Optiegrieken

De optiegrieken spelen een cruciale rol bij de handel in opties. De optiegrieken delta, gamma, vega en theta geven beleggers inzicht in de prijsvorming van opties en zijn daarmee van cruciaal belang voor een optiehandelaar.

Zo wordt een optiepremie onder andere bepaald door de koers van de onderliggende waarde, de looptijd van de optie tot expiratie en de volatiliteit. Als optiehandelaar moet u de betekenis van delta, gamma, vega of theta goed kennen om beter te kunnen inschatten hoe de optieprijs verandert onder bepaalde aannames.

Hieronder vindt u artikels met uitleg over het belang van de grieken bij opties en een uiteenzetting van de individuele optiegrieken. Daarbij laten we het effect van de individuele grieken op de optieprijs zien aan de hand van praktische voorbeelden.

Lees hier meer over de optiegrieken