Overboeken van uw portefeuille

Wilt u uw portefeuille of een gedeelte van uw portefeuille bij een andere broker overboeken naar uw effectenrekening die u via LYNX aanhoudt? Dat kan door het invullen van het overboekingsformulier. LYNX rekent geen kosten voor het overboeken van effecten, tenzij dit om zogeheten Direct Registration System (DRS) Transfers gaat. Kijk op onze tarievenpagina voor meer informatie omtrent deze kosten. Let op dat daarnaast uw huidige broker ook kosten in rekening kan brengen voor het overboeken naar een andere partij. Neem contact op met uw huidige broker voor een volledig beeld van hun overboekingskosten.

U kunt het ingevulde overboekingsformulier per post opsturen naar LYNX. Voor een snellere afhandeling raden wij aan om het formulier in te scannen en te e-mailen naar transfer@lynx.be

Let op!

Wegens aanhoudende drukte neemt een overboeking momenteel meer verwerkingstijd in beslag. We proberen uw overboekingsverzoek uiteraard zo spoedig mogelijk op te pakken.

Via de onderstaande instructies kunt u zelf een uitgaande overboekingsopdracht initiëren opdat de portefeuille (deels) die u via LYNX aanhoudt wordt overgeboekt naar een ander partij. Zodoende komt uw verzoek direct bij Interactive Brokers terecht, waarna die partij dit proces verder oppakt.

1. Klik hier om in te loggen in het Account Management.

2.Klik vervolgens linksboven op Menu en ga naar Transfer & Pay 1 en vervolgens kiest u hier voor Transfer Positions 2.

1
2

4. Vervolgens klikt u op Outgoing 3 (Uitgaand) en selecteert u Basic FOP Transfer 4.

3
4

5. Dit leidt u naar het volgende scherm “Enter Broker Information”.

5
6
10
8
9
7
11
12

Hier vult u onderstaande gegevens in.

Broker Broker/Bank waar de posities naar toe worden geboekt 5
Account Number at Broker Rekeningnummer Broker/Bank waar de posities naar toe worden geboekt 6
Account Title Tenaamstelling van de rekening 7
Account Type Geef hier aan of het een enkelvoudige of een gezamenlijke rekening is 8
Contact Name Indien bekend contactpersoon Broker/Bank waar posities heen worden geboekt 9
Contact Email E-mailadres contactpersoon Broker/Bank 10
Contact Phone Telefoonnummer Broker/Bank (algemene nummer mag ook) 11
Save Broker Information Hier kunt u de gegevens opslaan, mits u van plan bent om op een later moment een verzoeken in te dienen 12

 

6. Klik hierna op de Add Asset knop onderaan de pagina 13.

13
 

7. Vervolgens selecteert 14  u het financieel instrument die u wenst over te boeken en geeft u de gewenste aantallen op 15 .

14
15

8. Zodra u alle over te dragen financiële instrumenten heeft ingevoerd, klikt u op Volgende.

16

Bevestig het verzoek door uw handtekening in te voeren. Vul uw naam in exact zoals die staat gegeven. 16.