De beste Nederlandse dividend aandelen voor 2024

Door Justin Blekemolen


AEX
ISIN: NL0000000107
|
Ticker: EOE --- %

---
---% (1D)
1W ---
1M ---
1Y ---
More about the Index
Beste Nederlandse dividendaandelen
Dividend aandelen zijn een populaire keuze onder beleggers die op zoek zijn naar een gestage inkomstenstroom. Nederland heeft een sterke economie en biedt een verscheidenheid aan bedrijven die dividend uitkeren. Bovendien kent Nederland een voordelig belastingklimaat voor dividend, waardoor het een interessante plek is om in dividend aandelen te beleggen.

In dit artikel kijken we naar enkele van de beste dividend aandelen voor 2024 in Nederland, inclusief hun prestaties, dividenden en algehele groeipotentieel. We beginnen met een korte introductie over dividend beleggen. Bent u op zoek naar een broker om in Nederlandse dividend aandelen te handelen, klik dan hier.

Dividend aandelen

Beleggers kopen doorgaans aandelen voor de koerswinst of het dividend, maar een combinatie is natuurlijk nog fijner. Bij dividendbeleggen ligt de focus echter vooral op aandelen met een aantrekkelijk dividendrendement. Een uitkering aan de aandeelhouders zorgt ervoor dat beleggers geld kunnen verdienen aan aandelen zonder deze te hoeven verkopen. Meestal bestaat het dividend uit een deel van de winst die een organisatie uitkeert aan de aandeelhouders. De winst die organisaties niet uitkeren blijft in het bedrijf en kan bijvoorbeeld worden geïnvesteerd in groei. Organisaties die een kleiner deel van de winst uitkeren houden dus meer geld over om te herinvesteren en verder te groeien. Daarom zien we meestal dat groeibedrijven geen of weinig dividend uitkeren en volwassen bedrijven met weinig zicht op groei (cash cows) juist wat meer.

Voorwaarden voor dividend

Er zijn twee ‘voorwaarden’ waar bedrijven aan moeten voldoen om (veel) dividend uit te keren over een langere termijn. Ten eerste moeten bedrijven consequent winst maken om dit te kunnen verdelen onder aandeelhouders, want zonder winst is er meestal geen geld om het dividend te betalen. De tweede voorwaarde is dat het bedrijf geen andere/betere doelen heeft voor het geld. Bedrijven die in mindere mate de mogelijkheid hebben om in groei te investeren, doen er veelal verstandig aan om een groter percentage van de winst als dividend uit te keren.

Bovenstaande aspecten zorgen ervoor dat bedrijven die veel dividend uitkeren meestal komen uit stabiele, meer gevestigde sectoren zoals: banken, olie-, telecom-, vastgoed- en utiliteitsbedrijven. Sectoren die traditioneel weinig dividend uitkeren zijn technologie-aandelen, al zijn er in deze sector inmiddels ook gevestigde partijen die wel degelijk een dividend uitkeren. Denk bijvoorbeeld aan Microsoft en Intel.

Wat is een payout ratio?

Het begrip payout ratio duidt simpelweg op hoeveel procent van de winst per aandeel uitgekeerd wordt als dividend. Deze ratio wordt veelal als een voornemen door het bedrijf naar buiten gebracht, maar het zijn geen regels waaraan het bedrijf zich verplicht dient te houden. Een hoge payout ratio zien we vaak bij bedrijven die nauwelijks groeien, maar wel een stabiele inkomstenstroom hebben. Specifiek voor REIT’s (vastgoedbedrijven) geldt dat zij verplicht zijn om 90% van hun nettowinst aan dividend uit te keren.

Een te hoge payout ratio kan er echter op duiden dat het bedrijf te weinig geld overhoudt om tegenslagen op te vangen of te investeren in de toekomst van het bedrijf. Beleggers moeten zich dan ook te allen tijde afvragen of een zeer hoge pay out ratio wel houdbaar is. Bij een payout ratio van tussen de 30% en 50% is er veelal nog genoeg winst om te investeren in de groei van het bedrijf en zelfs ruimte voor een groeiend dividend.

Bij een dividendrendement van bijvoorbeeld 10% moet u zich afvragen of dit wel houdbaar is of dat er meer aan de hand is bij dit bedrijf. Om daar een goed antwoord op te krijgen kunt u kijken naar de financiële resultaten en de hoogte van de pay out ratio.

Waarom is dividend interessant?

Sommige beleggers zien niets in dividend aandelen en komen dan vaak met de welbekende uitspraak; “dividend is een cadeautje uit eigen zak“. Op het eerste gezicht lijken zij daar gelijk in te hebben. Om te beginnen kunnen dividenden worden uitbetaald in aandelen en/of cash. Indien u nieuwe aandelen krijgt uitgekeerd, verwatert daarmee uw eerdere aandelenbelang.

En indien u dividend in contanten krijgt uitgekeerd, dan daalt het aandeel op de ex-dividend datum met het uitgekeerde bedrag per aandeel. Als een bedrijf met een beurskoers van € 25 bijvoorbeeld een dividend van € 1 per aandeel uitkeert, dan zal de koers op die dag rond € 24 openen. Dit betekent dus dat u per saldo niks verdient. Toch kunnen dividend aandelen om meerdere redenen interessant zijn.

Dividend herbeleggen

Indien u besluit het contante dividend te herbeleggen dan krijgt u dus meer aandelen in bezit. De volgende keer ontvangt u dus ook weer meer dividend. Dit is het rente-op-rente effect, waarbij ontvangen dividend telkens wordt herbelegd. Uiteindelijk heeft dit een sneeuwbaleffect.

Bovendien heeft u ook zonder dat u dividend (in hetzelfde aandeel) herbelegt nog wel dezelfde hoeveelheid aandelen in handen. Als het bedrijf dezelfde winst blijft maken of zelfs weet te groeien, zal de koers mogelijk weer herstellen.

Groeiend dividend – kijk naar Buffett

Nog mooier is het als bedrijven het dividend jaarlijks verhogen. Dit zien we meestal terug bij kwalitatief goede bedrijven die ook nog weten te groeien. Hierdoor kan het voorkomen dat uw dividendrendement steeds hoger wordt. Op lange termijn kan uw dividendrendement daardoor zelfs enorme hoogtes bereiken. Een mooi voorbeeld is het dividend dat Warren Buffet ontvangt over zijn aandelen Coca-Cola die hij tijdens de 1987 crash heeft gekocht. Buffett kocht tussen 1987 en 1994 ruim 100 miljoen aandelen Coca-Cola en heeft nooit een aandeel verkocht. Inmiddels heeft hij er 400 miljoen door twee stock-splits en deze hebben hem totaal circa $1,3 miljard gekost.

Dit jaar betaalt Coca-Cola een dividend uit van $1,60 per aandeel. Met 400 miljoen aandelen krijgt hij dus $640 miljoen bijgeschreven, terwijl hij $1,3 miljard heeft geïnvesteerd. Indien u nu aandelen Coca-Cola koopt, ontvangt u ruim 3% dividend, maar voor Buffett betekent dat een dividendrendement van bijna 50%. Sinds 1995 heeft hij zo ruim $8 miljard binnengeharkt aan uitgekeerde dividenden. Dat is dus een veelvoud van de geïnvesteerde $1,3 miljard, en dan hebben we het nog niet eens gehad over de enorme koerswinst die hij heeft gemaakt.

Aandelen inkoopprogramma’s

Aandeelhouders kunnen worden beloond via dividend, maar steeds vaker kiezen bedrijven (ook) voor een andere manier van belonen. In de VS zien we dat bedrijven steeds vaker kiezen voor de inkoop van eigen aandelen en geen of een beperkt dividend uitkeren. Op die manier wordt de koers omhooggedreven en neemt de free float (vrij verhandelbare aandelen) af. Hierdoor treedt als het ware omgekeerde verwatering op, waardoor uw aandelenbelang groter wordt. Door de inkoop van eigen aandelen zal de winst per aandeel ook groter lijken en is er uiteindelijk ook weer ruimte voor een groter dividend. Nederlandse bedrijven kiezen vaak voor zowel dividend als aandeleninkoopprogramma’s.

Beste Nederlandse dividend aandelen

Hieronder volgt een overzicht van 10 interessante Nederlandse dividend aandelen met hun verwachte dividendpercentage in het jaar 2024.

 1. ABN Amro (ABN): 8,6% dividend
 2. Heijmans (HEIJM): 8,5% dividend
 3. NN Group (NN): 8,5% dividend
 4. Eurocommercial properties (ECMPA): 7,7% dividend
 5. OCI (OCI): 7,5% dividend
 6. Aperam (APAM): 7,2% dividend
 7. Signify (LIGHT): 5,3% dividend
 8. Shell (SHELL): 4,7% dividend
 9. Ahold Delhaize (AD): 4,3% dividend
 10. Unilever (UNA): 4% dividend

Aandeel ABN Amro (ABN) dividend = 8,6%

ABN Amro is een Nederlandse multinationale bank met hoofdkantoor in Amsterdam, Nederland. De bank werd in 1991 opgericht door de fusie van Algemene Bank Nederland (ABN) en Amro Bank. De bank biedt een breed scala van financiële producten en diensten aan, waaronder retail banking, corporate banking en vermogensbeheer. ABN Amro heeft lastige jaren achter de rug, maar het afgelopen half jaar heeft de bank vooral kunnen profiteren van de gestegen rentes. Het dividend is momenteel een stuk hoger dan dat van concurrent ING, waarvan de koers ook stevig is opgelopen. Het risicoprofiel van ABN is mogelijk wel iets hoger.

ABN AMRO geeft in zijn dividendbeleid aan 50% van de gerapporteerde nettowinst als cashdividend aan aandeelhouders uit te keren. Jaarlijks keert het in augustus een interim-dividend uit en in het daarop volgende jaar in mei het slotdividend. Uiteraard moet de bank wel voldoende financiële middelen aanhouden om aan de eisen van toezichthouders te voldoen.

Met een verwacht dividendrendement van 8,6%, ofwel € 1,17 per aandeel, biedt ABN Amro een aantrekkelijke optie voor beleggers die op zoek zijn naar een hoog dividend aandeel.

Aandeel Heijmans (HEIJM): dividend = 8,5%

Heijmans, een prominente Nederlandse bouwonderneming, heeft zich ontpopt als een aantrekkelijk dividend aandeel, met een verwacht dividendrendement van €0,92 per aandeel, wat neerkomt op 7,2%. Dit hoge dividend maakt Heijmans tot een aantrekkelijke keuze voor beleggers die op zoek zijn naar hoog dividend aandelen binnen de Nederlandse aandelenmarkt.

De kracht van Heijmans als een dividend aandeel ligt in zijn solide positie in de bouwsector, een industrie die essentieel is voor de economische en infrastructuurontwikkeling. Door de voortdurende vraag naar bouw- en infrastructuurprojecten, gecombineerd met Heijmans’ expertise en innovatieve aanpak, genereert het bedrijf een sterke en stabiele cashflow. Deze financiële stabiliteit is cruciaal voor het ondersteunen van consequente dividenduitkeringen.

Een ander belangrijk aspect is Heijmans’ focus op duurzame en toekomstgerichte projecten. Deze benadering, die inspeelt op de groeiende vraag naar duurzame bouwoplossingen, stelt het bedrijf niet alleen in staat om aan de huidige marktvraag te voldoen, maar positioneert het ook voor toekomstige groei. Dit verhoogt de aantrekkelijkheid voor beleggers die op zoek zijn naar bedrijven met langetermijn groeipotentieel.

Heijmans heeft ook blijk gegeven van een sterke operationele efficiëntie en effectieve kostenbeheersing, wat bijdraagt aan zijn winstgevendheid. De combinatie van een sterke marktpositie, toewijding aan duurzaamheid en operationele excellentie maakt Heijmans een betrouwbare keuze voor beleggers die zoeken naar dividend aandelen met zowel een aantrekkelijk rendement als stabiliteit.

NN Group (NN) dividend = 8,5%

NN Group, een prominente speler in de Nederlandse verzekerings- en pensioensector, heeft zich ontpopt als een van de beste Nederlandse dividend aandelen. Met een indrukwekkend verwacht dividendrendement van €3,17 per aandeel, oftewel 8,5%, trekt NN Group de aandacht van beleggers die op zoek zijn naar aantrekkelijke rendementen.

Een van de sleutelfactoren die NN Group tot een uitstekende keuze voor dividendbeleggers maakt, is haar sterke financiële gezondheid en solide bedrijfsvoering. De groep heeft een consistent beleid van winstuitkering aan aandeelhouders gehanteerd, gesteund door een robuuste balans en een effectieve kostenbeheersing. Deze financiële stabiliteit zorgt ervoor dat de dividenduitkeringen zowel betrouwbaar als duurzaam zijn.

Bovendien heeft NN Group blijk gegeven van een adaptief vermogen in een snel veranderende financiële markt. Door te investeren in digitale innovatie en klantgerichte oplossingen, heeft het bedrijf zijn marktpositie kunnen verstevigen en een pad naar toekomstige groei uitgestippeld. Deze strategische benadering wijst op een langetermijnvisie die essentieel is voor het behoud van hoge dividendrendementen.

Eurocommercial Properties (ECMPA) = 7,7%

Eurocommercial Properties, een prominente speler in de Europese vastgoedmarkt, valt op als een van de top Nederlandse dividend aandelen. Met een verwacht dividendrendement van €1,71 per aandeel, oftewel 7,7%, onderscheidt het bedrijf zich als een aantrekkelijke keuze voor dividendbeleggers.

Een cruciale factor die bijdraagt aan de aantrekkingskracht van Eurocommercial Properties is de sterke focus op kwalitatief hoogwaardig commercieel vastgoed. Het bedrijf bezit en beheert een portfolio van vooraanstaande winkelcentra en commerciële panden in Europa, wat zorgt voor een stabiele en voorspelbare cashflow. Deze solide basis is essentieel voor het kunnen aanbieden van aantrekkelijke en consistente dividenduitkeringen aan aandeelhouders.

Daarnaast heeft Eurocommercial Properties bewezen effectief te zijn in het navigeren door de uitdagingen van de vastgoedmarkt. Door proactief beheer en strategische acquisities blijft het bedrijf groeien, ondanks economische schommelingen. Deze veerkracht en aanpassingsvermogen zijn van groot belang voor het behoud van hoge dividendrendementen.

Ook speelt de sterke operationele prestatie van het bedrijf een rol. Eurocommercial Properties heeft consistent goede resultaten getoond in termen van bezettingsgraad en huurinkomsten, wat wijst op een effectief beheer van hun vastgoedportfolio. Dit onderstreept hun capaciteit om duurzame inkomsten te genereren voor dividenduitkeringen.

Aandeel OCI (OCI): dividend = 7,5%

OCI N.V. is een Nederlands bedrijf dat de afgelopen jaren uitblonk in het bieden van aantrekkelijke dividendrendementen, wat het tot een topkeuze maakt voor beleggers die geïnteresseerd zijn in dividend aandelen. Over het jaar 2022 betaalde het bedrijf een indrukwekkend dividend per aandeel van € 7,05. Het jaar 2023 was een stuk minder sterk, maar desondanks kon het bedrijf een positieve vrije kasstroom van € 510 miljoen genereren. Bovendien merkte het bedrijf tijdens de publicatie van de halfjaarcijfers in augustus vorig jaar dat de bodem in de stikstofprijzen achter de rug is.

Op 31-10-2023 keerde OCI een halfjaarlijks dividend uit van € 0,85 per aandeel over de eerste helft van 2023. Analisten verwachten eind april nog een dividend van ongeveer € 0,96 per aandeel over de 2e helft van 2023. Hiermee heeft OCI een verwacht dividendrendement over het jaar 2023 van 6,9%, ofwel 1,81 euro per aandeel. Over het jaar 2024 verwachten analisten een dividend per aandeel van € 1,87. Bij een koers van € 25 betekent dat een dividendrendement van 7,56%

Dit hoge dividendrendement van OCI kan worden toegeschreven aan een aantal sleutelfactoren. Ten eerste toont het bedrijf consequent sterke financiële prestaties, een essentieel element voor duurzame dividenduitkeringen. De solide winstgevendheid en positieve vrije kasstroom van OCI stellen het in staat om regelmatig en betrouwbaar dividend uit te keren aan zijn aandeelhouders.

Een tweede factor is de strategische positionering van OCI binnen de chemische industrie. Het bedrijf heeft zich gevestigd als een toonaangevende producent van natuurlijke gassen en industriële chemicaliën, sectoren die vaak gekenmerkt worden door stabiele en voorspelbare inkomstenstromen. Dit maakt OCI minder gevoelig voor marktvolatiliteit, wat bijdraagt aan de stabiliteit van de dividenduitkeringen.

Aandeel Aperam (APAM): dividend = 7,2%

Aperam, een vooraanstaand producent in de roestvrijstaal- en speciaalstaalindustrie, heeft zich ontpopt als een van de meest aantrekkelijke Nederlandse dividend aandelen. Met een indrukwekkend verwacht dividendrendement van €2,06 per aandeel, ofwel 7,2%, biedt Aperam een uitstekende optie voor beleggers die op zoek zijn naar aanzienlijke rendementen.

Wat Aperam onderscheidt, is de sterke positie in een gespecialiseerde markt. Als een van de leiders in de roestvrijstaal- en speciaalstaalindustrie, heeft Aperam een stabiele vraag naar zijn producten. Deze marktpositie, gecombineerd met hun voortdurende focus op innovatie en efficiëntie, zorgt voor een solide operationele basis die essentieel is voor het genereren van duurzame en betrouwbare dividenden.

Bovendien heeft Aperam een sterke financiële gezondheid. Het bedrijf heeft een consistente record van robuuste winstgevendheid en cashflow, wat het mogelijk maakt om genereuze dividenduitkeringen aan aandeelhouders te doen. Deze financiële kracht is een belangrijk signaal voor beleggers die op zoek zijn naar zekerheid en stabiliteit in hun dividendinvesteringen.

Daarnaast heeft Aperam zich toegewijd aan duurzaamheid, wat in toenemende mate belangrijk wordt in het moderne bedrijfsleven. Door te investeren in milieuvriendelijke technologieën en processen, positioneert Aperam zichzelf als een toekomstgericht bedrijf dat niet alleen financiële, maar ook ecologische waarde creëert.

Aandeel Signify (LIGHT): dividend = 5,3%

Signify, een wereldleider in verlichtingsproducten en -technologieën, is uitgegroeid tot een aantrekkelijk dividend aandeel op de Nederlandse markt. Met een verwacht dividendrendement van €1,61 per aandeel, oftewel 5,3%, trekt Signify de aandacht van beleggers die op zoek zijn naar solide rendementen.

Een van de sleutelfactoren die Signify onderscheidt, is de innovatieve benadering in een snel evoluerende industrie. Als pionier in LED-verlichting en slimme verlichtingsoplossingen heeft Signify zich aangepast aan de veranderende marktbehoeften en duurzaamheidstrends. Deze focus op innovatie en duurzaamheid zorgt voor een continue vraag naar hun producten, wat bijdraagt aan de financiële stabiliteit en daarmee aan een betrouwbaar dividendbeleid.

De sterke financiële prestaties van Signify spelen ook een belangrijke rol. Het bedrijf heeft een trackrecord van stabiele inkomsten en een efficiënte kostenstructuur. Deze solide financiële basis is cruciaal voor het handhaven van consistente en aantrekkelijke dividenduitkeringen aan aandeelhouders.

Bovendien heeft Signify een sterke marktpositie verworven, zowel in de professionele als in de consumentenmarkt. Door het aanbieden van een breed scala aan hoogwaardige producten en diensten, van basisverlichting tot geavanceerde slimme verlichtingssystemen, heeft Signify een loyale klantenbasis opgebouwd. Dit draagt bij aan de voorspelbaarheid van inkomsten en versterkt het vertrouwen van investeerders in het bedrijf.

Aandeel Shell (SHELL) dividend =  4,7%

Shell, een toonaangevend energiebedrijf met een wereldwijde aanwezigheid, staat bekend als een van de meest aantrekkelijke dividend aandelen in Nederland. Met een indrukwekkend verwacht dividendrendement van € 1,39 per aandeel in 2024, ofwel 4,7%, vormt Shell een uitstekende optie voor dividendbeleggers.

Een belangrijk aspect dat Shell onderscheidt, is de sterke cashflow. Ondanks de fluctuerende energiemarkten, heeft Shell door efficiënte bedrijfsvoering en slimme investeringen in zowel fossiele als duurzame energiebronnen, een robuuste cashflow weten te behouden. Deze financiële kracht stelt Shell in staat om consequent aantrekkelijke dividenden uit te keren aan zijn aandeelhouders.

Bovendien heeft Shell zich aangepast aan de veranderende energielandschap door te investeren in duurzame energie en innovatie. Deze strategische verschuiving richting meer duurzame en hernieuwbare energiebronnen positioneert het bedrijf voor langetermijngroei en -stabiliteit, wat essentieel is voor het handhaven van sterke dividenduitkeringen.

De geschiedenis en reputatie van Shell als een betrouwbare dividendbetaler speelt ook een belangrijke rol. Het bedrijf heeft een lange historie van het betalen van dividenden, wat vertrouwen wekt bij beleggers. Dit, in combinatie met een proactieve benadering van marktveranderingen en een sterke focus op aandeelhouderswaarde, maakt Shell een aantrekkelijke keuze voor beleggers die op zoek zijn naar duurzame en stabiele dividendinkomsten.

Aandeel Ahold Delhaize (AD) dividend = 4,3%

Ahold Delhaize, een toonaangevende retailer met een sterke aanwezigheid in zowel Europa als de Verenigde Staten, wordt beschouwd als een van de beste Nederlandse dividend aandelen. Met een verwacht dividendrendement van €1,15 per aandeel, ofwel 4,3%, is het een aantrekkelijke optie voor beleggers die op zoek zijn naar stabiele en betrouwbare inkomsten.

De kracht van Ahold Delhaize als dividend aandeel ligt in de stabiele en veerkrachtige aard van de detailhandel in levensmiddelen. Zelfs in tijden van economische onzekerheid blijft de vraag naar essentiële producten zoals voedsel en dagelijkse benodigdheden bestaan. Dit zorgt voor een consistente cashflow, wat cruciaal is voor het handhaven van regelmatige dividenduitkeringen.

Daarnaast heeft Ahold Delhaize zich gericht op strategische groei en expansie, zowel door middel van fysieke winkels als door e-commerce platforms. Deze diversificatie in verkoopkanalen heeft het bedrijf in staat gesteld om een breder klantenbereik te realiseren en de omzet te verhogen, wat bijdraagt aan de financiële stabiliteit en daarmee aan de aantrekkelijkheid voor dividendbeleggers.

Het bedrijf heeft ook een sterke focus op efficiëntie en kostenbeheersing, wat helpt om de winstgevendheid te maximaliseren. De combinatie van gestage inkomsten uit een breed scala aan producten en diensten en de effectieve beheersing van operationele kosten stelt Ahold Delhaize in staat om regelmatig en betrouwbaar dividenden uit te keren.

Aandeel Unilever dividend = 4%

Unilever, een multinational met een uitgebreid portfolio van consumentenproducten, staat bekend als een van de sterkste dividend aandelen in Nederland. Met een verwacht dividendrendement van €1,82 per aandeel, wat neerkomt op ongeveer 4%, biedt Unilever een aantrekkelijk vooruitzicht voor beleggers die op zoek zijn naar betrouwbare inkomstenstromen.

Een van de redenen waarom Unilever een uitstekende keuze is voor dividendbeleggers, is de diversiteit en veerkracht van haar productportfolio. Met een breed scala aan levensmiddelen, persoonlijke verzorgingsproducten en huishoudelijke goederen, heeft Unilever een stabiele vraag over verschillende marktsegmenten en economische cycli heen. Deze diversificatie zorgt voor een robuuste financiële basis en maakt het bedrijf minder gevoelig voor sector-specifieke risico’s, wat resulteert in een consistente cashflow die essentieel is voor het onderhouden van dividenduitkeringen.

Bovendien heeft Unilever een sterke focus op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze benadering heeft niet alleen positieve impact op de maatschappij en het milieu, maar draagt ook bij aan het langetermijnsucces van het bedrijf door het versterken van het merkimago en klantenloyaliteit. Dit is van belang voor beleggers die op zoek zijn naar bedrijven met een duurzame toekomstvisie.

Daarnaast heeft Unilever een geschiedenis van stabiele en groeiende dividenduitkeringen, wat het vertrouwen van beleggers in het bedrijf versterkt. De voorspelbaarheid en betrouwbaarheid van haar dividenduitkeringen maken Unilever een veilige haven voor beleggers die streven naar een stabiel rendement op hun investering.

Koersoverzicht van de beste Nederlandse dividend aandelen

Bedrijfsnaam ISIN Tickercode Laatste koers YTD 1W 1Y
OCI Nitrogen N.V. NL0010558797 OCI 23,29 -11,24 % -6,54 % 6,69 %
HEIJMANS NL0009269109 HEIJM 20,80 71,62 % 6,01 % 101,94 %
Aperam LU0569974404 APAM 24,70 -24,88 % -4,78 % -23,98 %
Eurocommercial Properties NL0015000K93 ECMPA 21,80 -1,80 % -7,04 % -2,15 %
Signify N.V. NL0011821392 LIGHT 23,36 -22,96 % -7,23 % -13,64 %
NN Group NV NL0010773842 NN 41,23 15,33 % -3,42 % 24,71 %
ABN AMRO Group NV NL0011540547 ABN 15,09 11,04 % -4,49 % 7,56 %
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. NL0011794037 AD 28,16 8,25 % 0,04 % -4,48 %
Unilever PLC GB00B10RZP78 UNA 52,52 19,92 % 2,62 % 12,63 %

De beste Nederlandse dividend aandelen kopen via LYNX?

Uiteraard is het via het TWS Handelsplatform mogelijk om te beleggen in alle besproken dividend aandelen. Ook kunt u beleggen in andere Nederlandse, Europese en Amerikaanse dividend aandelen.


Stuur een bericht naar Justin Blekemolen
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.