Breng een vriend aan

Bent u tevreden over LYNX en zou u ons aanraden bij uw vrienden, familie of collega’s?

Introduceer deze persoon bij LYNX en ontvang beide  € 100 transactietegoed. U kan tot 5 vrienden aandragen per jaar. Het transactietegoed start van zodra de rekening is geopend en is drie maanden geldig.

Breng een vriend aan
vriendenactie - geef u vrienden een kickstart op de beurs

Welke stappen moet u doorlopen?

Hoe werkt de LYNX Vriendenactie?

Ontvang uw transactietegoed in drie stappen

01

Stap 1: Log in op LYNX+

Klik in LYNX+ bovenaan op de menu knop om naar de Client Zone te gaan. Daar opent u de pagina ‘vriendenactie’ waar u uw persoonlijke link terugvindt.
Deze link kunt u verzenden naar vrienden, familie en kennissen. Wij voorzien u van een bewerkbaar tekstbericht dat bruikbaar is voor e-mail, WhatsApp en andere sociale netwerken.

Login LYNX+ - Vriendenactie
02

Stap 2: Nodig uw vriend(in) uit via e-mail of WhatsAppbericht

Beveel onze diensten aan door uw persoonlijke link te sturen naar uw vriend(in). Het is noodzakelijk dat deze link gebruikt wordt om de rekening te openen.

Breng een vriend aan - LYNX Vriendenactie
03

Stap 3: Open de rekening en ontvang beide € 100 bonus

Uw vriend(in) opent een rekening via uw persoonlijke link. Na het activeren van de rekening middels een storting, kunnen u en uw vriend(in) de volgende drie maanden kosteloos handelen tot een bedrag van € 100. Het opgebruikte transactietegoed wordt automatisch op beide rekeningen bijgeschreven (max.  € 100 per rekening), uiterlijk vier maanden na de activering.

effectenrekening openen - vriendenactie

Redenen om LYNX aan te bevelen

Geef uw vriend € 100 transactietegoed

Onze klanten hebben in het verleden succesvol gebruik gemaakt van de LYNX Vriendenactie. U bent dan ook van harte welkom om LYNX aan te bevelen bij vrienden, familie of kennissen. Naast de € 100 transactietegoed zorgt u ervoor dat dat uw vriend profiteert van de volgende voordelen:

  • Toegang tot 150 beurzen wereldwijd

  • Uitgebreid productaanbod

  • Lage en transparante tarieven

  • Toegang tot een geavanceerd platform & app

  • Uitgebreide educatiemogelijkheden

  • Vakkundige service

LYNX Vriendenactie voorwaarden
Actievoorwaarden

Wie kan deelnemen?

De LYNX B.V. (België, Kouter 26, 9000 Gent), hierna te noemen “LYNX”, biedt promoters een beloning aan voor het verwijzen van nieuwe klanten. De promotor is een klant van LYNX en dient een open rekening via LYNX te hebben. De nieuwe klant/verwezen persoon mag geen klant zijn van LYNX. Het massaal werven van nieuwe klanten (bijv. via tussenportalen etc.) is verboden en geeft geen recht op het ontvangen van cashback. Klanten hebben het recht om maximaal 5 klanten per jaar te werven. Indien een promotor meerdere accounts heeft, geldt dezelfde regel voor een maximum van 5 nieuwe klanten.


Wat zijn de vereisten voor het transactietegoed?

Transactie

De verwezen persoon moet ten minste één transactie uitvoeren op de rekening die via LYNX is geopend. Na de storting ontvangen de verwezen persoon en de promotor elk tot 100 euro cashback voor gegenereerde commissies binnen een tijdsbestek van drie maanden nadat de verwezen persoon de rekening heeft gefinancierd. De promotie dekt geen commissies voor complexe financiële instrumenten met uitzondering van opties, futures, turbo’s, speeders en sprinters. Deze commissies worden niet terugbetaald.

Voorbeeld: De doorverwezen persoon handelt en betaalt 85 euro commissie. LYNX zal de klant 85 Euro terugbetalen. De promotor handelt en betaalt 150 Euro commissie, LYNX betaalt 100 Euro terug.

Open rekening via persoonlijke link

De verwezen persoon dient de rekening via LYNX te openen via de door de promotor verstrekte link. Alleen wanneer de rekening wordt geopend via de link en de daarvoor bestemde landingspagina, kan LYNX de promotor en de verwezen persoon aan elkaar koppelen.

Meerdere deelnames

Een doorverwezen persoon wordt slechts aan één promotor toegewezen. De eerste online aanvraag die door de verwezen persoon wordt ingediend, is van toepassing. Als een nieuwe klant meerdere rekeningen opent, zal de bonus slechts op één rekening worden toegekend.


Waar moet u op letten bij de LYNX Vriendenactie?

Betaling transactietegoed:

Zodra aan de promotievereisten is voldaan en de termijn van 3 maanden voor commissieterugbetaling is verstreken, betaalt LYNX de cashback aan het begin van de volgende maand uit op de rekeningen die via LYNX worden aangehouden. Houd er rekening mee dat het tot 16 weken kan duren vanaf de activering van de rekening van de verwezen persoon via een eerste storting tot de uitbetaling van de cashback.

Bedrag transactietegoed:

De transactietegoed voor de promotor en de verwezen persoon bedraagt tot 100 Euro elk en zal worden overgemaakt naar de respectievelijke rekening die via LYNX wordt aangehouden. Indien transactiekosten worden gemaakt in een andere valuta dan euro, zullen de gemaakte transactiekosten eerst worden omgezet naar euro en vervolgens worden bijgeschreven op de rekening. Een contante uitbetaling van de cashback is niet mogelijk. Indien een persoon op het moment van betaling geen rekening meer heeft via LYNX, worden de transactiekosten niet teruggestort.

Combinatie met andere acties

De voordelen van deze actie kunnen worden gecombineerd met andere acties. Wanneer twee acties worden gecombineerd, tellen de voordelen van de ene actie mee voor de voordelen van de andere actie. Met andere woorden: Als er binnen een andere campagne een hoger bedrag wordt uitgekeerd, wordt het verschil uitbetaald.

Geen beleggingsadvies

LYNX wijst alle nieuwe klanten erop dat LYNX geen persoonlijk en individueel beleggingsadvies geeft.

Algemene informatie:

Met deze actie beoogt LYNX nieuwe klanten aan te trekken die geïnteresseerd zijn in een actieve, langdurige zakelijke relatie met LYNX.

Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van LYNX, alsmede personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. Wij behouden ons het recht voor om individuele promotors (bestaande klanten) uit te sluiten van de promotie, alsmede om de cashback terug te vorderen in geval van niet-naleving van de voorwaarden of misbruik in welke vorm dan ook.

Na zorgvuldig onderzoek door LYNX, zal iedereen die niet over de nodige kennis en ervaring beschikt en de risico’s die gepaard gaan met de handel niet adequaat kan inschatten, niet als nieuwe klant worden beschouwd.

Er is geen wettelijke aanspraak op het ontvangen van de cashback. Indien de verwezen persoon geen rekening opent via LYNX of niet aan de voorwaarden voldoet, zal de promotor geen verdere kennisgeving ontvangen.

De “breng een vriend” campagne kan op elk moment worden beëindigd of gewijzigd.

Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.