Technische analyse

Technische analyse is het bestuderen van historische prijsbewegingen om toekomstige koersbewegingen te voorspellen. Beleggers analyseren grafieken om trends en patronen in kaart te brengen. Technische analyse geeft antwoord op de vraag: ‘Wanneer moet ik kopen?’

Bij LYNX kunt u alle basisprincipes van technische analyse leren, om zelf een gedegen analyse van de grafiek te kunnen maken. We behandelen eerst de Dow Theory die aan de basis ligt van de belangrijkste uitgangspunten van de hedendaagse technische analyse. Uiteraard laten we u kennis maken met verschillende grafiektypes en leggen we uit hoe u een candlestick kunt aflezen.

We maken u vertrouwd met het herkennen van trends en koerspatronen. Belangrijke koersniveaus die bekend staan als steun en weerstand worden uitvoerig besproken. Voor de meer gevorderde beleggers gaan we dieper in op Japanse candlesticks en leren we u de verschillende gaps herkennen.

Voordelen van technische analyse

Technische analyse vormt samen met fundamentele analyse de belangrijkste analysevorm voor beleggers en traders. De belangrijkste voordelen van technische analyse zijn:

 • Technische analyse kan worden toegepast op elke asset en markt.
 • Technische analyse is toe te passen op alle timeframes/tijdsbestekken.
 • Technische analyse is ideaal voor het ontdekken en beoordelen van kansen en risico's.
 • De grafische weergave van vraag- en aanbod stelt u in staat om met één blik op de grafiek snel te zien of uw trading strategie bijvoorbeeld long of short signalen afgeeft.
 • Met behulp van moderne trading tools kunnen zelfs particuliere beleggers met een paar klikken trendwijzigingen of formaties herkennen. Hierdoor kunnen beleggers de optimale instap- en uitstapmomenten voor effecten eenvoudig bepalen.

Basisaannames van de technische analyse

De technische analyse is gebaseerd op de volgende drie uitgangspunten:

 • De markt verdisconteert alles: Technische analyse gaat ervan uit dat alle relevante informatie en nieuws in de koers is verdisconteerd. Van publieke bedrijfsinformatie tot economische factoren en toekomstverwachtingen.
 • Koersen bewegen zich in trends: Technische analyse gaat ervan uit dat koersen zich in duidelijke trends en cycli bewegen. De taak van de technisch analist is om trendveranderingen vroegtijdig te herkennen en vervolgens in de richting van de trend te handelen.
 • De geschiedenis herhaalt zich: De bewegingen op de markt worden veroorzaakt door mensen. Het gedrag van mensen is al tijden hetzelfde, waardoor we op grafieken steeds dezelfde cycli tegenkomen. Koerspatronen uit het verleden zullen zich in de toekomst herhalen.

Methoden voor technische analyse

De technische analyse kan worden onderverdeeld in verschillende analysemethoden. Deze essentiële deelgebieden zijn:

 • Trendanalyse: Het identificeren van koerstrends door middel van trendanalyse is een van de belangrijkste doelstellingen van de technische analyse. Het is voor de technisch analist van wezenlijk belang om te bepalen in welke trendfase een koers zich bevindt.
 • Patroonherkenning: Bij deze analysevorm focust de analist zich op koerspatronen. Op basis van terugkerende patronen kunnen we trendwijzigingen tijdig herkennen. Aan de hand van formaties, zoals een driehoekspatroon of een hoofd-en-schouder patroon, kunnen we proberen de toekomstige richting van een onderliggende waarde te voorspellen.
 • Kwantitatieve analyse In de kwantitatieve analyse maakt men gebruik van technische indicatoren. Dat zijn formules die worden toegepast op de koersgegevens en waarvan de uitkomsten koop- en verkoopsignalen geven. In het TWS Handelsplatform kunt u gebruikmaken van ruim 80 verschillende technische indicatoren zoals de moving average of de MACD. Met behulp van deze indicatoren en oscillatoren kunt u informatie uit de grafieken halen en op basis van deze informatie handelsbeslissingen nemen.


Dow Theory

Dow Theory - De grondlegger van de technische analyse

De Dow Theory ligt aan de basis van de belangrijkste uitgangspunten van de hedendaagse technische analyse. De theorie werd ontwikkeld door Charles Dow en hij wordt dan ook beschouwd als de grondlegger van de technische analyse.

De theorie van Charles Dow gaat er in beginsel van uit dat al het nieuws al in de koersen is verdisconteerd en dat de markt altijd gelijk heeft. Volgens Dow bewegen koersen bovendien niet chaotisch, maar in duidelijke trends. Zijn definitie van een trend en de focus op de zogeheten ‘prijsactie’ vormen de belangrijkste uitgangspunten van de moderne technische analyse.

Charles Dow: 6 basisprincipes van de Dow Theory | Technische analyse

Charles Dow: 6 basisprincipes van de Dow Theory

Indien u technische analyse goed wilt begrijpen, is het belangrijk om te beginnen bij de uitgangspunten. De Dow Theory leert u aan de hand van zes basisprincipes de technische analyse beter te begrijpen. Leer op deze pagina alles over de Dow Theory en hoe u deze kunt gebruiken om betere technische analyses te maken.

Dow Theory

Koersgrafieken

Grafieken - Het belangrijkste instrument voor technische analyses

De koersgrafieken van een effect vormen de basis van elke technische analyse. Dit zijn grafische weergaven van de prijsontwikkeling, die op verschillende manieren kunnen worden gepresenteerd.

Meestal worden er simpele tweedimensionale grafieken gebruikt, waarbij de tijd wordt weergegeven op de x-as en de koers op de y-as. Er worden een aantal verschillende grafiektypes gebruikt in de beleggingswereld, bijvoorbeeld candlestick-grafieken, staafdiagrammen, lijndiagrammen of point & figure charts. Elk van deze grafiektypes bevat verschillende informatie over de historische prijzen van een aandeel of ander effect.

Terwijl simpele lijngrafieken alleen informatie geven over de slotkoersen, geven candlestick-grafieken bijvoorbeeld ook informatie over de openings- en sluitingskoersen en de dagelijkse hoogte- en dieptepunten in een daggrafiek. Met behulp van deze candlestick-grafieken kan de koersontwikkeling veel gemakkelijker worden geanalyseerd.

Koersgrafieken - Technische analyse van koersen en grafieken

Maak kennis met belangrijke grafiektypes voor technische analyse

Hier leert u hoe de verschillende grafiektypes worden weergeven en hoe ze moeten worden geïnterpreteerd. Daarnaast bespreken we welke voordelen de afzonderlijke grafiektypes bieden bij uw technische analyses.

Grafiektypen

Steun & weerstand

Steun en weerstanden - Belangrijke koersniveau’s op de grafiek

Met steun en weerstanden doelt men op belangrijke toppen en bodems op de grafiek. Op deze niveaus kan de koers mogelijk afketsen of juist opveren.

Steun- en weerstandszones zijn het gevolg van veranderingen in vraag en aanbod. Een technisch analist spreekt van weerstand wanneer elke koersstijging steeds op een bepaald niveau afketst. De conclusie is dat er blijkbaar beleggers zijn die op dat niveau steeds aandelen verkopen of hun posities afbouwen. Een technisch analist spreekt van steun indien de koers succesvol opveert. De conclusie uit zo’n steunzone is dat er blijkbaar beleggers zijn die op dat niveau steeds aandelen kopen.

Steunen & weerstanden - uitleg & technisch analyseren

Begrijpen van steun en weerstanden en deze gebruiken voor analyse

Hier leggen we uit hoe u steun- en weerstandslijnen in een koersgrafiek kunt gebruiken als analytisch hulpmiddel voor mogelijke koop- en verkoopsignalen.

Steun en weerstanden

Trends

Trendanalyses - Het herkennen van trends en koerscyclussen

Een van de belangrijkste aspecten van technische analyse is het identificeren van trends. Markten bewegen voortdurend en het herkennen van de juiste cyclus is erg waardevol. Beleggers zullen moeten bepalen in welke fase een koers zich bevindt.

Een grafiek wordt gekenmerkt door hoogte- en dieptepunten, ook wel toppen en bodems genoemd, die in principe aanleiding geven tot drie trendrichtingen: opwaarts, neerwaarts of zijwaarts. Een stijgende trend kenmerkt zich door een reeks van hogere toppen en hogere bodems. Een dalende trend is een reeks van lagere toppen en lagere bodems. Toppen en bodems die op gelijke hoogte liggen duiden op een zijwaartse trend. Trendlijnen, trendkanalen en voortschrijdende gemiddelden worden gebruikt als hulpmiddel om de trends te bepalen en koerscyclussen te herkennen.

Trends komen voor op allerlei soorten tijdspanne. We kunnen in beginsel drie verschillende trends identificeren. De primaire trend is de langste beweging van een onderliggende waarde. De secundaire trend duidt op de correctie beweging die plaatsvind en dus tegenovergesteld is aan de primaire trend. Tot slot geeft de tertiaire trend de kortetermijnbewegingen van de onderliggende waarde weer en duidt deze op tijdsperiodes van intraday tot enkele weken.

Trendanalyse - trends bepalen, trend reversal & belangrijke trends

Alles wat u moet weten over trendanalyse

Hier worden alle belangrijke aspecten van trendanalyse op een begrijpelijke manier uitgelegd – van het bepalen van de trend tot de trendomkeer.

Trendanalyse

Koerspatronen

Koerspatronen - Zinvolle formaties voor technische analyse

Een veel voorkomende manier om grafieken te interpreteren is het zoeken naar opvallende koerspatronen. Deze koerspatronen kunnen de technisch analist nuttige tips geven over het toekomstige verloop van de prijs.

Koerspatronen zijn niets meer dan terugkerende vormen in de grafiek die in het verleden eerder zijn waargenomen en tot een bepaalde koersbeweging hebben geleid. In principe zijn de koersformaties in de grafiek onderverdeeld in een trendomkering en een trendbevestigingsformatie, die ofwel een omkering van de trend signaleren ofwel de voortzetting van een trend aangeven.

Belangrijke omkeerformaties zijn bijvoorbeeld de hoofd-schouder-patronen, driedubbele bodems of dubbele toppen. Bevestigings- of vervolgformaties zijn driehoeken, vlaggen en wimpels of rechthoeken. Uit dergelijke koerspatronen kan de grafiekmanager potentiële koop- en verkoopsignalen afleiden.

Koerspatronen - praktische toepassing & technische grafiek analyse

De belangrijkste koerspatronen en hun toepassing

Hier leert u de meest populaire koerspatronen kennen. Daarnaast leert u hoe u deze grafiekformaties kunt vinden & interpreteren en hoe u ze specifiek kunt gebruiken bij uw technische analyses.

Koerspatronen

Candlestick patronen

Candlestick patronen - Herken de Japanse candlesticks

Met behulp van zogeheten Japanse candlesticks kunt u tijdig keerpunten in de grafiek herkennen. Combinaties van candlesticks kunnen patronen bevatten die belangrijke informatie verstrekken over het toekomstige koersverloop.

Sommige candlestick patronen zijn bullish en duiden op een voortzetting van de stijgende trend of signaleren juist het einde van een dalende trendfase. Bearish candlestick patronen duiden op een voortzetting van de dalende trend of signaleren het einde van een stijgende trendfase.

Japanse candlesticks: Voorspel de koersrichting op basis van candles | Technische analyse

Voorspel de koersrichting op basis van Japanse candles

Er zijn meer dan 40 verschillende Japanse candlestick patronen. Candlestick patronen kunnen handig zijn bij het voorspellen van een top of bodem. Leer de belangrijkste kennen en verbeter uw tradingstrategie.

Candlestick patronen

Gaps

Gaps - Herken de verschillende gaps in de koersgrafieken

Een gap is een gebied in de grafiek waar geen handel heeft plaatsgevonden. Het herkennen van de verschillende soorten gaps kan waardevol zijn voor beleggers en traders. Gaps vormen vaak ook een steun of weerstand in de grafiek.

Een gap kan ontstaan als een bedrijf na sluiting of voor opening van de beurs kwartaalcijfers bekend maakt. Als de cijfers veel afwijken, plaatsen handelaren voorbeurs koop of verkooporders, waardoor het aandeel sterk hoger of lager opent dan de slotkoers. Als gevolg kan een steun of weerstand ontstaan.

Gap trading: Herken de gaps en word een betere trader | Technische analyse

Herken de gaps en word een betere trader

Er bestaan meerdere soorten gaps die een verschillende betekenis kunnen hebben. Het herkennen van de ‘juiste’ betekenis van de gap is belangrijk om dit fenomeen goed te begrijpen. Leer alles over welke gaps er zijn en hoe u er mee kunt handelen.

Gap trading

Indicatoren

Technische indicatoren - Hulpmiddelen voor de technische analyse

Voor de systematische handel kunt u de technische analyse optimaliseren met behulp van indicatoren. Deze berekeningen stellen u in staat om gebeurtenissen in de koersontwikkeling te bepalen en deze weer te geven in de grafiek.

Technische indicatoren zijn belangrijke signaalgevers, bijvoorbeeld voor begin- of eindfases van trends of de sterkte van trends. Grafiekindicatoren worden als objectiever beschouwd dan handmatig gecreëerde trendlijnen, weerstanden of steunen. Er is onderhand een groot aantal wiskundige indicatoren die in verschillende categorieën kunnen worden onderverdeeld. De belangrijkste typen zijn trendvolgende indicatoren, die onder andere de richting van een markt aangeven, en oscillatoren, die bijvoorbeeld dienen als trendsterkte-indicatoren voor overbought of oversold markten.

Technische indicatoren - handel systematisch met Trading Indicators

Overzicht, uitleg en praktische tips over technische indicatoren

Hier vindt u alles over technische indicatoren voor technische analyse. Laat beleggen geen kwestie van geluk worden – handel systematisch met handelsindicatoren.

Technische indicatoren

Fibonacci

Fibonacci - Technische analyse met de magische getallenreeks

In de 13e eeuw ontdekte de Italiaanse wiskundige Leonardo Fibonacci een oneindige reeks natuurlijke getallen, waarbij het volgende getal in de reeks altijd de som is van de laatste twee getallen in de reeks.

In verband met de gulden snede is de Fibonacci-sequentie op vele gebieden van belang – van biologie en kunst tot handel. In de technische analyse worden de verhoudingen, de zogenaamde Fibonacci verhoudingen, die voortvloeien uit de volgorde van de getallen gebruikt om de afstanden in de grafiek in percentages te verdelen. Deze methode kan worden gebruikt om bijvoorbeeld omkeerpunten in de grafiek te bepalen. Bekende technieken voor het gebruik van de Fibonacci sequentie zijn Fibonacci Retracements en Fibonacci Extensions.

Fibonacci - Voorspellen van koersbewegingen gebaseerd op grafiekverloop

Voorspelling van prijsbewegingen op basis van de grafiek met Fibonacci

Beheers de Fibonacci ratio’s om deze te gebruiken als onderdeel van een tradingstrategie. Leer hoe de Fibonacci serie kan worden gebruikt bij beleggen om koersbewegingen te voorspellen op basis van de grafiek.

Fibonacci