Selecteer de categorie waar u een vraag over heeft:

Bescherming

Bescherming van gelden

Lees hier alles omtrent de bescherming en veiligheid van uw effectenrekening. Als rekeninghouder bij IBIE komt u in aanmerking voor het beleggerscompensatiestelsel.

Beleggerscompensatiestelsel

LYNX is aangesloten bij het Nederlandse beleggerscompensatiestelsel. In het geval dat LYNX niet kan voldoen aan haar verplichtingen garandeert het beleggerscompensatiestelsel een minimum niveau van bescherming.

Bescherming persoonsgegevens

LYNX respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van haar site. LYNX zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Toezichthouders

LYNX staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Kifid en DSI

LYNX is aangesloten bij het Dutch Securities Institute. Daarnaast is LYNX aangemeld bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Wet financieel toezicht

Per 1 januari 2007 is de Wet financieel toezicht (Wft) van kracht. LYNX volgt alle regelgeving in deze Wet.