De vraag in de technische blog van 7 december 2021 (gaat zilver nog glanzen?) verdient een update.

WisdomTree Physical Silver ETF (PHAG)

WisdomTree Physical Silver ETF (PHAG)

Een heel simpele vuistregel in de technische analyse registreert wanneer trends stijgend of dalend zijn. In deze twee trends overlappen de correcties niet de vorige gepasseerde toppen of bodems. Is dat wel het geval, dan is de trend niet stijgend, ook niet dalend, maar zijwaarts. Op 7 december jongstleden werd in het correctieve marktgedrag in WisdomTree Physical Silver ETF (PHAG) een A-B-C-D-E-zaagtand herkend. Beleggers mochten zich daarom voorbereiden op een draai omhoog. De actueel bijgewerkte koersbeweging vertoont nu een impulsachtige stijging. Een uitbraak boven de dalende weerstandslijn van de driehoeksformatie (= ca. € 20,50) zou de positieve analyse verder moeten overtuigen.

Goudprijs in euro’s

Goudprijs in euro’s

De goudprijs luidende in Amerikaanse dollars is een interessant beleggingsobject voor een technische analyse, echter de goudprijs in euro’s is nog veel boeiender. Waar de goudprijs in US dollar op dit moment nog wispelturig is (grafiek niet getoond), blijkt de goudprijs in euro’s duidelijker taal te spreken. De goudprijs in euro’s is uit een driehoeksformatie gestegen en toont nu weer een proces van duidelijk hogere bodems, dus gretiger beleggersinteresse. Om die reden kunnen belangstellenden nu alert zijn op een mogelijke opwaartse uitbraak boven een dalende weerstandlijn. Boven € 1650 wordt het koersdoel € 1750 en uiteindelijk (veel) hoger.

Newmont Mining (NEM) vanaf 2012

Newmont Mining (NEM) vanaf 2012

Het Amerikaanse goudmijnbedrijf Newmont Mining (NEM) is in de afgelopen maand met ruim 10% gestegen. Deze stijging is in technische zin relevant op basis van de vermeende Elliott Wave structuur tussen stijgingen en dalingen sinds medio 2015. De Elliott Wave theorie registreert in een opgaande trend (bestaande uit drie impulsen en twee correcties) een mogelijkheid van ‘rule of alternation’. Indien de eerste correctiegolf een A-B-C-zigzag toont (= golf 2), dan zal de tweede correctiegolf (= golf 4, zie grafiek) de alternatieve rechte beweging (omlaag) moeten laten zien. Golf 4 overlapt niet de top van golf 1. Er is dus reden om in de zojuist ingezette stijging golf 5 te herkennen idealiter naar een nieuwe hogere top.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Hoogste dagkoers
Laagste dagkoers
---
---
---
---

Displaying the --- grafiek

Displaying today's chart