Overboeken van uw portefeuille naar LYNX

Wilt u uw portefeuille of een gedeelte van uw portefeuille bij een andere broker overboeken naar uw rekening bij LYNX?
Dat kan door het invullen van het overboekingsformulier. LYNX rekent geen kosten voor het overboeken van effecten, tenzij dit om zogeheten Direct Registration System (DRS) Transfers gaat. Kijk op onze tarievenpagina voor meer informatie omtrent deze kosten. Let op dat daarnaast uw huidige broker ook kosten in rekening kan brengen voor het overboeken naar LYNX toe.

U kunt het ingevulde overboekingsformulier per post opsturen naar LYNX. Voor een snellere afhandeling raden wij aan om het formulier in te scannen en te e-mailen naar transfer@lynx.be.

Let op!

  • Het is momenteel niet mogelijk om posities over te boeken naar LYNX i.v.m. het migratieproces van rekeningen (zie extra uitleg hieronder).
  • Na de migratie krijgt u een nader te noemen hernieuwd rekeningnummer (UXXXXX). Dit nieuwe nummer kunt u dan gebruiken voor het overboekingsformulier.
  • Wij verzoeken u om het overboekingsformulier pas in te vullen nadat u het nieuwe rekeningnummer heeft gekregen.

LYNX bevindt zich momenteel in een migratieproces. Doordat wij gebruikmaken van de infrastructuur van de Britse partner Interactive Brokers, migreren wij in verband met de (harde) Brexit de rekeningen de komende tijd naar een Europese structuur. Meer informatie vindt u op www.lynx.be/brexit.