Wat is OTC-handel? Betekenis & uitleg over OTC trading

Door Justin Blekemolen


Artikel laten voorlezen

Geschatte leestijd: 8 minutes

otc handel - otc market - over the counter - otc aandelen
OTC-handel, ook wel bekend als over-the-counter handel of OTC trading, is een vorm van handelen die buiten de traditionele beurzen plaatsvindt. Veel beleggers hebben verschillende opvattingen over de kansen en risico’s van OTC-handel.
 
Door een beter begrip van OTC-handel te krijgen, kunt u een weloverwogen beslissing nemen over of deze vorm van handel geschikt is voor uw beleggingsstrategie. We zullen relevante informatie verstrekken om u te helpen de complexiteit van OTC-handel te begrijpen en de mogelijke kansen en risico’s in perspectief te plaatsen.

In dit artikel zullen we de betekenis van OTC-handel in detail bespreken. We zullen de voordelen en nadelen van OTC-handel toelichten en dieper ingaan op de kansen en risico’s die gepaard gaan met deze vorm van handelen. Als u op zoek bent naar een geschikte broker voor OTC-handel, klik dan hier.

Over-the-counter (OTC) trading

Wat is OTC-handel?

De meeste effecten (aandelen, obligaties, opties en futures) worden verhandeld op de verschillende effectenbeurzen, zoals in Nederland op de Euronext of de New York Stock Exchange in de VS. Er worden echter ook effecten tussen partijen onderling uitgewisseld, zonder tussenkomst van een effectenbeurs. Over-the-counter of OTC-handel verwijst naar deze transacties die niet op een officiële beurs worden uitgevoerd.

DEFINITIE
OTC HANDEL, WAT IS DAT?

OTC-handel, buiten beurzen, omvat directe transacties van financiële instrumenten zoals aandelen en obligaties. Het biedt flexibiliteit en anonimiteit voor grote spelers, zonder strikte regulering van traditionele markten.

De meest populaire vorm van OTC-handel, ook wel OTC trading, is die van forex, oftewel de valutamarkt. Forexhandel vindt plaats in over-the-counter markten, omdat de transacties buiten een gecentraliseerde beurs om worden uitgevoerd. Hierdoor is het voor forexhandelaren mogelijk om 24 uur per dag te handelen, aangezien de handel niet beperkt wordt door de markturen van een formele beurs zoals de New York Stock Exchange. In plaats daarvan zijn handelaren in staat om valuta’s te kopen en te verkopen via een netwerk dat verschillende banken, dealers en makelaars rechtstreeks met elkaar verbindt.

Daarnaast zijn er ruim tienduizend aandelen en andere derivaten die over-the-counter worden verhandeld. Deze transacties worden via twee zogeheten listing services afgewerkt. Deze listing services zijn geen exchanges, maar eerder een soort dienst die quoteringen verleent. Via deze constructie kunnen beleggers aandelen met elkaar verhandelen, zonder enige tussenpersoon. Aandelen van bedrijven die meestal niet meer (of nog niet) voldoen aan de criteria van de grote bekende beurzen, komen veelal op deze OTC-markten te staan.

Voordelen OTC-handel

  • Voordeel 1 van OTC-handel: Over-the-counter markten maken het voor bedrijven gemakkelijker om een beursnotering te krijgen. Zij hoeven niet te voldoen aan de vele eisen die er voor een beursnotering zijn te voldoen. Een normale listing is bovendien erg duur. Door OTC-handel kunnen bedrijven dus eenvoudiger kapitaal vergaren. Voor beleggers brengt dit interessante kansen met zich mee, aangezien de aandelen doorgaans veel goedkoper en volatieler zijn dan aandelen op een normale beurs.
  • Voordeel 2 van OTC-handel: Via OTC-handel kunnen beleggers toegang krijgen tot hele kleine bedrijven die heel misschien uitgroeien tot iets heel groots. De mogelijke rendementen kunnen daardoor zeer hoog zijn, uiteraard niet zonder de hoge risico’s.
  • Voordeel 3 van OTC-handel: OTC-markten bieden uitgebreidere handelstijden. Zo kunnen beleggers ook buiten de reguliere handelstijden handelen in deze effecten. Een populair voorbeeld is dat men in Nederlandse ADR’s handelt van aandelen die op een Aziatische beurs staan genoteerd. Of u handelt bijvoorbeeld een ADR van een bedrijf dat op een beurs staat genoteerd die niet toegankelijk is voor buitenlandse beleggers. Dit komt veel voor bij Chinese aandelen. Ook kunt u hierdoor handelen in aandelen van beurzen die op dat moment gesloten zijn. Bovendien biedt LYNX als broker de mogelijkheid om voor- en nabeurs in een breed scala aan Amerikaanse en Europese aandelen te handelen.

Nadelen van OTC-handel

  • Nadeel 1 van OTC-handel: Er is veelal gebrek aan liquiditeit, waardoor u het risico loopt dat uw beleggingen niet of nauwelijks verhandeld kunnen worden op de beurs. Uw beleggingen zijn dan niet ‘liquide’. Hierdoor kunt u uw beleggingen (tijdelijk) niet verkopen. U kunt dus niet vrij over uw inleg beschikken of u krijgt een slechtere prijs voor uw beleggingen wanneer u deze verkoopt.
  • Nadeel 2 van OTC-handel: De markt is erg ondoorzichtig, aangezien de bedrijven minder informatie hoeven te delen dan beursgenoteerde bedrijven. Het is voor beleggers dan extra lastig om een juiste inschatting te maken van de financiële status van een onderneming.
  • Nadeel 3 van OTC-handel: Omdat OTC-handel ongereguleerd is, bestaat er een groter risico dat een tegenpartij in gebreke blijft bij een overeenkomst. Dit geldt vooral voor swaps en forwards.

Risico’s van OTC Trading

OTC trading brengt unieke risico’s met zich mee die investeerders moeten overwegen. Ten eerste, omdat OTC trading plaatsvindt buiten gereguleerde beurzen, is er minder transparantie en toezicht. Dit gebrek aan openbaarheid kan leiden tot een hoger risico op manipulatie en fraude. Bovendien zijn de aandelen die via OTC trading verhandeld worden vaak van kleinere bedrijven die mogelijk minder financieel stabiel zijn. Dit kan resulteren in hogere volatiliteit en lagere liquiditeit, wat betekent dat het soms moeilijk kan zijn om grote posities te kopen of verkopen zonder een significante impact op de prijs.

Investeerders moeten ook bedacht zijn op de mogelijkheid van onvoldoende informatie over de verhandelde bedrijven, aangezien deze niet aan dezelfde strenge rapportage-eisen hoeven te voldoen als bedrijven die aan de grote beurzen genoteerd zijn. Dit alles vergroot het risico op verliezen in OTC trading, waardoor grondige due diligence een essentieel onderdeel wordt van het investeringsproces

otc handel | otc handel broker | otc aandelen | otc betekenis | over the counter | otc trading ibkr)

OTC trading: OTC Markets Group

Vrijwel alle transactie worden vandaag de dag verwerkt door OTC Market Group. Zij hebben de markt weer in drie stukken onderverdeeld; OTCQX, OTCQB en OTC Pink. Voor elke markt gelden bepaalde criteria. De OTC Markets Group probeert op deze manier het niveau aan te geven van de financiële en bedrijfsinformatie van een bedrijf.

OTC Pink is de meest toegankelijke markt voor OTC trading. Vrijwel elk aandeel kan hier een notering krijgen. Er zijn geen financiële normen of rapportageverplichtingen. De aandelen van bedrijven op de pink markt hoeven niet te worden geregistreerd bij de SEC. Ondernemingen in deze categorie worden verder gecategoriseerd naar het niveau en de tijdigheid van de informatie die zij aan de beleggers verstrekken. Vaak is er geen actuele openbare informatie aanwezig, soms is de informatie beperkt en vaak is er helemaal geen openbare informatie beschikbaar.

De OTCQB markt bestaat uit aandelen die tenminste een bod van $ 0,01 in het orderboek hebben liggen. Elk bedrijf verifieert via een jaarlijkse OTCQB-certificering, ondertekend door de CEO of CFO van het bedrijf, dat hun bedrijfsinformatie actueel is. Ook moeten deze bedrijven informatie over bijvoorbeeld het bedrijfsprofiel, informatie over management en raden van bestuur, grote aandeelhouders, advocatenkantoren verlenen en adequaat updaten. Bedrijven betalen jaarlijks $ 12.000 om op deze markt te staan.

De OTC-markt met de meeste status is de OTCQX. De bovenstaande criteria gelden hier sowieso. Daarnaast moet een bedrijf in dit geval wel financiële informatie overleggen met de OTC Markets Group om op deze beurs te mogen staan. Verder mag het bedrijf niet failliet zijn verklaard en moet het nog actief opereren. Bedrijven hoeven in tegenstelling tot een normale listing, ook hier geen registratie of verslag af te leggen bij de SEC.

Over the Counter Bulletin Board (OTCBB)

De listing service van OTCBB is momenteel achterhaald en wordt niet echt meer gebruikt, maar ze verlenen nog wel altijd informatie aan beleggers via het Amerikaanse FINRA (Financial industry Regulatory Authority). Bedrijven die op de Over the Counter Bulletin Board genoteerd staan/stonden, moesten wel volledige rapportage aanbieden aan aandeelhouders volgens de voorschriften van de SEC (Securities and Exchange Commission). Er zijn geen criteria die op de OTCBB genoteerd te staan, maar het gaat vaak wel om penny stocks.

Welke effecten handelen op de OTC-markten?

Er worden overigens niet alleen maar ‘kleine’ aandelen verhandeld via de OTC-markets. Op de OTCQX worden bijvoorbeeld aandelen verhandeld van bekende namen als Nestle, Bayer, Allianz, BASF en Danone. Deze bedrijven wilden het moeizame en dure proces van een listing omzeilen en kozen voor de zogeheten American Depositary Receipt (of ADR).

American Depositary Receipt (ADR)

ADR’s zijn certificaten waarmee beleggers aandelen in niet-Amerikaanse bedrijven kunnen verhandelen op Amerikaanse beurzen. Een Amerikaanse bank koopt de aandelen van deze bedrijven op, om ze vervolgens uit te geven op een beurs. Vervolgens beslissen ze aan hoeveel aandelen een enkele aankoop van een ADR gelijk staat. Soms vertegenwoordigt 1 ADR dan bijvoorbeeld 10 aandelen.

Voor Amerikaanse beleggers zijn ADR’s interessant, omdat de complicaties die gepaard gaan met het kopen van aandelen in het buitenland teniet worden gedaan. Zo worden de dividend en winsten uitbetaald in Amerikaanse dollars, waardoor er geen valutarisico ontstaat. Wel blijft de belastingplichtig, van de belegger, in het land waar het bedrijf gevestigd is in het geval van roerende voorheffing.

Ook op andere beurzen in de wereld wordt gebruik gemaakt van Depositary Receipt’s. In landen buiten de VS worden deze aangeduid als global depository receipt’s (GDR). Deze werken exact hetzelfde als hierboven is omschreven. Hieronder een voorbeeld uit het TWS Handelsplatform van het Franse aandeel Danone dat via een ADR op de hierboven besproken OTCQX markt wordt verhandeld.

over-the-counter trading | otc btekenis | otc trading voorbeeld | otc trading | otc trading ibkr

Beleggen in OTC-aandelen/ OTC-markten via LYNX?

Bent u op zoek naar een broker waarbij u aan OTC trading kunt doen? Uiteraard is het via de online broker LYNX mogelijk om te beleggen in aandelen via de over-the-counter markten. Als u via LYNX handelt, doet u dit via het Interactive Brokers (IBKR) platform. Dit platform biedt toegang tot geavanceerde tools zoals de marktscanner, die essentieel is voor het efficiënt scannen van de OTC-markten op handelsmogelijkheden.

Bovendien heeft u via LYNX toegang tot 150 beurzen in 33 landen. Bekijk het aanbod en ontdek hoe onze tools u kunnen helpen bij uw OTC trading strategieën.


Stuur een bericht naar Justin Blekemolen
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.