Beurskalender

De economische kalender voor iedere belegger

Voor een succesvolle belegger is een kwaliteitsvolle beurskalender essentieel. Via deze informatieve pagina blijft u op de hoogte van de belangrijkste events op de financiële markt. Deze kunnen namelijk een sterke invloed hebben op de prijs en volatiliteit van specifieke financiële producten.

In de beurskalender vindt u de cruciale agendapunten van o.a. België, China, Duitsland, Japan en de Verenigde Staten.  Bij het opstellen van de beurskalender, wordt hoofdzakelijk rekening gehouden met macro-economische cijfers. Hoewel cruciale kwartaalcijfers en afwijkende openingstijden van beurzen ook worden opgenomen in de economische kalender.

Op regelmatige basis worden van de belangrijkste economieën cijfers gepubliceerd. Gezien de grote potentiële impact op de financiële markt, worden deze telkens een agendapunt in de beurskalender. Hierbij kan gedacht worden aan cijfers van de arbeidsmarkt, BBP-cijfers en rentebesluiten. De meest voorkomende agendapunten worden onderaan de pagina zorgvuldig uit de doeken gedaan.

Beurskalender 2019

DagGebeurtenisTijd
Maandag 13 juliVS - Federale begroting20:00
Dinsdag 14 juliJPY - Industriële Productie
DE - Consumentenprijsindex (CPI)
DE - ZEW Huidige omstandigheden
EUR - Industriële Productie
VS - Maandrapport OPEC
VS - Consumentenprijsindex (CPI)
06:30
08:00
11:00
11:00
13:00
14:30
Woensdag 15 juliVS - Import prijsindex
VS - Export prijsindex
VS - NY Empire State Productie-index
VS - Industriële Productie
14:30
14:30
14:30
15:15
Donderdag 16 juliCNY - Investeringen in vaste activa
CNY - Bruto binnenlands product (BBP)
CNY - Industriële Productie
EUR - Handelsbalans
EUR - ECB rentebesluit
VS - Kern Detailhandelsverkopen
VS - Philadelphia Fed Productie-index
VS - Detailhandelsverkopen
VS - Bedrijfsvoorraad
VS - Detailhandelsvoorraden excl. auto's
04:00
04:00
04:00
11:00
13:45
14:30
14:30
14:30
16:00
16:00
Vrijdag 17 juliEUR - Consumentenprijsindex (CPI)
VS - Bouwvergunningen
VS - Bouwstarters
VS - Michigan consumentenvertrouwen
11:00
14:30
14:30
16:00
DagGebeurtenisTijd
Maandag 20 juliJPY - Export
JPY - Handelsbalans
DE - Producentenprijsindex (PPI)
01:50
01:50
08:00
Dinsdag 21 juliJPY - Nationale kern inflatie (CPI)
Woensdag 22 juliVS - Bestaande huizenverkopen
Donderdag 23 juli
Vrijdag 24 juli

Terugkerende begrippen en events op de beurskalender:

Events:

Werkloosheidscijfers VS: Iedere 1e vrijdag van de maand om 14:30 uur
Rentebesluit VS: Gemiddeld één keer per maand op  woensdag om 20:00 uur
Rentebesluit ECB: Gemiddeld één keer per maand op donderdag om 13:45 uur

Macro-economische termen:

Purchasing Managers Index(PMI)

De PMI of inkoopmanagersindex is een cijfer die het vertrouwen weergeeft van de inkoopmanagers in de economie. De purchasing manager index wordt beschouwd als een leidende indicator die een beeld geeft over de toekomstige economische activiteit. Dit cijfer komt tot stand door een bevraging en/of enquête bij de inkoopmanagers uit de private industriesector.

De PMI is het numeriek resultaat uit verschillende bevragingen. Het nulpunt bij de PMI is 50. Wanneer de purchasing managers index een cijfer is boven de 50 betekent dit dat de inkoopmanagers een verbetering verwachten van de economische activiteit. Een cijfers onder de 50 duidt op een verwachte verslechtering.  Dit macro economisch cijfer wordt op twee hoofdplaatsen gepubliceerd voor Verenigde Staten: Markit en ISM.

De purchasing managers index heeft als voordeel dat het wordt gebaseerd op harde cijfers. Er wordt namelijk gepoogd via de bevraging om een beeld te krijgen van de werkgelegenheid, inventarissen, omzet en nieuwe orders. Het nadeel van de PMI is dat er slechts rekening wordt gehouden met de industriële economie. Gezien de economische evolutie, omvat de economie veel meer dan deze industriële tak.

Werkloosheidscijfer

De werkloosheid wordt uitgedrukt in het Werkloosheidscijfer. Dit cijfer wordt in de meeste gevallen uitgedrukt als een percentage, ook wel de werkloosheidsgraad genoemd. Dit percentage wordt berekend door het aantal geregistreerde werklozen te vergelijken ten opzichte van de totale beroepsbevolking. Een hoge werkloosheid en werkloosheidsgraad duidt vaak op een zwakke arbeidsmarkt. Wat op zijn beurt duidt op een zwakke economie. Een lage werkloosheid en werkloosheidsgraad duidt op een sterke arbeidsmarkt en tevens een sterke economie.

Het nadeel van het werkloosheidscijfer is dat het een vertraagde indicator is. De geschiedenis leert ons dat de werkloosheid pas een half jaar (+/-) na het aantrekken van de economie, begint te zakken. Maar dit neemt niet weg dat de arbeidsmarkt één van de belangrijkste economische indicatoren is om economische activiteit te meten.

Consumentenprijsindex(CPI)

De Consumentenprijsindex of kortweg CPI is een indexcijfer die de mate van de inflatie weergeeft. Hoewel het cijfer in de meeste gevallen als een percentage wordt weergegeven. De consumentenprijsindex komt tot stand door de prijsbewegingen van een korf van goederen en diensten. Denk hierbij aan de prijs van voeding, elektriciteit en vervoersmiddelen. Om de prijsevolutie goed weer te geven wordt de huidige prijs vergeleken met de prijs van het basisjaar. Voor België wordt 2013 als basisjaar gebruikt. In de meeste Westerse landen is het handhaven van de CPI of Consumentenprijsindex één van de voornaamste taken. De centrale banken trachten de CPI te sturen aan de hand van rentetarieven.