Hedging: Wat is hedgen? Welke hedging strategie gebruikt u in welke situatie?

Door Justin Blekemolen


hedging strategy - hedging betekenis
Hedging is een manier om uw financiële risico’s geheel of gedeeltelijk af te dekken.

Maar hoe werkt hedgen precies en hoe doen hedgefunds dat eigenlijk?

In dit artikel bespreek ik de verschillende manieren van hedgen en hoe u zelf een hedging strategie kunt toepassen.

De volgende onderwerpen worden besproken:

  • Definitie van hedging
  • Redenen om te hedgen
  • Hegdefunds
  • Hedging strategie
  • Valutarisico’s hedgen via LYNX
hedgen valutarisico - hedging strategie - hedge trading - hedgen valutarisico

Hedgen

Wat is hedging?

Hedgen of hedging is een investering of transactie die bedoeld is om uw bestaande exposure (blootstelling) aan risico te beperken. Een andere definitie hiervoor betreft het (geheel of gedeeltelijk) afdekken van een financieel risico van een investering door middel van een andere investering. Hedge is een Engelse term voor ‘afsluiting’ of ‘afdekken’.

Doormiddel van een hedge kunt u dus gedeeltelijk uw risico’s beperken, maar ook het volledige risico kan worden geëlimineerd. Een hedge die alle risico uit een positie weghaalt, wordt een ‘perfecte hedge’ genoemd. Een perfecte hedge komt niet zo vaak voor, aangezien u dan even goed de gehele de positie kunt sluiten. De meeste beleggers hedgen dus alleen een gedeelte van hun positie voor één specifiek risico of tijdperiode. Hedging kan vele vormen aannemen. U kunt bijvoorbeeld iets kopen/shorten dat u al in bezit heeft, dat zich in tegengestelde richting beweegt van het bezit dat u al aanhoudt. U kunt zich echter ook hedgen tegen bijvoorbeeld een valutarisico.

Redenen en manieren om te hedgen

Er zijn genoeg redenen te bedenken om te hedgen. Bedrijven willen doorgaans graag het marktrisico af dekken. Als belegger wilt u veelal uw positie of portefeuille hedgen om het risico te beperken tijdens periodes waarin er een grotere kans bestaat op onvoorspelbare marktbewegingen. Zo kunt u denken aan hedging tijdens de bekendmaking van belangrijke cijfers, maar ook wanneer er belangrijke verkiezingen zoals de brexit of de Amerikaanse presidentsverkiezingen plaatsvinden. Hieronder bespreek ik de verschillende redenen waarom men kan hedgen.

Marktrisico afdekken

Bedrijven willen doorgaans het marktrisico afdekken. Het marktrisico is het risico dat een bedrijf verliezen lijdt ten gevolge van prijsveranderingen in een markt. Bedrijven kiezen er vaak voor om zich in te dekken tegen schommelingen van bijvoorbeeld brandstof- of voedselprijzen, oftewel toekomstige kasstromen.  Veel bedrijven kopen om die redenen bijvoorbeeld olie futures. Zoals u wellicht al weet is een future een termijncontract waarbij een koper en verkoper vooraf een prijs en tijdstip vaststellen waartegen een onderliggend financieel product wordt geleverd.

Bedrijven maken dan als het ware een prijsafspraak voor de in de toekomst geleverde brandstof, hiermee wordt het marktrisico dus afgedekt. Een luchtvaartmaatschappij kan ook long gaan in termijncontracten in kerosine. Indien de kerosineprijs dan stijgt verliest de onderneming door de stijgende kosten van de brandstof voor vliegtuigen, maar verdient het weer aan de termijncontracten. Het risico is dus ook hier weer gehedged.

Valutarisico afdekken

Doorgaans zien we ook veel bedrijven de risico’s die men loopt met betrekking tot valutaschommelingen afdekken. Het bezit van bepaalde valuta of toekomstige kasstromen in een andere valuta kunnen dan worden afgedekt met termijncontracten. Een voorbeeld: Een Europese onderneming die veel zaken doet met de Verenigde Staten zal vaak een dollar-risico hebben. Indien men nu iets verkoopt, maar er wordt pas over enkele maanden betaalt dan is de onderneming kwetsbaar voor de wisselkoers van de euro/dollar. Met een termijncontract kan dit risico gereduceerd of volledig geëlimineerd worden.

Doorgaans zien we ook veel bedrijven de risico’s die men loopt met betrekking tot valutaschommelingen afdekken. Het bezit van bepaalde valuta of toekomstige kasstromen in een andere valuta kunnen dan worden afgedekt met termijncontracten. Een voorbeeld: Een Europese onderneming die veel zaken doet met de Verenigde Staten zal vaak een dollar-risico hebben. Indien de onderneming nu iets verkoopt, maar pas over enkele maanden betaalt krijgt, dan is de onderneming kwetsbaar voor fluctuaties van de euro/dollar. De onderneming kan dan besluiten de wisselkoers bij een bank tegen een kleine vergoeding vast te zetten. De onderneming kan dan besluiten de wisselkoers bij een bank tegen een kleine vergoeding vast te zetten. Ook met een termijncontract kan dit valutarisico gereduceerd of volledig geëlimineerd worden.

Wat is Hedgen?

Als belegger uw valutarisico hedgen

Voor u als lezer wellicht interessanter. Als belegger krijgt u namelijk ook vaak te maken met een valutarisico. Zodra u namelijk aandelen of andere assets koopt, die genoteerd zijn in een andere valuta, dan loopt u een valutarisico. Grote koersschommelingen van de desbetreffende valuta kunnen zelfs uw gehele rendement wegvreten, of in extreme gevallen zorgen voor een verlies. Het is dan ook van wezenlijk belang om als belegger rekening te houden met valutaire schommelingen.

Mutli-valutarekening via LYNX

Via LYNX heeft u een zogenaamde multivalutarekening. Dit houdt in dat er meerdere valuta’s op één rekening kunnen worden aangehouden en voor de handel kunnen worden gebruikt. Een effect wordt altijd verhandeld in de valuta waarin het genoteerd staat. Europese effecten worden verhandeld in euro’s en Amerikaanse effecten in dollars. Indien er enkel euro’s op de rekening staan en de transactie is in een Amerikaans effect, dan wordt het effect in dollars aangekocht. U leent dan automatisch dollars terwijl uw eurosaldo ongewijzigd blijft. Over het geleende saldo betaalt u een debetrente.  Op het moment dat u uw positie in het Amerikaanse effect sluit, ontvangt u dollars en zullen deze op uw rekening worden bijgeschreven.  Informatie over de huidige rentecondities vindt u hier: LYNX rentetarieven

Dollar risico afdekken via LYNX

Het handelsplatform is zeer flexibel met valuta’s. Stel u stort 10.000 euro en u koopt voor 5.000 dollars Amerikaanse effecten, dan blijft u 10.000 euro positief staan. U komt echter ook 5.000 dollars in de min te staan. Dit betekent dat u automatisch verzekerd bent tegen valutarisico. Als de dollar namelijk daalt, worden uw Amerikaanse effecten minder waard. Echter, u hoeft later ook minder euro’s om te wisselen om de negatieve dollarstand gelijk te trekken. Deze manier van hedgen is interessant indien u denkt dat de euro gaat stijgen (stijgende euro/dollar koers).

Denkt u daarentegen dat de euro gaat dalen of gelijk blijft (de dollar dus stijgen of gelijk blijft), dan kunt u beter direct het negatieve dollarbedrag salderen door in het handelsplatform eenvoudig euro’s te verkopen en dollars aan te kopen. In het LYNX Handelsplatform is deze handeling vrij eenvoudig uit te voeren. Voor een volledige uitleg verwijs ik u door naar onze informatiepagina over valutatransacties.

Als belegger uw portefeuille hedgen

Indien u een long-biased portefeuille heeft, kan het voorkomen dat u zich graag indekt tegen (tijdelijke) koersdalingen, maar liever niet uw aandelen van de hand doet. U kunt zich dan zeer eenvoudig indekken tegen een eventuele correctie door middel van opties, futures of ETF’s.

Hedgen met opties: U kunt bijvoorbeeld put opties kopen of call opties schrijven op de aandelen die u in bezit heeft.

Hedgen met futures of ETF’s: Met futures of ETF’s kunt u short gaan op een belangrijke index, om zo uw verliezen op de aandelenposities te compenseren. Dit zijn allemaal vormen van hedgen. U dient wel zelf goed uit te rekenen hoe groot uw positie dient te zijn om een gedeelte of de gehele portefeuille te hedgen.

Hedgen van aandelen:

Als trader kunt u uw posities ook hedgen door een aandeel uit dezelfde branche te kopen of verkopen. Stel dat u long zit in het aandeel ING, omdat u denkt dat bankaandelen zullen stijgen en dit het beste aandeel op de markt is om hiervan te profiteren. U weet echter ook dat bankaandelen enorm volatiel zijn en gevoelig voor economische ontwikkelingen. U kunt dan besluiten short te gaan op een aandeel uit dezelfde branche, waarvan u verwacht dat die het slechter doet dan ING. Met een short positie op ABN AMRO zit u dan gehedged voor het geval dat de gehele bankensector gaat dalen. Zoals u kunt begrijpen neemt u risico aanzienlijk af, maar uw potentiële winst uiteraard ook.

hedgefund - hedgen

Wat doet een hedgefund?

De hierboven besproken strategie is enorm populair onder hedgefunds. Hedgefunds zijn als het ware continue op zoek naar aandelen(of andere assets) die ondergewaardeerd zijn ten opzichte van andere, soortgelijke aandelen. Er bestaat echter het risico dat de markt als geheel daalt, waardoor het hedgefund verlies kan lijden, ook al was de beoordeling van de relatieve waarde van het aandeel juist. Om dat risico af te dekken, zal een hedgefund een tegenstrijdige positie aangaan op andere aandelen uit die sector. Door deze hedge zorgt de trader ervoor dat de markt als geheel geen netto invloed heeft op zijn winst en alleen de relatieve beweging van het aandeel ten opzichte van andere aandelen van belang is. Dit is het soort hedging waaraan hedgefondsen hun naam ontlenen.

Ten onrechte worden alle hedgefondsen vaak gezien als activistisch en risicovol. Hedgefunds gaan doorgaans juist risicomijdend te werk. Hedgefondsen hanteren een aantal uiteenlopende beleggingsstrategieën. Bovenstaande strategie noemt men Equity long-short. Andere populaire strategieën onder hedgefunds zijn:

  • Global macro: men verwacht verschillen in rendement tussen diverse beleggingscategorieën.
  • Fixed income arbitrage: men maakt gebruik van (zeer kleine) prijsverschillen of diverse markten voor vastrentende waarden en derivaten daarop.

Aandelen kopen/verkopen en hedgen via LYNX?

Via LYNX kunt u handelen in aandelen, opties, futures, ETF’s en Sprinters. Bekijk ons aanbod:


Stuur een bericht naar Justin Blekemolen
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.