Beleggen in vanadium | De beste vanadium-aandelen

Beleggers zijn steeds op zoek naar opportuniteiten op de globale markt. Wie vaak de grondstoffensector in de gaten houdt, heeft zeker al eens gehoord van vanadium en ongetwijfeld ook al eens naar vanadium-aandelen gekeken.

Maar zelfs als u de sector niet in de gaten houdt is het geen slecht idee om toch maar eens een kijkje te nemen of het beleggen in vanadium-aandelen iets voor u zou kunnen zijn en of het een meerwaarde kan betekenen voor uw portefeuille.

In dit artikel gaan we daarom eens bekijken wat vanadium nu precies is. Daarnaast bespreken we een aantal van de beste vanadium-aandelen.

De onderwerpen die we zullen bespreken in dit artikel:

beleggen in vanadium aandelen

Vanadium, een korte terugblik in de tijd

Vanadium (V) met atoomnummer 23 werd in zijn eerste vorm reeds in de 19de eeuw ontdekt in de buurt van Mexico-Stad door de Spaans-Mexicaanse mineraloog Andrés Manuel del Rio. De bewerking van dit mineraal, nu gekend als vanadiet, resulteerde in aantal uiteenlopende uitkomsten. De gedachte van het nieuw ontdekte element werd weliswaar ontkracht door ‘L’institut de France’. Andrés Manuel del Rio had namelijk stalen voor verder onderzoek opgestuurd naar dit instituut, maar zijn bijgevoegde bevindingen waren verloren gegaan tijdens een schipbreuk.

Net omdat vanadium in een ongebonden toestand niet voorkomt in de natuur, maar dus steeds samengaat met andere mineralen, weerlegde men de ontdekking van de Spaans-Mexicaanse mineraloog en werd dit bestempeld als louter een onzuivere vorm van chroom. De bevestiging van het nieuw ontdekte metaal bleef in eerste instantie dus uit, maar later, bijgestaan door twee collega’s in de chemie, kreeg de Spaans-Mexicaanse mineraloog toch zijn gelijk. Metallisch vanadium (= ferrovanadium) werd echter pas in 1867 voor het eerst door Henry Enfield Roscoe geïsoleerd. Het proces bestond erin om de anorganische verbinding van Vanadium Chloride te reduceren met waterstofgas.

Eigenschappen & toepassingen van vanadium

Vanadium werd vroeger in een beperkte mate gebruikt om zwaarden van Damascus staal te smeden. Kenmerkend voor deze zwaarden was dan ook dat deze vlijmscherp en opmerkelijk buigzaam waren zonder in te moeten boeten aan kwaliteit. Op industriële schaal kende het overgangsmetaal zijn eerste toepassing in de auto-industrie en dit dan specifiek voor de productie van het chassis van het Model T ontworpen door Henry Ford.

Ondertussen vinden we vanadium terug in ongeveer 45% van de gefabriceerde auto’s en lijkt deze stijgende trend zich de komende jaren verder te zetten. Dit ook gestimuleerd door het belang van lichtere wagens ten voordele van het ecologische aspect. Zou u beleggen in vanadium-aandelen? Gezien het bovenvermelde kunnen beleggingen in bedrijven die vanadium ontginnen, in lijn met de stijgende vraag de komende jaren, zeker en vast een meerwaarde betekenen in uw portefeuille.

Vandaag de dag kent vanadium zijn voornaamste toepassing in de staalindustrie. De toevoeging ervan aan bepaalde legeringen werkt een sterkere, lichtere en efficiëntere samenstelling in de hand en zorgt er dus voor dat het oorspronkelijke metaal ‘beter’ wordt.  De belangrijkste kenmerken van dit overgangsmetaal betreffen:

 • Het resistent zijn tegen corrosie door de sterke kristalstructuur.
  Toepassingsvoorbeeld: buizen en leidingen om chemische stoffen te transporteren.
 • Gemakkelijke oxidatie bij hoge temperaturen.
  Toepassingsvoorbeeld: shockresistent maken van staal.
 • Het versterken van andere legeringen zoals aluminium en titanium.
  Toepassingsvoorbeeld: verhoogde duurzaamheid van straalmotoren.

Deze laatste eigenschap maakt het beleggen in vanadium-aandelen des te meer interessant. Een actueel toepassingsvoorbeeld vinden we in China, waar strengere bouwkundige vereisten werden opgelegd na de rampzalige aardbevingen enkele jaren terug.  Zo dient elke vorm van infrastructuurwerken, zoals de aanleg van bruggen, gebouwen en wegen resistent te zijn aan de seismische kracht waar men regelmatig mee te kampen heeft. De nieuwe standaard voor de breukweerstand wordt gezet op 600MPa, wat ten aanzien van de oude reglementering van 335MPa een kleine verdubbeling impliceert.

Het gemiddelde gebruik van vanadium in ruw staal kent een geografische afwijking waar Noord-Amerika en Europa enigszins verrassend koploper zijn met respectievelijk een gemiddelde van 93g/MT en 73g/MT. De nieuwe vereiste zal het huidige gemiddelde van 37g/MT in China zeker opkrikken, maar in dat opzicht is het momenteel nog koffiedik kijken hoe het aanbod zal willen voldoen aan de vraag.

De prijsevolutie van vanadium

Als we de prijsevolutie van bijvoorbeeld vanadium pentoxide (= V2O5) bekijken voor het afgelopen decennia, dan valt op dat er enkele pieken zijn in de koers rond 2008 en 2009. Door de daling in de prijs de jaren daaropvolgend, en de pas recentelijke opflakkering, zijn er verschillende spelers op de markt die de ontginning in hun mijnen hebben uitgesteld tot het economisch terug interessanter zou worden om hun bedrijfsactiviteiten volop uit te oefenen. Beleggen in vanadium-aandelen heeft dus veel te maken met markttiming. De wet van vraag en aanbod kan dus op relatief korte termijn een nieuwe prijsrally in de hand werken. Dit kan al het geval zijn wanneer het overgangsmetaal ook zijn meerwaarde weet aan te tonen in de toepassing van grootschalige energieopslagsystemen. Voordelen op vlak van een langere levensduur, efficiënter in gebruik en een lagere kostprijs per kWh zijn alvast een goede voorbode voor vanadium-aandelen.

Bron: https://www.vanadiumprice.com

De markt van de vanadiumontginning ligt, op basis van het volume dat vorig jaar ontgind werd, in handen van:

 • China: 42,000 MT
 • Rusland: 16,000 MT
 • Zuid-Afrika: 13,000 MT
 • Brazilië: 8,400 MT

Momenteel drukt de prijs de verdere ontginning van bepaalde mijnen en is het dus afwachten tot er weer een gunstiger economisch klimaat ontstaat. Daarnaast komt dan ook het feit dat dit overgangsmetaal niet in een ongebonden toestand voorkomt in de natuur aangezien er momenteel 65 gekende mineralen zijn waar vanadium van gescheiden kan worden door deze anorganische verbinding te bewerken. Er dient met andere woorden een duidelijk geografisch onderscheid te worden gemaakt in de kwaliteit die de verschillende mijnen voortbrengen.

Beleggen in de beste vanadium-aandelen

Aandeel Advanced Metallurgical Group (AMG)

De eerste kandidaat in onze lijst van beste vanadium-aandelen dat we onder de spreekwoordelijke loep nemen is Advanced Metallurgical Group. Opgericht in 2006 en met het hoofdkantoor gevestigd in Amsterdam, mag AMG gezien worden als een all-round speler. De focus van het bedrijf wordt met andere woorden gelegd op de toepassingen die de verschillende metalen met zich meebrengen en zijn opgedeeld in:

 • Luchtverkeer
 • Automotive
 • Infrastructuur
 • Energie
 • Gespecialiseerde metalen & chemicaliën

Voor dit artikel beperken we ons tot de tak van AMG Vanadium die gelegen is in het Amerikaanse Cambridge. De bedrijfsactiviteiten bestaan uit het produceren van ferro-vanadium en de daarmee verbonden ijzerlegeringen die gebruikt worden als katalysator in raffinaderijen. Op die manier wil AMG inspelen op een uitdaging waar veel raffinaderijen mee te kampen hebben, namelijk wat aan te vangen met de restanten eigen aan hun productieproces. Met de groeiende noodzaak tot een circulaire economie biedt AMG Vanadium alvast een mogelijkheid aan. Door het implementeren van hun state-of-the-art technologie en reeds bewezen expertise zorgen ze voor een permanente en kostenefficiënte oplossing.

Momenteel noteert het aandeel een stuk onder de all-time high van € 53,45, wat enerzijds te wijten is aan de volatiliteit van de grondstofprijzen en anderzijds aan de vraag naar de verschillende metalen waarvoor AMG gekend is. Technisch ziet het er eigenlijk wel goed uit. Het aandeel kan de twee-jaar lange neerwaartse trend doorbreken. Dit zou een nieuwe opwaartse trend signaleren. Deze prognose wordt ondersteund door een divergentie op de MACD-indicator die ook aan de grafiek is toegevoegd. Over het algemeen lijkt het aandeel klaar voor een nieuwe stijging in prijs. Het aandeel AMG is dus één van de vanadium-aandelen die u zeker en vast in de gaten moet houden.

Als u meer te weten wilt komen over de MACD-indicator, lees dan zeker het artikel over de MACD-indicator.

Aandeel Largo Resources (LGO)

Largo Resources is het volgende van de vanadium-aandelen die niet mag ontbreken in ons artikel over ‘beleggen in vanadium-aandelen’, net omdat Largo Resources beschikt over de puurste vanadiummijn ter wereld. De Maracás Menchen Mine is gelegen in Bahia State, Brazilië en wordt dus gezien als het paradepaardje binnen de sector. De lage-kostenbenadering op productieniveau en de contractuele afnameovereenkomst met Glencore International Plc. tot eind 2020 zorgen voor een ideale positionering in de markt voor deze Canadese speler.

De koers van het aandeel is, zoals bij AMG, sterk afhankelijk van de bewegingen van de grondstofprijzen en de vraag ernaar. De evolutie van de vanadiumprijs werkte aanvankelijk een explosie van het aandeel in de hand maar kende zeker ook zijn correctie toen de grondstofprijzen een duik namen. In de afgelopen jaren voerde Largo Resources LTD. ook een aantal noodzakelijke investeringen door om hun concurrentiepositie te versterken. Ondanks de correctie op de vanadiumprijs wist Largo Resources op 23 maart 2020, bij de presentatie van hun jaarlijkse cijfers van 2019, een recordproductie voor te leggen van 10,577 ton V2O5.

Momenteel noteert het aandeel rond de 0,90 CAD wat ten aanzien van de all-time high (= 4,65 CAD) het opwaartse potentieel zonder meer benadrukt. Het technische plaatje ziet er ook zeer aantrekkelijk uit. Het aandeel Largo Resources is momenteel een hoofd-en-schouder patroon aan het vormen. Dit is een patroon dat wijst op hogere prijzen als de neklijn kan gebroken worden (gerepresenteerd door de blauwe lijn). Ook de neerwaartse trendlijn werd in april gebroken, wat normaal het eerste signaal is van een trendverandering. Het tweede signaal is dan de breuk van het hoofd-en-schouder patroon dat tegelijkertijd ook een koopsignaal is.

Dit Canadese bedrijf kan met andere woorden niet ontbreken in onze lijst van beste vanadium-aandelen.

Aandeel Bushveld Minerals (BMN)

Het laatste aandeel dat we in de lijst van vanadium-aandelen gaan bespreken betreft Bushveld Minerals, onderdeel van de Bushveld Group Companies en opererend vanuit Zuid-Afrika. Specifiek voor dit artikel richten we ons binnen de groep tot Bushveld Vanadium net omdat onderstaande projecten tot de belangrijkste activa behoren:

 • The Vametco Mine & Processing Plant: een lage kost, primaire vanadiummijn gelegen in Brits, North West Province en waar via het verwerkingsbedrijf hun handelsmerk Nitrovan en gemodificeerde vanadium oxide worden ontgonnen.
 • The Brits Vanadium Project in Brits: een uitbreiding op de Vametco mijn en waar de kernactiviteiten momenteel nog verder wordt uitgewerkt.
 • The Mokopane Vanadium Project: gelegen in Limpopo Province en behorend tot de grootste primaire vanadiummijnen ter wereld.

De vooruitgang die wordt geboekt bij deze projecten heeft logischerwijs een positieve invloed op de koers van het aandeel. In december 2017 werd het initiële belang in de Vametco Mine van 27 procent vergroot tot 59 procent, in september 2018 werd dit nogmaals opgetrokken tot 74 procent. Zoals gebruikelijk in de sector werkt een stijging van de grondstofprijzen ook een snellere en grotere ontginning van het gegeerde vanadium in de hand.

Een nieuwe uitbraak van de koers zal dus steeds afhangen van beide factoren. Technisch gezien ziet het aandeel er net zo goed uit als de vorige twee aandelen die we bespraken. Toch heeft Bushveld Minerals wat meer tijd nodig om zich te bewijzen. Het aandeel zou een dubbele bodem kunnen vormen. Een breuk boven de kleine top in 2020 zou een einde betekenen van de neerwaartse trend.

De hoogste notering van het aandeel, 47 GBP, werd voornamelijk gedreven door de sterke stijging in de vanadiumprijs. Met een marktkapitalisatie van 124,94M GBP is dit dan ook het kleinste bedrijf in ons artikel over het beleggen in vanadium-aandelen. Ondanks de marktkapitalisatie is dit zeker niet de slechtste in de lijst van de vanadium-aandelen. Heeft u een hogere risicotolerantie? Dan is dit aandeel wel misschien iets voor u als u wilt beleggen in vanadium.

Beleggen in vanadium bij LYNX?

LYNX geeft u de mogelijkheid om zelf in aandelen van bijna ieder beursgenoteerd bedrijf ter wereld te beleggen, dus in vanadium aandelen. U heeft toegang tot ruim 100 beurzen in 30 landen. Bekijk het aanbood:

grondstoffen
Hirgent Cekaj

Hirgent Cekaj

Content writer

Hirgent Cekaj is content writer voor LYNX en student International Business. Naast het schrijven van artikelen voor LYNX, is hij zelf ook al enkele jaren actief in de valutamarkt en aandelenmarkten.