De effectentaks, wat nu?

Na de ondergang van de speculatietaks, brengt onze federale regering de effectentaks tot leven. In de zomer van 2017 heeft de regering de knoop doorgehakt rond de effectentaks en beslist om een belasting van 0,15% te heffen op effectenrekeningen met een waarde van €500.000 of meer. Het befaamde zomerakkoord, van kracht vanaf 10 maart 2018, roept heel wat vragen op bij Belgische beleggers. Via dit artikel wil LYNX een aantal zaken verduidelijken:

Natuurlijke personen die belastingplichtig zijn in België betalen effectentaks op Belgische en buitenlandse effectenrekeningen. Een niet-inwoner betaalt enkel effectentaks op de in België aangehouden effectenrekeningen. Niet-inwoners die een beroep kunnen doen op een dubbelbelastingverdrag dat van toepassing is op de vermogensbelasting zijn niet onderworpen aan de taks. Meer informatie vindt u hier. Rechtspersonen (commerciële vennootschap, vzw,…) vallen ook niet onder deze taks.

Enkel de titularis van de rekening is onderworpen aan de effectentaks. Gemachtigden zoals volmachtdragers niet.

Volgende financiële producten van uw effectenrekening zijn onderworpen aan de effectentaks:

 1. De al-dan-niet beursgenoteerde aandelen;
 2. De al-dan-niet beursgenoteerde obligaties;
 3. Certificaten van aandelen en obligaties;
 4. Participaties en aandelen in fondsen;
 5. ETF’s;
 6. Kasbons;
 7. Warrants.

 

Uitzonderingen zijn:

 1. Opties, futures en swaps;
 2. Turbo’s;
 3. Vastgoedcertificaten, echter wel onderworpen is het Real Estate Investment Trust (REIT);
 4. In het register ingeschreven aandelen op naam, echter wel onderwerpen zijn aandelen op naam op een effectenrekening;
 5. Beursgenoteerde effecten die enkel op naam bestaan;
 6. Pensioenspaarfondsen en levensverzekeringen (Tak21- en Tak23-producten);
 7. ETN’s en ETC’s.

De basisregel stelt dat de gemiddelde waarde wordt berekend over een referentieperiode van 12 maanden beginnend op 1 oktober en eindigend op 30 september. Binnen de referentieperiode zijn er vier referentietijdstippen namelijk per kwartaal (31 december, 31 maart, 30 juni en 30 september). Hierop wordt een foto genomen van uw effectenrekening. Naast deze vier tijdstippen kunnen er ook bijzondere tijdstippen bestaan, namelijk het moment van opening of sluiting en schrappen of toevoegen van een titularis. Voor 2018 begint de referentieperiode de dag na de publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad (10/03/18) en eindigt op 30/09/18. Er zullen voor 2018 dus slechts 3 referentietijdstippen zijn.

Wanneer het gemiddelde van de referentieperioden groter of gelijk is aan 500.000 euro per persoon, dan is de effectentaks van 0,15% verschuldigd op deze gemiddelde waarde. Concreet zal de waardering gebeuren op basis van de slotkoers voor beursgenoteerde producten. In andere gevallen zal één van volgende waardering van toepassing zijn: de MIFID-waardering, de geschatte waarde, de nominale waarde of aanschaffingswaarde.

Indien u één effectenrekening heeft dan zal uw bank de effectentaks inhouden en betalen voor u op 31 oktober. Echter indien u bij verschillende banken of brokers een effectenrekening heeft dan dient u zelf te vragen om de taks in te houden. U kan er ook voor kiezen om de effectentaks zelf aan te geven bij de fiscus.

 • Meerdere rekeningen
  Uw portefeuille splitsen over meerdere rekeningen heeft geen nut aangezien belastingplichtigen in België vanaf 2019 verplicht zijn het bestaan van meerdere effectenrekeningen te vermelden in de aangifte van uw personenbelasting.
 • Gemeenschappelijke rekeningen
  U kan uw rekening herschikking over meer titularissen, hierdoor verhoogt u de drempel van 500.000 euro. Een effectenrekening met twee titularissen wordt slechts belast vanaf een waarde van 1.000.000 euro. De gemiddelde waarde en de corresponderende belasting zal gelijk verdeeld worden over de titularissen. U dient wel rekening te houden met het administratief proces en de mogelijke gevolgen van schenking of bij scheiding.

 • Effecten op naam plaatsen
  Door effecten op naam te plaatsen is het mogelijk de taks te ontwijken. Echter door de antimisbruikbepaling van kracht sedert 9/12/2017 worden omgezette aandelen na deze datum toch nog een jaar onderworpen.
 • Effecten onder een rechtspersoon plaatsen
  Sinds 1/01/2018 is er nog een antimisbruikmaatregel van kracht. Deze maatregel stelt dat indien effecten worden ingebracht in een rechtspersoon met enkel de intentie om de effectentaks te vermijden, toch aan de effectentaks zullen onderworpen worden. Concreet zal de natuurlijk persoon, verbonden aan de rechtspersoon, steeds beschouwd blijven als de rechtstreekse houder/titularis van die effectenrekening.

U bent wellicht ook geïnteresseerd in

Heeft u nog verdere vragen?

U kunt contact met ons opnemen via chat, telefoon of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:30 tot 20 uur (vrijdag tot 18:00 uur). Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag verder.

Direct contact opnemen

Ignace De Vloo
Ignace De Vloo
Service Manager
Contact icon Bel naar
09 223 23 20
Contact icon E-mail naar
klantendesk@lynx.be
Contact icon Chat met een
LYNX medewerker