Belastingen

W-8BEN Belasting

Als internationale belegger of niet-resident van de Verenigde Staten is het W-8BEN-formulier een essentieel document voor u. Dit artikel begeleidt u bij het invullen van het W-8BEN-formulier.

W-8 BEN Belasting

Ierse Bronbelasting

De Ierse Belastingdienst vereist dat Interactive Brokers (IBKR) bronbelasting int op inkomsten verdiend in Ierland. Deze belasting kan worden verlaagd of afgeschaft als uw residentie een belastingverdrag heeft met Ierland.

Ierse Bronbelasting

Belastinginformatie

Om relevante belastinginformatie te verkrijgen, dient u uw land-specifieke Service Center te bezoeken.

Belastinginformatie

IFU (FR)

Dit is de introductietekst van het paginagedeelte, maximaal 3 regels. Beschrijf wat er op deze pagina te vinden is.

IFU (FR)