Wetgeving

Publicly Traded Partnerships (PTP’s)

De opbrengsten uit openbaar verhandelde samenwerkingsverbanden (PTP’s) zijn onderhevig aan een bronbelasting van 10%. Lees hierover meer op de volgende pagina.

Publicly Traded Partnerships (PTP)

871(m)

Sectie 871(m) is ontworpen om te voorkomen dat niet-Amerikaanse burgers de bronbelasting op Amerikaanse aandelen via derivaten ontwijken. De bronbelasting is van toepassing wanneer een cashdividend wordt uitbetaald.

871(m)

Essentieel Informatiedocument (EID)

Het EID geeft u voortaan nog meer informatie over het fonds, waaronder de risico’s, het verwachte rendement en andere belangrijke informatie. Op deze pagina vindt u meer informatie over het EID en welke implicaties deze verandering heeft voor u als belegger.

Essentieel Informatiedocument (EID)

BaFin (DE)

Kleine beleggers die in Duitsland wonen, zijn sinds 1 januari 2023 beschermd tegen het oplopen van onbeperkte verliezen bij de handel in futures.

BaFin (DE)

Disclaimer
LYNX geeft geen fiscaal of juridisch advies. De informatie op deze pagina is uitsluitend opgesteld voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld als fiscaal of juridisch advies en er mag niet op vertrouwd worden. Het is altijd raadzaam om een belastingadviseur en/of juridisch adviseur te raadplegen wanneer u onduidelijkheden en/of moeilijkheden tegenkomt.