Put opties schrijven: uitleg, strategie en voorbeeld

Door Jef Dhondt

Estimated reading time: 14 minutes

Ongedekt put opties schrijven: uitleg en een voorbeeld uit de praktijk
Naast ongedekt call opties schrijven, is het ongedekt schrijven van put opties ook een veelgebruikte strategie. Terwijl veel beleggers aan een vergroot risico denken bij het schrijven van put opties, kan deze strategie juist het risico verkleinen ten opzichte van het kopen van aandelen.

Het schrijven van put opties wordt door beleggers vaak gebruikt om aandelen te kopen tegen een betere prijs dan de huidige marktprijs. Bij het ongedekt schrijven van put opties is het echter wel zaak om vooraf goed op de hoogte te zijn van de risico’s.

In dit artikel leggen wij u graag de strategie van het ongedekt schrijven van put opties verder uit aan de hand van de theorie en een concreet voorbeeld uit de praktijk. Bent u op zoek naar een broker om opties te handelen, klik dan hier.

Put opties schrijven

Een put optie is een financieel product dat de koper van de optie het recht geeft om aandelen (of een andere onderliggende waarde) tegen een van tevoren vastgestelde prijs te verkopen. Ook de datum waarop het recht kan worden uitgeoefend is vastgesteld, dit is de zogenoemde expiratiedatum. Het bedrag waartegen de optie wordt verhandeld heet de optiepremie. Beleggers kunnen put opties zowel kopen als verkopen (schrijven).

Een put-optie schrijven betekent dat een belegger een overeenkomst aangaat om aandelen te verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs binnen een vastgestelde periode. De schrijver ontvangt premie, maar kan verplicht worden de aandelen te leveren als de koper van de put-optie ervoor kiest deze uit te oefenen.

Waarom put opties kopen of schrijven?

Beleggers kiezen ervoor om put opties te kopen als zij verwachten dat een onderliggende waarde in prijs gaat dalen. Zo zijn bijvoorbeeld Tesla put opties populair, omdat veel handelaren willen inspelen op een daling. Een andere reden om een put opties te kopen op de bijvoorbeeld de AEX is om de gehele aandelenportefeuille te beschermen tegen een daling.

Bij het schrijven van put opties probeert een belegger echter om aandelen te kopen tegen een lagere prijs dan de huidige marktprijs. Ook kan deze strategie worden gebruikt om premie binnen te harken, als u denkt dat aandeel te ver is gedaald.

opties
Handel in opties via LYNX

Handel eenvoudig en tegen lage tarieven in aandelenopties, indexopties, futureopties en valutaopties op alle grote internationale beurzen.

Ongedekt put opties schrijven

Voor we van start gaan is het belangrijk om te melden dat het schrijven van ongedekte put opties een stuk risicovoller kan zijn dan het gedekt schrijven van opties. We zijn het echter niet volledig eens met de gedachte dat deze strategie een écht groot risico met zich meebrengt. In dit artikel leggen we u dit duidelijk uit.

Het ongedekt schrijven van opties is de simpelste strategie die er is. Het betreft namelijk geen combinatie van opties, maar u schrijft één optie met een vaste uitoefenprijs en expiratiedatum.

Hieronder vindt u een voorbeeld van een geschreven put optie. In dit voorbeeld wordt de volgende transactie uitgevoerd: verkoop put optie $ 40, hiervoor ontvangt u $ 1.

Voorbeeld ongedekt put schrijven | Ongedekt put opties schrijven | put opties schrijven

Over het algemeen hebben optiehandelaren twee achterliggende gedachtes bij het schrijven van put opties. De eerste gedachte is om aandelen te kopen op een lagere prijs dan de huidige marktprijs. Dit verkleint het risico ten opzichte van het kopen van aandelen.

De tweede situatie waarbij deze strategie vaak wordt toegepast, is in het geval dat een aandeel (enorm) is gedaald. Verwacht u dat de daling te snel is gegaan? Dan kunt u overgaan op het schrijven van putopties.

Put opties schrijven uitleg

Voor het hierboven genoemde voorbeeld ontvangt u een premie van $ 1, waardoor de break-even prijs op $ 39 ligt. In het geval dat de onderliggende waarde onder deze koers expireert, is de positie verlieslatend. Dit verlies loopt technisch gezien tot een koers van $ 0 in de onderliggende waarde. De ontvangen optiepremie van $ 100 is tevens de maximale winst. Deze winst wordt behaald als het aandeel boven een koers van $ 40 expireert.

Met deze optiestrategie ontvangt u premie en heeft u een positieve theta (tijdswaarde). Dit houdt in dat het verstrijken van de tijd in uw voordeel is. Gedurende de looptijd wordt de tijdswaarde van uw optie dus lager, waardoor de waarde van uw geschreven optie daalt. De koers van de onderliggende waarde hoeft hiervoor niet te bewegen. Omdat u de put optie heeft geschreven, verdient u logischerwijs wanneer de waarde van de optie daalt.

Voordelen ongedekt put opties schrijven

  • Lage transactiekosten
  • Positieve theta
  • Veel mogelijkheden voor positiemanagement

Nadelen ongedekt put opties schrijven

  • Gemaximaliseerde winst
  • Ongelimiteerde verliesmogelijkheid
  • Hoge marginvereisten ten opzichte van het winstpotentieel

Wat is de beste looptijd en uitoefenprijs?

Voor het kiezen van de beste looptijd en uitoefenprijs, is het van belang om te weten wat de achterliggende gedachte is bij deze strategie.

Bij het schrijven van een putoptie ontvangt u de optiepremie. In het meest gunstige geval loopt de put optie duswaardeloos af. Op dat moment is de ontvangen premie uw winst. Dit is het voornaamste doel bij het schrijven van putopties. Met dit in het achterhoofd, wordt een looptijd en uitoefenprijs gekozen.

Kiezen uitoefenprijs

Allereerst de uitoefenprijs. Bij het schrijven van een put optie lijkt de keuze voor een optie die out-of-the-money is het beste. Dergelijke opties bestaan namelijk alleen op tijds- en verwachtingswaarde en eigenlijk dus uit lucht.

Door het verstrijken van de tijd wordt deze premie steeds lager, terwijl de koers van de onderliggende waarde hiervoor niet hoeft te stijgen. Dit is exact de gewenste situatie die de schrijver van een putoptie voor zich ziet.

Bij het kiezen van een out-of-the-money put optie is het wel zaak dat u enige premie ontvangt. Ligt de uitoefenprijs te ver weg, dan ontvangt u zo weinig premie voor de optie dat het nauwelijks rendabel is. Kies dus voor een out-of-the-money optie die dermate ver weg ligt, dat u nog wel een mooie premie voor deze geschreven putoptie kunt ontvangen.

Kiezen looptijd

Voor het kiezen van een looptijd kunnen we een stuk duidelijker zijn. Kies bij het ongedekt schrijven van put opties voor een looptijd van maximaal twee maanden. Des te korter de looptijd is, des te hoger het verlies aan tijds- en verwachtingswaarde. Dit wordt overigens uitgedrukt in theta.

Voor een out-of-the-money put optie die de volgende dag expireert, ontvangt u over het algemeen nog heel weinig premie. In een ideaal scenario schrijft u dus een optie met een looptijd die tussen de 3 en 6 weken ligt. Zo ontvangt u genoeg premie voor de optie en ligt het verlies aan tijds- en verwachtingswaarde hoog.

Schrijft u put opties om een aandeel tegen een lagere prijs te kopen dan de huidige koers? Dan gelden dezelfde regels voor het kiezen van een uitoefenprijs en looptijd. Door het kiezen van een looptijd kunt u dus zelf bepalen tegen welke prijs u het aandeel wilt aankopen.

Positiemanagement

Heeft u het goed gezien en loopt uw geschreven put optie waardeloos af, dan hoeft u geen actie te ondernemen en is de premie voor u.

Uiteraard kan het zo zijn dat u de beweging verkeerd heeft ingeschat en dat uw geschreven put optie in-the-money dreigt te expireren. Heeft u de put opties geschreven om de aandelen aan te kopen? Dan is er geen probleem en bent u verplicht de aandelen tegen de vooraf vastgestelde uitoefenprijs aan te kopen.

Bent u niet van plan om de stukken te kopen? Dan is het raadzaam om uw geschreven put opties door te rollen naar de volgende expiratiemaand, aangezien u anders een long positie in het onderliggende aandeel verkrijgt.

Vaak kunt u de put optie doorrollen tegen een lagere uitoefenprijs, terwijl u dezelfde premie ontvangt als de huidige put optie die u heeft geschreven met een hogere uitoefenprijs. Dit komt opnieuw door de tijds- en verwachtingswaarde.

De huidige geschreven put optie die u terugkoopt bevat geen tijds- en verwachtingswaarde meer, omdat expiratie nabij is. De optie heeft nu intrinsieke waarde omdat de optie in-the-money is. Echter, omdat u deze optie terugkoopt en vervolgens weer een nieuwe putoptie schrijft met een looptijd van enkele weken, zit in deze nieuwe optie wel weer tijds- en verwachtingswaarde verwerkt. Om deze reden kunt u vaak de positie tegen dezelfde premie doorrollen, terwijl de nieuwe optie out-of-the-money is.

Ongedekt put opties schrijven voorbeeld

Aan de hand van twee gedachtegangen worden twee verschillende voorbeelden gegeven hoe u het ongedekt schrijven van put opties in de praktijk kunt brengen.

1: U wilt een bepaald aandeel kopen

De eerste gedachte is aandelen te kopen op een lagere prijs dan de huidige marktprijs. Stel, u heeft een stabiel aandeel met een goed dividendrendement dat u graag tegen een mooie prijs wilt aanschaffen. Wat doet u? We nemen het aandeel Coca Cola als voorbeeld.

Voorbeeld put optie aandeel Coca-Cola | Ongedekt put opties schrijven

Coca Cola noteert een stuk hoger dan twee jaar terug. Sinds het begin van 2022 bevindt het aandeel zich echter in een neerwaartse beweging. Een mooi stabiel aandeel waar u er graag 500 van wilt kopen, maar liever niet tegen de hoofdprijs. In dat geval is het schrijven van put opties een goede oplossing.

Put opties op Coca-Cola | Ongedekt put opties schrijven

In het bovenstaande overzicht ziet u het aandeel Coca Cola en de put optie $ 65 met expiratie juni 2022. De koers van het aandeel Coca Cola noteert momenteel grofweg op $ 66,00. De zojuist genoemde put optie heeft een waarde van $ 1,45.

Dus, u wilt de stukken Coca Cola graag hebben. U kunt de aandelen direct kopen, in dat geval is het berekenen van uw gemiddelde aankoopprijs niet lastig. Deze ligt op $ 66, de prijs waartegen u de 500 aandelen Coca Cola koopt.

Een andere mogelijkheid om 500 aandelen te kopen is het schrijven van 5 put opties. In dit voorbeeld hebben we de putoptie met een uitoefenprijs van $ 65 die in juni 2022 expireert.

Kortom, als het aandeel Coca Cola tijdens de expiratie onder de $ 65 noteert, bent u verplicht deze aandelen tegen een koers van $ 65 te kopen.

Mocht de koers van het aandeel Coca Cola dalen naar een koers van $ 64 dan is het natuurlijk zuur om tegen een prijs van $ 65  te moeten kopen.

Echter, in dit geval maakt u met de geschreven opties nog steeds winst. Zeker vergeleken met de gekochte aandelen op een koers van $ 66. Om dit duidelijk te maken vergelijken we beide aankoopprijzen:

  • Koop aandelen: gemiddelde aankoopprijs                    $ 66,00.
  • Schrijven put opties: gemiddelde aankoopprijs             $ 63,55.

U ziet dat u bij het schrijven van putopties een lagere aankoopprijs heeft, namelijk $ 63,55.

Deze berekent u door de verplichte aankoopprijs van $ 65 te verminderen met de ontvangen premie voor de optie van $ 1,45.

Zakt de koers van het aandeel de komende maanden naar $ 64,50, dan maakt u bij het kopen van aandelen een verlies van $ 64,50 –  $ 66,00 = – $ 1,50. En $ 1,5 x 500 = $ –750.

In het geval u put opties heeft geschreven, maakt u zelfs winst van $ 64,50 – $ 63,55 = $ 0,95. Dus $ 0,95 x 500 = $ 475.

In dit voorbeeld ziet u dus dat het schrijven van putopties juist veiliger kan zijn dan het direct kopen van aandelen. Uw aankoopprijs is een stuk lager in het geval van dalende koersen.

Het nadeel is dat u niet optimaal kunt profiteren wanneer de koers van het aandeel op dit moment al flink oploopt. Als het aandeel stijgt, is in dit voorbeeld de maximale winst de ontvangen optiepremie van $ 725 ( $ 1,45 x 500), terwijl uw winst ongelimiteerd is bij het kopen van aandelen.

2: U denkt dat een aandeel niet (veel) verder wegzakt

Een tweede gedachtegang bij het schrijven van put opties kan zijn dat u verwacht dat het betreffende aandeel niet veel verder in waarde daalt. U wilt de aandelen dus niet per se kopen, maar u wilt de optiepremie ontvangen en vervolgens geld verdienen door het verlies van tijds- en verwachtingswaarde (theta). Deze gedachtegang heeft een meer speculatief karakter.

Optiehandelaren gebruiken deze methode vaak bij aandelen die in korte tijd hard zijn gedaald en waarvan zij verwachten dat deze daling overdreven is. De volatiliteit (vega) is op dat moment hoog, waardoor de put opties behoorlijk duur zijn. Dit speelt de schrijver van putopties in de kaart, omdat u logischerwijs zoveel mogelijk premie ontvangt voor uw geschreven put optie.

Voorbeeld put optie aandeel Twitter | Ongedekt put opties schrijven

Het aandeel Twitter is een praktijkvoorbeeld waarbij deze strategie goed toegepast kan worden. Eerst steeg het aandeel flink na een overnamebod van Elon Musk. Hierna kwamen echter verontrustende berichten omtrent de overname, waardoor het aandeel een duikeling maakte van ruim 20%.

Mocht het aandeel nog iets verder dalen, dan staat deze nagenoeg terug op de koers van voor het overnamebod van Elon Musk. Een perfect moment om hiervan te profiteren met het schrijven van putopties. De volatiliteit is op dit moment ontzettend hoog en de koers is flink afgestraft.

In dit geval gaan we ervan uit dat de koers niet verder onder het niveau van voor de overnamegeruchten daalt. Om optimaal te profiteren van het verlies aan tijds- en verwachtingswaarde, kiezen we zoals beschreven een relatief kortlopende optie. De Twitter putoptie $ 30 met expiratie voor juni 2022.

Het recente dieptepunt in de aandelenkoers van Twitter ligt op $ 31. Omdat we graag willen dat mijn geschreven putoptie over een maand waardeloos afloopt, kiezen we een uitoefenprijs die net onder dit steunniveau ligt.

Put opties op Twitter | Ongedekt put opties schrijven

Voor deze putoptie willen we $ 0,90 ontvangen. Het break-even punt ligt dus op een koers van $ 29,10. Boven deze koers is de positie winstgevend. Noteert het aandeel Twitter tijdens de expiratie lager, dan is de strategie verlieslatend. Voordat het break-even punt bereikt wordt, moet het aandeel nog ruim 20% in waarde dalen.

Als we 10 putopties schrijven is de maximale winst $ 900 wanneer de koers tijdens expiratie boven een prijs van $ 30 noteert. Het potentiële maximale verlies ligt vele malen hoger. Technisch gezien is het maximale verlies $ 30.000 in het geval dat het aandeel Twitter op $ 0 noteert.

Dit voorbeeld geeft u een indruk waarom deze strategie zo risicovol is. Voor een potentiële winst van $ 900, loopt u technisch gezien voor $ 30.000 risico. Uiteraard is de kans verwaarloosbaar klein dat Twitter binnen twee weken failliet gaat, maar toch is uw maximale verlies vele malen groter dan uw winst.

We raden beleggers dan ook aan om altijd bewust te zijn van de risico’s die u loopt. Staar u niet blind op de maximale winst die te behalen valt. Om succesvol op de beurs te kunnen zijn is het nog belangrijker om uw risico’s binnen de perken te houden. Te grote posities aangaan waar u ’s nachts wakker van ligt zijn dodelijk. De kans dat u deze posities op een rationale manier weet af te sluiten is klein.

Put opties schrijven via LYNX

Via LYNX kunt u zeer voordelig beleggen in opties, zo kunt u via LYNX ook put opties schrijven. Met één simpele muisklik handelt u eenvoudig in alle Europese en Amerikaanse aandelenopties en indexopties. Tevens heeft u de beschikking over de beste trader tools, zoals de OptieTrader en kunt u optiecombinaties in zijn geheel naar de beurs versturen.

FAQ

Een put optie is een financieel product dat de koper van de optie het recht geeft om aandelen tegen een van tevoren vastgestelde prijs en datum te verkopen.

Beleggers kiezen voor put opties als zij verwachten dat een onderliggende waarde in prijs gaat dalen. Doordat de volatiliteit bij een daling toeneemt is de kans op een verhoogd rendement aanwezig. Een andere reden om een put optie te kopen is om een aandelenportefeuille te beschermen tegen een daling.

Er zijn twee soorten opties. De call-optie geeft de koper tet recht om aandelen tegen een van tevoren vastgestelde prijs te kopen. De put-optie geeft het recht geeft om aandelen tegen een van tevoren vastgestelde prijs te verkopen

Alles over opties

Stuur een bericht naar Jef Dhondt
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.