EBIT en EBITDA worden veel gebruikt door beleggers en investeerders om de waarde van bedrijven te berekenen. De betekenis van EBIT en EBITDA en het nut van deze termen is echter niet overal bekend. De nadelen en risico’s van deze waarderingsmaatstaven kom je al helemaal bijna nergens tegen. EBIT en EBITDA berekenen is een manier om een beeld te krijgen van de waarde van een bedrijf. Het zijn alternatieven voor de winstgevendheid, waarbij de financieringskosten niet worden meegenomen in de formule.

Wat is EBITDA en wat is EBIT?

EBITDA en EBIT betekenis

EBITDA staat voor Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Het is een maatstaf voor de brutowinst met aftrek van overheadkosten van een bedrijf. In het Nederlands is de vertaling: Inkomsten voor aftrek van interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie. 

Het is de operationele winst zonder dat hier de kosten van afschrijvingen en financiering inzitten. EBITDA wordt gebruikt als een maatstaf voor waardering van een onderneming (inclusief schulden). Deze waardering wordt vaak gebruikt door private equity om potentiële overnamekandidaten te waarderen en daarna te herfinancieren.

EBIT staat voor Earnings before interest and taxes en is een maatstaf voor de operationele winst voor aftrek van rente (interest) en belastingen (tax). De Nederlandse vertaling is inkomsten voor aftrek van interest en belastingen.

Het verschil tussen EBIT en EBITDA is dat bij EBIT de afschrijvingen en amortisatie wel worden meegenomen in de berekening.

Berekening EBITDA

EBITDA bereken je met de volgende formule:

Start met de netto winst (verlies) en voeg hieraan toe:

  • de netto rentekosten
  • betaalde belastingen
  • afschrijvingen (afwaardering materiële activa)
  • amortisatie (afwaardering immateriële activa)

 

Berekening EBIT

De berekening van EBIT is vrijwel identiek. Voeg echter niet de kosten voor afschrijvingen en amortisatie toe aan de formule. Hierdoor is de EBITDA altijd hoger dan EBIT.

Oorsprong

EBITDA en EBIT komen van oorsprong uit de VS en Groot Brittannië overgewaaid. EBIT was al lange tijd een populaire manier om de berekening agnostisch te maken voor de financieringsstructuur. Het bedrijfsresultaat is hierbij niet meer afhankelijk van de rentebetalingen. EBITDA haalt ook de kosten voor afschrijvingen en amortisatie ervan af. De redenering hierachter is dat voor veel bedrijven de kosten voor afschrijvingen en amortisatie geen waarheidsgetrouw beeld geven van de investeringen die een bedrijf moet doen om haar marktpositie te behouden. Deze methode werd erg populair ten tijden van de internetbubbel toen bedrijven de hoge waarderingen wilden goedpraten door middel van andere waarderingstechnieken.

Voor- en nadelen van EBITDA en EBIT

Zowel EBIT als EBITDA houdt geen rekening met de financiering van een bedrijf. Deze berekening moet dus nog apart worden gemaakt. Het voordeel daarvan is dat met zich hierdoor helemaal kan focussen op de resultaten van het bedrijf. De focus kan helpen een bedrijf beter te begrijpen en ook de waarde te bepalen. Dit is echter ook een risico. Bedrijven zijn namelijk verschillend en kunnen daarom ook anders gefinancierd worden. Bedrijven met een veel stabielere winst, kunnen bijvoorbeeld meer schulden dragen en zijn om die reden mogelijk een aantrekkelijkere investering. Voor private equity werkt deze manier van analyseren goed, omdat bij een overname de financiering meestal toch geheel opnieuw ingericht wordt.

EBITA vs. EBIT

De grootste discussie vindt zich plaats rondom de D en A. Optimistische presentaties van en voor analisten gebruiken vaak enkel de EBITDA. Het probleem wat veel mensen hierbij hebben is dat bedrijven op de lange termijn niet levensvatbaar zijn zonder nieuwe investeringen. Er zijn nieuwe kapitaaluitgaven nodig om de waarde van een bedrijf gelijk te houden. Deze kapitaaluitgaven hoeven niet gelijk te zijn aan de afschrijvingen en amortisatie, maar zijn vrijwel nooit nul. Het wegmoffelen van deze zeer reële kosten is dan ook het grootste punt van kritiek. Deze kritiek wordt onder andere geuit door bekende beleggers als Warren Buffett en is daarom iets om goed in de gaten te houden.

Een voorbeeld hiervan is het veelvuldige gebruik van de EBITDA margin. De marges lijken namelijk al snel aantrekkelijk, omdat veel kosten niet worden meegenomen. Het is waar dat EBITDA marge op de korte termijn gelijk is aan de hoeveelheid die bedrijven kunnen betalen aan bijvoorbeeld rente. Op de langere termijn moeten er echter investeringen worden gedaan om ervoor te zorgen dat het bedrijf blijft bestaan. Producten moeten bijvoorbeeld vernieuwd worden om ze aantrekkelijk te houden.

EBITDA en EBIT in het TWS Handelsplatform

In het TWS Handelsplatform is het gemakkelijk om de EBITDA, EBIT en andere financiële kengetallen te vinden. Dit kan door het aandeel aan te klikken met de rechtermuisknop. Daarna kunnen de fundamentele waarden worden geselecteerd.

EBITDA en EBIT financiële kengetallen

Hier kan men veel informatie vinden over het bedrijf. Dit helpt beleggers bij het waarderen van een bedrijf. Naast de financiële kengetallen kan men hier ook de verwachtingen van analisten vinden en een beschrijving van de bedrijfsactiviteiten.

overzicht financiële kengetallen EBITDA en EBIT

Interpretatie van EBITDA en EBIT?

Het berekenen van EBITDA en EBIT kan een interessante invalshoek geven, maar het kan net zoals de netto winst gemanipuleerd worden. Op zichzelf zijn ze zeker niet genoeg om een oordeel over een bedrijf te kunnen vellen. Het is daarom niet genoeg om enkel naar deze maatstaven te kijken. Het kan helpen om naar deze acroniemen te kijken, zeker als bedrijven zich niet op deze kengetallen richten, maar bijvoorbeeld op de netto winst. Het is dan nuttig om verschillende begrippen te combineren en andere invalshoeken en ratio’s te gebruiken voor een vollediger beeld. Zo kunt u bijvoorbeeld ook kijken naar de quick ratiosolvabiliteit, liquiditeit of rentabiliteit.

Ontdek Fundamentele Analyse in het TWS Handelsplatform

Bij LYNX is het mogelijk om uitgebreide fundamentele analyse data terug te vinden in het handelsplatform. Ontdek het zelf:

Wat is een bear market? En wat is een bull market? Uitleg en betekenis

Reacties uitgeschakeld voor Wat is een bear market? En wat is een bull market? Uitleg en betekenis

Omgekeerde rentecurve voorspelt recessie in 2023 of 2024

Reacties uitgeschakeld voor Omgekeerde rentecurve voorspelt recessie in 2023 of 2024

De belangrijkste financiële ratio’s voor een fundamentele analyse

Reacties uitgeschakeld voor De belangrijkste financiële ratio’s voor een fundamentele analyse

CapEx: uitgebreid besproken

Reacties uitgeschakeld voor CapEx: uitgebreid besproken

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Hoogste dagkoers
Laagste dagkoers
---
---
---
---

Displaying the --- grafiek

Displaying today's chart