LEAPS: de optiestrategie voor de lange termijn

Door Jef Dhondt

....

Artikel laten voorlezen

Geschatte leestijd: 9 minutes

LEAPS oftewel Long-Term Equity Anticipation Securities worden steeds populairder bij beleggers omwille van zijn kapitaal efficiëntie. Het zijn opties met een looptijd van meer dan één jaar, zowel put als call opties kunnen LEAPS zijn.

LEAPS worden voornamelijk gebruikt om synthetisch 100 stuks van het onderliggende aandeel in portefeuille te hebben. De strategie bestaat echter niet zonder gevaren bij onwetendheid.

In dit artikel bespreken we vooral de call LEAPS als vervanging van het onderliggende aandeel. Bent u op zoek naar een broker om opties te handelen, klik dan hier.

Wat is een LEAPS?

Een LEAPS is een call of put optie op lange termijn, dat wil zeggen een looptijd van meer dan één jaar. Een tweede traditioneel kenmerk is dat de optie diep in-the-money (ITM) is. Doorgaans kiest men hier voor het kopen van calls of puts, omdat het tijdsverlies (theta), vele malen lager is bij LEAPS dan bij een korte termijn optie. Ook daarom worden ze vaak vergeleken met het fysiek bezitten van een aandeel.

LEAPS hebben een aantal gemeenschappelijk kenmerken:

  • Zo heeft een call optie op lange termijn ook een beperkt verlies en onbeperkte winst.
  • LEAPS worden vaak gekocht in de buurt van een delta 1. Dit wil zeggen dat ook de prijsbeweging grotendeels gelijkstaat met die van het fysiek bezitten van het aandeel. € 1 stijging in de onderliggende waarde laat de LEAPS optiepremie ook met € 1 bewegen.
  • Het risico is bijna even groot. Voornamelijk omdat de intrinsieke waarde het grootste deel van onze optiepremie inneemt. In ons voorbeeld gaan we dieper in op intrinsieke en extrinsieke waarde.

Voor- en nadelen van de LEAPS strategie

Door bijna 100 synthetische aandelen van een bedrijf te bezitten tegen een fractie van de prijs creëren we een hefboom. We kunnen dit zowel als een voordeel als een nadeel zien. Wanneer onze hypothese klopt en het aandeel op lange termijn stijgt zullen we een hoger rendement behalen. Wanneer het aandeel niet naar behoren stijgt en zelfs op lange termijn daalt dan zullen we versnelt verlies maken.

De intrinsieke waarde is een groot deel van onze premie, dat is het verschil tussen de uitoefenprijs en de marktwaarde. Dit kunnen we zien als even risicovol als het aandeel fysiek aanhouden. Daarbij komt nog de extrinsieke waarde, waar vooral de theta invloed op heeft. Hoewel deze een stuk lager ligt op lange termijn zal hij nog steeds een belangrijke rol spelen.

De implied volalatility (IV) of Vega kan een significante impact hebben. De prijs van de LEAPS kan sterk stijgen bij een sterke stijging in de IV. Dit is bijna onmogelijk te voorspellen en daar houden we dus minder rekening mee. Maar een bedrijf dat recent een overname heeft aangekondigd kan dus een te hoge IV hebben op een horizon van twee jaar.

opties
Handel in opties via LYNX

Handel eenvoudig en tegen lage tarieven in aandelenopties, indexopties, futureopties en valutaopties op alle grote internationale beurzen.

Risico’s van LEAPS

LEAPS bieden beleggers de mogelijkheid om te profiteren van prijsbewegingen over een langere termijn dan standaard opties. Echter, zoals bij elke investering, brengen ze bepaalde risico’s met zich mee:

Verlies van Investering: Net als bij reguliere opties kan de belegger het volledige bedrag van de investering verliezen, vooral als de LEAPS optie waardeloos afloopt.

Prijsvolatiliteit: Door de langere looptijd kunnen LEAPS gevoeliger zijn voor prijsschommelingen in de onderliggende waarde, wat kan leiden tot grotere winsten, maar ook tot grotere verliezen.

Tijdsverlies: Hoewel LEAPS een langere looptijd hebben, zijn ze nog steeds onderhevig aan tijdsverval. Naarmate de expiratiedatum nadert, kan de tijdswaarde van de optie sneller afnemen.

Liquiditeit: Niet alle LEAPS hebben een hoge handelsvolume, wat kan leiden tot bredere bied-laat spreads en mogelijk moeilijkheden bij het kopen of verkopen van posities.

Positiemanagement

Er zijn een aantal mogelijkheden om de positie te beheren. Als de positie voldoende stijgt of daalt hebben we de mogelijkheid om de optie weer te verkopen. De winst of het verlies is hier dan het verschil tussen de aan en verkoopprijs. Let op: dit is enkel mogelijk bij een Amerikaanse stijl van expiratie.

Doorrollen

Een tweede mogelijkheid is het doorrollen van onze optie. Dit nemen we in overweging wanneer onze positie nog niet rendeert, maar we nog steeds overtuigd zijn van het onderliggende aandeel. Aangezien de meeste extrinsieke waarde (theta) verdwijnt in de laatste 60 dagen zullen we op dit moment overwegen om te gaan doorrollen. Wanneer het onderliggende aandeel sterk heeft bewogen of de Implied Volatility (verwachte volatiliteit) sterk gedaald is zal het moeilijk zijn op een positieve manier te rollen.

Poor Man’s Covered Call

Het sluiten van onze LEAPS hebben we daarmee besproken. Er zijn echter een aantal mogelijkheden om tijdens onze looptijd meer rendement te behalen. Zo bestaat er de Poor man’s covered call (PMCC) of de synthetische covered call. Dit houdt in dat we tegenover onze LEAPS ook calls kunnen verkopen boven onze uitoefenprijs om zo meer inkomsten te genereren. Het principe is analoog aan een gewone covered call maar vereist minder kapitaal door onze LEAPS. Wanneer we verplicht onze aandelen moeten verkopen door de geschreven call zullen we de positie ook sluiten door onze LEAPS uit te oefenen en de aandelen te verkopen.

Ook het indekken doormiddel van een married put is mogelijk net zoals het fysiek kopen van een aandeel. Daarbij zullen we put kopen die ons indekt tegen grote verliezen. Dit heeft natuurlijk een significante impact op uw rendement.

Verschil tussen Aandelen en LEAPS

Aandelen vertegenwoordigen een eigendomsbelang in een bedrijf, terwijl LEAPS lange termijn optiecontracten zijn die beleggers het recht geven om een onderliggende waarde te kopen of verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs. Hier zijn enkele belangrijke verschillen en waarom LEAPS als een alternatief voor aandelen kunnen worden beschouwd:

Investeringstermijn: Aandelen kunnen voor onbepaalde tijd worden aangehouden, terwijl LEAPS een expiratiedatum hebben. Hoewel LEAPS een langere looptijd hebben dan standaard opties, hebben ze nog steeds een einddatum.

Kapitaalinvestering: Het kopen van aandelen vereist een grotere kapitaalinvestering in vergelijking met het kopen van LEAPS. Met LEAPS kunnen beleggers profiteren van prijsbewegingen van de onderliggende waarde zonder de volledige kosten van het bezit van de aandelen te dragen.

Hefboomwerking: LEAPS bieden hefboomwerking, wat betekent dat kleine prijsbewegingen in de onderliggende waarde kunnen leiden tot grotere procentuele winsten of verliezen in de LEAPS.

Dividenden: Aandeelhouders hebben recht op dividenden, terwijl houders van LEAPS dit recht niet hebben. Echter, de verwachting van toekomstige dividenden kan wel worden weerspiegeld in de prijs van de LEAPS.

Waarom zijn LEAPS een alternatief voor aandelen?

LEAPS bieden beleggers de mogelijkheid om blootstelling te krijgen aan de prijsbewegingen van een onderliggende waarde zonder de noodzaak van een grote kapitaalinvestering. Dit maakt het mogelijk voor beleggers om met minder kapitaal te profiteren van marktbewegingen. Bovendien bieden LEAPS een vorm van hefboomwerking, waardoor beleggers potentieel hogere rendementen kunnen behalen (maar ook grotere verliezen) in vergelijking met directe aandelenbezit.

Voorbeeld LEAPS

We weten al dat een LEAPS:

  1. Een looptijd van meer dan een jaar heeft.
  2. Meestal diep in-the-money (ITM) ligt. Hoe dieper ITM, hoe lager ons break-even punt zal liggen.
  3. Sterk lijkt op fysiek 100 aandelen bezitten maar een grote hefboom heeft.
  4. De mogelijkheid biedt om de Poor Man’s covered call te gebruiken.

We nemen als voorbeeld het aandeel AMD. Hierbij voldoet het aandeel aan de twee essentiële voorwaarden: De opties zijn liquide en u gelooft in het bedrijf.

Vervolgens kiest u een uitoefenprijs. Afhankelijk van uw opzet kiest u voor een delta dicht bij 0,9 of 1, hoe dichter bij 1 hoe kleiner onze theta maar hoe groter de intrinsieke waarde.

In ons voorbeeld kiezen we de $ 35 strikeprice voor Jan 19′ 2024. Dus over 557 dagen vanaf vandaag. Daarbij is het eerste kenmerk van een LEAPS voldaan. Hiervoor betalen we een premie van $ 47,5. De totale kosten zijn dan aanzienlijk lager dan de aandelen fysiek aan te kopen. We betalen $ 4750 met een LEAPS terwijl we $ 7732 zouden betalen aan marktprijs voor een positie met dezelfde karakteristieken.

Intrinsieke en extrinsieke waarde van LEAPS

De intrinsieke waarde is het verschil tussen de uitoefenprijs en de marktwaarde. Dus onze intrinsieke waarde kunnen we makkelijk berekenen door de optiepremie van de marktprijs af te trekken. $ 77,32 – $ 35 is $ 42,32. In onze strikeprice zit dus $ 42,32 aan intrinsieke waarde of bijna 90%. De resterende 10% is dan onze extrinsieke waarde, deze bestaat uit de tijd tot expiratie en de IV. Op de dag van expiratie zal de extrinsieke waarde dus in theorie 0 zijn en enkel nog bestaan uit intrinsieke waarde. De extrinsieke waarde is dus de prijs die we betalen om een hefboom te creëren en een groot deel van onze koopkracht te behouden. Dit is dus het risicodragende deel dat verbonden is aan de LEAPS.

Onze optiegrieken zien er dan als volgt uit:

DeltaGammaVegaTheta
0,9330,0020,119-0,009

Ons break-even punt op 19 januari 2024 is dan $ 84,86. Wat niet te zien is op de onderstaande grafiek is dat hij afvlakt op $ 35 en het verlies dus beperkt is. Om de hefboom te illustreren stellen we dat AMD binnen 557 dagen op $ 100 staat. Wanneer we 100 stuks hadden gekocht hadden we een rendement van 30% op ons geïnvesteerd vermogen. Met onze LEAPS ongeveer 42% indien we de optie tot expiratie aanhouden en de extrinsieke waarde weg is. Stel dat we onze target van $ 100 bereiken na 1 jaar en hypothetisch nog de helft van onze extrinsieke waarde behouden, $ 250. Dan bedraagt ons rendement 48%. Hoe verder onze call ITM komt en hoe meer intrinsieke waarde we winnen, hoe kleiner het aandeel extrinsieke waarde wordt.

LEAPS voorbeeld | Intrinsieke waarde LEAPS | LEAPS options

Handelen in LEAPS via LYNX?

LEAPS kunnen dus een goed alternatief zijn voor het bezitten van 100 aandelen van het bedrijf. Als het goed is weet u nu alles van het handelen in LEAPS. Via LYNX kunt u zeer voordelig handelen in opties die wereldwijd beschikbaar zijn. Via LYNX heeft u de beschikking over de beste trader tools, zoals de OptieTrader, en kunt u optiecombinaties in zijn geheel naar de beurs versturen.

Stuur een bericht naar Jef Dhondt
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Alles over opties

Leer alles over opties

Wilt u meer weten over de werking van opties en de mogelijke risico’s? Ontvang vrijblijvend ons eBook over opties.

"*" geeft vereiste velden aan

*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.