Een van de simpelste en meest gebruikte optiestrategieën is gedekt opties schrijven. We maken hierbij onderscheid tussen het schrijven van een gedekte calloptie (covered call) of een gedekte putoptie (covered put) op de aangehouden positie.

Bij gedekte opties heeft u de aandelen dus daadwerkelijk in portefeuille. Met het schrijven van covered call- en covered put opties kunt u proberen extra rendement op uw aandelen te maken of uw risico’s te verkleinen.

In dit artikel nemen we u mee in de wereld van gedekt opties schrijven. Hierbij bespreken we hoe u gebruik kunt maken van zowel de covered call als de covered put.

Het schrijven van gedekte opties

Het gros van de beleggers houdt bij hun bank of broker een portefeuille aan, opgebouwd uit verschillende aandelen. Sommige beleggers houden de aandelen voor de lange termijn aan, de zogenoemde buy-and-hold strategie, terwijl anderen een meer speculatieve insteek hebben en aandelenposities aangaan voor de korte termijn.

Zoals hierboven al gesteld kunt u met het gedekt schrijven van opties meer rendement op uw aandelen proberen te maken en proberen uw risico’s te verkleinen. Aan de hand van twee verschillende praktijkvoorbeelden middels een covered call en covered put bespreken we hieronder het schrijven van gedekte opties.

Gedekt schrijven van opties – covered call

Stel dat u een positie heeft van 300 aandelen Prosus. De koers is recentelijk behoorlijk gedaald en u heeft een positie ingenomen. Tegen de huidige koers van € 42,46 kan het interessant zijn om callopties te verkopen, waarbij de onderliggende aandelen als dekking dienen. U kunt bijvoorbeeld 3 callopties juni met uitoefenprijs € 50 verkopen, waar ongeveer € 0,86 aan premie voor ontvangen wordt. Het verkopen van deze callopties is gedekt, waardoor de broker dus geen margin rekent. In vaktermen wordt dit een covered call genoemd. Zoals u begrijpt is dit niet voor niets de meest simpele optiestrategie die er is, al is de keuze voor de te schrijven calloptie niet altijd even eenvoudig. 

Opties Prosus | Covered call en covered put: gedekt opties schrijven

Optiekeuze bij covered callopties

Bij het gedekt schrijven van callopties (covered call) zijn een aantal zaken van wezenlijk belang. Ten eerste moet de expiratiemaand bepaald worden. Er kan gekozen worden voor opties met een korte looptijd, bijvoorbeeld 1 of 2 maanden, of opties met een langere looptijd van bijvoorbeeld 6 maanden. De ontvangen premie neemt toe naarmate de opties langer lopen. Het is echter wel zo dat wanneer de looptijd van de opties langer wordt, het verlies aan tijdswaarde op dagbasis afneemt. De theta is namelijk het hoogst bij kortlopende opties.

De gedachte achter het schrijven van een gedekte calloptie is dat de ontvangen premie in de zak wordt gestoken. Dus het doel is dat de covered call waardeloos afloopt, waarmee het extra rendement gelijkstaat aan de ontvangen premie. Wanneer het verlies aan tijdswaarde groot is, verliest de optie snel de tijdswaarde en realiseert u het extra rendement. Uiteraard is het niet zo simpel om dan altijd maar voor de kortst lopende optie te kiezen, aangezien de ontvangen premie ook in verhouding moet staan met bijvoorbeeld de transactiekosten. Op Prosus bestaan geen weekopties, dus de keuze is in dit geval iets eenvoudiger. Het selecteren van de expiratiemaand is de eerste afweging die gemaakt dient te worden.

Maand Optiepremie
Juni € 0,86
Juli € 1,36
September € 2,41
December € 3,52


Ten tweede is de uitoefenprijs van de optie van belang. Wordt bijvoorbeeld gekozen voor een at-the-money optie, dan is de ontvangen premie relatief hoog in vergelijking met een out-of-the-money optie. Daarentegen hebben veel beleggers de insteek om de aandelen voor langere tijd vast te houden, waardoor levering van de aandelen op de expiratiedatum niet de voorkeur heeft. Ook hierbij dient een juiste afweging gemaakt te worden tussen de uitoefenprijs en de te ontvangen optiepremie. Dit licht ik graag toe aan de hand van de onderstaande callopties op Prosus voor de expiratiemaand juni.

Voor een Prosus at-the-money call 42 bedraagt de premie ongeveer € 3,32. Rekenen we dit om naar de huidige koers (€ 42), dan komt dit uit op zo’n 7,9% rendement indien de optie waardeloos afloopt. Dit is slechts voor een periode van iets meer dan een maand, dus reken maar uit wat het op jaarbasis zou kunnen opleveren.

Zo simpel is het echter helaas niet, want niet iedere maand zal de koers onder de uitoefenprijs van de geschreven optie blijven. Dan moet u de geschreven optie mogelijk met verlies terugkopen, doorrollen of wordt u verplicht tot levering van de aandelen. Dit is uiteindelijk een beslissing die bij uzelf ligt, een vaste vuistregel bestaat niet. Wel zou in theorie oneindig doorgerold kunnen worden zolang u de aandelen in bezit heeft.

De reden dat ik de optiepremies erbij pak is om een onderbouwde afweging te kunnen maken wat betreft de keuze voor de te schrijven calloptie. De calloptie met uitoefenprijs 42 heeft absoluut niet mijn voorkeur. De kans is namelijk zeer aannemelijk, zo’n 50% (zie delta), dat de optie in-the-money eindigt en dat daarom een nieuwe beslissing genomen moet worden voor de positie. Waar ik naar op zoek ben is een optie met een delta van 0.20, zodat de kans ongeveer 20% bedraagt dat de optie in-the-money eindigt.

Call opties Prosus | Covered call en covered put: gedekt opties schrijven

In dit voorbeeld heeft de Prosus calloptie met uitoefenprijs 50 een delta van 0.199 en zit daar dus aardig bij in de buurt. Natuurlijk kijken we ook nog even naar de grafiek en kon het aandeel Prosus recentelijk niet boven de € 50 uitbreken, waardoor een koers van € 50 ruimte biedt. Zelfs als het aandeel boven de € 50 komt, dan zou ik geen spijt hebben, omdat het behaalde resultaat dan 21% bedraagt. Dit is berekend aan de hand van de koerswinst (€ 50 – € 42 = € 8) en de ontvangen premie (€ 0,86) wat bij elkaar zo’n € 8,86 bedraagt.

Daarbij benadruk ik graag opnieuw dat het uiteindelijk een persoonlijke keuze is. Wanneer u verwacht dat Prosus op korte termijn wordt overgenomen, dan lijkt het mij geen verstandige keuze om een calloptie te schrijven. Daarmee beperkt u het mogelijke rendement. Maar vergist u zich niet, de reden dat deze callopties veel opleveren, heeft daar misschien wel mee te maken. Prosus is een volatiel aandeel, waardoor de optiepremies hoog zijn. Wanneer we dit vergelijken met bijvoorbeeld Shell, dan zult u zien dat de optiepremies daarvoor veel lager zijn, omdat het aandeel ook minder volatiel is. Dus de reden dat voor sommige aandelen de optiepremie hoog is, heeft onder andere te maken met de volatiliteit of de verwachting van de markt dat het aandeel mogelijk wordt overgenomen.

In het bovenstaande voorbeeld kunt u naar mijn mening gerust een calloptie met uitoefenprijs € 50 verkopen. De ontvangen premie van € 0,86 staat in prima verhouding met de transactiekosten, bij LYNX € 1,80 per optie, waardoor er iets meer dan € 84 per geschreven calloptie overblijft. Loopt de koers verder op en eindigt deze boven de  € 50 in juni, dan ligt bij u een moeilijke beslissing.

Positie management

U kunt er dan voor kiezen om de optie door te rollen, dus de huidige optie terug te kopen en bijvoorbeeld een augustus call € 55 te verkopen. Een dergelijke transactie zal waarschijnlijk zonder verlies aan premie uitgevoerd kunnen worden, al is dit afhankelijk van de koers van het aandeel. U kunt ook verlies nemen en de optie terugkopen. Dit lijkt mij in de meeste gevallen de slechtste keuze, behalve als u echt overtuigd bent van een verdere stijging. Juist als ik ergens overtuiging zie, begint het gevaarlijk te worden. Bij beleggen is het belangrijk om altijd de zaken waarvan u overtuigd bent extra scherp in de gaten te houden. Als laatste kunt u ook overgaan tot levering van de onderliggende aandelen en daarmee de positie afsluiten. Hier worden overigens geen kosten voor gerekend via LYNX, dus het is een goedkope manier om uw aandelen te sluiten.

Door de ontvangen premie van € 0,86 te vermenigvuldigen met 12, zou in theorie ruim 24% aan extra rendement behaald kunnen worden op jaarbasis. Is dit reëel? Nee, absoluut niet. Er zijn maanden waarin de ontvangen premie lager is, simpelweg omdat de volatiliteit is afgenomen. Er zijn maanden dat u de opties doorrolt omdat de koers te snel is gestegen, waardoor er netto niets overblijft. Daarom schat ik in dat het aan het einde van het jaar misschien iets meer dan € 5 oplevert als je iedere maand consequent op het aandeel Prosus een gedekte out-of-the money calloptie met delta 0.20 schrijft. Reken je dit om naar de huidige koers van iets minder dan € 42, dan valt er toch een extra rendement van zo’n 12% per jaar te behalen.

Gedekt schrijven van opties – covered put

Wilt u inspelen op een daling van een aandeel? Dit kunt u doen door bijvoorbeeld de aandelen te shorten. Hiermee verkoopt u aandelen die u niet in bezit heeft, deze leent u van bijvoorbeeld een andere belegger, en probeert u de aandelen op een later moment tegen een lagere prijs terug te kopen. Dit is natuurlijk niets anders dan het omgekeerde van het kopen van een aandeel. Daarbij betaalt u echter wel een rentevergoeding aan de partij die u de aandelen uitleent. In de praktijk komt dit voor een liquide aandeel neer op ongeveer 1% op jaarbasis.

Opties Peloton | Covered call en covered put: gedekt opties schrijven

Stel u bent negatief over het aandeel Peloton en verwacht dat de koers gaat terugvallen. U verkoopt (short) 300 aandelen Peloton tegen de huidige koers van € 16,5. Op de ingenomen shortpositie kunt u ook gedekte putopties schrijven (covered put), u zit immers op de onderliggende aandelen short. Wanneer we kijken naar juni opties van Peloton, dan is de covered put met uitoefenprijs 12,5 mogelijk een interessante keuze.

Put opties Peloton | Covered call en covered put: gedekt opties schrijven

De covered put met uitoefenprijs 12,5 heeft namelijk een delta van 0.212. De kans dat deze optie in-the-money expireert is daarmee 21,2%. Voor het verkopen van de optie ontvangt u een premie van ongeveer € 1,03, wat neerkomt op ruim 6,5% van de koers van Peloton. Uiteraard heeft u hiermee wel uw potentiële winst beperkt tot de koers van € 12,5. Zakt de koers onder de € 12,5, dan kunt u verplicht worden de aandelen te kopen en wordt de shortpositie gesloten. Het rendement is daarmee nog meer dan aardig, want dit komt uit op € 4 aan koerswinst en € 1,03 aan ontvangen premie. Bij elkaar in een maand tijd toch zo’n 30% rendement.

Gedekt opties schrijven via LYNX?

Via LYNX kunt u zeer voordelig beleggen in opties. Met één simpele muisklik handelt u eenvoudig in alle Europese en Amerikaanse aandelenopties en indexopties. Tevens heeft u de beschikking over de beste trader tools, zoals de OptieTrader, en kunt u optiecombinaties in zijn geheel naar de beurs versturen.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Hoogste dagkoers
Laagste dagkoers
---
---
---
---

Displaying the --- grafiek

Displaying today's chart


Stuur een bericht naar Jef Dhondt
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.