Volatiliteit

Op de financiële markten heeft het begrip volatiliteit betrekking op de beweeglijkheid van de koers. Het laat de range zien waarbinnen de prijs van een effect kan stijgen of dalen. Volatiliteit is erg belangrijk bij het verhandelen van opties, met name de verwachte volatiliteit en de historische volatiliteit. 

De verwachte volatiliteit (implied volatility) geeft de bandbreedte aan van de fluctuatie van de onderliggende waarde van een optie, die op de markt wordt verwacht over de resterende looptijd. De implied volatility heeft dus een grote invloed op de prijzen van opties. Deze waarde wordt door de markt bepaald. De implied volatility is dus onder andere een kwestie van vraag en aanbod. Is er vanuit de markt veel vraag naar bijvoorbeeld putopties, dan neemt de implied volatility van deze opties toe.

Historische volatiliteit (historic volatility) beschrijft de werkelijke fluctuatiemarge van de onderliggende waarde in het verleden. De historische volatiliteit, afgekort HV, slaat op de gerealiseerde beweging. In het TWS Handelsplatform waarvan LYNX gebruikmaakt, wordt dit getoond voor een periode van 30 dagen. De historische volatiliteit zegt dus iets over koersuitslagen het verleden en niet direct iets over de toekomst.

Leer meer over volatiliteit