De recordjacht in de V.S. en Europa in de beursindices continueert. Welke aandelen breken uit?

Nasdaq-100 index + relatieve sterkte index

Nasdaq-100 index + relatieve sterkte index

De wereldaandelenindex, de Amerikaanse S&P 500 index, de Russell 2000 index en de Nasdaq-100 index vestigen record op record. Dat is prachtig van bestaande aandelenbelangen, maar niet voor hen die aan de zijlijn de beursbarometers zien weglopen. Kopen op recordhoogte stuit menig trendvolger tegen de borst. Vooral wanneer populaire technische indicatoren, zoals de relatieve sterkte index (RSI) boven 70 noteren. Er wordt dan gangbaar een overwaardering gemeten. De koerstop in de Nasdaq-100 begin september tussen 1565 en 1570 is gepasseerd en zou nu bij een terugval de nieuwe steunzone moeten bieden aan spijtoptanten om alsnog deel te nemen aan een mogelijk ingezette eindejaarsrally.

ASM International (ASMI) breekt opwaarts uit

ASM International (ASMI) breekt opwaarts uit

Nu kopen op een hoogste waardering of toch wachten op een terugval voor gunstigere instapniveaus? Dit is een lastige vraag, zeker voor hen die nu naar de beurskoers van ASMI kijken. Hedenochtend opende de beurskoers onder de stijgende weerstandlijn van een stijgend trendkanaal, maar vanmiddag breekt de beurskoers uit aan de bovenzijde. Aangenomen dat deze stijging de start is van een opwaartse versnellingsfase, wordt het intraday laagste koersniveau vandaag bij € 395,50 als indicatieve stop loss grens gehanteerd om de opwaartse kansen alle ruimte te geven. De afstand tussen de aankoopkoers en het laagste niveau vandaag geldt dus als risicomarge. Op basis van deze prijsmarge kan de individuele belegger zelf het aantal aandelen vaststellen wat aanvaardbaar wordt geacht om het verliesrisico te becijferen in relatie tot het totaal voor beleggingen bestemd vermogen. Gelet op de overwaardering in de RSI is dit een vraagstuk dat best aan de orde is nu.

Infineon Technologies (IFX)

Infineon Technologies (IFX)

Een opwaartse versnellingsfase in de beurskoers wordt o.a. ook gesignaleerd in het aandeel Infineon Technologies (IFX). Hier is in technische zin sprake van gokken op een doorgaande stijging of een terugval. Op basis van de afstand tussen de toppen en bodems van de tradingrange eerder dit jaar kan een koersdoel rond € 43,50 worden becijferd. Een terugtest van de vorige koerstop in september rond € 38 is ook een mogelijkheid. De rendement-/risicoverhouding toont geen overtuigend gunstige ratio aan. Ook hier geldt dat het verschil tussen aankoopkoers en stoplossgrens een indicatie geeft hoeveel risico geaccepteerd kan of mag worden als de investeerder in kwestie tegen zichzelf zegt hoeveel procent van het voor beleggingen bestemd vermogen acceptabel is voor eventuele verliesacceptatie.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Hoogste dagkoers
Laagste dagkoers
---
---
---
---

Displaying the --- grafiek

Displaying today's chart