In dit artikel

Inkomende Portefeuille Overboeking

Op deze pagina vindt u de instructies voor het aanvragen van een overboeking van een andere broker.

Let op
Let op

Wilt u uw portefeuille of een gedeelte van uw portefeuille bij een andere broker overboeken naar uw effectenrekening die u via LYNX aanhoudt? Dat kan door het invullen van het transferformulier. De algemene overboekingen van en naar Europese partijen en Europese effecten worden aan onze kant kosteloos gedaan. Voor een totaalbeeld van de kosten kunt u onze tarievenpagina raadplegen of contact opnemen met ons team via overboeken@lynx.nl.

Let wel; de andere partij kan hiervoor wel kosten in rekening brengen. LYNX vergoedt deze kosten niet. Neem contact op met uw huidige broker voor een volledig beeld van hun overboekingskosten. U kunt het ingevulde transferformulier per post opsturen naar LYNX. Voor een snellere afhandeling raden wij aan om het formulier in te scannen en te e-mailen naar overboeken@lynx.nl.

U kunt posities van bijvoorbeeld aandelen en obligaties laten overboeken. Positieregels van beleggingsfondsen zijn helaas niet mogelijk om over te boeken. Onder vraag 3 vindt u meer informatie over welke posities niet mogelijk zijn om over te boeken, of welke beperkingen het overboekingsproces kent.

Nee, dit is niet mogelijk. Wanneer u uw portefeuille (gedeeltelijk) wilt overboeken, dan worden de cashposities buiten beschouwing gelaten.

U dient apart een storting te verrichten indien u gelden naar deze effectenrekening wilt overmaken. Maak hiervoor apart ook een stortingsinstructie aan. Meer informatie over deze stappen vindt u via deze weblink.

Wilt u gelden juist terugboeken van deze effectenrekening, dan kunt u hiervoor een terugboekingsinstructie aanmaken. Deze weblink biedt hierover meer informatie.

LYNX en haar partner, Interactive Brokers, moeten te allen tijde de wet- en regelgeving naleven. Zo wordt ook tijdens dit proces gekeken of de overboeking voldoet aan de juridische vereisten en de compliance normen. Enkele punten die wij in het kader hiervan nagaan:

 1. De eigenaarschap moet intact blijven. U kunt bijvoorbeeld niet overboeken van persoon A naar persoon B. Een zogenoemde overboeking van of naar een derde partij wordt niet ondersteund.
 2. De tenaamstelling van de rekening van afkomst komt overeen met de tenaamstelling van de rekening van bestemming.
 3. Amerikaanse Over-The-Counter (OTC) aandelen, zoals pennystock, pinksheet aandelen of US microcaps worden niet overgeboekt.
 4. Gestructureerde Producten en beleggingsfondsen worden niet overgeboekt.

Twijfelt u of de verzochte overboeking strookt met het beleid, neem dan contact op met het team via overboeken@lynx.nl.

Overboekingsopdrachten voor (gedeeltelijke) portefeuilles worden verzorgd door onze partner, Interactive Brokers. Wanneer LYNX een overboekingsverzoek ontvangt, dan dienen wij de instructies hiervan in bij Interactive Brokers. Het team van Interactive Brokers zoekt daaropvolgend contact op met de andere partij. Beide partijen wisselen vervolgens de gegevens uit en laten de overboeking tot slot doorgang vinden.

Nadat wij het overboekingsverzoek ontvangen hebben, is het aan te raden dat u de posities niet wijzigt (afbouwt dan wel uitbreidt). Dit vertraagt het overboekingsproces. Op een gegeven moment worden de positieregels ook uit de portefeuille gehaald zodat deze aangeboden kunnen worden aan de ontvangende partij. Vanaf dat moment moet u wachten totdat de posities zijn vrijgegeven op de rekening van bestemming.

Het overboekingsproces kan tot 4 á 8 weken verwerkingstijd in beslag nemen. LYNX is in dit opzicht afhankelijk van de voortvarendheid van het team van haar partner, Interactive Brokers, en die van de andere partij.

Het overboekingsproces wordt door Interactive Brokers in het algemeen kosteloos verzorgd. Voor Aziatische/Australische overboekingen of voor specifieke overboekingsmethodes (zoals een DRS overboeking) kunnen kosten aan de orde zijn. Voor een totaalbeeld van de kosten kunt u onze tarievenpagina raadplegen of contact opnemen met ons team via overboeken@lynx.nl.

Let wel, de andere partij kan hiervoor wel kosten in rekening brengen. LYNX vergoedt deze kosten niet.

Zodra u ziet dat de posities zichtbaar zijn op de rekening van bestemming, kunt u de overboeking als afgerond beschouwen. In dat geval zijn de positieregels vrijgegeven en beschikbaar voor handel.

Dit is afhankelijk van de situatie. Neem hiervoor contact op met de verzendende en ontvangende partij. Zo is ons team te bereiken via overboeken@lynx.nl.

Vaak wordt dit type overboeking ondersteund met het Direct Registration System DRS. Voor deze overboekingsmethode willen wij u graag vragen om een zogenoemd DRS statement op te vragen bij de Canadese partij. Dit statement kunt u vervolgens opsturen naar ons team via overboeken@lynx.nl.

Houd bovendien rekening met de kosten voor een dergelijke DRS overboeking. Deze kunnen oplopen tot 330 CAD, welke in rekening gebracht worden op de effectenrekening van bestemming. In het kader hiervan willen wij u verzoeken om voldoende CAD cash aan te houden op uw effectenrekening.

Indien u een effect in EUR in uw portefeuille heeft en het wilt verkopen op een Amerikaanse effectenbeurs (d.w.z. in USD), moet er een wijziging van de onderliggende beurs vooraf worden geïnitieerd. Dit proces omvat het overdragen van uw positie naar een andere bewaarplaats, wat de beschikbare beurzen en de valuta verandert. Op deze manier kunt u ook effecten overdragen waarvan de handel is opgeschort in een bepaald marktsegment naar een andere bewaarplaats om ze te verhandelen op een andere beurs en in een andere valuta.

Gelieve er rekening mee te houden dat er een vergoeding van 10 USD per positie van toepassing is op de wijziging van bewaarplaats – de vergoeding wordt in de basisvaluta van uw rekening in rekening gebracht.

Bovendien kan de te transfereren positie gedurende een periode van ongeveer 2-3 weken niet worden verhandeld tijdens de wijziging van bewaarplaats.

Voor effecten genoteerd in USD of EUR:

 • Gelieve in te loggen op het Account Management.
 • Na het inloggen, klik op Transfer & Pay > Transfer Positions. Selecteer vervolgens Depository / Trading Currency Change.
 • Kies het Search Type.
 • Afhankelijk van het gekozen Search Type, voert u het symbool, de ISIN, de CUSIP of de bedrijfsnaam van het effect in het volgende veld in.
 • Voer de Stock Exchange (handelsbeurs) in en klik op Search.
 • De positie wordt hierna weergegeven. Voer de hoeveelheid in het veld Quantity in en de nieuwe valuta in de kolom Change Symbol To. Klik vervolgens op Continue.
 • In de laatste stap, bevestig uw identiteit met uw inloggegevens en klik ten slotte op Continue.

Indien u de wijziging van bewaarplaats niet kunt uitvoeren met behulp van de bovenstaande instructies, neem dan contact op met de Servicedesk.

informatie
Transferformulier

Wilt u uw portefeuille of een gedeelte van uw portefeuille bij een andere broker overboeken naar uw effectenrekening die u via LYNX aanhoudt? Dat kan door het invullen van het transferformulier. De algemene overboekingen van en naar Europese partijen en Europese effecten worden aan onze kant kosteloos gedaan. Voor een totaalbeeld van de kosten kunt u onze tarievenpagina raadplegen of contact opnemen met ons team via transfer@lynx.be.

Let wel; de andere partij kan hiervoor wel kosten in rekening brengen. LYNX vergoedt deze kosten niet. Neem contact op met uw huidige broker voor een volledig beeld van hun overboekingskosten. U kunt het ingevulde transferformulier inscannen en e-mailen naar transfer@lynx.be.

Veelgestelde Vragen

U kunt posities van bijvoorbeeld aandelen en obligaties laten overboeken. Positieregels van beleggingsfondsen zijn helaas niet mogelijk om over te boeken. Onder vraag 3 vindt u meer informatie over welke posities niet mogelijk zijn om over te boeken, of welke beperkingen het overboekingsproces kent.

Nee, dit is niet mogelijk. Wanneer u uw portefeuille (gedeeltelijk) wilt overboeken, dan worden de cashposities buiten beschouwing gelaten.

U dient apart een storting te verrichten indien u gelden naar deze effectenrekening wilt overmaken. Maak hiervoor apart ook een stortingsinstructie aan. Meer informatie over deze stappen vindt u op deze pagina.

Wilt u gelden juist terugboeken van deze effectenrekening, dan kunt u hiervoor een terugboekingsinstructie aanmaken. Deze pagina biedt hierover meer informatie.

LYNX en haar partner, Interactive Brokers, moeten te allen tijde de wet- en regelgeving naleven. Zo wordt ook tijdens dit proces gekeken of de overboeking voldoet aan de juridische vereisten en de compliance normen. Enkele punten die wij in het kader hiervan nagaan:

 1. De eigenaarschap moet intact blijven. U kunt bijvoorbeeld niet overboeken van persoon A naar persoon B. Een zogenoemde overboeking van of naar een derde partij wordt niet ondersteund.
 2. De tenaamstelling van de rekening van afkomst komt overeen met de tenaamstelling van de rekening van bestemming.
 3. Amerikaanse Over-The-Counter (OTC) aandelen, zoals pennystock, pinksheet aandelen of US microcaps worden niet overgeboekt.
 4. Gestructureerde Producten en beleggingsfondsen worden niet overgeboekt.
 5. Crypto gerelateerde posities kunnen niet worden overgeboekt.

Twijfelt u of de verzochte overboeking strookt met het beleid, neem dan contact op met het team via transfer@lynx.be.

Overboekingsopdrachten voor (gedeeltelijke) portefeuilles worden verzorgd door onze partner, Interactive Brokers. Wanneer LYNX een overboekingsverzoek ontvangt, dan dienen wij de instructies hiervan in bij Interactive Brokers. Het team van Interactive Brokers zoekt daaropvolgend contact op met de andere partij. Beide partijen wisselen vervolgens de gegevens uit en laten de overboeking tot slot doorgang vinden.

Nadat wij het overboekingsverzoek ontvangen hebben, is het aan te raden dat u de posities niet wijzigt (afbouwt dan wel uitbreidt). Dit vertraagt het overboekingsproces.

Indien u dringend een positie wenst te wijzigen (bijvoorbeeld bij significant nieuws), gelieve ons hiervan op de hoogte te brengen. Hierna dienen de transferinstructies opnieuw te worden aangemaakt en de procedure heropgestart te worden.

Op een gegeven moment worden de positieregels ook uit de portefeuille gehaald zodat deze aangeboden kunnen worden aan de ontvangende partij. Vanaf dat moment moet u wachten totdat de posities zijn vrijgegeven op de rekening van bestemming.

Het overboekingsproces kan tot 4 á 8 weken verwerkingstijd in beslag nemen. LYNX is in dit opzicht afhankelijk van de voortvarendheid van het team van haar partner, Interactive Brokers, en die van de andere partij.

Het overboekingsproces wordt door Interactive Brokers in het algemeen kosteloos verzorgd. Voor Aziatische/Australische overboekingen of voor specifieke overboekingsmethodes (zoals een DRS overboeking) kunnen kosten aan de orde zijn. Voor een totaalbeeld van de kosten kunt u onze tarievenpagina raadplegen of contact opnemen met ons team via transfer@lynx.be.

Let wel, de andere partij kan hiervoor wel kosten in rekening brengen. LYNX vergoedt deze kosten niet.

Zodra u ziet dat de posities zichtbaar zijn op de rekening van bestemming, kunt u de overboeking als afgerond beschouwen. In dat geval zijn de positieregels vrijgegeven en beschikbaar voor handel.

Dit is afhankelijk van de situatie. Neem hiervoor contact op met de verzendende en ontvangende partij. Zo is ons team te bereiken via transfer@lynx.be.

Vaak wordt dit type overboeking ondersteund met het Direct Registration System DRS. Voor deze overboekingsmethode willen wij u graag vragen om een recent (max. drie maanden oud) DRS statement op te vragen bij de Canadese/Amerikaanse partij. Dit statement kunt u vervolgens opsturen naar ons team via transfer@lynx.be. Hiernaast dient de handel in de aandelen ook niet beperkt te zijn (bijvoorbeeld door sancties).

Houd bovendien rekening met de kosten voor een dergelijke DRS overboeking. Deze kosten kunt u terugvinden in onze tarieven onder Administratie. In het kader hiervan willen wij u verzoeken om voldoende cash aan te houden in de desbetreffende valuta op uw effectenrekening.

Indien u een effect in EUR in uw portefeuille heeft en het wilt verkopen op een Amerikaanse effectenbeurs (d.w.z. in USD), moet er een wijziging van de onderliggende beurs vooraf worden geïnitieerd. Dit proces omvat het overdragen van uw positie naar een andere bewaarplaats, wat de beschikbare beurzen en de valuta verandert. Op deze manier kunt u ook effecten overdragen waarvan de handel is opgeschort in een bepaald marktsegment naar een andere bewaarplaats om ze te verhandelen op een andere beurs en in een andere valuta.

Gelieve er rekening mee te houden dat er een vergoeding van 10 USD per positie van toepassing is op de wijziging van bewaarplaats – de vergoeding wordt in de basisvaluta van uw rekening in rekening gebracht.

Bovendien kan de te transfereren positie gedurende een periode van ongeveer 2-3 weken niet worden verhandeld tijdens de wijziging van bewaarplaats.

Voor effecten genoteerd in USD of EUR:

 • Gelieve in te loggen op het Account Management.
 • Na het inloggen, klik op Transfer & Pay > Transfer Positions. Selecteer vervolgens Depository / Trading Currency Change.
 • Kies het Search Type.
 • Afhankelijk van het gekozen Search Type, voert u het symbool, de ISIN, de CUSIP of de bedrijfsnaam van het effect in het volgende veld in.
 • Voer de Stock Exchange (handelsbeurs) in en klik op Search.
 • De positie wordt hierna weergegeven. Voer de hoeveelheid in het veld Quantity in en de nieuwe valuta in de kolom Change Symbol To. Klik vervolgens op Continue.
 • In de laatste stap, bevestig uw identiteit met uw inloggegevens en klik ten slotte op Continue.

Indien u de wijziging van bewaarplaats niet kunt uitvoeren met behulp van de bovenstaande instructies, neem dan contact op met de Servicedesk.

Hoe nuttig vond u het artikel?(Vereist)
Zeer onbehulpzaamZeer behulpzaam