Compound interest uitleg
Compound interest is een belangrijk element bij beleggen. Door compound interest volledig te benutten, genereren we immers rendement op onze eerder behaalde resultaten. Dit maakt dat de waarde van onze beleggingsportefeuille sneller kan groeien in de toekomst.

Door enkele basisprincipes te hanteren kan u compound interest dan ook in uw voordeel laten werken. We tonen u graag de verschillende mogelijkheden.

In dit artikel zullen we de volgende elementen bespreken:

Bruto Binnenlands Product - Compound interest betekenis

Compound interest betekenis

Compound interest wordt ook wel rendement op rendement genoemd. Hiermee bedoelen we dat onze huidige rendementen toegepast worden op onze eerder behaalde resultaten. Drie procent rendement in het huidige jaar komt immers bovenop de drie procent van de voorbijgaande jaren. Dit zorgt voor een sneeuwbaleffect. Het zogenaamde rendement op rendement effect. Compound interest wordt ook wel samengestelde interest genoemd.

Koersindex BEL 20 vs Total return index BEL 20

Een eerste stap om het allemaal te verduidelijken is door het verschil tussen koersindexen en total return indexen weer te geven. Hiervoor gebruiken we het voorbeeld van een index van eigen bodem: de BEL 20.

Kort samengevat bevat een koersindex prijsinformatie zonder dat er rekening gehouden wordt met het samengestelde dividend. Bij een total return index wordt dit dividend opnieuw geïnvesteerd in de waarde van de index. Op korte termijn zal u dus niet veel verschil opmerken tussen de prestaties van beide. Op lange termijn wordt dit effect echter meer uitgesproken.

Volgend voorbeeld illustreert dit duidelijk:

Grafiek BEL 20 index - Compound interest betekenis - compound interest formule - compound interest einstein

Bron: Bloomberg / Groen: Total return index / Wit: koersindex

Wat valt ons onmiddellijk op? Naarmate we langer belegd blijven, wordt de impact van samengestelde interest duidelijker. Bij een daling merken we dat er een remmend effect is. Bij stijgingen zien we echter ook dat er zich een sterkere toename afspeelt in de waarde van de BEL 20.

Moeten we nu allemaal massaal in de BEL 20 gaan beleggen? Neen, dat niet. Indien u echter compound interest maximaal wenst te benutten in uw portefeuille, dan kan u steeds enkele basisprincipes hanteren. Deze principes bespreken we verderop in het artikel.

Kapitalisatie vs distributie van dividenden

Wanneer we spreken over een te verwachten rendement van een belegging in aandelen, dan wordt er vaak gesproken over een rendement van om en bij de zes procent per jaar. Andere bedragen worden soms ook aangehaald, maar dat laten we even terzijde. Een belangrijke vaststelling is dat het dividendrendement op een belegging hier ook reeds in verwerkt zit. Als dit dividend een vier procent bedraagt, dan wordt het al snel duidelijk waarom compounding interest zo krachtig kan zijn en waarom iedere belegger het concept zou moeten snappen. Jongeren die de pensioenopbouw in eigen handen willen nemen, doen er goed aan om hier zo vroeg mogelijk mee te beginnen. Waarom? Het antwoord is kort en krachtig: compound interest.

Laten we nu even de proef op de som nemen en het illustreren met een voorbeeld:

Jaarlijkse return Return over 10 jaar Return over 30 jaar
4 % 48 % 224 %
6 % 79 % 474 %
8 % 116 % 906 %
10 % 159 % 1645 %
12 % 211 % 2896 %

Aan de bovenstaande tabel valt ons onmiddellijk iets op. Vier procent rendement over een periode van 10 jaar levert geen 40 procent rendement op, maar 48 procent. Dit is een verschil van acht procent. Bekijken we dit over een periode van 30 jaar, dan hebben we geen rendement van 120 procent, maar 224 procent. Dit is een verschil van maar liefst 104 procent.

Waarom is dit effect nu zo krachtig? Om dat na te gaan, passen we het even toe op de waarde van een beleggingsportefeuille. We maken ook even abstractie van belastingen. Het gaat dus steeds over bruto dividenden.

Stel dat u een dividend van 4 procent het eerste jaar herinvesteert. Het tweede jaar ontvangt u vervolgens ook 4 procent. Deze keer is het echter bovenop de herinvestering van uw eerste dividend. Het dividend zal dus meer bedragen en bijgevolg zal er een groter bedrag geïnvesteerd worden in uw portefeuille.

Nemen we even het bovenstaande voorbeeld en starten we met een portefeuille van € 10.000. Het dividend bedraagt steeds 4 procent van de beleggingsportefeuille. Vervolgens maken we het onderscheid tussen de waarde van onze portefeuille bij zowel kapitalisatie als distributie.

Hieronder starten we alvast met een grafische weergave:

Impact compound interest over de jaren

Periode (in jaren) Waarde-evolutie bij distributie Waarde-evolutie bij kapitalisatie
5 € 12.000,00 € 12.166,53
10 € 14.000,00 € 14.802,44
30 € 22.000,00 € 32.433,98
Totale waarde Portefeuille € 22.000,00 € 32.433,98

 

Wanneer we ervoor kiezen om het dividend te laten uitkeren, dan zal dit steeds hetzelfde bedrag zijn dat we zullen ontvangen. Vier procent van € 10.000 bedraagt immers € 400 en dit wordt ieder jaar ontvangen. Na vijf jaar geeft dit € 2.000 (€ 400 * 5), na 10 jaar € 4.000 (€ 400*10) en na 30 jaar wordt dit € 12.000(€ 400 * 30). Dit bedrag wordt dan ook stelselmatig aan het cash gedeelte van onze portefeuille toegevoegd. Na 30 jaar bedraagt de totale waarde van onze portefeuille € 22.000.

In de situatie waarin we gebruikmaken van samengestelde interest, zien we iets helemaal anders. Zo stellen we vast dat de waarde van onze portefeuille op een andere manier evolueert. Na 5 jaar is deze waarde reeds geëvolueerd tot € 12.166,53. Dit is iets meer dan de € 12.000 wanneer we ervoor kiezen om het dividend te laten uitkeren. Hoe langer we beleggen, hoe groter de impact van dit effect. Na een periode van 30 jaar stellen we dan ook een beduidend verschil vast.

Compound interest heeft dus een sterke impact op onze beleggingsresultaten. Maar, hoe groot is dit effect dan?

Hoe groot is het samengestelde interest effect

Warren Buffet en Compound interest

De naam Warren Buffet zal voor de meesten in de beleggingswereld wel een belletje doen rinkelen. Op de leeftijd van 11 jaar had hij een vermogen van $ 6.000. Volgens de meest recente cijfers op Forbes is dit netto vermogen aangegroeid tot $ 90.3 miljard ($ 90.300.000.000).

Dat Warren Buffet een vermogende persoon is, behoeft geen verdere uitleg. Het uitstekende trackrecord van deze superbelegger zullen we hier ook niet verder bespreken. Wat echter vooral interessant is, is dat het grootste gedeelte van dit vermogen in de latere jaren werd opgebouwd. Zo stellen we vast dat dat hij er 15 jaar over gedaan heeft om zijn eerste miljoen binnen te halen. Op zijn dertigste was hij dus al miljonair. Het tweede miljoen werd sneller bereikt. Deze kaap werd bereikt op 33 jaar. Het duurde dus slechts drie jaar om dit niveau te bereiken.

Het stopte natuurlijk niet bij één miljoen. De welvaartstrein zette zich verder en op de leeftijd van 56 jaar werd het eerste miljard bereikt. Dit duurde 23 jaar. Vervolgens werd twee jaar later het tweede miljard binnengehaald. De stijgingen nemen echter steeds sneller toe. Op 66-jarige leeftijd werd er een vermogen vergaard van $ 17 miljard. Zes jaar later werden dit er 36 en op de rijpe leeftijd van 89 jaar komen we uit op $ 90.3 miljard.

Wat ons op onmiddellijk opvalt is dat het vermogen steeds sneller aangroeit. Dit is het effect van samengestelde interest dat in het voordeel van Warren Buffet werkt.

Compound Annual Growth Rate en de regel van 72

Vooraleer u hierdoor ontmoedigd wordt, dient u te weten dat iedere belegger hiermee zijn voordeel kan doen. Het is echter vooral belangrijk om gezonde verwachtingen te hanteren. We zien immers dat compound interest het meest tot zijn recht komt wanneer we een langetermijnplanning gebruiken.

Hoeveel compounding moeten we dan net in onze portefeuille hanteren om onze doelen te bereiken? Daarvoor zijn er 2 interessante formules die ons op weg kunnen helpen.

De eerste formule is deze van de Compound Annual Growth Rate en zal ons vertellen hoeveel rendement we exact moeten behalen om ons doel te bereiken. De regel van 72 zal ons vervolgens uitleggen hoelang we erover doen om ons vermogen te verdubbelen bij een bepaald rendement.

Stel dat onze beleggingsportefeuille momenteel € 10.000 waard is. Het doel is om een waarde van € 250.000 te bereiken op 67 jarige leeftijd. Momenteel zijn we 25 jaar oud. We hebben dus 42 jaar om dit doel te bereiken. Welk rendement dient er dan vervolgens behaald te worden.

Compound annual growth rate - compound interest berekening - compound interest formule

Het bovenstaande rendement dienen we dus ieder jaar te behalen om ons doel te bereiken. Dit is natuurlijk een theoretisch gemiddelde. Bepaalde jaren zal u immers ver boven dit bedrag uitkomen en voor andere jaren zal dit minder zijn.

De leeftijd van 67 jaar ligt natuurlijk nog ver weg. Stel dat we willen weten wanneer ons vermogen verdubbeld is. Hiervoor kunnen we de regel van 72 gebruiken. We delen dan 72 door 7,97. Wanneer we dit doen bekomen we 9,03. Dit geeft aan dat onze verdubbeling na een periode van 9 jaar zal plaatsvinden.

Ondanks dat we hier spreken over één van de rijkste mensen ter wereld, kan iedere belegger hiermee zijn voordeel doen. Wat is dan zeker de les die we hieruit moeten trekken? Het belang van tijd. Wanneer we compound interest in ons voordeel willen laten werken, dan is tijd van het allergrootste belang.

We nemen even de proef op de som met het bovenstaande rendement van 7,97%. Lina en Dimitri willen beiden een mooie som bij elkaar sparen. Ze beschikken elk over € 16.000 en ieder jaar beleggen ze € 2.000. Lina begint echter reeds vanaf de leeftijd van 20 jaar te beleggen. Dimitri start pas op 28 jarige leeftijd.

Voordeel compound interest verschil per startjaar

Zet uw eerste stappen richting compounding interest met de LYNX tools

Een eerste mogelijkheid betreft het kiezen voor een Dividend Reinvestment Plan (DRIP) wanneer dit aangeboden wordt. Dit kan vlot via het Account Management van uw rekening.

Een tweede mogelijkheid is door gebruik te maken van een herbelegging in het geval van een keuzedividend. Hiervoor gaan we even naar het Corporate Actions gedeelte van onze LYNX rekening. Vervolgens volgen we de instructies via de volgende link.

Een derde mogelijkheid betreft het kiezen voor de kapitalisatie variant van ETF’s die uw voorkeur genieten. Hier moet u wel rekening houden of ze al dan niet aangekocht kunnen worden. U dient dus op zoek te gaan naar Europese ETF’s. Bekijk hier een overzicht van de alternatieven voor de meest populaire Amerikaanse ETF’s.

Belegt u liever in aandelen? Dan kunnen dividendaandelen misschien interessant zijn. In dit artikel vindt u enkele van de beste Belgische dividendaandelen die ongetwijfeld een meerwaarde voor uw portefeuille kunnen betekenen.

Wilt u dus optimaal gebruik maken van het samengestelde interest in uw portefeuille, dan houdt u zich best aan de volgende regels:

  • Hoe vroeger u begint hoe beter
  • Dividenden kunt u het beste herinvesteren
  • En indien u regelmatige stortingen uitvoert, zullen uw toekomstige rendementen ook op deze bedragen van toepassing zijn

Hoe beter u deze regels toepast, hoe meer het compound interest effect zichtbaar zal zijn in uw portefeuille. Kortom, u belegt met een voorsprong. Zodoende maakt u dan ook meer kans op een mooi rendement.

Zelf beleggen in aandelen?

LYNX geeft u de mogelijkheid om zelf te beleggen in aandelen. Bekijk het complete aanbod van LYNX:

Beleggen in aandelen


--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Hoogste dagkoers
Laagste dagkoers
---
---
---
---

Displaying the --- grafiek

Displaying today's chart