Inkoop eigen aandelen: uw appeltje voor de dorst?

Wat betekent inkoop eigen aandelen eigenlijk? Is het een goede of slechte zaak voor de aandeelhouders? En wat betekent het voor het bedrijf zelf? In het verre verleden was de inkoop van eigen aandelen zelfs verboden. Het werd namelijk aanzien als een soort van marktmanipulatie.

De onderwerpen die worden besproken:

 • Hoe werkt de inkoop van eigen aandelen?
 • Achterliggende reden voor inkoop eigen aandelen
 • De Amerikaanse stierenmarkt

Inkoop eigen aandelen - uw appeltje voor de dorst

Hoe werkt de inkoop eigen aandelen?

Bij de inkoop van eigen aandelen gaat het bedrijf beroep doen op het principe van vraag en aanbod. Hoe hoger de vraag, hoe hoger de aandelenprijs. En hoe lager het aanbod, hoe hoger de aandelenprijs. Wanneer een bedrijf overgaat tot de inkoop van eigen aandelen, wordt in principe het aanbod verlaagd. Maar hoe koopt een onderneming haar eigen aandelen in? Er zijn twee mogelijke manieren waarop het bedrijf tewerk kan gaan. Beide worden gefinancierd met cash van het bedrijf zelf of via een banklening.

 • De secundaire markt: hierbij zal het bedrijf inkoop van eigen aandelen doen aan de dan geldende marktprijs. Er worden vooraf geen prijsafspraken gemaakt met de aandeelhouders.
 • Een tender offer: hierbij biedt het bedrijf aan om aandelen over te kopen op een specifieke datum aan een specifieke prijs. Doorgaans aan een hogere prijs dan de marktprijs als incentive voor de aandeelhouders om te verkopen.

Nu we weten op welke manier een bedrijf haar eigen aandelen kan kopen, stoten we op de vraag waarom. Waarom doet een onderneming een inkoop van eigen aandelen? Een bedrijf kan de cash op verschillende manieren aanwenden:

 • Investeringen
 • Dividenden
 • Schulden afbouwen
 • Inkoop eigen aandelen
 • Cash laten staan op de bankrekening (minst gebruikelijke).

Achterliggende reden voor een inkoop van eigen aandelen

Moeten beleggers juichen  of huilen wanneer ze te horen krijgen dat een bedrijf die ze in portefeuille hebben overgaat tot een inkoop van haar eigen aandelen? Veel zal afhangen van de achterliggende reden. Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijke drijfveren, zowel positief als negatief.

Financiële ratio’s en inkoop eigen aandelen

Financiële ratio’s zijn belangrijk voor ondernemingen en haar aandeelhouders. Maar ook voor het management van de onderneming. Een bonus voor kaderpersoneel hangt veelal vast een het behalen van financiële ratio’s. Één van de ratio’s die vaak gebruikt wordt bij fundamentele analyse is de winst per aandeel. Wanneer het bedrijf aandelen terugkoopt en deze vervolgens vernietigt, wil dit zeggen dat er minder aandelen in omloop zijn. Met andere woorden, de winst per aandeel stijgt. Artificieel wordt het bedrijf aantrekkelijker gemaakt voor beleggers. Hoewel er fundamenteel niks wijzigt na de inkoop van de eigen aandelen. Hieronder nog enkele ratio’s die makkelijk te beïnvloeden zijn.

Rentabiliteit eigen vermogen

Een veelgebruikte financiële ratio in de fundamentele analyse is rentabiliteit eigen vermogen. Zelfs Warren Buffett heeft aangegeven dat dit één van zijn favoriete kengetallen is. De ratio geeft weer hoe hoog het rendement is op het eigen vermogen. Het is met andere woorden een kengetal die de verhouding weergeeft tussen de winst na belastingen en het eigen vermogen. Wat is het ideale cijfer voor deze ratio? Wat is te hoog en wat is te laag? Laat ons eerst de formule bekijken.

RTV - rentabiliteit eigen vermogen

Waar vindt u als belegger deze cijfers? De winst voor belastingen kan u terugvinden in de resultatenrekening. En het eigen vermogen kan u terugvinden op de balans van de onderneming. Voor deze ratio gaat vaak het gemiddeld eigen vermogen gebruikt worden waarbij twee ijkpunten bekeken worden. Namelijk het eigen vermogen in het begin van het jaar en op het einde van het jaar.

Vuistregel voor rentabiliteit eigen vermogen:

 • Dalende REV duidt op een bedrijf die de inkomsten niet goed weet aan te wenden om te investeren in goede activa. Zo’n bedrijven kan u vanuit fundamenteel oogpunt beter vermijden. Wanneer u toch te maken heeft met een bedrijf die een dalende REV heeft, zou het in principe een goede dividendbetaler moeten zijn. Zo vloeien de middelen toch naar de aandeelhouders.
 • Stabiele en/of stijgende REV duidt op een bedrijf die de inkomsten goed weet aan te wenden om te investeren in renderende activa. Als vuistregel geldt dat 10 procent ROE een goed ijkpunt is. Probeer altijd de volledige sector te bekijken wanneer u gebruik maakt van ROE. Bij de ene sector zal de ROE automatisch lager liggen door het hoger vereiste eigen vermogen, dan bij de ander sector.

Staar u als fundamentele belegger niet blind op het rentabiliteit eigen vermogen. Het bedrijf kan het kengetal in een bepaalde richting sturen indien ze dit willen. Stel nu dat het bedrijf overgaat tot een inkoop van eigen aandelen. Hierdoor zal de noemer van de ratio dalen (eigen vermogen). Met als gevolg dat de rentabiliteit eigen vermogen stijgt. Een te hoge ROE is ook niet goed want dit zou willen zeggen dat er veel schulden aangegaan werden.

Rentabiliteit totaal vermogen

Bij deze ratio wordt niet gekeken naar de winstgevendheid ten opzichte van het eigen vermogen, maar ten op van het totale vermogen (eigen vermogen + vreemd vermogen). Het zegt iets over de rentabiliteit van het bedrijf in zijn geheel. De formule voor deze financiële ratio ziet er als volgt uit.

RTV - Rentabiliteit totaal vermogen

Waar vindt u als belegger deze cijfers? De winst voor belastingen kan u terugvinden in de resultatenrekening. Het totaal vermogen kan u terugvinden op de balans van de onderneming. Voor deze ratio gaat vaak het gemiddeld totaal vermogen gebruikt worden.

RTV is een kengetal, net zoals REV, die een meerwaarde kan zijn voor een financiële analyse wanneer deze correct geïnterpreteerd wordt. Wanneer de RTV wordt vergeleken over bedrijven heen, is het aan te raden dit te doen voor bedrijven van gelijke grote en dezelfde sector. Het bedrijf kan via een inkoop van eigen aandelen ervoor zorgen dat de rentabiliteit totaal vermogen stijgt. De reden is dezelfde als bij rentabiliteit eigen vermogen.

Vertrouwen

Bij de inkoop van eigen aandelen is er ook de mogelijkheid dat het bedrijf ervan overtuigd is dat hun aandeel ondergewaardeerd is. Wanneer de financiële markt de inkoop eigen aandelen op deze manier opvat, resulteert dit veelal in een (kortstondige) stijging. Wanneer het management een sterk vertrouwen heeft in de toekomst van het bedrijf, kan ook overgegaan worden tot inkoop van eigen aandelen.

Belastingoptimalisatie

Een dividend wordt in vele landen belast. Helaas is België hierop geen uitzondering. Wie een dividend ontvangt van een aandeel uit de BEL 20 index zal hierop 30 procent roerende voorheffing betalen. In vergelijking met onze buurlanden is dit aan de hoge kant. Een inkoop van eigen aandelen is een alternatief waarvoor het bedrijf kan kiezen ter vervanging van een dividend. In de optiek dat een aandeel stijgt bij een inkoop van het bedrijf, kan het aanzien worden als een netto dividend. Meerwaarden op aandelen worden namelijk vooralsnog niet belast in België.

De Amerikaanse stierenmarkt - Inkoop eigen aandelen

De Amerikaanse stierenmarkt

Na de financiële crisis van 2008, zijn Amerikaanse bedrijven enorme hoeveelheden eigen aandelen beginnen inkopen. Volgens vele analisten is dat één van de hoofdredenen waarom de Amerikaanse markt na 2008 naar nieuwe hoogtes is gegaan, terwijl de Europese aandelen achterblijven. Om u een idee te geven wat er de laatste tien jaar is uitgegeven door enkele Amerikaanse bedrijven aan inkoop van hun eigen aandelen, vindt u hieronder de top 5 van de S&P 500 aandelen.

 • Apple – $ 226 miljard
 • Microsoft – $ 102.8 miljard
 • Cisco – $ 67.9 miljard
 • Oracle – $ 67.1 miljard
 • JP Morgan – $ 62.8 miljard

Voor de S&P 500 index zullen de inkoop van eigen aandelen dit jaar over het biljoen dollar uitstijgen. Het feit dat de S&P 500 het moeilijk krijgt om hogere toppen te maken terwijl er een enorme inflow is aan vers geld van de ondernemingen, moet tot voorzichtigheid stemmen.

Europa is historisch gezien een regio geweest waar de inkoop van eigen aandelen altijd op een laag pitje heeft gestaan. Maar dit jaar lijkt ook in Europa het inkoopfenomeen wat vaart te nemen. Hoofdzakelijk bedrijven in de energie- en grondstofsector hebben aangekondigd om eigen aandelen in te kopen. Door de terugvallende macro economische verwachtingen de komende jaren, zou de inkoop van de eigen aandelen in Europa als vangnet kunnen dienen bij de volgende beurscorrectie.

Aandelen kopen bij LYNX?

LYNX geeft u de mogelijkheid om zelf in aandelen van bijna ieder beursgenoteerd bedrijf ter wereld te beleggen. U heeft toegang tot ruim 100 beurzen in 30 landen. Bekijk het aanbod:

Aandeel NIO - elektrische auto - er hangt elektriciteit in de lucht
Kevin Verstraete

Kevin Verstraete

Beleggingsspecialist

Kevin Verstraete is accountmanager en beleggingsexpert bij LYNX België. Lees zijn artikels op het LYNX Kennisportaal of via Twitter.

Gerelateerde artikelen

Profiteer ook van beleggen met een voorsprong

LYNX biedt u vele voordelen en is niet voor niets al jaren één van de beste brokers van België

Information package image
Inhoud informatiepakket
 • Onze brochure met uitgebreide informatie over online beleggen en daytrading bij LYNX
 • Onze tarievenlijst: aandelen, opties, futures, forex, ETF's & sprinters
 • Uw openingsformulier
Contact icon Bel naar
09 223 23 20
Contact icon E-mail naar
info@lynx.be
Contact icon Chat met een
LYNX medewerker
Contact icon Exclusief
Beursnieuws