PEG-ratio: groei tegen een redelijke prijs

Door Hirgent Cekaj


Artikel laten voorlezen

Geschatte leestijd: 7 minutes

peg-ratio betekenis peg ratio formula - formule PEG-ratio
De PEG-ratio (Price/Earnings to Growth) is een waarderingsmaatstaf die beleggers en analisten kunnen gebruiken om een betere beoordeling te krijgen van de prestaties van een bedrijf.

De PEG-ratio bouwt voort op de koers-winstverhouding door rekening te houden met groei. Het meenemen van de verwachte groei voegt een belangrijk element toe aan de waardering van aandelen, omdat beleggers sterk afhankelijk zijn van de toekomstige winsten van een bedrijf.

In dit artikel zullen we de betekenis van de PEG-ratio, het belang ervan bij het analyseren van investeringsmogelijkheden en de beperkingen ervan bij het beoordelen van bedrijven verkennen.

PEG-ratio betekenis

De PEG-ratio is een waarderingsmaatstaf die de koers-winstverhouding vergelijkt met de verwachte winstgroei van een bedrijf. De koers-winstverhouding is de prijs van een aandeel gedeeld door de winst per aandeel. De PEG-ratio wordt gebruikt als een indicator om de intrinsieke waarde van een aandeel in te schatten. Hoe lager de PEG, hoe meer het aandeel ondergewaardeerd is.

De formule van de PEG-ratio is als volgt:

(koers/winst) / jaarlijkse winstgroei

Bij deze formule moet men er rekening mee houden dat het gaat om een voorspelling van de toekomstige prestaties van de onderneming. Als de effectieve jaarlijkse winstgroei lager blijkt te zijn dan de gemaakte voorspelling, heeft men de PEG-ratio onderschat. U kunt verschillende schattingen gebruiken voor de verwachte jaarlijkse winstgroei. U kunt zelf een voorspelling doen, of u kunt de voorspellingen van analisten gebruiken. Net zoals bij elke ratio hangt de nauwkeurigheid van de PEG-ratio af van de nauwkeurigheid van de variabelen.

Wat vertelt de PEG-ratio?

De PEG-ratio vertelt ons hoe een bedrijf gewaardeerd is, rekening houdend met de verwachte toekomstige prestaties van het bedrijf. Een aandeel met een hogere koers-winstverhouding wordt vaak aanzien als een duur aandeel. Volgens de PEG-ratio mag een bedrijf dat jaarlijks een sterke groei kan voorleggen een hogere koers-winstverhouding hebben.

Peter Lynch schreef in ‘One up on Wall street’ het volgende hierover: “ The p/e ratio of any company that’s fairly priced will equal its growth rate”.  Dit wil zeggen dat een onderneming met een PEG-ratio van 1 eerlijk gewaardeerd is. Dus als u een bedrijf vindt waarvan de koers-winstverhouding lager is dan het jaarlijkse groeipercentage, dan hebt u een ondergewaardeerd aandeel gevonden. Zo is een onderneming met een koers-winstverhouding van 20 en een groeipercentage van 10 procent per jaar niet zo aantrekkelijk. Echter een bedrijf met een koers-winstverhouding van 10 en een groeipercentage van 20 procent per jaar is dan weer een koopje.

Kortom, een PEG-ratio gelijk aan 1 wordt als normaal beschouwd. Als een aandeel een ratio onder de 1 heeft is het aandeel ondergewaardeerd.  Wanneer het een ratio van meer dan 1 heeft, is het aandeel duur.

Beperkingen van de ratio

Hoewel de PEG-ratio een handig instrument is om de koers van een aandeel af te wegen tegen zijn verwachte groei, is het toch noodzakelijk om enkele kanttekeningen te maken bij deze indicator.

Ten eerste, is er de keuze in de variabelen; Kiezen we voor de huidige koers-winstverhouding of de toekomstige? En voor welk groeipercentage opteren we? We kunnen gebruik maken van de groeipercentages van de afgelopen jaren om een voorspelling te maken voor de komende jaren. Toch is er geen zekerheid dat een bedrijf in hetzelfde tempo blijft groeien.

Het is belangrijk dat men er rekening mee houdt dat voorspellingen omtrent het toekomstige groeipercentage er volledig naast kunnen zitten. Volgens de PEG-ratio was de markt goedkoop op de top van de internetzeepbel (dot-com bubble) in 2000, en duur op het moment dat de beurs een bodem bereikte in 2009.

Vervolgens is het ook de moeite waard om even stil te staan bij de algemeen aanvaarde regel dat een PEG-ratio van 1 als normaal beschouwd wordt. Op het moment dat Peter Lynch ‘One up on Wall street’ publiceerde, lag het gemiddelde rentetarief rond de 10 procent. Vandaag ligt het gemiddelde rentetarief onder de 0 procent. Wanneer rentetarieven dalen, zal de koers-winstverhouding van aandelen stijgen. Het wordt voor mensen namelijk minder interessant om hun geld op hun spaarrekening te laten staan.

Het gevolg is dat meer mensen hun geld beleggen, waardoor de prijs van aandelen stijgt. Bijgevolg stijgt ook deze ratio. Als u vandaag een bedrijf vindt waarvan verwacht wordt dat het de komende 5 jaar jaarlijks 15 procent groeit, zou het zeker kunnen dat het goedkoop is aan een koers-winstverhouding van 20 (PEG = 20/15 = 1.33).

Ten slotte is deze ratio niet geschikt voor grote bedrijven die niet meer zo snel groeien en een deel van hun winst uitbetalen in de vorm van dividenden. Volgens de analisten van ‘Yahoo! Finance’  zal de winst van Coca Cola de komende 5 jaar jaarlijks 3 procent groeien. Als we ons enkel op de PEG-ratio zouden baseren om te bepalen of een aandeel over- of ondergewaardeerd is, dan zouden we de Coca Cola Company pas mogen kopen bij een koers-winstverhouding van 3.

PEG-ratio voor dividendaandelen

We hebben ondertussen gezien dat de PEG-ratio niet werkt bij bedrijven die minder snel groeien, omdat ze een dividend betalen. Voor deze aandelen bestaat er een aangepaste formule van deze ratio namelijk:

(koers/winst) / (jaarlijkse winstgroei + dividendrendement)

Ook deze formule werd gebruikt door Peter Lynch. Dit is een aangepaste versie van de PEG-ratio die ook rekening houdt met het dividendinkomen. Nu worden de jaarlijkse winstgroei en het dividendrendement opgeteld en daarna vergeleken met de koers-winstverhouding. De richtlijnen (onder de 1 is ondergewaardeerd en boven 1 is overgewaardeerd) blijven dezelfde.

De PEG-ratio in de praktijk

Zodat u de PEG-ratio ook echt begrijpt in de praktijk, zullen we u een voorbeeld geven waarbij we twee fictieve aandelen zullen vergelijken met elkaar. Zoals we eerder hebben vermeld is deze ratio een goede manier om twee gelijkwaardige bedrijven (bijvoorbeeld uit dezelfde sector) te vergelijken. Dit om zo een beter beeld te hebben van welk aandeel beter zou kunnen presteren in de toekomst.

We veronderstellen dat we twee bedrijven willen vergelijken. Bedrijf ABC heeft momenteel een koers-winstverhouding van 22 en de verwachte jaarlijkse winstgroei van het bedrijf is 20 procent.  Het bedrijf XYZ, dat we willen vergelijken, heeft een koers-winstverhouding van 26 met een verwachte jaarlijkse winstgroei van 30 procent.

Koers-winstverhoudingVerwachte jaarlijkse winstgroei
Bedrijf ABC2220 %
Bedrijf XYZ2630 %

Als we nu alleen naar de koers-winstverhouding zouden kijken zou het aandeel ABC meer aantrekkelijk zijn. Het aandeel XYZ heeft echter een groter verwachte winstgroei. Via de PEG-ratio kunnen we de twee aandelen iets beter vergelijken. In de tabel hieronder berekenen we de PEG-ratio via de informatie die we hierboven zien.

FormulePEG ratio
Bedrijf ABC22 / 20 =1.10
Bedrijf XYZ26 / 30 =0.87

Op basis van de informatie die we nu berekend hebben, kunnen we besluiten dat bedrijf XYZ een betere keuze is aangezien het een hogere verwachte winstgroei heeft en een lagere PEG-ratio. Kortgezegd handelt het aandeel van bedrijf XYZ een stuk goedkoper ten opzichte van de waarde, desondanks een hogere koers-winstverhouding.

Conclusie PEG-ratio

De PEG-ratio is een handige indicator die ons helpt bepalen of een aandeel over- of ondergewaardeerd is. Hoewel het een goede manier is om de prijs af te wegen tegen de groei, heeft het ook zijn beperkingen.

De waarde van een aandeel wordt niet alleen bepaald door de winst en de groei van de winst. Ook door dividenden, schulden, beleid, cash flow en ga zo maar door. Het is dus een goed en overzichtelijk hulpmiddel om de waarde van een aandeel in te schatten, maar het is ook niet meer dan een hulpmiddel.

Fundamentele analyse in het TWS Handelsplatform

Via LYNX is het mogelijk om uitgebreide fundamentele analyse data, zoals de PEG-ratio, terug te vinden in het TWS Handelsplatform. U heeft toegang tot 150 beurzen in 33 landen. Ontdek het zelf:

FAQ

De PEG-ratio vergelijkt de koers-winstverhouding van een bedrijf met de verwachte winstgroei en wordt gebruikt als een waarderingsmaatstaf.

De PEG-ratio vergelijkt de P/E-ratio van een aandeel met de verwachte EPS-groei. Er is geen vaste “goede” PEG-ratio omdat dit afhangt van de sector en groeiperspectieven. Over het algemeen is een ratio onder 1 ondergewaardeerd en boven 1 overgewaardeerd.

Een negatieve PEG-ratio duidt op negatieve winstgroei of K/W-verhouding, wat problemen of onzekerheid voor een bedrijf kan suggereren. Beleggers moeten meerdere financiële factoren overwegen voor een volledige analyse.