Disclaimer

De auteur bevestigt dat hij geen posities aanhoudt in de hierboven vermelde financiële instrumenten. Evenmin zijn er andere belangenconflicten van toepassing in overeenstemming met het beleid inzake belangenconflicten van LYNX.

Deze publicatie betreft een marketingcommunicatie en bevat enkel marketinginformatie. De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies volgens artikel 2, 9° van de wet van 26 oktober 2016 of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen en omvat geen aanbeveling voor een beleggingsstrategie noch beleggingsaanbevelingen volgens artikel 27bis §4 Wet Financieel Toezicht (wet van 2 augustus 2002) en artikel 20 van de Marktmisbruikverordening (Verordening (EU) nr. 596/2014). Het voldoet daarom niet aan de wettelijke vereisten om de objectiviteit van aanbevelingen voor beleggingsstrategieën en/of beleggingsaanbevelingen te waarborgen.

Toon volledige disclaimer