LYNX B.V. (“LYNX”) is een Nederlandse beleggingsonderneming die onder toezicht staat van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Belgische toezichthouder FSMA en verleent uitsluitend execution-only beleggingsdiensten. Klanten van LYNX kunnen via LYNX zonder advies financiële instrumenten aan- of verkopen op hun effectenrekening(en) aangehouden bij Interactive Brokers (IB). IB heeft in Ierland een vergunning als beleggingsonderneming. LYNX ontvangt de orders van haar klanten en geeft deze overeenkomstig haar Best Execution Beleid door aan Interactive Brokers. Interactive Brokers voert het order vervolgens volgens haar eigen Best Execution Policy uit.

Disclaimer
De informatie in deze uiting is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies en moet daarom worden gezien als beleggingsaanbeveling. Deze aanbeveling is opgemaakt door LYNX en/of derden en sluit niet aan bij uw persoonlijke financiële situatie, uw kennis en ervaring, uw beleggingsdoelstelling en/of – horizon en uw risicoprofiel en/of -tolerantie. U bent daarom zelf verantwoordelijk voor een juiste beoordeling of deze belegging voor u passend is, in relatie tot uw financiële situatie en uw beleggingsdoelstellingen. De financiële instrumenten bevatten natuurlijk risico’s die kunnen resulteren in verlies, waardoor deze instrumenten en/of strategie niet voor iedere belegger geschikt is. Daarbij geldt dat de waarde van de beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw totale verlies kan aanzienlijk hoger zijn dan uw totale inleg. LYNX raadt u aan om deze aanbeveling niet op te volgen wanneer u de financiële instrumenten, de specifieke productkenmerken en de bijbehorende risico’s niet volledig begrijpt. De beloning van de auteur staat niet direct of indirect in relatie met zijn/haar standpunten of ideeën. Ondanks het feit dat LYNX alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina’s, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan LYNX niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Aan de informatie die in de uiting wordt beschreven kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Daarbij is in deze uiting geen rekening gehouden met transactiekosten.

ODR-Regeling
De Europese Commissie biedt op een online-platform de mogelijkheid tot een buitengerechtelijke geschillenbeslechting tussen ondernemers en consumenten (ODR: Online Dispute Resolution). Dit portaal bereikt u via deze link: In België is in de financiële sector de Ombudsfin de buitengerechtelijke geschilleninstantie. De Ombudsifn is aangemeld bij het ODR-platform. LYNX is aangesloten bij de Ombudsfin.

Ons e-mailadres is: complaints@lynx.be.