Publicly Traded Partnerships

Op de verkoopopbrengsten van beursgenoteerde Partnerships (PTP’s) wordt een bronbelasting van 10% geheven.

Als gevolg van de Amerikaanse Internal Revenue Regulations die op 1 januari 2023 van kracht werden, moeten nieuwe bronheffingen worden toegepast op verkoopopbrengsten van Publicly Traded Partnerships (“PTP’s”) die geen Qualified Notice hebben gepubliceerd. Deze Qualified Notice zorgt ervoor dat er dus geen bronbelasting dient ingehouden te worden voor beleggers in deze producten die geen Amerikaanse belastingbetalers zijn.

De IRS bronheffingen zijn aanzienlijk, waardoor uw rekening initieel een beperkte toegang zal hebben tot deze producten. Hiervoor dient u dan ook specifieke handelspermissie voor aan te vragen. Dit om ervoor te zorgen dat elke belegger zich bewust is van bepaalde risico’s van het beleggen in deze PTP-producten. Verdere officiële informatie is te vinden op de website van de Internal Revenue Service, de federale belastingdienst van de Verenigde Staten: Publicly Traded Partnerships | Internal Revenue Service

Definitie: Wat is een Publicly Traded Partnerships (PTP)?

Een Publicly Traded Partnership (PTP) is een vennootschap die bestaat uit twee of meer natuurlijke personen en waarvan de aandelen op een gereglementeerde markt zijn genoteerd of op een secundaire markt kunnen worden genoteerd, ongeacht het aantal houders.

In een PTP wordt het beheer overgenomen door ten minste twee algemene partners – dit kunnen natuurlijke personen of andere vennootschappen zijn. De betrokken eigenaars worden commanditaire vennoten genoemd.

Volgens de huidige wijzigingen in de Amerikaanse belastingwetgeving door de Amerikaanse belastingdienst IRS worden ondernemingen in twee categorieën verdeeld: Die met een Qualified Notice en die zonder, de Qualified Notice wordt door de IRS uitgegeven voor 92 dagen.

U.S. ingehouden belasting op PTP

Het belangrijkste wat u dient te weten over deze nieuwe verordening is het volgende: alle beleggers die niet worden beschouwd als ingezetenen van de VS, wat betekent dat zij niet onderworpen zijn aan Amerikaanse belastingheffing en belastingrapportage (en dus geen W-9 IRS-formulier indienen) zijn onderworpen aan een bronbelasting van 10% van de verkoop- of distributieopbrengst op het PTP zelf. 

Dit betekent 10% van het geldbedrag dat zou worden verrekend als gevolg van een transactie of uitkering van een PTP, niet slechts 10% op een berekende winst.

Hier volgt een voorbeeld van hoe deze bronbelasting wordt berekend op de verkoop van een PTP die geen Qualified Notice heeft:

  • Koop 200 aandelen @ 50 USD
    Transactiewaarde = 10 000 USD
  • Verkoop 200 aandelen @ 51 USD
    Transactiewaarde = 10 200 USD
  • Winst = 200 USD
    Inhouding = 1020 USD

Ervan uitgaande dat er geen belasting wordt teruggevraagd, bedraagt het waardeverlies voor de belegger $820.

Opties en andere afgeleide instrumenten met een PTP als onderliggende waarde zijn niet onderworpen aan een bronbelasting. Indien de optie of het derivaat echter in de onderliggende PTP wordt omgezet, is een latere verkoop van een dergelijk PTP-effect wel aan deze bronbelasting onderworpen.

Meer informatie over deze nieuwe regeling vindt u op de onderstaande website van de IRS: Partnership Withholding | Internal Revenue Service

Handelspermissie voor PTP aanvragen

In het menu bovenaan rechts kiest u voor Help > Support Center > Message Center.

Klik in het uitklapmenu op New ticket. U wordt gevraagd een categorie te kiezen, kies: Trade Issues -> Other Trade Problem

Hieronder vindt u een sjabloon in het Engels dat u kunt gebruiken om via een ticket de handel in PTP-symbolen voor niet-Amerikaanse belastingplichtigen mogelijk te maken:

Problem/Request Title“Access to PTP Products”

Detailed Description of problem/request:
“Dear IB,
I hereby request the enabling of trading for PTP symbols on my account UXXXXXX.
Best regards,
UW NAAM”

Verzoek handelspermissie via mail

Indien u in PTP’s wenst te handelen, kunt u ons hiervoor een mail sturen via klantendesk@lynx.be.

Vermeld zeker volgende zaken:

Onderwerp:  “Handelspermissie PTP’s”

Tekst mail:
Beste klantendesk,

Ik zou graag toestemming willen vragen om PTP opties te verhandelen voor mijn effectenrekening U-nummer en de IRC 1446 (f) voorwaarden met betrekking tot de 10% belastingaftrek te accepteren. Gelieve de momenteel toegevoegde beperking zo snel mogelijk op te heffen.

Met vriendelijke groeten,
UW NAAM 

Lijst met PTP’s met Qualified Notice

PTP-effecten met Qualified Notice zijn te vinden op de volgende link. Let op dat de Qualified Notice door de IRS uitgegeven voor 92 dagen, hierna dient deze opnieuw uitgegeven worden.

Withholding on Publicly Traded Partnerships (“PTPs”) Effective Jan 2023 | IB Knowledge Base

Lijst met PTP’s zonder Qualified Notice

PTP-effecten zonder Qualified Notice kunt u vinden op de volgende link:

Withholding on Publicly Traded Partnerships (“PTPs”) Effective Jan 2023 | IB Knowledge Base

Veelgestelde Vragen

Normaliter worden deze aanvragen dezelfde dag goedgekeurd.

Investeren in PTP’s komt met potentiële risico’s, waaronder marktvolatititeit, schommelende grondstofprijzen (voor PTP’s gerelateerd aan energie) en veranderingen in fiscale wetgeving dat invloed kan uitoefenen op de PTP hun distributiebeleid.

De IRS bronheffingen zijn aanzienlijk, daarom is er beperkte toegang tot deze producten via LYNX voor beleggers die zich mogelijk niet bewust zijn van de risico’s die gepaard gaan met het beleggen in PTP’s.

De PTP-restrictie wordt na 3 maanden opnieuw op het account geplaatst. Volg de bovenstaande stappen om de handel weer in te schakelen.

Zoals eerder vermeld, wordt er 10% roerende voorheffing geheven op aandelentransacties. Deze belasting is niet alleen van toepassing op gewone transacties, maar ook op de uitoefening van opties die resulteren in de aankoop of verkoop van 100 eenheden.

Dit betekent dat beleggers die handelen in opties binnen het PTP-gebied onderworpen zijn aan dezelfde bronbelasting als degenen die betrokken zijn bij traditionele transacties. Beleggers moeten dus rekening houden met deze belastingimplicatie bij het strategiseren van hun handelsactiviteiten, omdat het een directe invloed heeft op hun totale beleggingsrendement.

Disclaimer
LYNX geeft geen fiscaal of juridisch advies. De informatie op deze pagina is uitsluitend opgesteld voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld als fiscaal of juridisch advies en er mag niet op vertrouwd worden. U bent daarom zelf verantwoordelijk voor de juiste beoordeling of de informatie op deze pagina op u van toepassing en juist is. Ondanks het feit dat LYNX alle nodige zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen en onderhouden van deze pagina en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan LYNX niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. LYNX verwijst daarom naar de door de Belastingdienst officieel gepubliceerde instructies en raadt ten zeerste aan een belastingadviseur of juridisch adviseur te raadplegen alvorens een transactie aan te gaan. Aan de op deze pagina beschreven informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze pagina bevat links en/of verwijst naar websites van derden. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Dergelijke websites van derden staan niet onder controle van LYNX. LYNX is dan ook in geen enkel geval verantwoordelijk voor de informatie op dergelijke websites van derden.

De informatie op deze webpagina wordt niet beschouwd als beleggingsadvies of beleggingsaanbeveling. De pagina toont gegevens die door LYNX zijn opgesteld als algemene informatie / marketing informatie voor privé gebruik van beleggers, maar is niet bedoeld als een persoonlijke aanbeveling van bepaalde financiële instrumenten of strategieën en houdt geen rekening met de specifieke financiële situatie, beleggingskennis en -ervaring, beleggingsdoelstelling en -horizon of risicoprofiel en -voorkeur van de individuele belegger.

Toon volledige disclaimer Sluit disclaimer
Hoe nuttig vond u het artikel?(Vereist)
Zeer onbehulpzaamZeer behulpzaam