Vertical spreads: de call spread en put spread

Door Justin Blekemolen


Artikel laten voorlezen

Geschatte leestijd: 12 minutes

Vertical spreads: de call spread en put spread
In de wereld van opties is het begrijpen van spreads essentieel voor handelaren. Slimme optiehandelaren kopen bijna nooit losse call of put opties, maar maken gebruik van spreads.

Een vertical spread omvat twee callopties of twee putopties: één wordt aangekocht en de andere verkocht. Bij gebruik van diverse uitoefenprijzen speculeert een belegger op een stijging of een daling van de koers.

In dit artikel gaan we dieper in op de vertical spreads (call spread en put spread). We bespreken de theorie en maken met een praktisch voorbeeld duidelijk waarom deze strategie vaak meer rendabel is dan het kopen van een losse optie. Bent u op zoek naar een broker om in opties te handelen, klik dan hier.

De vertical call spread als optiestrategie

Een vertical spread verwijst naar het kopen en verkopen van twee opties van hetzelfde type (call of put) op dezelfde onderliggende waarde, met dezelfde vervaldatum, maar met verschillende uitoefenprijzen. Vertical spreads zijn een manier voor beleggers om te profiteren van koersbewegingen in de onderliggende waarde.

Beleggers kunnen kiezen tussen twee strategieën: call spreads en put spreads. Bij een call spread maakt men gebruik van call opties. Afhankelijk van hun marktvisie kunnen beleggers kiezen om long of short te gaan. Een long call optie geeft de houder het recht om een onderliggend instrument, zoals een aandeel, te kopen tegen een vooraf vastgestelde prijs. Aan de andere kant heeft een belegger met een geschreven call optie mogelijk de verplichting om te leveren.

Aan de andere kant bestaat een put spread eveneens uit twee put opties. Een long put optie geeft de belegger het recht om een instrument tegen een afgesproken prijs te verkopen. Terwijl een short put optie een mogelijke aankoopverplichting met zich meebrengt.

Met beide strategieën kunnen beleggers inspelen op zowel koersstijgingen als -dalingen. Er zijn op deze manier 4 soorten vertical spreads die we hieronder verder zullen toelichten.

Debit vs. Credit Spreads bij Call en Put spreads

Bij het bespreken van call en put spreads is het belangrijk om te onderscheiden tussen debit en credit spreads. Dit onderscheid heeft te maken met de initiële kasstroom van de transactie: betaal je als handelaar bij aanvang (debit) of ontvang je geld (credit)?

Call Spreads:

 • Bull Call Spread (Debit Spread): Dit is wanneer je een call optie koopt met een lagere uitoefenprijs en tegelijkertijd een call optie verkoopt met een hogere uitoefenprijs. Omdat de gekochte optie doorgaans duurder is dan de verkochte optie, betaal je een netto premie. Hierbij verwacht je dat de onderliggende waarde zal stijgen.
 • Bear Call Spread (Credit Spread): Hierbij verkoop je een call optie met een lagere uitoefenprijs en koop je een call optie met een hogere uitoefenprijs. Je ontvangt een netto premie bij het openen van deze positie, omdat de verkochte optie duurder is dan de gekochte optie. Je verwacht dat de onderliggende waarde daalt of slechts licht stijgt.

Put Spreads:

 • Bear Put Spread (Debit Spread): Dit is wanneer je een put optie koopt met een hogere uitoefenprijs en tegelijkertijd een put optie verkoopt met een lagere uitoefenprijs. Omdat de gekochte optie doorgaans duurder is dan de verkochte optie, betaal je een netto premie. Hierbij verwacht je dat de onderliggende waarde zal dalen.
 • Bull Put Spread (Credit Spread): Hierbij verkoop je een put optie met een hogere uitoefenprijs en koop je tegelijkertijd een put optie met een lagere uitoefenprijs. Je ontvangt een netto premie bij het openen van deze positie, omdat de verkochte optie doorgaans duurder is dan de gekochte optie. Je verwacht dat de onderliggende waarde stijgt of slechts licht daalt.

Overzicht vertical spreads

StrategieType SpreadVerwachtingInitiële kasstroom
Bull Call SpreadDebitKoersstijgingNetto premie betalen
Bear Call SpreadCreditKoersdaling of beperkte stijgingNetto premie ontvangen
Bear Put SpreadDebitKoersdalingNetto premie betalen
Bull Put SpreadCreditKoersstijging of lichte dalingNetto premie ontvangen
OPTIES
Handelen in opties via lynx

Handel eenvoudig en tegen lage tarieven in aandelenopties, indexopties, futureopties en valutaopties op alle grote internationale beurzen.

Voorbeeld vertical call spread

Deze strategie wordt met name gebruikt wanneer men een stijging in de onderliggende waarde verwacht. Omdat voor de vertical call spread een optiepremie wordt betaald, is het zaak dat het een stijging van formaat is. Indien de onderliggende waarde nauwelijks beweegt, is deze strategie over het algemeen verlieslatend.

Stel je voor dat een aandeel momenteel wordt verhandeld voor € 40. U verwacht dat het aandeel licht zal stijgen, maar niet boven de € 45 binnen een maand. Hierdoor besluit u een Bull Call Spread te implementeren en voert u de volgende transacties uit.

 • Verkoop: call optie met een uitoefenprijs van € 45 voor een premie van € 3
 • Koop: call optie met een uitoefenprijs van € 40 voor een premie van € 5.
Vertical call spread | Vertical spreads: de call spread en put spread

Uitleg vertical call spread

Door het combineren van opties neemt zowel de investering als het risico tegen de optiegrieken af. Bij de inname van een vertical call spread staan de maximale winst en het maximale verlies vast, waardoor u vooraf weet welk risico u loopt. Bekijk hier een duidelijke uitleg over de optiegrieken.

Voor de constructie hierboven wordt $ 2 aan premie betaald, waardoor de break-even prijs op $ 42 ligt. Wanneer onder de $ 40 wordt geëxpireerd verliezen we onze volledige inleg, omdat beide opties waardeloos aflopen. In dat geval is het totale verlies $ 200. Dit is tevens het maximale verlies van deze constructie. Wanneer u een losse put optie van $ 40 koopt, betaalt u $ 5 premie. Uw maximale verlies bedraagt dan $ 500 in plaats van $ 200. Het verlagen van uw inleg is dus een belangrijk voordeel van vertical spreads.

Expireert de koers van de onderliggende waarde boven de $ 42, dan levert de positie geld op. Deze winst is echter gemaximaliseerd tot $ 300. Deze maximale winst wordt als volgt berekend bij een koers hoger dan $ 45:

$ 45 – $ 40= $ 5.

Van deze $ 5 dollar moet nog $ 2 (de betaalde premie) worden afgetrokken. Er blijft dan een bedrag van $ 3 over. Door de standaardmultiplier van 100 is de maximale winst dus $ 300.  

Bij de vertical call spread betaalt u premie en heeft u een negatieve theta (tijdswaarde). Dit houdt in dat het verstrijken van de tijd in uw nadeel is. Gedurende de looptijd wordt de tijdswaarde van uw optie dus lager, waardoor de waarde van uw optie daalt zonder dat de koers van de onderliggende waarde hoeft te bewegen. Het is dus zaak om deze theta zo laag mogelijk te houden.

Voordelen vertical call spread

 • Beperkte investering
 • Beperkt risico tegenover de optiegrieken
 • Uitstekende risk/reward

Nadeel vertical call spread:

 • Gemaximaliseerde winst

Wat is de beste looptijd en uitoefenprijs?

Bij het aangaan van een vertical call spread verwacht u zoals gezegd dat een opwaartse beweging plaats gaat vinden. Op basis van deze verwachting kiezen we de uitoefenprijs en de looptijd van de opties.

Kiezen uitoefenprijs

Qua uitoefenprijs is het aan te raden om een at-the-money of een out-of-the-money call spread te kopen. Des te verder de spread out-of-the-money is, des te minder u voor deze spread betaalt. Uiteraard staat hier tegenover dat de kans ook steeds kleiner wordt dat de opties in-the-money expireren.

Kiezen looptijd

Voor welke looptijd u kiest, is bij deze strategie in mindere mate van belang. Door het beperkte risico tegenover de optiegrieken kunt u voor een lagere periode de positie aangaan, maar ook een looptijd van een week is geen probleem. Het is echter wel zo dat des te korter de looptijd, des te hoger de theta van de combinatie wordt.

Positiemanagement

Heeft u de beweging goed gezien en stijgt de koers van de onderliggende waarde? Dan heeft u vervolgens twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is dat u wacht tot expiratie en de combinatie kort voor expiratie sluit.

Bij een vertical call spread die in the money is, ziet u vaak dat de combinatie minder waard is dan hij intrinsiek waard is. Des te verder de expiratiedatum, des te groter het verschil tussen de intrinsieke waarde en de waarde van de combinatie. Dit komt door de tijds- en verwachtingswaarde van de geschreven optie, die op dat moment hoger is dan bij de gekochte optie.

De tweede mogelijkheid is niet veel lastiger. Als u niet wilt wachten tot expiratie en direct uw winst wilt verzilveren, kunt u de optiecombinatie sluiten.

Wanneer de koers van de onderliggende waarde tegen uw verwachting in daalt, kunt u ervoor kiezen om de geschreven calloptie terug te kopen. Deze kunt u in een dergelijk geval tegen een lage prijs terugkopen. U heeft in dat geval winst gemaakt op uw geschreven call opties en u houdt de gekochte call opties over in portefeuille. Uiteraard staan deze gekochte opties op een verlies in deze situatie.

Hier kunt u zowel schematisch als in een tabel zien wat de verwachte winsten of verliezen zijn bij elke mogelijke situatie. Hieronder wordt de Performance Graph van de hierboven besproken vertical call spread weergegeven. Zoals u kunt zien is het maximale verlies circa € 278 en de maximale winst is door de geschreven call beperkt tot circa € 722.

De vertical put spread als optiestrategie

Deze strategie wordt door optiehandelaren voornamelijk gebruikt als men een (flinke) daling in de onderliggende waarde verwacht. Het is hierbij wel zaak dat een beweging aanstaande is. Stijgt de koers van de onderliggende waarde of blijft deze gelijk, dan is deze strategie verliesgevend.

Deze optiecombinatie bestaat uit gekochte en geschreven opties. Hieronder vindt u een voorbeeld van een vertical put spread. In dit voorbeeld worden de volgende transacties uitgevoerd:

 • Koop: put optie $ 40
 • Verkoop: put optie $ 35
Vertical call spread | Vertical spreads: de call spread en put spread

Uitleg vertical put spread

Door het combineren van opties neemt zowel de investering als het risico tegen de optiegrieken af. Bij inname van een vertical spread staan de maximale winst en het maximale verlies vast waardoor u vooraf weet welk risico u loopt. Bekijk hier een duidelijke uitleg over de optiegrieken.

Voor de constructie hierboven wordt $ 2 aan premie betaald, waardoor de break-even prijs op $ 38 ligt. In het geval dat boven de $ 40 wordt geëxpireerd verliezen we onze inleg, aangezien beide opties waardeloos aflopen.

In dat geval is het totale verlies $ 200. Dit is tevens het maximale verlies van deze constructie. Wanneer u een losse putoptie $ 40 koopt, betaalt u $ 5 premie, waardoor uw maximale verlies $ 500 bedraagt in plaats van $ 200.

Expireert de koers van de onderliggende waarde onder de $ 38, dan levert de positie geld op. Deze winst is echter gemaximaliseerd tot $ 300. Deze maximale winst wordt als volgt berekend bij een koers lager dan $ 35:

$ 40 – $ 35= $ 5.

Van deze $ 5 dollar moet de betaalde premie van $ 2 nog worden afgetrokken, waardoor een bedrag van $ 3 overblijft. Door de standaardmultiplier van 100 is de maximale winst dus $ 300.  

Met deze optieconstructie betaalt u premie en heeft u een negatieve theta (tijdswaarde). Dit houdt in dat het verstrijken van de tijd in uw nadeel is. Gedurende de looptijd wordt de tijdswaarde van uw optie dus lager waardoor de waarde van uw optie daalt, zonder dat de koers van de onderliggende waarde hoeft te bewegen. Voor u als optiebelegger is het dus zaak om deze theta zo laag mogelijk te houden.

Voordelen vertical put spread

 • Beperkte investering
 • Beperkt risico tegenover de optiegrieken
 • Uitstekende risk/reward

Nadeel vertical put spread

 • Gemaximaliseerde winst

Wat is de beste looptijd en uitoefenprijs?

Bij het aangaan van een vertical put spread verwacht u zoals gezegd dat een beweging naar beneden plaats gaat vinden. Op basis van deze verwachting kiezen we de uitoefenprijs en de looptijd van de opties.

Kiezen uitoefenprijs

Qua uitoefenprijs is het doorgaans verstandig om een at-the-money of een out-of-the-money put spread te kopen. Des te verder de spread out-of-the-money is, des te minder u voor deze spread betaalt. Uiteraard staat hier tegenover dat de kans ook steeds kleiner dat de opties in-the-money expireren.

Kiezen looptijd

Voor welke looptijd u kiest, is bij deze strategie in mindere mate van belang. Door het beperkte risico tegenover de optiegrieken kunt u voor een lagere periode de positie aangaan, maar ook een looptijd van een week is geen probleem. Het is echter wel zo dat des te korter de looptijd, des te hoger de theta van de combinatie wordt.

Positiemanagement

Heeft u de beweging goed gezien en daalt de koers van de onderliggende waarde? Dan zit u uiteraard in een zetel en heeft u twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is dat u wacht tot expiratie en sluit de combinatie kort voor expiratie.

Bij een vertical put spread die in-the-money is zien we namelijk vaak dat de combinatie minder waard is dan wat hij eigenlijk intrinsiek waard is wanneer expiratie nog ver weg is. Dit komt door de tijds- en verwachtingswaarde van de geschreven optie, die op dat moment hoger is dan bij de gekochte optie.

De tweede mogelijkheid is niet veel lastiger. Als u niet wilt wachten tot expiratie en direct uw winst wilt verzilveren, kunt u de optiecombinatie sluiten.

Wanneer de koers van de onderliggende waarde tegen uw verwachting in stijgt, kunt u ervoor kiezen om de geschreven put optie terug te kopen. Deze kunt u tegen een lage prijs terugkopen. U heeft in dat geval winst gemaakt op uw geschreven put opties en u houdt de gekochte opties over in portefeuille. Uiteraard staan in deze situatie deze gekochte opties op een verlies.

Handelen in vertical call en put spreads via LYNX

Via LYNX kunt u zeer voordelig handelen in opties. Met één simpele muisklik handelt u eenvoudig in alle Europese en Amerikaanse aandelenopties en indexopties. Tevens heeft u de beschikking over de beste trader tools, zoals de OptieTrader, en kunt u optiecombinaties in zijn geheel naar de beurs versturen.


Stuur een bericht naar Justin Blekemolen
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.