LYNX + Spaarvarkens

Ontvang € 100 cashback!
LYNX biedt u als curist van Spaarvarkens de actie ‘Open een rekening en ontvang tot € 100 cashback’ . Nieuwe klanten die via Spaarvarkens een rekening openen en zich inschrijven voor de beleggingscursus van Spaarvakens, komen in aanmerking voor deze actie.

Bestaande LYNX klanten die ook een Spaarvarkens lidmaatschap hebben, hebben éénmalig recht op een transactietegoed van € 100. Dit transactietegoed heeft een geldigheid van 3 maanden, vanaf datum van bekendmaking.

Doorloop het online openingsproces en volg de instructies om de effectenrekening via LYNX zo snel mogelijk te openen. De vergoeding geldt over de inschrijving van de Spaarvarkens Beleggingscursus.
Effectenrekening openen
Actievoorwaarden

Actievoorwaarden: ‘Open een rekening en ontvang € 100 transactietegoed’

LYNX  biedt de actie ‘Open een rekening en ontvang € 100 cashback’ aan. Nieuwe klanten die via Spaarvarkens een rekening openen en zich inschrijven voor de beleggingscursus van Spaarvakens, komen in aanmerking voor deze actie. Op deze actie zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.

 1. De actie staat open voor Belgische natuurlijke en rechtspersonen woonachtig respectievelijk gevestigd in België.
 2. Klanten dienen minimaal 18 jaar oud te zijn.
 3. De actie bestaat uit een cashback van € 100 op de LYNX rekening.
 4. Voor bestaande klanten van LYNX die ook een Spaarvarkens lidmaatschap hebben, is het transactietegoed is geldig vanaf het moment dat de lidmaatschap is bewezen.
 5. Het transactietegoed is een maximaal tegoed waarmee de gemaakte transactiekosten voor transacties in financiële instrumenten vergoed worden, met uitzondering van complexe financiële producten, met uitzondering van opties, futures, Sprinters en Turbo’s. Na het verstrijken van de gebruikstermijn (een maand) wordt het te vergoeden bedrag op de effectenrekening gestort.
 6. De door u gemaakte transactiekosten voor transacties in financiële instrumenten, worden aan het einde van de actieperiode tot een bepaald maximum teruggestort op uw rekening via LYNX. Het maximum transactietegoed dat wordt teruggestort is € 100. Het transactietegoed is in euro’s. Indien transactiekosten in een andere valuta dan in euro worden gemaakt, dan zullen de gemaakte transactiekosten worden omgerekend naar euro’s en worden vergoed. Het omrekenen gebeurt op basis van de actuele wisselkoers.
  Heeft u op dat moment geen rekening meer via LYNX, dan worden de door u gemaakte transactiekosten niet vergoed.
 7. Onder een nieuwe klant wordt verstaan: een persoon of bedrijf die in een periode van 2 jaar voorafgaand aan deze actie geen klant via LYNX is geweest.
 8. U bent klant van LYNX op het moment dat u uw eerste storting heeft gedaan.
 9. Per adres kan maximaal één rekeninghouder deelnemen aan de actie en is het niet mogelijk deze actie te combineren met andere acties van LYNX.
 10. U komt niet in aanmerking voor het transactietegoed als iemand op hetzelfde adres als u reeds een rekening via LYNX heeft.
 11. Het is niet toegestaan om met deze actie deel te nemen met zowel een rekening op persoonlijke titel als op zakelijke titel. Slechts één van deze rekeningen komt in aanmerking voor de actie.
 12. LYNX kan uw rekeningaanvraag zonder opgaaf van redenen weigeren.
 13. Op de relatie tussen u en LYNX is de LYNX Basisovereenkomst van toepassing: zie lynx.be/documenten.
 14. LYNX behoudt zich het recht de invulling van de actie te wijzigen of de actie tussentijds stop te zetten. Wijzigingen in deze actie zullen kenbaar gemaakt worden op de website van LYNX.
 15. Het openen van een rekening via LYNX is gratis. Deelname aan deze actie verplicht de klant niet tot het doen van (een bepaald aantal) transacties. Het staat klanten vrij om op elk moment de overeenkomst met LYNX op te zeggen.
 16. Deelname aan deze actie houdt in dat u erkent kennis te hebben genomen van deze actievoorwaarden, deze te hebben gelezen, te begrijpen en te aanvaarden.
 17. Op deze actie is het Belgisch recht van toepassing.
 18. LYNX respecteert uw privacy. LYNX gebruikt uw gegevens om u op de hoogte te houden van onze dienstverlening, om u gevraagde informatie te bezorgen en voor direct marketingdoeleinden. U heeft het recht om uw gegevens in te zien. Zie voor een nadere beschrijving lynx.be/privacyverklaring.
Disclaimer

LYNX is niet verantwoordelijk voor de diensten die Spaarvarkens aan u verleent. LYNX is alleen verantwoordelijk voor de beleggingsdiensten die aan u worden verleend als u via LYNX een rekening opent. Verder ontvangt LYNX geen gelden van Spaarvarkens en krijgt LYNX ook niet op een andere manier een vergoeding van Spaarvarkens. Spaarvarkens promoot enkel de diensten van LYNX, waarvoor LYNX aan Spaarvarkens een vaste vergoeding betaalt.

Verstandig dat u voor LYNX kiest. Beleggers bij LYNX profiteren namelijk van een groot aantal voordelen. Wij zetten ons in voor de serieuze en actieve belegger die aan de hand van onze dienstverlening tot een optimaal beleggingsresultaat kan komen. Daar tegenover staat dat onze dienstverlening niet voor iedereen geschikt is. Zo verwachten wij dat u, net als wij, beleggen serieus neemt.

Neem zorgvuldig onderstaande voorwaarden door, voordat u de aanvraag voor het openen van een rekening start:

 • Minimumleeftijd van 18 jaar
 • Voor een enkele of gezamenlijke rekening geldt minimumstorting (of portefeuilleoverboeking) van € 3.000 of meer
 • Wanneer u in complexe producten wenst te handelen, zoals opties en futures, heeft u minimaal 2 jaar beleggingservaring nodig

Sluit dit aan bij u? Dan helpen wij u graag het maximale uit uw beleggingsportefeuille te halen.


Checklist effectenrekening openen
Veelgestelde vragen over het openen van een effectenrekening

FAQ: Effectenrekening openen

Welke documenten en gegevens zijn vereist om een effectenrekening te openen?
 • IBAN: vanwege de algemene due diligence-vereisten van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dient u het IBAN nummer van de bankrekening die u als tegenrekening wenst te gebruiken op te geven.
 • Kopie van uw identiteitskaart of paspoort: een rijbewijs wordt niet geaccepteerd.
 • Gezamenlijke rekening: in het geval van een gezamenlijke rekening zijn de nodige documenten vereist van beide aanvragers.
Is het mogelijk om effecten over te boeken?

Om uw effecten over te boeken, moet u eerst een effectenrekening via LYNX openen. Meer informatie vindt u hier: portefeuille overboeken.

Welke typen effectenrekeningen zijn er beschikbaar?

Particuliere beleggers kunnen een individuele of gezamenlijke rekening openen via LYNX. Bedrijven, verenigingen en stichtingen kunnen via LYNX een zakelijke rekening openen. In beide gevallen heeft de keuze uit een cash of margin rekening.


Service

Heeft u hulp nodig of heeft u vragen over het openen van een effectenrekening?

LYNX Klantenservice: neem contact op voor uw vragen

Neem dan gerust contact op met ons serviceteam.

Onze persoonlijke en deskundige klantenservice helpt u bij alle vragen over het openen van een beleggingsrekening, het inleggen van orders en het handelsplatform. Neem contact met ons op via telefoon, email of chat.

Bel ons

09 223 23 20

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 18:00

Waarom een effectenrekening openen via LYNX?

Uitgebreide handelsmogelijkheden

 • Toegang tot 150 beurzen wereldwijd
 • Uitgebreid productaanbod
 • Stabiel en betrouwbaar handelsplatform
 • Mobiele trading apps
 • Handige trading tools

Scherpe tarieven

 • Lage transactiekosten
 • Opties vanaf € 1,75 aandelen vanaf € 6,00
 • Gratis dividenduitkering
 • Telefonische orderondersteuning
 • Volumekorting voor actieve handelaren*

Service, educatie & inspiratie

 • Persoonlijke & vakkundige service
 • Uitgebreid Service Center
 • Informatief Beurs & Kennisportaal
 • Masterclasses & deskundige analyses
 • Nieuwsbrieven van internationale experts

* Neem contact op met klantendesk@lynx.be voor een tarief op maat.