Technische indicatoren

Technische indicatoren zijn veelvuldig gebruikte hulpmiddelen bij het analyseren van grafieken van aandelen, indices, valuta en andere effecten. In het TWS Handelsplatform kunt u gebruikmaken van ruim 80 verschillende indicatoren.

Een technische indicator bestaat uit een serie datapunten die afkomstig is uit de koersontwikkeling van een financieel instrument. De meeste technische indicatoren gebruiken de koersen als data, maar sommige gebruiken ook handelsvolumes of zelfs open interest van opties of futures. Deze data wordt in de formule van de indicator gestopt en vervolgens komt hier een bepaalde waarde uit.

Beleggers kunnen technische indicatoren op verschillende manieren gebruiken. Allereerst kan een indicator signaleren dat een verandering van de trend aanstaande is. Daarnaast kunnen indicatoren andere instrumenten van een technische analyse bevestigen. Tot slot gebruiken actieve traders vaak technische indicatoren om korte koersbewegingen te voorspellen.

Technische indicatoren zijn het meest betrouwbaar als deze in combinatie met andere instrumenten voor een technische analyse worden gebruikt. Overigens is het gebruik van deze technische indicatoren meestal meer kunst dan wetenschap.

Soorten technische indicatoren

Technische indicatoren kunnen in drie categorieën worden onderverdeeld:

Leading indicatoren

Leading indicatoren zeggen iets over de richting van de aanstaande koersbeweging. Deze mogelijke beweging is veelal gebaseerd op het koersmomentum. De meest bekende leading indicator is de Relative Strength Index (RSI)

Lagging indicatoren

Lagging indicatoren kijken terug naar eerdere koersbewegingen. Dergelijke indicatoren dienen ter bevestiging van een bestaande trend. Een bekende trendvolgende indicator is het voortschrijdende gemiddelde, oftewel de Moving Average.

Oscillatoren

De meeste technische indicatoren zijn eigenlijk oscillatoren. Een oscillator is een technische indicator welke tussen twee extreme lijnen fluctueert. Een bekende oscillator is de MACD. Komt de oscillator boven de bovenste waarde, dan is sprake van een overbought situatie. Komt de indicator onder de laagste waarde, dan is sprake van een oversold situatie.

Dit is overigens niet het enige signaal dat een oscillator kan geven. Er zijn drie verschillende soorten signalen:

  • Doorkruising van extreme waardes: Komt de oscillator boven de bovenste ‘extreme’ waarde, dan is sprake van een overbought situatie. Komt de indicator onder de laagste ‘extreme’ waarde, dan is sprake van een ‘oversold’ situatie.
  • Kruising van de nul-waarde: Een oscillator kent een neutrale waarde. Noteert de waarde van de indicator boven dit niveau, dan is het een positief signaal en vice versa.
  • Divergenties: Hierbij worden positieve en negatieve divergentie onderscheiden. Positieve divergentie vindt plaats als de indicator hogere bodems vormt, terwijl de koers lagere bodems vormt. Van negatieve divergentie is sprake als de indicator lagere toppen laat zien, terwijl de koers hogere toppen vormt.

Uitleg technische indicatoren

In onze artikels bespreken we de belangrijkste en meest populaire technische indicatoren. Het is van belang dat u de indicatoren correct weet te interpreteren.

Hierom leggen we uit hoe u technische indicatoren kunt combineren voor nog betere technische analyses. Ervaren traders vertrouwen namelijk nooit op één enkele indicator, maar gebruiken een combinatie van complementaire indicatoren om signalen te bevestigen.

De meest populaire technische indicatoren

De meeste online brokers hebben een aantal technische indicatoren ingebouwd. In het TWS Handelsplatform kunt u gebruikmaken van ruim 80 verschillende technische indicatoren. Een groot aantal van deze indicatoren hebben we in aparte artikels uitgebreid behandeld.