbasis vanaf Q3 2019 (grafiek log-schaal) + relatieve sterkte index (RSI)

Met het oog op de statistisch relatief zwakke beursstatistieken van september is het wellicht slim om rekening te houden met gemiddeld lagere slotkoersen aan het einde van deze handelsmaand. Het is dan niet uitgesloten dat bij verkoopdruk deze maand beursnoteringen ‘oversold’ raken. De relatieve sterkte index (RSI) is hiervoor een veel toegepaste indicator (bij een waardering onder 30). In het aandeel Flow Traders werd in juli dit jaar zo’n technische onderwaardering gesignaleerd en toegelicht. ‘Buy the dip’-aanhangers zouden bij voorkeur wachten op een slotkoers boven de openingskoers van de week. De groene weekcandle op 12 augustus jl. bij € 21,76 kreeg geen vervolg en de RSI bleef onder 30 noteren. Eén technisch lichtpuntje: let nu op de horizontale steunzone.

KON. PHILIPS op dagbasis in de afgelopen 12 maanden (grafiek log-schaal) + RSI(14)

KON. PHILIPS op dagbasis in de afgelopen 12 maanden (grafiek log-schaal) + RSI(14)

Ten aanzien van de trend in het aandeel Kon.Philips was het technisch beeld op 26 juli wel duidelijk. Een beursnotering boven € 23 was noodzakelijk om het dalende trendkanaal te verlaten. Maar ‘a trend in motion is likely to continue’ weten de trendvolgers onder ons. De daling naar nieuwe dieptepunten is het zichtbare bewijs dat er per saldo meer haast is om uit het aandeel te stappen dan instappen. De relatieve sterkte index (RSI) is op dagbasis afgelopen week onder 30 ‘oversold’ geraakt. Dat is geen ideale situatie om te verkopen. Beter kan met enig geduld een herstelbeweging worden afgewacht voor een betere verkoopprijs.

UNILEVER op weekbasis vanaf Q1 2018

UNILEVER op weekbasis vanaf Q1 2018

Onder druk van alle terugkerende zorgen in de waan van alledag is het altijd raadzaam om ook het grotere plaatje in ogenschouw te nemen. Eind juli bevond de beurskoers van Unilever zich bij een dalende meerjarige trendlijn getrokken langs drie koerstoppen. En dus luidde de conclusie dat het risico van terugkerend aanbod een reden was om voorzichtiger te worden. De uitbraakpoging blijkt mislukt. Dit risico was een reden voor zowel de pessimisten als de optimisten om het koersverloop extra goed te volgen. Nu zien we ook concreet zichtbaar bewijs. Traders met een kortetermijn horizon krijgen nu gunstiger instapkansen. Langetermijn beleggers zien in de daling daarentegen een prima excuus om Unilever te mijden. Waar kijkt u naar? De korte- of langetermijn?

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Hoogste dagkoers
Laagste dagkoers
---
---
---
---

Displaying the --- grafiek

Displaying today's chart