Protective call en put: uw posities beschermen

Door Justin Blekemolen
Protective call en put: uw posities beschermen
Opties zijn interessante producten als aanvulling op uw andere beleggingen. Eerder schreven we bijvoorbeeld over het gedekt schrijven van opties, om het rendement op uw aandelenposities te vergroten.

Via een zogeheten protective call en protective put kunt u het rendement op uw posities juist beschermen.

In dit artikel gaan we uitleggen hoe deze protective call en put opties werken. Daarbij kijken we naar concrete voorbeelden in de praktijk. Bent u op zoek naar een broker om opties te handelen, klik dan hier.

Protective call

Het is mogelijk met zowel calls als puts om bescherming te kopen voor uw portefeuille. Met de ‘protective call strategie’ koopt u een call optie die als bescherming dient voor een shortpositie. Hiermee behoudt u het maximaal mogelijke rendement wanneer de onderliggende waarde daalt en heeft u het risico bij een eventuele stijging afgedekt. Uiteraard is de betaalde optiepremie een verlies voor u; dit is als het ware de ‘verzekering’ die betaald wordt om het risico van een stijging af te dekken.

Protective put

De protective put werkt op dezelfde manier, alleen nu wordt een putoptie gekocht om de risico’s aan de onderkant af te dekken. Onder beleggers is dit een veelgebruikte strategie om zo op een eenvoudige manier de risico’s van een koersdaling te beperken voor de aandelen die in bezit zijn. Men moet daarbij wel uitrekenen hoeveel procent van de portefeuille wordt afgedekt.

opties
Handel in opties via LYNX

Handel eenvoudig en tegen lage tarieven in aandelenopties, indexopties, futureopties en valutaopties op alle grote internationale beurzen.

Optiekeuze

Bij de protective call & put strategie koopt een belegger een call- of put optie om de risico’s aan de boven- of onderkant af te dekken. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld doorlopen we stap voor stap de protective put strategie, aangezien deze het meest wordt toegepast door beleggers. Een protective call werkt op precies dezelfde manier, al is alles dan uiteraard omgekeerd. In plaats van puts worden calls gekocht en met deze calls wordt bescherming tegen een stijging nagestreefd.

Voorbeeld

Stel dat een belegger 10 aandelen Apple in bezit heeft tegen een gemiddelde prijs van $ 120. Deze aandelen zijn voor de lange termijn aangekocht en de insteek is om de positie de komende jaren aan te houden met de verwachting van hogere koersen en dividend. Op korte termijn zijn de marktomstandigheden zwak en de belegger vreest voor lagere koersen, maar wil zijn aandelen niet kwijt. Om de verliezen bij een mogelijke koersdaling te beperken, kan de belegger een aantal putopties kopen.

Twee belangrijke vragen spelen nu op:

  • 1) Welke expiratiedatum voor het kopen van de opties is het meest aantrekkelijk?
  • 2) Wat is de beste uitoefenprijs voor het kopen van de opties?

Laten we maar alvast duidelijk maken dat op de bovenstaande vragen geen perfect antwoord bestaat. Iedere belegger moet dit voor zichzelf bepalen en een keuze maken waar hij of zij zich prettig bij voelt. Aan de hand van dit voorbeeld laten we zien wat mogelijk is.

Het kopen van een put optie om de Apple aandelenpositie af te dekken kan het beste beschreven worden als een verzekering. En zoals u weet kost een verzekering nou eenmaal geld en heeft u vrijwel altijd te maken met een eigen risico. In dit voorbeeld heb ik alvast gekozen voor een uitoefenprijs van € 120 voor de putopties, al is dit dus afhankelijk van meerdere factoren, die we nader zullen bespreken.

Voor nu is het eerst zaak om de verhouding tussen de looptijd en de theta (verlies aan tijdswaarde) in perspectief te zien van de verschillende optiepremies. Als u overigens niet direct bekend bent met het begrip theta, adviseren we u het artikel over de optiegrieken te lezen.

Expiratiedatum opties kiezen

De theta van een optie neemt af naarmate de expiratiedatum verder in de toekomst ligt. Dit is een belangrijk gegeven bij de protective call & put strategie. De insteek is namelijk het beschermen van de aandelen Apple, waarbij de kosten natuurlijk zo laag mogelijk moeten zijn.

Kortlopende opties zijn in absolute zin wel goedkoper dan langlopende opties, echter het verlies aan tijdswaarde is bij de kortlopende opties vele malen groter. De onderstaande tabel laat dit zien aan de hand van putopties Apple met verschillende looptijden.

MaandUitoefenprijsOptiepremieTheta
Augustus120$ 23-0.059
September120$ 24-0.051
Oktober120$ 25,50-0.045
December120$ 27.70-0.039
Maart’22120$ 30,30-0.033

De put optie Apple augustus $ 120 heeft een waarde van $ 23. De theta van deze optie is 0.059, waarmee de optie elke dag ongeveer $ 0,059 aan tijdswaarde verliest. Over 44 dagen is daarmee $2,36 aan tijdswaarde verloren gegaan, wat neerkomt op ongeveer 10% van de optiepremie. Bij een december putoptie Apple € 13 is de theta 0.0039, waarmee in 163 dagen $ 6,36 aan tijdwaarde verloren gaat. Dat komt neer op 23% van de optiepremie.

Hoe langer de optie loopt, des te kleiner is de theta. Het verlies aan tijdwaarde gaat namelijk het snelst in de laatste weken tot expiratie, vandaar dat het vanuit de basis aantrekkelijk is om kortlopende opties te schrijven en langlopende opties te kopen.

Moet een belegger dan de langst lopende optie kopen omdat de theta dan het kleinst is? Nee, graag maken we hier een belangrijke kanttekening bij. Het is bij een protective call & put strategie juist niet aantrekkelijk om opties te kopen met een te lange looptijd. Het doel is om putopties te kopen die als een verzekering dienen tegen een koersdaling van een onderliggend aandeel, waarbij van tijd tot tijd geëvalueerd moet worden wat de stand van zaken is.

Vandaar dat we in dit voorbeeld ook geen opties hebben toegevoegd die een looptijd hebben van meerdere jaren. Naar mijn mening is het belangrijk om flexibel te zijn, zodat bij een oplopende koers zonder al te hoge kosten gekozen kan worden voor een op dat moment meer aantrekkelijke protective put. Mijn voorkeur gaat dus uit naar een looptijd tussen de 4 en 9 maanden. Hiermee blijft het verlies aan tijdswaarde beperkt en de kosten voor het afdekken van de positie worden niet te hoog.

Uitoefenprijs opties kiezen

Daarnaast is de uitoefenprijs van wezenlijk belang. Om dit beter inzichtelijk te krijgen worden in de onderstaande tabel de uitoefenprijzen en bijbehorende optiepremies van de Apple december 2022 puts getoond.

MaandUitoefenprijsOptiepremie
December90$ 1,12
December100$ 1,87
December110$ 3,07
December120$ 4,90
December130$ 7,50
December140$ 11

Vanuit de basis is het belangrijk dat een belegger zijn eigen mening over de koersontwikkeling van het onderliggende aandeel heeft. Zijn de risico’s op een correctie naar verwachting minimaal, dan kan gekozen worden voor een optie met een lagere uitoefenprijs. Wordt verwacht dat de koers van Apple juist hard onderuit kan gaan door opkomende financiële onzekerheden, dan kan beter gekozen worden voor een hogere uitoefenprijs.

Vergelijk het met uw zorgverzekering. Bent u extra verzekerd voor de tandarts omdat u helaas een minder goed gebit heeft, of heeft u zelden tot nooit problemen en is de basisverzekering al meer dan afdoende.

De afweging tussen de kosten voor het verzekeren en de risico’s die gelopen worden is belangrijk. Een koersdaling van 10% tot 20% wordt in de meeste gevallen niet als schokkend gezien, maar als een normale correctie. Het lijkt mij daarom niet nodig om een ‘dure’ verzekering af te sluiten waarbij alle risico’s zo goed als beperkt worden.

Koopt een belegger een putoptie met uitoefenprijs $ 140, dan is het risico naar beneden minimaal. De kosten hiervan zijn echter aanzienlijk, zeker wanneer dit omgerekend wordt op jaarbasis. Tot de derde vrijdag van december, ruim 5 maanden, bedraagt de optiepremie $ 11. Voor het gemak kunnen we dit verdubbelen om de aandelen Apple voor een heel jaar lang in te dekken tegen een mogelijke koersdaling. Op de huidige koers van $ 143 komt dit uit op 15,4% aan verzekeringspremie voor een jaar.

Een belegger is daarom veel beter uit om bijvoorbeeld een putoptie met uitoefenprijs $ 130 of misschien zelfs $ 120 aan te schaffen. De optiepremies zijn een heel stuk lager, waarmee de kosten voor het afdekken van de aandelen Apple op de lange termijn ook binnen de perken blijven. Natuurlijk bestaat er nog een eigen risico gerekend vanaf de huidige koers tot de uitoefenprijs van de putoptie, echter dit is een risico wat voor de meeste beleggers acceptabel is. Het risico dat de koers van Apple halveert in een paar maanden tijd, dat willen we uitsluiten. Een gezonde correctie van de beurzen vormt een acceptabel risico.

Losse calls en puts financieren met covered call en puts

Ten slot wijzen we u graag op de mogelijkheid om de kosten voor het afdekken te financieren met het schrijven van een gedekte optie. Op deze manier kan een belegger zelf op een iets actievere handelswijze zijn positie managen.

Wordt een koersdaling verwacht? Koop een protective put waarvan de uitoefenprijs niet veel lager ligt dan de huidige koers en schrijf een covered call om de relatief dure putoptie te financieren. Wordt een verdere stijging verwacht? Koop alleen een protective put en kies een uitoefenprijs die juist niet te dicht bij de huidige koers ligt zodat de kosten om de positie te verzekeren beperkt blijven.

Handelen in protective calls en puts via LYNX

Via LYNX kunt u zeer voordelig beleggen in opties. Met één simpele muisklik handelt u eenvoudig in alle Europese en Amerikaanse aandelenopties en indexopties. Tevens heeft u de beschikking over de beste trader tools, zoals de OptieTrader en kunt u optiecombinaties in zijn geheel naar de beurs versturen.

Alles over opties

Stuur een bericht naar Justin Blekemolen
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.