Rente centrale banken (o.a. de Fed en ECB rente)

Op deze pagina vindt u de belangrijkste rentetarieven van centrale banken, zoals de beleidsrente van de Fed en de rente van de ECB. Een centrale bank is een openbare instelling die als belangrijkste taak heeft om het monetaire beleid van een land of regio uit te voeren.

Een van de belangrijkste doelstellingen van centrale banken, zoals de Europese Centrale Bank is het handhaven van de zogeheten prijsstabiliteit. Op deze manier kan de koopkracht worden bewaakt en inflatie worden beheerst. Prijsstabiliteit is van essentieel belang voor economische groei en het creëren van werkgelegenheid, twee van de doelstellingen van de Europese Unie.

Bij de ECB, is het handhaven van prijsstabiliteit het hoofddoel en het voornaamste middel om dit te bereiken zijn de officiële rentetarieven in het eurogebied. Maandelijks beslist de raad van bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) over de officiële rentetarieven in het eurogebied: de minimum biedrente voor de basisherfinancieringstransacties, die de fundering vormt voor de tarieven op de geldmarkt, alsmede de marginale beleningsrente en de depositorente.

De Amerikaanse Federal Reserve stelt net als de ECB maandelijkse de beleidsrente vast, ook wel federal funds rate genoemd. Dit is de vergoeding die banken in rekening brengen om ‘overnight’ aan elkaar te lenen. De wet schrijft voor dat banken een minimumreserve moeten aanhouden in verhouding tot hun deposito’s. Dit reserve wordt aangehouden bij een Federal Reserve Bank. De Fed rente is belangrijk voor de Amerikaanse economie en de hoogte en richting wordt snel gevolgd door andere centrale banken.

Bent u op zoek naar een broker om in rente gerelateerde producten te handelen, klik dan hier.

Huidige rente - overzicht van de belangrijkste rentes 2024

De volgende tabel geeft een overzicht van de belangrijkste centrale banken en hun rentetarieven.

RenteCentrale bankLandRentetarievenRichtingVorige rentetariefVolgende rentebesluit
Amerikaans basistariefFEDVerenigde Staten5,50 %5,25 %26.07.2023
Australisch basistariefRBAAustralië4,35 %4,10 %08.11.2023
Braziliaans basistariefBACENBrazilië10,50 %10,75 %08.05.2024
Brits basistariefBoEVerenigd Koninkrijk5,25 %5,00 %03.08.2023
Chileens basistariefBanco CentralChili5,75 %6,00 %19.06.2024
Chinees basistariefPBCChina3,35 %3,45 %22.07.2024
Deens basistariefNationalbankenDenemarken3,50 %3,75 %06.06.2024
Europees basistariefECBEuropa4,25 %4,50 %06.06.2024
Indiaas basistariefRBIIndia6,50 %6,25 %08.02.2023
Israelisch basistariefBOIIsraël4,50 %4,75 %01.01.2024
Japans basistariefBoJJapan0,10 %-0,10 %19.03.2024
Canadees basistariefBOCCanada4,75 %5,00 %05.06.2024
Mexicaans basistariefBanxicoMexiko11,00 %11,25 %21.03.2024
Nieuw Zeelands basistariefRBNZNieuw-Zeeland5,50 %5,25 %24.05.2023
Noorwegisch basistariefNorges BankNorwegen4,50 %4,25 %14.12.2023
Pools basistariefNBPPolen5,75 %6,00 %04.10.2023
Russisch basistariefCBRRusland16,00 %15,00 %15.12.2023
Saoedi-Arabisch basistariefSAMASaoedi-Arabië6,00 %5,75 %26.07.2023
Zweeds basistariefRiksbankZweden3,75 %4,00 %08.05.2024
Zwitsers basistariefSNBZwitserland1,25 %1,50 %20.6.2024
Zuid-Afrikaans basistariefSARBZuid-Afrika8,25 %7,75 %25.05.2023
Zuid-Koreaans basistariefBank of KoreaZuid-Korea3,50 %3,25 %13.01.2023
Tsjechisch basistariefCNBTsjechië4,75 %5,25 %27.06.2024
Turks basistariefCBRTTurkije50,00 %45,00 %21.03.2024
Hongaars basistariefMNBHongarije7,00 %7,25 %19.06.2024
Stable →

Wat is rente - rentetarieven

Één van de belangrijkste doelstellingen van centrale banken is om prijsstabiliteit na te streven en economische groei aan te jagen. Het meest gebruikte instrument dat de centrale bank in haar arsenaal heeft is de rente. Via de rente kan de centrale bank de hoeveelheid investeringsleningen en consumentenleningen beïnvloeden. Hoe lager de rente, hoe meer vraag er is naar leningen. Hoe hoger de rente, hoe lager de vraag naar leningen. Indien de centrale bank van mening is dat de economie niet snel genoeg groeit, zal ze de rente verlagen zodat lenen en investeren aantrekkelijker wordt. Het omgekeerde is waar wanneer de centrale bank van mening is dat de economie oververhit raakt.

De rente wordt niet enkel gebruikt als instrument om vraag en aanbod naar een munt bij te sturen. Het wordt ook gebruikt om de externe waarde van een munt te beïnvloeden. Zo wordt indirect de import en export beïnvloed. Doorgaans wanneer er een renteverhoging wordt doorgevoerd zal de munt sterker worden en dat zal zich vertalen in de wisselkoers. Import wordt zo voor de binnenlandse bedrijven goedkoper, maar export wordt moeilijker want voor de buitenlandse bedrijven wordt het duurder om de goederen te importeren. Bij een verlaging van de rente, wordt de munt zwakker. Dit betekent dat exporteren makkelijker gaat en het importeren moeilijker.

De rentevoet is niet het enige instrument dat de centrale bank bezit. Om prijsstabiliteit en een zekere inflatie na te streven, kunnen centrale banken ook kwantitatieve versoepeling opnemen in het monetair beleid. Hierbij creëert de centrale bank geld waarmee het effecten koopt, zoals overheidsobligaties, bedrijfsobligaties en andere effecten. Op deze manier tracht de centrale bank deflatie uit de weg te gaan en de inflatie op te krikken. Doorgaans streven de centrale banken een inflatie na van 2 procent op jaarbasis.

Die 5 belangrijkste rentetarieven

ECB rente

De rente in de eurozone wordt bepaald door de Europese Centrale Bank. De Europese Centrale Bank (ECB) is de centrale bank van de economisch en monetaire unie. De voornaamste taak van de ECB is het behouden van prijsstabiliteit in de eurozone. Dit doel betekent concreet dat de inflatie gelijk of lager moet blijven dan 2%. De ECB beïnvloedt de inflatie door middel van de rente en het aankopen van obligaties. De zetel van de Europese Centrale Bank bevindt zich in Frankfurt am Main.

Fed rente

De rente in Amerika wordt bepaald door de Federal Reserve. De Federal Reserve is de Amerikaanse centrale bank en wordt in de volksmond ook wel de Fed genoemd. De Fed wordt bestuurd door een zevenkoppige Board of gouverneurs, die door de president worden aangesteld. Verder heeft de Fed 12 regionale centrale banken die elk een eigen president hebben. Het doel van de Fed is zowel het in toom houden van de inflatie, rond de 2%, als het stimuleren van de economie. Dit is dus anders dan bij de ECB die enkel als doel heeft de inflatie te beteugelen.

Rente Bank of Japan

De rente in Japan wordt bepaald door de bank van Japan. De bank van Japan (BOJ) heeft haar hoofdkwartier in Tokyo. De gouverneur van de bank van Japan heeft veel invloed op het economische beleid en is sinds het begin van Abenomics vooral gericht op het terugbrengen van inflatie. De bank van Japan wordt geleid door een negenkoppige raad van bestuur met aan het hoofd de gouverneur.

Rente Bank of England

De rente in Groot Brittanië wordt bepaald door de Bank of England. Deze centrale bank bepaalt dus de rente voor het Britse Pond. De Bank of England (BoE) wordt geleid door een gouverneur die wordt bijgestaan door een court of Directors. Deze worden allen benoemd door de kroon, wat er in de praktijk op neer komt dat de regering de 14 leden benoemd.

Rente People’s bank of China

De rente in China wordt bepaald door de People’s Bank of China, die vaak wordt afgekort als PBC of PBoC. De PBC heeft negen regionale banken en de raad van bestuur bestaat uit 7 man. De gouverneur wordt genomineerd door de premier en goedgekeurd door het volkscongres. De People’s Bank of China heeft zowel prijsstabiliteit als faciliteren van economische groei als doel. Dit doet de PBC onder andere door middel van de rente en de reserve ratio die banken aan moeten houden.