Handelen in futures: waar moet u op letten?

Door Justin Blekemolen


Artikel laten voorlezen

Geschatte leestijd: 14 minutes

Handelen in futures waar moet u op letten
Handelen in futures is een populaire manier van beleggen en speculeren op de toekomstige koersbewegingen van diverse onderliggende waarden. Leer hoe u kunt profiteren van prijsbewegingen in indices, grondstoffen en valuta.

In dit artikel gaan we dieper in op de wereld van futures en beantwoorden we belangrijke vragen zoals: wat zijn futures, hoe werken ze, wat zijn de voordelen en nadelen en waar moet u op letten bij het handelen in futures?

Tot slot delen we enkele handige tips en strategieën die u kunnen helpen om succesvol te handelen in futures en uw winstgevendheid te verbeteren. Bent u op zoek naar een broker om futures te handelen, klik dan hier.


Wat zijn futures?

Een future is een termijncontract tussen een koper en verkoper. In dit contract wordt vooraf een prijs en tijdstip vastgesteld waar een onderliggend (financieel) product tegen geleverd wordt. Een future is een derivaat (afgeleid product), wat betekent dat het zijn waarde ontleent aan de prijs van een ander product.

Een future heeft betrekking op een onderliggende waarde. Traders gaan middels futures een verplichting aan met elkaar. Futures hebben gestandaardiseerde contractspecificaties voor de levering van een onderliggende waarde, welke u kunt opvragen in het handelsplatform of bij de uitgever van de futures. De zogeheten fysieke levering is via LYNX altijd uitgeschakeld. Futures zijn beschikbaar voor financiële producten zoals aandelenindices en staatsobligaties, maar ook voor fysieke producten zoals goud, zilver en olie.

Risico-overdracht tussen marktpartijen

Futures zijn niet zomaar op de markt gebracht om te speculeren, maar kennen van oorsprong een belangrijke functie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen financiële futures en commodity futures . Terwijl financiële futures zijn gebaseerd op onderliggende aandelen, indices of valuta’s, worden grondstoffen zoals olie, goud, sojabonen of graan ondergebracht onder commodity futures.

De oorspronkelijke functie van futures is te herleiden naar de grondstoffenmarkt, waarbij de futures zijn bedacht voor het overdragen van risico tussen marktpartijen. Al sinds 2000 voor Christus maakten boeren prijsafspraken in Egypte en China over de prijzen van grondstoffen zoals graan of rijst. Zowel toen als nu speelden indekking tegen ongewenste prijsschommelingen als speculatie een grote rol. Futures in hun huidige vorm bestaan ​​al sinds de jaren zeventig.

Specificaties van futures contracten

Futures hebben gestandaardiseerde contractspecificaties die u kunt opvragen in het TWS Handelsplatform, in LYNX+ of bij de uitgever van de futures. De afbeelding hieronder toont de specificaties van de ES future (S&P 500) en komt uit het TWS Handelsplatform.

 • Ticker/symbool: Een afkorting die wordt gebruikt om een bepaalde future aan te duiden, bijvoorbeeld ES voor de S&P 500 E-mini future.
 • Contractgrootte: De hoeveelheid van het onderliggende effect dat wordt verhandeld in één future contract.
 • Prijsnotatie: Hoe de prijs van de future wordt weergegeven. Bijvoorbeeld, de S&P 500 E-mini future wordt genoteerd in punten.
 • Tickgrootte: De kleinste prijsverandering die mogelijk is.
Specificaties van de ES future (S&P 500) | TWS Handelsplatform

De hefboom bij futures uitgelegd

Futures werken met een hefboom, waardoor de nominale waarde van je positie sterk vergroot wordt. De ES future op de S&P 500 heeft bijvoorbeeld een hefboom van 50. Indien je dus één future contract koopt op de S&P 500 op een prijs van 4.000, dan krijgt u hierdoor een positie ter grootte van 4.000 x 50 = $200.000. Elke punt beweging in de ES future zorgt voor een verandering van $ 50 van uw positie. Een beweging van 1%, circa 40 punten, heeft dus een effect van $ 2000 op uw positie.

De CME Group, de uitgever van deze futures, biedt ook kleinere hefbomen aan met de zogeheten Micro futures. Bij de aanschaf van een micro future op de S&P 500, de MES, krijgt u een positie ter grootte van 4.000 x 5 = $20.000. Hierdoor zal een beweging van 1% uw positie met $ 200 doen veranderen.

Long en short gaan met futures

U kunt een future kopen in afwachting van stijgende prijzen en zo een long positie openen. Ook kunt u deze verkopen en zo speculeren op dalende prijzen met een shortpositie. Vanwege de hefboomwerking moet u voor een transactie altijd voldoende zekerheid verstrekken in de vorm van margin. De marginvereisten worden berekend en bepaald door LYNX. Dit kapitaalbedrag wordt voor elke aangehouden future op uw rekening geblokkeerd en dient als buffer voor mogelijke koersverliezen. De initiële marginvereisten voor de hierboven besproken ES future bedragen momenteel bijvoorbeeld $ 12838 en van de MES future $ 1283.

Marginvereisten

Sommige brokers, waaronder LYNX, gaan meestal uit van de minimale margin van de betreffende beurs, bijvoorbeeld CME. Andere brokers rekenen soms ook een extra toeslag. Het bedrag van de margin heeft invloed op de omvang van de posities die u kunt openen. De margin neemt ook toe of af in lijn met de koersbewegingen van de onderliggende waarde.

Vergeleken met een directe investering in de onderliggende waarde, vereisen futures een zeer lage kapitaalinvestering. Dit biedt kansen, maar brengt ook risico’s met zich mee. Een stijging van de onderliggende waarde met bijvoorbeeld + 5% kan het geïnvesteerd vermogen al verdubbelen, terwijl een daling van – 5% in hetzelfde geval zou resulteren in een totaal verlies. In de praktijk wordt het futurescontract echter al onder dwang geliquideerd zodra het onder een bepaalde minimum margin komt. Voorafgaand hieraan wordt de belegger per mail en in het platform geïnformeerd dat zijn margin bijna is opgebruikt en dat de positie binnenkort automatisch kan worden gesloten. Als rekeninghouder heeft u dan de mogelijkheid om snel te reageren en een positie af te sluiten, of u kunt liquide middelen bijstorten.

Een zogenaamde margin call, dat wil zeggen dat de broker daadwerkelijk een aanvullende betalingsverplichting vraagt, komt slechts in zeer zeldzame gevallen voor. Bijvoorbeeld als het rekeningsaldo onvoldoende is om de verliezen die van de ene op de andere dag zijn ontstaan als gevolg van een prijsverschil te dekken. Dit komt soms voor bij belangrijke gebeurtenissen die overnight plaatsvinden en voor grote dalingen of stijgingen zorgen. Als vervolgens niet alle beveiligingsmechanismen werken, is de belegger het uitstaande verschil aan de broker verschuldigd en kan het voorkomen dat de belegger moet bijstorten. Vandaar ook de melding dat u met beleggen meer dan uw inleg zou kunnen verliezen. Futures traders moeten hier goed van op de hoogte zijn.

Verschillende soorten marginvereisten

Rond het concept van margin trading zijn er een aantal termen die u zeker dient te begrijpen. Hieronder vindt u een opsomming van de belangrijkste begrippen.

De initiële margin is het bedrag om een ​​futures positie te kunnen openen. Doorgaans is het zo dat hoe volatieler het product, hoe hoger de initial margin is. Bij een openstaande positie moet in ieder geval de intraday-margin worden aangehouden. Deze is vaak gelijk, of iets lager dan de initiële margin. Is dit niet meer het geval, dan wordt de corresponderende positie automatisch gesloten. De intraday-margin is beduidend lager dan de initiële marge, omdat anders een kleine koersbeweging in tegengestelde richting ertoe zou leiden dat de positie automatisch wordt gesloten. De initiële marge voor de mini AEX-future is bijvoorbeeld EUR 875, en de intraday-margin is EUR 700.

Overnight positiebehoud is de hogere margin, voor posities die ’s nachts worden aangehouden. De overnight positiebehoud margin is de margin die vereist is om de positie buiten de reguliere handelstijden aan te houden. Zo neemt u de positie mee naar de volgende handelsdag. Dit is aanzienlijk hoger dan de initiële en intraday-margin en kan bijvoorbeeld tweemaal de initiële marge zijn. De hogere kapitaaleis is nodig omdat impactvolle gebeurtenissen zich uiteraard ook buiten beurstijd kunnen voordoen. Als er bijvoorbeeld ’s nachts een beurscrash plaatsvindt op de Aziatische beurzen in Europa, kan de AEX index de volgende dag plotseling fors lager openen.

LET OP: 15 minuten voor expiratie van een future contract wordt de overnight margin van kracht. Dit heeft te maken met de marginvereisten die door de beurs worden gevraagd voor het afwikkelen van een future contract. Houd hier rekening mee indien u van plan bent een future contract te laten expireren.

Hoewel een future positie op elk moment kan worden gesloten in geval van koersbewegingen in de reguliere handel, kan liquidatie in geval van prijsverschillen pas plaatsvinden nadat beurzen weer zijn geopend. De bijbehorende waardeschommelingen op de effectenrekeningen vormen bovendien ook een onzekerheid voor de broker. Deze wordt gecompenseerd met de hogere marginvereisten. Sommige futures, zoals Amerikaanse index futures, worden overigens bijna rond de klok verhandeld, met slechts korte pauzes. Hierdoor vereisen deze een ​​lagere overnight margin en zijn daarom populair bij future handelaren. Zij kunnen bijna 24 uur per dag reageren op koersbewegingen.

De huidige marginvereisten voor futures handel via LYNX vindt u hier.

Voordelen van futures handelen

Futures bieden beleggers de mogelijkheid om met een relatief klein kapitaal een veel grotere positie in te nemen. Hierdoor kunnen winsten worden gemaximaliseerd, maar het vergroot ook het risico op verlies. Het is essentieel om voorzichtig om te gaan met hefboomwerking en goed risicobeheer toe te passen.

 • U kunt eenvoudig beleggen in indices, grondstoffen, valuta en obligaties
 • De handel in futures gaat 23 uur per dag door, vijf dagen in de week. Doordat de handel vrijwel continu doorgaat, bent u (bijna) altijd in staat om de positie te beschermen met een stoploss.
 • Futures bieden u de mogelijkheid op een efficiënte manier uw aandelenportefeuille te hedgen. Hedgen is het afdekken van een financieel risico van een investering door middel van een andere investering. Door shortposities tegenover uw gekochte aandelenposities te zetten dekt u het marktrisico (deels) af.
 • De hefboom maakt het mogelijk maximaal te profiteren van veranderingen in de koers van de onderliggende waarde.
 • Kleine spread (verschil bied- en laatprijs). Een kleine spread betekent kleine indirecte kosten voor de belegger.

Nadelen en risico’s van futures handelen

Hoewel het handelen in futures aantrekkelijke voordelen biedt, brengt het ook aanzienlijke risico’s met zich mee. Een van de belangrijkste risico’s is het hefboomrisico, waarbij kleine prijsbewegingen grote invloed hebben op de winst of het verlies van een positie. Daarnaast zijn er ook marktrisico’s die voortkomen uit economische en geopolitieke ontwikkelingen.

 • Als gevolg van de hefboom kunnen verliezen snel oplopen.
 • U kunt meer verliezen dan uw inleg.
 • Gezien de hefboomwerking en de zeer ruime handelstijden is het raadzaam dat u uw posities zeer nauwlettend in de gaten houdt.
 • Futures hebben een expiratiedatum

Voor welke belegger zijn futures geschikt?

Futures zijn risicovolle producten en vereisen veel kennis, beleggingservaring en een hoge risicoacceptatie. Het product is hierdoor met name geschikt voor de actieve en ervaren handelaar. Om deze reden adviseert LYNX u om u vooraf goed te laten informeren over de werking en risico’s van deze financiële instrumenten.

Ook willen we u graag wijzen op het feit dat een stoploss instellen op uw posities zeer belangrijk is. Met een stoploss weet u vooraf wat u gaat verliezen en komt u niet voor verrassingen te staan. 

Waar vindt futures trading plaats?

Futures trading vindt plaats op strikt gereguleerde en gecontroleerde derivatenbeurzen, zoals de Eurex (European Exchange), de CBOT (Chicago Board of Trade) of de CME (Chicago Mercantile Exchange). De beurs garandeert de afwikkeling en sluit uit dat er een tegenpartijrisico is voor de marktpartijen. Hieronder wordt ​​het risico van wanbetaling verstaan, dat zou ontstaan ​​bij een vergelijkbare transactie zonder tussenkomst van een gereguleerde beurs. Bijvoorbeeld als een van de partijen niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Brokers hanteren om die reden dan ook de welbekende marginvereisten.

futures
Handel in futures via LYNX

LYNX is dé broker voor futureshandelaren. Handel op ‘s werelds bekendste futuresmarkten. Vijf dagen per week, bijna 24 uur per dag.

Welke future kiest u?

Voor u begint met handelen in futures, staat u direct voor een lastige vraag. Welke future kiest u om in te gaan handelen? Wereldwijd bestaan er ontzettend veel verschillende futures met een verschillende onderliggende waarde, andere openingstijden en met een verschillende multiplier. Daarnaast is liquiditeit een ontzettend belangrijk gegeven bij het maken van uw keuze.

Bij de keuze in welke future u gaat handelen, moet u allereerst bedenken in welke onderliggende waarde u wilt gaan handelen. Bent u een expert op gebied van grondstoffen of obligaties? Of kiest u toch liever voor een aandelenindex zoals de AEX?

Weet waar u goed in bent. De meeste beleggers handelen graag in indices, dus nemen we deze als voorbeeld in dit artikel. Bij het kiezen van een index spelen verschillende zaken een rol. Waar is de index op gebaseerd? (Bijvoorbeeld, de S&P 500 bevat Amerikaanse bedrijven, de DAX future bevat Duitse bedrijven). Maar ook de liquiditeit en de openingstijden van de future zijn erg belangrijk bij uw keuze voor de meest geschikte future. 

Onderliggende assets en tickers

 • Aandelenindexen: Zoals de S&P 500 (ES), NASDAQ 100 (NQ) en de AEX Index (EOE).
 • Grondstoffen: Zoals goud (GC), ruwe olie (CL) en cacao (C).
 • Valuta’s: Zoals de EUR/USD (6E) en de GBP/USD (6B)
 • Rentetarieven: Zoals de Amerikaanse 10-jaars rentefutures (ZN).

Wat zijn de openingstijden van futures?

De openingstijden van de future zijn ontzettend belangrijk. Tijdens de reguliere handelstijden van de onderliggende index is de liquiditeit in de betreffende future het grootst. Dit maakt het voor Europeanen lastig om in bijvoorbeeld de Nikkei 225 future te handelen. De reguliere handelstijden van deze index zijn van 02.00 tot 08.00 uur, een tijdstip waarop de meeste Nederlanders slapen. Uiteraard gaat de handel in futures wel door buiten reguliere handelstijden, zij het tegen lagere volumes.

Naast het verschil in aandelen waaruit de indices zijn samengesteld, is de contractgrootte het grote verschil tussen deze futures. Hoe groter de contractgrootte is, des te groter uw winsten en verliezen logischerwijs zullen zijn. Ook de margin die u moet aanhouden voor een future, is groter bij een grotere contractwaarde.

Voor alle marginvereisten kunt u terecht in het TWS Handelsplatform of op deze pagina: marginvereisten LYNX.

Contango & backwardation

Zeker als het om grondstoffen gaat, spelen de opslagkosten een grote rol. Om bijvoorbeeld grote hoeveelheden ruwe olie op te slaan, zijn grote tankers nodig, dure verzekeringen en alles wat resulteert in hoge kosten voor fysieke aankopen. De future weerspiegelt deze kosten ook, door het feit dat commodity futures met een langere looptijd doorgaans hoger noteren dan de dagelijkse spotkoersen. Dit fenomeen wordt contango genoemd en is een belangrijk begrip bij futures trading.

Een longpositie zal in een situatie van contango bij gelijkblijvende (of licht stijgende) prijzen namelijk leiden tot een negatief rendement. Je hebt tenslotte een premie betaald bovenop de spotprijs. In het geval van longposities op langere termijn zal dit leiden tot verliezen bij het doorrollen, terwijl short posities juist verdienen op de contango.

Als beleggers daarentegen verwachten dat de prijzen voor de onderliggende waarde in de toekomst zullen dalen, kan de typische contango-situatie verzwakken of zelfs omkeren. Men spreekt dan van een zogenaamde backwardation, waarbij de futures lager noteren dan de spotkoers. Backwardation kan ook ontstaan door bijvoorbeeld schaarste op korte termijn, waardoor er een hogere vraag is voor directe levering.

Future strategieën

Voor daytrading in futures bestaan vele verschillende strategieën, waarmee succes kan worden geboekt. Hierbij bestaan strategieën, waarbij u enkele seconden tot minuten in positie zit. Deze strategieën vergen opperste concentratie en perfecte timing. Door de kleine winsten die met deze strategie worden verzilverd, ligt het aantal trades dat u per dag uitvoert over het algemeen hoog.

Uiteraard kunt u ook een strategie uitvoeren waarbij u de posities langer aanhoudt. Bij een veelgebruikte strategie als swing trading worden posities een aantal dagen tot een paar weken aangehouden. Hier vindt u meer informatie over veelgebruikte daytrading strategieën.

Tools om uw future strategie uit te voeren

Daghandelaren in futures maken veel gebruik van technische analyse. Naast het bestuderen van de grafiek, biedt deze analyse verschillende indicatoren die u kunt gebruiken bij uw handelsstrategie. Bekende indicatoren zijn de RSI-indicatorSimple Moving Average en MACD.

Klanten van LYNX hebben de beschikking over maar liefst 80 indicatoren. Laat u nooit leiden door één indicator, maar probeer een combinatie van indicatoren te gebruiken om uw keuze te maken. Naast de vele beschikbare indicatoren kunt u gebruik maken van de Booktrader om in futures te handelen. Onder future handelaren staat dit bekend als een “ladder” orderboek.

Het razendsnelle TWS handelsplatform, de vele indicatoren en de beschikking tot de Booktrader en de Grafiektrader maken LYNX een uitstekende partij voor future handelaren. Een snel en stabiel platform met uitgebreide mogelijkheden is een must om succesvol te zijn als future handelaar.

Beginnen met futures trading

Hieronder volgen een aantal praktische tips om met future trading van start te gaan.

Selecteer een betrouwbare broker

Een solide broker is essentieel voor succesvol handelen in futures. Zorg ervoor dat de broker gespecialiseerd is in futures en beschikt over een gebruiksvriendelijk handelsplatform.

Oefen met een demo account

Voordat u met echt geld gaat handelen, is het sterk aan te raden om te oefenen met een demo-account. Hiermee kunt u vertrouwd raken met het handelsplatform en strategieën uitproberen zonder financieel risico.

Risicobeheer en money-management

Een cruciaal aspect van succesvol handelen in futures is het implementeren van een robuust risico- en money managementsysteem. Dit omvat het stellen van stop loss-niveaus en het diversifiëren van uw posities om uw blootstelling aan risico’s te beperken.

Futures handelen via LYNX?

Via LYNX kunt u razendsnel en voordelig in futures handelen op een zeer professioneel handelsplatform. Tevens heeft u de beschikking over de beste trader tools en heeft u toegang tot vrijwel alle futures markten die wereldwijd worden aangeboden. 

Een uitstekend handelsplatform

Handel in effecten zoals aandelen, opties, futures, gestructureerde producten, ETF’s en meer op 150 beurzen in 33 verschillende landen met behulp van moderne en professionele handelssoftware. Lees hier meer: Trader Workstation Handelsplatform


Stuur een bericht naar Justin Blekemolen
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.