EBIT & EBITDA betekenis, berekenen en uitleg

Door Jef Dhondt


NVIDIA
ISIN: US67066G1040
|
Ticker: NVDA --- %

---
USD
---% (1D)
1W ---
1M ---
1Y ---
NVIDIA aandeel

Geschatte leestijd: 8 minutes

De EBIT en EBITDA worden veel gebruikt door beleggers en investeerders. Hoofdzakelijk omdat ze aan de basis liggen van een aantal zeer belangrijke financiële ratio’s en zijn daarom een belangrijke bouwsteen om de waarde en prestatie van een bedrijf te evalueren. De betekenis en het gebruik van de EBIT en EBITDA is echter niet altijd gekend.

Vervolgens zijn de EBIT en EBITDA non-GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) maatstaven. Amerikaanse Bedrijven moeten dit cijfer dus niet publiceren in hun resultaatrekening. Daarom bespreken we in dit artikel hoe we dit cijfer berekenen en interpreteren of waar we het kunnen terugvinden in ons TWS Handelsplatform. Bent u op zoek naar een broker om in Europese en Amerikaanse aandelen te handelen, klik dan hier.


Wat is EBITDA en wat is EBIT?

EBITDA en EBIT betekenis

EBITDA staat voor Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Het is een maatstaf voor de brutowinst met aftrek van overheadkosten van een bedrijf. In het Nederlands is de vertaling: Inkomsten voor aftrek van interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie. 

EBITDA is de operationele winst zonder dat hier de kosten van afschrijvingen en financiering inzitten. EBITDA wordt gebruikt als een maatstaf voor waardering van een onderneming (inclusief schulden). Deze waardering wordt vaak gebruikt door private equity om potentiële overnamekandidaten te waarderen en daarna te herfinancieren.

EBITDA is verder belangrijk omdat de cijfers niet vertekend worden door de kapitaalstructuur of het belastingregime van het bedrijf. Met als gevolg dat we “appels met appels” kunnen vergelijken. Daarom zijn het zijn alternatieven voor de winstgevendheid, waarbij de financieringskosten niet worden meegenomen in de formule.

EBIT staat voor Earnings before interest and taxes en is dus het bedrijfsresultaat na afschrijvingen. EBIT is maatstaf voor de operationele winst voor aftrek van rente en belastingen. De Nederlandse vertaling is inkomsten voor aftrek van interest en belastingen.

Definitie

Wat is het verschil tussen ebit en ebitda?

Het verschil tussen EBIT (earnings before interest and taxes) en EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) is dat bij EBIT de afschrijvingen en amortisatie wel worden meegenomen in de berekening.

Berekening EBITDA

EBITDA bereken je met de volgende formule:

Start met de netto winst (verlies) en voeg hieraan toe:

  • de netto rentekosten
  • betaalde belastingen
  • afschrijvingen (afwaardering materiële activa)
  • amortisatie (afwaardering immateriële activa)

Voorbeeld NVIDIA

In het volgende voorbeeld berekenen we de EBITDA voor NVIDIA voor het fiscale jaar 2022 van het aandeel NVIDIA.

Net income9752
+ interest expense189
+ taxes100
+ Depreciation & Amortization1174
  
= EBITDA11215
  

De volgende cijfers en informatie halen we uit de financiële resultaten van NVIDIA. Dit kunnen we terugvinden via de 10-K (jaarrekening) of 10-Q (kwartaalresultaten) van de SEC website of via de investor relations op de website van het bedrijf. Het netto inkomen, de netto interestbetalingen en betaalde belastingen kan de belegger terugvinden op de resultaatrekening. De afschrijvingen op activa kunnen worden teruggevonden op de cashflow statement van het bedrijf.

NVIDIA EBITDA
NVIDIA EBITDA

Berekening EBIT

De berekening van EBIT is vrijwel identiek. Voeg echter niet de kosten voor afschrijvingen en amortisatie toe aan de formule. Hierdoor is de EBITDA altijd hoger dan EBIT.

Er bestaat echter een makkelijkere manier om de EBITDA en EBIT te raadplegen en dat is via het TWS handelsplatform van uw effectenrekening.

EBITDA en EBIT in het TWS Handelsplatform

Allereerst zijn de EBITDA, EBIT en andere financiële kengetallen in het TWS Handelsplatform gemakkelijk te vinden. Dit kan door het aandeel aan te klikken met de rechtermuisknop. Daarna kunnen de fundamentele waarden worden geselecteerd.

EBITDA en EBIT in het TWS Handelsplatform

Op deze manier kan men veel informatie vinden over het bedrijf. Dit helpt beleggers bij het waarderen van een bedrijf. Naast de financiële kengetallen kan men hier ook de verwachtingen van analisten vinden en een beschrijving van de bedrijfsactiviteiten.

Met een dubbele muisklik op het gekozen aandeel vinden we ook snel een overzicht van het aandeel en de bijbehorende financiële cijfers.

Fundamentals explorer in TWS - EBITDA & EBIT
Fundamentals explorer in TWS – EBITDA & EBIT

Oorsprong EBITDA en EBIT

EBITDA en EBIT komen van oorsprong uit de VS en Groot Brittannië overgewaaid. EBIT was al lange tijd een populaire manier om de berekening agnostisch te maken voor de financieringsstructuur. Het bedrijfsresultaat is hierbij niet meer afhankelijk van de rentebetalingen. Zoals besproken haalt de EBITDA ook de kosten voor afschrijvingen en amortisatie ervan af. Vervolgens is de redenering hierachter dat voor veel bedrijven de kosten voor afschrijvingen en amortisatie geen waarheidsgetrouw beeld geven van de investeringen die een bedrijf moet doen om haar marktpositie te behouden. Deze methode werd erg populair ten tijde van de internetbubbel toen bedrijven de hoge waarderingen wilden goedpraten door middel van andere waarderingstechnieken.

Voor- en nadelen van EBITDA en EBIT

Zowel EBIT als EBITDA houdt geen rekening met de financiering en kapitaal structuur van een bedrijf. Dit kan zowel als een voordeel en een nadeel worden gezien. Op deze manier kunnen we de winstgevendheid van bedrijven op dezelfde manier gaan vergelijken zonder dat deze factoren invloed hebben op de winstgevendheid. Het voordeel vervolgens is dat met zich hierdoor helemaal kan focussen op de resultaten van het bedrijf. De focus kan helpen een bedrijf beter te begrijpen en ook de waarde te bepalen. Het risico schuilt uiteraard in de kapitaal structuur van het bedrijf. Het bedrijf kan een grote en stabiele EBITDA voortbrengen maar een te grote hefboom gebruiken op zijn balans.

Voor bijvoorbeeld Leveraged buyouts (LBO) en M&A activiteit worden ratio’s met de EBITDA of EBIT aan de basis enorm veel gebruikt. Ook voor beleggers is de EBITDA en zijn ratio’s interessant om bijvoorbeeld de waarde van een bedrijf op een juiste manier te vergelijken met zijn sectorgenoten.

Nadelen

Zoals eerder vermeld zijn de EBITDA en EBIT non-GAAP gegevens. Bedrijven zijn dus niet verplicht om deze te rapporteren. Sommige bedrijven rapporteren dit steeds vaker als supplementaire data. Ons voorbeeld NVIDIA doet dit echter niet. Als NVIDIA plots begint de EBITDA te rapporteren en benadrukken tijdens zijn resultaten dan zal de belegger direct op zijn hoede moeten zijn. Meestal wil het bedrijf de cijfers dan verbloemen. Een voorbeeld hiervan is het veelvuldige gebruik van de EBITDA margin. De EBITDA marge berekenen we door de EBITDA te delen door de verkopen. De marge lijkt al snel aantrekkelijker, omdat veel kosten niet worden meegenomen

Verder is de EBITDA immuun voor discrepanties in D&A tussen verschillende bedrijven. Een bedrijf kan net zware investeringen gedaan hebben die invloed hebben op de EBIT maar essentieel zijn voor verdere groei. Terwijl een bedrijf dat zijn investeringen uitstelt zal verschillen van EBIT. Zo kunnen we opnieuw bedrijven vergelijken onafhankelijk van hun investeringsbeleid. Door het belang van investeringen heeft de EBITDA zijn voor en tegenstanders en moeten we andere gegevens en ratio’s raadplegen om de solvabiliteit, liquiditeit en algemene financiële gezondheid te evalueren.

Een laatste belangrijk voordeel is bovendien dat de EBIT een springplank kan zijn voor het berekenen van de vrije kasstroom of Free Cash Flow (FCF).

Interpretatie van EBITDA en EBIT

Het berekenen van EBITDA en EBIT is de basis voor de opbouw van verschillende ratio’s. Het cijfer op zichzelf zegt ons nog weinig. We moeten steeds ratio’s berekenen en de EBITDA of EBIT vergelijken in de tijd of met andere financiële getallen van het bedrijf.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • De financiële hefboom

Om de hefboom of leverage te berekenen delen we de schulden door de EBITDA. Hoe groter de ratio hoe groter de hefboom. Deze ratio vertelt ons veel over het financieel beleid, risico profiel en groeicapaciteit.

  • Enterprise value-to-EBITDA

Net als vele ratio’s delen we de waarde van het bedrijf door de EBITDA, deze ratio wordt in veel sectoren gebruikt om de waarde te bepalen en vooral te vergelijken.

  • De EBIT en EBITDA marge

Deze ratio wordt beschouwd als een maatstaf voor operationele winstgevendheid. Uiteindelijk kan men de prestatie relatief gaan vergelijken met sectorgenoten.

Tot slot kunnen we concluderen dat de EBIT en EBITDA op zichzelf nog niet genoeg zijn om een oordeel over een bedrijf te vellen. Wanneer bedrijven het cijfer zelf niet rapporteren kan het interessant zijn het zelf te raadplegen of te berekenen. Daarom vormen de EBITDA en EBIT een belangrijke basis voor de waardering en evaluatie.

FAQ

EBIT staat voor Earnings Before Interest and Taxes. Het wordt berekend door de totale omzet van een bedrijf te verminderen met de kosten van verkochte goederen en de bedrijfskosten, exclusief rente en belastingen.

EBITDA staat voor Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization. Het wordt berekend door de netto-inkomsten te nemen en daar de rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatiekosten vanaf te trekken.

EBIT en EBITDA zijn beide belangrijke financiële maatstaven die investeerders en analisten gebruiken om de prestaties van een bedrijf te evalueren. Het berekenen van deze cijfers kan helpen bij het identificeren van trends en potentiële problemen in de bedrijfsvoering, en kan ook helpen bij het vergelijken van verschillende bedrijven binnen dezelfde sector.

EBIT staat voor Earnings Before Interest and Taxes, en is de winst die een bedrijf maakt voordat rente en belastingen worden betaald. EBITDA gaat nog een stap verder en trekt ook de afschrijvingen en amortisatiekosten af van de netto-inkomsten.

Ontdek Fundamentele Analyse in het TWS Handelsplatform

Via LYNX is het mogelijk om uitgebreide fundamentele analyse data terug te vinden in het handelsplatform. Ontdek het zelf:


Stuur een bericht naar Jef Dhondt
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.