Rentevrees in de Verenigde Staten doet aandelenbeleggers in Wall Street struikelen. Harde landing?

S&P 500 index op uurbasis in de afgelopen drie maanden

S&P 500 index op uurbasis in de afgelopen drie maanden

Menig beursgoeroe houdt rekening met een koerscorrectie in Wall Street. De argumenten zijn legio, maar de koersdalingen in Wall Street in de afgelopen handelssessie worden vooral toegeschreven aan door te voeren veranderingen in het monetaire beleid van de Amerikaanse centrale bank. Het koersverloop van de S&P 500 index valt zojuist terug onder de koerstoppen van november vorig jaar. Het principe van ‘oude weerstand wordt nieuwe steun’ faalt en dat betekent dat er geen bereidheid meer is om de markt op te bieden naar hogere waarderingen. Een slotkoers boven 4.750 is nodig om te spreken van een storm in een glas water. Veel hangt af van de rentetrend in de Verenigde Staten.

Amerikaanse 10-jaars rente

Amerikaanse 10-jaars rente

De Amerikaanse 10-jaars rente is weer opgeveerd naar de piekniveaus van het afgelopen jaar. Een technisch opvallend fenomeen in de grafiek zijn de opeenvolgende hogere bodemniveaus in de zomermaanden juli en augustus gevolgd door de hogere bodem in december. Wat de argumenten ook mogen zijn, de kostprijs voor het aangaan van langlopende schulden wordt per saldo duurder. In technisch opzicht geldt een opwaartse uitbraak boven vorige rentepieken als een bevestiging voor toenemende inflatierisico’s. De Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve) zal bij het bepalen van haar monetair beleid rekening houden met wat er in de schuldenmarkt wordt verwacht. Het risico bestaat dat de Federal Reserve er niet in slaagt om marktverwachtingen effectief te managen.

Europese 10-jaars rente + relatieve sterkte index

Europese 10-jaars rente + relatieve sterkte index

De Europese 10-jaars rente toont vrijwel hetzelfde beeld als de Amerikaanse 10-jaars rente. Het is nu de vraag of de koerstoppen van 2021 definitief zullen worden gepasseerd. Bij een verdere stijging komt de Europese schuldenmarkt in een onrustige fase terecht. De relatieve sterkte index (RSI) meet nu een overwaardering die erop duidt dat de rente te hard en/of te snel is gestegen. Vergelijkbaar hoge RSI-waarderingen in 2021 blijken achteraf draaimomenten te hebben voortgebracht, waarna de rente weer daalde. Dus wellicht kijken we naar een storm in een glas water.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Hoogste dagkoers
Laagste dagkoers
---
---
---
---

Displaying the --- grafiek

Displaying today's chart