Vishing en Phishing zijn frauduleuze praktijken van derden, bedoeld om LYNX-klanten te misleiden. Hoe herkent u deze praktijken en wat kunt u doen in een geval van vishing of phishing? We bespreken het op deze pagina.

Vishing

Vishing is een frauduleuze praktijk waarbij een verbale communicatietechnologie zoals Voice Over Internet Protocol (VOIP) of telefoon wordt gebruikt door een onbevoegde derde partij, om een voordeel te behalen zoals klantinformatie of een geldoverdracht door een LYNX-klant te misleiden.

Derden die zich voordoen als LYNX

Wees alert op mogelijke nepoproepen waarbij een onbevoegde derde partij zich voordoet als LYNX-medewerker. Als de toon, stijl of inhoud niet is wat u van LYNX gewend bent, kunt u te maken hebben met een bedrieger. Als u twijfelt aan de authenticiteit van een contactpersoon:

Wees u ervan bewust dat een techniek die “spoofing” wordt genoemd, een beller in staat stelt om zijn nummer te maskeren alsof LYNX aan het bellen is. Om u te helpen een nepoproep te identificeren, is dit wat LYNX tijdens een oproep niet zal vragen:

LYNX zal dit niet doen:

Derden die beweren verbonden te zijn met LYNX of die beweren gegevens van LYNX te hebben ontvangen

Pas op voor mogelijke nepoproepen van derden die beweren verbonden te zijn met LYNX of die gegevens van LYNX hebben ontvangen.

LYNX:

Als u wordt gecontacteerd door een derde partij die beweert aangesloten te zijn, gelieve het volgende doen:

Wees u ervan bewust dat de beller kan beweren dat hij/zij u geen informatie kan verstrekken vanwege de algemene verordening inzake gegevensbescherming (AVG/GDPR) en/of om redenen van privacy of gegevensbescherming. Deze claim is ongegrond, aangezien de gegevens van zijn/haar bedrijfsnaam en het adres openbare informatie zijn en de gegevens van “uw” account in uw recht op informatie zouden staan.

Oproepen van derden die zich voordoen als autoriteiten

Wees alert op mogelijke nepoproepen van derden die zich voordoen als regelgever, zoals:

Regelgevende instanties:

Als u wordt gecontacteerd door een derde partij die beweert een toezichthouder te zijn, gelieve het volgende doen:

Phishing

E-mails van derden die zich voordoen als LYNX

Kijk uit voor mogelijke nep-e-mails die zich voordoen als e-mails van LYNX-medewerkers. Als de toon, stijl of inhoud niet is wat u van LYNX gewend bent, kunt u te maken hebben met een bedrieger. Als u twijfelt aan de authenticiteit van een contactpersoon:

LYNX:

Wees u ervan bewust dat een techniek genaamd “spoofing” een afzender in staat stelt om zijn of haar e-mailadres te laten verschijnen als LYNX.

U kunt leren hoe u een phishing-e-mail kunt identificeren door de sectie “Hoe u een phishing-e-mail kunt identificeren” hieronder te lezen.

E-mails van derden die beweren verbonden te zijn met LYNX of die beweren gegevens van LYNX te hebben ontvangen

Wees alert op mogelijke nep-e-mails van derden die beweren verbonden te zijn met LYNX of die gegevens van LYNX hebben ontvangen.

LYNX:

Als u wordt gecontacteerd door een derde partij die beweert aangesloten te zijn, moet u dat doen:

U kunt leren hoe u een phishing-e-mail kunt identificeren door de sectie “Hoe u een phishing-e-mail kunt identificeren” hieronder te lezen.

E-mails van derden die zich voordoen als regelgever

Wees waakzaam voor mogelijke nep-e-mails van derden die zich voordoen als regelgever, zoals

Regelgevende instanties:

Als u wordt gecontacteerd door een derde partij die beweert een toezichthouder te zijn, gelieve het volgende doen:

COVID-gerelateerde phishing-pogingen

Wees waakzaam tegen phishing-e-mails die de publieke bezorgdheid over COVID-19 uitbuiten. Voorbeelden van “aas” kunnen zijn:

Hoe identificeer je een phishing-e-mail

Voorbeeld voor Phishing E-Mail

Phishing e-mail

Opmerking: In de bovenstaande inhoud verwijst LYNX naar zowel LYNX als TradersOnly.