Fundamentele analyse

Fundamentele analyse wordt in de beleggingswereld gebruikt om de aantrekkelijkheid van een aandeel te waarderen. Terwijl technische analyse zich puur en alleen richt op koersgrafieken, maken beleggers een fundamentele analyse om de onderliggende prestaties van een bedrijf te beoordelen.

De selectie van aandelen op basis van fundamentele analyse begint vaak bij macro-economische gegevens, zoals de economische groei en de rente. Vervolgens wordt een meso-analyse gemaakt, waarbij de sector waarin het bedrijf zich bevindt als geheel wordt beoordeeld. Pas als laatste kan doormiddel van een microanalyse/bedrijfsanalyse een afweging gemaakt worden of een aandeel aantrekkelijk genoeg is, om in de portefeuille op te nemen of dat het juist beter is om te verkopen.

De waarde van een onderneming wordt bij fundamentele analyse onder andere gebaseerd op basis van zijn financiële cijfers en prestaties. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar financiële ratio’s zoals de koers/winstverhouding, winst per aandeel en de rentabiliteit op het eigen vermogen. Uiteraard worden ook de balans, winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht beoordeeld. Beleggers vergelijken de uitkomsten van de analyses vrijwel altijd met andere bedrijven uit dezelfde sector. Op deze manier wordt de relatieve aantrekkelijkheid van een aandeel bepaald, ten opzichte van concurrenten.

Fundamentele analyse leren

Bij LYNX kunt u alles over fundamentele analyse leren. In onze uitgebreide artikels bespreken we hoe u een aandeel kunt waarderen. Daarnaast gaan we in op verschillende verdienmodellen en de belangrijkste financiële ratio’s.

We bespreken niet alleen de definities, maar leren u ook zelf analyses en berekeningen te maken. Bekijk bijvoorbeeld onze artikels over het maken van macro-, meso- en micro-analyses of het berekenen van de winst per aandeel. Via de tools in het TWS Handelsplatform kunt u eenvoudig bedrijven analyseren op basis van resultaten, financiële ratio’s en verwachtingen van analisten.

Hoewel de tools veel inzicht bieden in de cijfers van bedrijven, moeten deze nog altijd worden geëvalueerd en in de juiste context worden geplaatst. Fundamentele cijfers staan nooit op zichzelf. Een vergelijking van deze gegevens met eerdere cijfers blijft essentieel. Ook de vergelijking met de financiële cijfers van andere bedrijven blijft van groot belang voor een goede beoordeling.

Fundamentele analyse artikels