Wat houdt de Pattern Day Trade regel precies in?

De informatie op deze pagina geldt enkel voor effectenrekeningen aangehouden via IBUK.
Indien uw rekening werd gemigreerd naar de nieuwe entiteit van Interactive Brokers in Ierland dan is onderstaande niet meer van toepassing. Gelieve de LYNX klantendesk te contacteren bij vragen of opmerkingen.

Wanneer u op de Amerikaanse of Europese beurs een positie opent (of uitbreidt) in aandelen of aandelenopties en deze positie dezelfde dag weer sluit (of afbouwt), is er sprake van een day trade (daghandeling). Vanwege Amerikaanse wetgeving kunnen beleggers met een effectenportefeuille (UK Securities segment) waarvan de waarde minder is dan 25.000 USD (of een equivalent daarvan) maximaal drie daghandelingen per vijf handelsdagen uitvoeren. Deze regel staat in het handelsplatform bekend onder de noemer Potential Pattern DayTrade (PDT).

Wanneer u onbeperkt wenst te daghandelen, gaat u best even na hoeveel u staan heeft op het UK Securities segment. Hiervoor meldt u aan in het LYNX Trading handelsplatform en gaat u linksboven naar Rekening 1 . Wanneer u op Rekening heeft geklikt, komt een nieuw scherm in beeld.

PDT 1
1

In het scherm Rekening kijkt u naar het deel Balans. De waarde van uw portefeuille op het UK securities segment dient voor onbeperkt daghandelen meer dan 25.000 USD (of een equivalent in een ander valuta) te zijn. Dit is dus verschillend van de totale waarde van uw portefeuille. Onderstaande afbeelding geeft aan met welk segment de PDT regel rekening houdt. Uw rekening is namelijk door wetgeving opgedeeld in segmenten, meer informatie vindt u hier. U leest hier hoe u geld kan overboeken tussen de segmenten.

U kan via LYNX Basic handelsplatform uw beschikbare daghandelingen nakijken. U meldt zich hier aan en klikt bovenaan op Portefeuille. Scroll naar onder naar uw Rekeninggegevens en neem het Balans overzicht erbij. U ziet nu in de kolom Balans en beschikbare middelen uw Beschikbare daghandelingen 1 staan.

1

In het voorbeeld hierboven heeft men 3 daghandelingen ter beschikking per 5 handelsdagen. Wanneer het aantal beschikbare daghandelingen 0 is, heeft u teveel daghandelingen verricht, u kan enkel nog posities sluiten maar geen nieuwe posities openen

LET OP: Indien u twee achtereenvolgende handelsdagen vijf nullen ziet staan, heeft u teveel daghandelingen verricht en is uw effectenrekening aangemerkt als een daytrading rekening. Dit heeft tot gevolg dat u geen nieuwe posities kunt openen. In dit geval heeft u drie mogelijkheden:

 1. Geld bijstorten zodat de waarde van uw effectenportefeuille (UK securities segment) (ruim) boven de 25,000 USD komt.
 2. De verplichte 90 dagen wachten totdat u weer nieuwe posities kunt openen.
 3. Een verzoek indienen om de PDT blokkade van uw rekening te verwijderen.

U kunt in uw LYNX Trading handelsplatform zien hoeveel daghandelingen u nog kunt uitvoeren in de komende vijf handelsdagen. Dit kunt u via het overzicht van uw rekeninggegevens zien.

Ga hiervoor linksboven in het handelsplatform naar Rekening 1 .

PDT 1
1

Wanneer u op Rekening heeft geklikt, komt een nieuw scherm in beeld. Ga naar het derde vetgedrukte kopje: Beschikbaar voor Handel 1. Onderaan ziet u de regel Nog mogelijke Daghandelingen 2 staan.

PDT 2
1
2

LET OP: Ziet u de regel Nog mogelijke Daghandelingen niet staan, klik dan aan de rechterkant van uw scherm op het groene + teken 1 zodat de kolom zich uitvouwt.

PDT 3
1

Achter de regel Nog mogelijke Daghandelingen (T,…,T+4) staan cijfers. Deze cijfers geven aan hoeveel daghandeldingen u de komende vijf handelsdagen nog kunt verrichten.

 • Het eerste cijfer geeft aan hoeveel daghandeldingen u vandaag kunt verrichten
 • Het tweede cijfer geeft aan hoeveel daghandeldingen u de volgende handelsdag kunt verrichten
 • Het derde cijfer geeft aan hoeveel daghandeldingen u over drie handelsdagen kunt verrichten
 • Het vierde cijfer geeft aan hoeveel daghandeldingen u over vier handelsdagen kunt verrichten
 • Het vijfde cijfer geeft aan hoeveel daghandeldingen u over vijf handelsdagen kunt verrichten

In bovenstaand voorbeeld kunt u de komende vijf handelsdagen nog drie daghandelingen verrichten.

LET OP: U kunt te allen tijde een openstaande positie in een Amerikaans effect sluiten.

Hieronder worden drie mogelijke situaties besproken.

Situatie 1:

In onderstaand voorbeeld heeft u in de afgelopen vijf handelsdagen al drie daghandelingen uitgevoerd. Derhalve kunt u tijdens de huidige handelsdag geen nieuwe positie openen in een Amerikaans aandeel of Amerikaanse aandelenoptie. Morgen kunt u één daghandeling verrichten en vanaf overmorgen mag u weer drie daghandelingen verrichten 1.

PDT 4
1

Situatie 2:

In onderstaand voorbeeld kunt u ongelimiteerd daytraden in Amerikaanse aandelen en aandelenopties 1 . Dit is het geval wanneer de waarde van uw effectenrekening (UK Securities segment) groter is dan USD 25.000 (of een equivalent hiervan).

PDT 5
1

Situatie 3:

In onderstaand voorbeeld kunt u de komende vijf werkdagen geen daghandelingen meer uitvoeren 1 . Sterker nog, u kunt helemaal geen nieuwe posities openen. Dit geldt ook als het niet uw intentie is om een positie te openen en dezelfde dag weer te sluiten. Als u toch een positie probeert te openen, zult u de foutmelding “potential pattern day trader” te zien krijgen. U hoeft in dit geval geen actie te ondernemen, maar u zult wel vijf dagen moeten wachten alvorens u weer een nieuwe positie kunt openen.

PDT 7
1

LET OP: Indien u twee achtereenvolgende handelsdagen vijf nullen ziet staan, heeft u teveel daghandelingen verricht en is uw effectenrekening aangemerkt als een daytrading rekening. Dit heeft tot gevolg dat u geen nieuwe posities kunt openen. In dit geval heeft u drie mogelijkheden:

 1. Geld bijstorten zodat de waarde van uw effectenportefeuille (UK securities segment) (ruim) boven de 25,000 USD komt.
 2. De verplichte 90 dagen wachten totdat u weer nieuwe posities kunt openen.
 3. Een verzoek indienen om de PDT blokkade van uw rekening te verwijderen.

Indien u bent aangemerkt als Potential pattern day trader kan u een eenmaal per 180 dagen een verzoek indienen om de PDT blokkage te verwijderen van uw rekening. Als u van mening bent dat uw rekening ten onrechte is aangemerkt als een daytrading rekening en het niet uw bedoeling is om te daytraden op de rekening, dan kunnen wij deze blokkade eenmalig voor u verwijderen. Zodra de blokkade is verwijderd, kunt u weer drie daghandelingen per vijf handelsdagen verrichten. Indien uw rekening binnen 180 dagen nadat u een verzoek heeft ingediend om een PDT blokkade te verwijderen wederom wordt aangemerkt als een daytrading rekening, heeft u de volgende twee mogelijkheden:

 1. Geld bijstorten zodat de waarde van uw effectenportefeuille (Uk Securities segment) (ruim) boven de 25,000 USD komt.
 2. De verplichte 90 dagen wachten totdat u weer nieuwe posities kunt openen.

In het administratieve gedeelte van uw LYNX rekening kunt u een verzoek indienen om een PDT blokkade van uw rekening te verwijderen. Volg hiervoor onderstaande stappen:

STAP 1. Log in op het administratieve gedeelte van uw rekening.

 

STAP 2. Klik op Support 1 en kies vervolgens voor Message Center 2.

1
2

STAP 3. Klik op COMPOSE 3 en selecteer Pattern Day Trader request 4.

4
3

STAP 4. Het onderstaande pop-upscherm verschijnt. Klik op de knop Check Status 5 om te controleren of uw rekening wordt aangemerkt als een Pattern Day Trader rekening.

5

STAP 5. Als u onderstaande melding krijgt, is uw rekening niet aangemerkt als een Pattern Day Trader rekening en hoeft u verder geen actie te ondernemen.

STAP 6. Indien uw rekening wordt gekenmerkt door PDT blokkage zal u een overzicht krijgen van uw 4 daghandelingen in de laatste 5 handelsdagen. Er zal ook een Pattern Day Trading Request Acknowledgement tonen. Vink the box aan die zegt “I have read and consent to the acknowledgement”. Klik vervolgens op de groene knop “Send Reset request”. Er zal hierna nog een bevestigingsscherm tonen waar u nogmaals dient te bevestigen via “Yes”. Vervolgens is uw aanvraag officieel ingediend.

 

Uw verzoek wordt normaal gesproken binnen 24 uur verwerkt, waarna u weer kunt handelen op uw rekening.

Mocht u binnen 180 dagen nogmaals de PDT regel overtreden, dan kunt u de PDT blokkade alleen opheffen door de waarde van uw rekening aan te vullen tot boven de 25,000 USD. Wilt u dit niet of bent u hier niet toe in staat, dan zult u 90 dagen geen nieuwe posities kunnen openen. U kunt wel altijd openstaande posities sluiten.

Heeft u nog verdere vragen?

Sommige pagina's in ons servicecentrum kunnen momenteel verouderd zijn als gevolg van  het groot aantal wijzigingen naar aanleiding van de  migratie van Europese klanten naar Interactive Brokers IBIE.

 

U kunt contact met ons opnemen via chat, telefoon of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:30 tot 18:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag verder.

Direct contact opnemen

Ignace De Vloo
Ignace De Vloo
Service Manager
Contact icon Bel naar
09 223 23 20
Contact icon E-mail naar
klantendesk@lynx.be
Contact icon Chat met een
LYNX medewerker