Resultaten

Houd de prestaties van uw portefeuille in de gaten en monitor uw transacties, winsten/verliezen en rendement.

LYNX+

Krijg inzicht in uw effectenrekening op de Resultatenpagina. Ontdek portfoliostatistieken, waaronder de prestaties van aandelen en opties, cumulatief rendement, nettowinst, maximale verlies en meer.

Log in op LYNX+ en klik op het tabblad Resultaten in het menu bovenaan de pagina.
Kies bovenaan een tijdsperiode om uw resultaten te bekijken.

Statistieken

 • Cumulatief Resultaat: Het cumulatief resultaat toont geen gerealiseerde winsten en verliezen, het toont enkel de prestatie van uw portefeuille. Wanneer een verlies wordt gerealiseerd en er vervolgens stortingen worden uitgevoerd, wegen toekomstige winsten minder zwaar door ten opzichte van de totale portefeuillewaarde. Het berekenen van het cumulatieve rendement over een langere periode met stortingen en opnames kan daarom complex zijn. Het is essentieel om te begrijpen dat het cumulatieve rendement wordt bepaald door een consistente wiskundige formule en inzicht biedt in de langetermijnprestaties.
 • Nettowinst: De som van alle gerealiseerde winsten in de geselecteerde tijdsperiode.
 • Max. Drawdown: Een drawdown wordt gemeten vanaf het moment dat een terugval begint tot wanneer een nieuw hoogtepunt wordt bereikt.
 • Periode van de Max. Drawdown: Tijdsbestek van de maximale terugval.
 • Herstelperiode: De tijd die nodig is om te herstellen van de maximale drawdown. Als de waarde tussen haakjes wordt weergegeven, geeft dit aan dat het herstel nog steeds aan de gang is aan het einde van de geselecteerde periode.
 • Beginwaarde: Nettovermogenswaarde aan het begin van de geselecteerde periode.
 • Eindwaarde: Nettovermogenswaarde aan het einde van de geselecteerde periode.
 • Stortingen en terugboekingen: Deze waarde vertegenwoordigt het verschil tussen stortingen en opnames die zijn gedaan tijdens de geselecteerde periode.

Resultaten Grafieken

 • Totale Waarde Portefeuille: Toont de totale waarde van de portefeuille over de geselecteerde periode.
 • Cumulatief Resultaat: De cumulatieve resultaten weergegeven over de geselecteerde periode.
 • Absoluut Resultaat in % per dag: Dagelijkse prestaties van uw portefeuille.
 • Samenstelling per Beleggingscategorie: Een overzicht uw portefeuille verdeeld in de afzonderlijke beleggingscategoriëen.

Transactieresultaten

Onderaan de Resultatenpagina kunt u gedetailleerde statistieken voor uw transacties bekijken. Sorteer ze op transactie, productgroep of instrument. U kiest een tijdsperiode om de resultaten te analyseren.

Het gedeelte Statistieken biedt inzicht in nettowinst, beste en slechtste transacties en verwachte winst/verlies op basis van de gemiddelde winst/verlies van voorgaande transacties. U kunt deze statistieken aanpassen voor specifieke producten en tijdsperiodes.

Transacties

In LYNX+ kunt u uw eerdere transacties ook sorteren door verschillende filters toe te passen op basis van categorieën of tijdsperiodes in het gedeelte Resultaten. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om over te schakelen van de Standaardweergave naar de Type Order & Beurs weergave.

Account Management

Krijg een uitgebreid overzicht van de prestaties van uw beleggingsrekening, inclusief Statistieken, Risicomaatregels, Attribution vs. Benchmark analyse, ESG score en meer.

Log in op het Account Management, ga naar Prestaties & Rapporten in het bovenste menu en kies PortfolioAnalyst uit het dropdownmenu voor een overzicht van uw portefeuille.

Time Period

U kunt de PortfolioAnalyst-gegevens in zes verschillende tijdsperioden: wekelijks (7D), maand tot nu toe (MTD), maandelijks (1M), jaar tot nu toe (YTD), jaarlijks (1Y) of een aangepast datumbereik.

Frequency

Hier kunt u de gegevensfrequentie te kiezen. Deze kan worden ingesteld op dagelijks, maandelijks of kwartaal.

Performance Measure

De knoppen MWR en TWR bieden u een eenvoudige manier om te schakelen tussen Time-Weighted Return of Money-Weighted Return als uw gekozen prestatiemaatstaf.
Hiernaast kan u uw rendement vergelijken met een benchmark. Hiervoor klikt u op de knop + Add onder het label Benchmarks en selecteert u het gewenste product uit de lijst.

Widgets

De homepage van PortfolioAnalyst wordt geleverd met een vooraf ingestelde widgets die indien nodig kunnen worden vervangen. Om wijzigingen aan te brengen, klikt u eenvoudig op de knop Configure Dashboard aan de rechterkant van de pagina. U kunt een widget verwijderen door op het X-icoontje in het gedeelte Selected te klikken, of een widget toevoegen aan de PortfolioAnalyst-pagina door op het Plusicoontje in het gedeelte Available te klikken.

Hieronder vindt u een korte beschrijving van elke widget:

 • Holdings: Toont de waarde en prestaties van uw portefeuille, met een opsplitsing per productgroep, rekening en rekeningtype.
 • Key Statistics: Toont essentiële cijfers zoals nettovermogenswaarde (NAV), return (waaronder uw beste en slechtste rendementen en verdeling van uw rendement voor de gekozen periode) en uw stortingen/terugboekingen.
 • Performance: Een grafische voorstelling van cumulatieve en periodieke rendementen, met de mogelijkheid tot vergelijkingen met een benchmark.
 • Portfolio Movers: Benadrukt de best presterende en slechtst presterende fianciële producten in uw portefeuille voor de geselecteerde periode.
 • Allocation: Geeft de verdeling van uw portefeuille weer op basis van productgroep, sector, regio, land en financieel product.
 • Risk Measures: Toont portefeuillerisico aan de hand van verschillende metingen zoals Max Drawdown, Sortino Ratio, Sharpe Ratio, Calmar Ratio, Alpha, Beta, Positieve Periodes, Negatieve Periodes en meer.
 • Planning: Vergelijkt de huidige portefeuilleverdeling en een doelverdeling. Doelen kunnen worden ingesteld op basis van waarde of percentage en individuele posities kunnen worden onderzocht.
 • ESG: Toont Environmental, Social, and Governance (ESG) portefeuilleratings, inclusief totale portefeuillescores, controverseverdeling, scores voor grootste posities en beste/slechtste presteerders op vlak van ESG.
 • Concentration: Toont de relatieve blootstelling van uw posities ten opzichte van uw portefeuille. Dit wordt samengevat per productgroep, sector, financieel instrument, regio en land.
 • Attribution vs. Benchmark: Analyseert het effect van sectoren- en effectenallocatie in uw portefeuille ten opzichte van een benchmarkindex.
 • Projected Income: Geeft een schatting van uw inkomen voor het komende jaar weer dankzij dividenden en interesten. Dit wordt berekend op basis van uw posities van de vorige werkdag.

Veelgestelde Vragen

Na de IBIE-migratie is uw rekeningnummer bijgewerkt. Om toegang te krijgen tot gegevens van vóór 2021, volgt u deze stappen:

 1. Klik op Add/Edit naast uw U-nummer bovenaan de pagina.
 2. In het rechtervenster klikt u op het filtericoontje, kiest u Migrated en klikt u op Apply.
 3. Selecteer de oude rekening en deselecteer de nieuwe rekening
 4. Klik vervolgens op Continue.
 5. Nu kunt u gegevens van 2020 en eerder bekijken.
 1. Klik op Add/Edit naast uw U-nummer bovenaan.
 2. Selecteer de accounts die u wilt bekijken.
 3. Bevestig uw selectie door rechtsonder op de accountselector op Continue te klikken.

Ja, u kunt toegang krijgen tot de PortfolioAnalyst-pagina via de LYNX Trading mobiele app door de volgende stappen te volgen:

 1. Meld u aan bij de LYNX Trading App.
 2. Ga naar het hoofdmenu (icoontje met drie lijnen) en selecteer Account Management.
 3. Binnen de sectie Account Management, kiest u PortfolioAnalyst.
 4. U wordt automatisch doorgestuurd naar de PortfolioAnalyst-pagina.

Om de cumulatieve rendementsverhouding over een bepaalde tijdsperiode te berekenen, wordt de prestatieperiode onderverdeeld in subperiodes telkens wanneer een kasstroom optreedt. Hier is de formule die wordt gebruikt om de rendementsverhouding voor elke subperiode te berekenen:

RN = [Eind Marktwaarde (EMV) / (Begin Marktwaarde (BMV) + Kasstroom (CF))] – 1

De uiteindelijke cumulatieve rendementsverhouding wordt dan berekend door alle subperiodes meetkundig te koppelen:

Cumulatieve rendementsverhouding = [(1 + RN1) x (1 + RN2) x … x (1 + RNn) – 1] x 100

Deze methode geeft een nauwkeurige weergave van cumulatieve rendementen over een tijdsperiode.

Voorbeeld:
Berekening van de cumulatieve rendementsverhouding voor de periode 01/05/2023 – 25/07/2023 met kasstromen op 25/05, 08/07 en 25/07:

DatumBegin MarktwaardeEind MarktwaardeKasstroomRendement
1/05/2023100.000 EUR110.000 EUR010,00%
25/05/2023110.000 EUR82.000 EUR-25.000 EUR-3,53%
21/06/202382.000 EUR87.000 EUR06,10%
8/07/202387.000 EUR102.000 EUR12.000 EUR3,03%
25/07/2023102.000 EUR105.000 EUR500 EUR2,44%

Uiteindelijke berekening van de cumulatieve rendementsverhouding:
[(1+10%) x (1 – 3,53%) x (1+6,1%) x (1+3,03%) x (1+2,44%)] – 1 = 18,83%.

Ja, u kunt een PortfolioAnalyst-rapport genereren in het Client Portal door deze stappen te volgen:

 1. Meld u aan bij het Account Management
 2. Ga naar de PortfolioAnalyst-pagina.
 3. Klik rechtsboven op Reports.

Bovenaan het scherm vindt u standaardrapporten beschikbaar in drie verschillende typen:

 • Snapshot PDF
 • Gedetailleerde PDF
 • Gedetailleerde CSV

Om een rapport te genereren, selecteert u de gewenste tijdsperiode en het rapporttype aan de rechterkant. Wanneer u over meerdere rekeningen beschikt, kunt u ervoor kiezen om een geconsolideerd rapport te maken voor alle geselecteerde rekeningen of individuele rapporten voor elke geselecteerde rekening. Daarnaast heeft u de optie om aangepaste rapporten te maken in het onderste gedeelte van het scherm. Klik op het blauwe Plus (+)-pictogram in de rechterbovenhoek van het gedeelte voor aangepaste rapporten om een nieuw aangepast rapport te maken. Pas het rapport aan door het een naam te geven, de tijdsperiode, frequentie, rapporttype, formaat en prestatie-indicator te selecteren.

Hoe nuttig vond u het artikel?(Vereist)
Zeer onbehulpzaamZeer behulpzaam