Is een hoge ESG score de nieuwe trend?

Het kan niet onder stoelen of banken gestoken worden dat duurzaam beleggen één van de grootste financiële trends is van de afgelopen jaren. Dit wordt vaak gedaan aan de hand van een ESG score.

Beleggers willen een objectieve en transparante kijk op hun potentiële beleggingen. LYNX staat u daar in bij door de ESG score van elk bedrijf kenbaar te maken. Vraagt u zich af wat de ESG score is? Of wenst u zich te verdiepen in duurzaam beleggen? Lees dan zeker verder.

Wat wordt behandeld in het artikel over duurzaam beleggen?

  • ESG score betekenis
  • Hoe goed presteren bedrijven met een hoge ESG score financieel?
  • Hoe ESG beleggen bij LYNX?

ESG Beleggen

BlackRock is de grootste asset manager ter wereld en zegt volledig achter de groene evolutie te staan. De klimaatcrisis zou volgens Laurence D. Fink, CEO van BlackRock, de financiële wereld volledig op zijn kop kunnen zetten. Ethisch verantwoord beleggen is iets wat particuliere en professionele beleggers meer en meer implementeren. Wanneer we het hebben over duurzaam beleggen komen we uit bij de ESG score.

We worden vandaag geconfronteerd in het bedrijfsleven met een grotere bereidheid om budgetten te voorzien voor projecten die de duurzaamheid van het bedrijf en de maatschappij verhogen. ESG staat voor environmental, social en governance en geeft beleggers meer informatie over de duurzaamheid van een bedrijf.

ESG score – betekenis

Environmental – Milieu

Wanneer een bedrijf niet goed in kaart brengt welke impact de bedrijfsactiviteit heeft op het milieu, brengt dit verhoogde risico’s met zich mee. Dit houdt niet enkel een risico in voor het milieu maar ook voor het bedrijf an sich. Denk hierbij aan onverwachte kosten voor het dichten van een lekkage of reputatieschade indien er negatieve berichtgeving is over een bedrijf wegens het niet goed beheren van de milieurisico’s.

Social – Maatschappij

Houdt het bedrijf rekening met de maatschappelijke impact die ze hebben? Ook indien het bedrijf werkt met toeleveranciers moet er rekening gehouden worden met de impact van hun activiteiten op de omgeving. Een vraag die meteen gesteld zou moeten worden is bijvoorbeeld: ‘Hoe zit het met de werkomstandigheden bij de toeleveranciers?’

Governance

De totaliteit van regels waarbij het management probeert in overeenstemming te zijn met wat goed is voor de omgeving van de onderneming. Een bedrijf met een goede corporate governance zorgt ervoor dat er geen belangenverstrengeling mogelijk is binnen het bedrijf en dat er niet onnodig hoge risico’s worden genomen.

ESG score betekenis

Bron: Thomson Reuters ESG Scores Guide

Vergroten

ESG criteria

Het is een huzarenwerk om van elk bedrijf op eigen houtje te bepalen of het bedrijf in kwestie bezig is met duurzaamheid en ethiek.

Om dit probleem de wereld uit te helpen zijn er bedrijven die de beleggers voorzien van zo’n data. Voorbeelden van zo’n bedrijven zijn Thomson Reuters en Bloomberg. Beleggers hebben door middel van dit scoringsmodel de mogelijkheid om elk bedrijf op een transparante manier te beoordelen en vooral op een objectieve manier. De ESG-score wordt frequent up to date gebracht en er worden wereldwijd meer dan 6000 bedrijven onder de loep genomen.

In dit artikel wordt er gebruik gemaakt van de ESG score van Thomson Reuters. De reden hiervoor is simpelweg omdat LYNX beroep doet op Thomson Reuters voor de ESG gegevens.

ESG

Om tot de normale ESG te komen, wordt gekeken naar bedrijfsrapporten. Thomson Reuters hanteert meer dan 400 ESG criteria om tot de ESG score te komen. De uiteindelijke score zou een reflectie moeten zijn hoe goed het bedrijf presteert, hoe goed de intenties zijn van het bedrijf en hoe efficiënt het bedrijf is in het behalen van de ESG standards. Hieronder vindt u een schematische weergave van de totstandkoming.

Beleggen ESG - Criteria ESG

Bron: Thomson Reuters ESG Scores Guide

Vergroten

ESG controversy score ESGCC

Het tweede cijfer in het scoringsmodel van Thomson Reuters is de ESG controversy score. Dit model houdt rekening met hoeveel controversie er hangt rond het bedrijf. Om tot deze score te komen wordt er gekeken naar 23 verschillende controversiële topics. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kinderarbeid. Het grote verschil met de standaard ESG is dat bij ESG een score wordt berekend a.d.h.v. bedrijfsrapporten. De ESG controversy score gaat 23 verschillende controversiële topics aftoetsen op basis van medianieuws.

ESG combined score – ESGC

ESG combined score zal het resultaat zijn van de ESG score en van de berichtgevingen in de media omtrent de controversiële topics. De ESG combined score wordt berekend door het gewogen gemiddelde te nemen van de ESG score en de ESG controversy score.

Presteren bedrijven met een hoge ESG score ook financieel beter?

Er zijn al enkele studies gebeurd die deze prangende vraag hebben onderzocht. Mocht u interesse hebben om deze studies door te nemen, u vindt hieronder twee relevantie studies:

  • ESG and Financial Performance – Gunnar Friede, Timo Busch en Alexander Bassen
  • The wages of social responsibility – Gerhard Halbritter en Gregor Dorfleitner

Volgens de studies is er een verband tussen hoe goed een bedrijf scoort op de ESG score en hoe goed het bedrijf het financieel doet.

Goldman Sachs stelt zelf dat er een groot verschil is tussen de beste ESG bedrijven en de slechtste ESG bedrijven. De 20 procent beste zouden 25 procent beter hebben gepresteerd in vergelijking met de slechtste 20 procent. Het onderzoek werd gedaan bij bedrijven uit de S&P 500.

In tegenstelling tot de beleggingsfondsen waar beleggen in goede ESG aandelen al langer bestaat, is het pas sinds dit jaar dat er zich een trend lijkt te ontwikkelen in de wereld van de ETF’s. Meer en meer ETF aanbieders proberen goede ESG ETF’s in hun gamma op te nemen. Europa is in niet veel dingen een voorloper. Maar op het vlak van groen beleggen is het wel de nummer één. In een global survey bij asset managers over 2019, werd afgetoetst of er overwogen werd om in ESG Smart beta producten te beleggen. In Europa antwoordde 77 procent dat ze het overwegen. In Noord-Amerika overwoog slechts 17 procent het. Het wordt afwachten of de trend meer uitgesproken zal worden in Noord-Amerika de komende jaren.

Mocht blijken dat er wereldwijd meer particuliere en professionele beleggers voor bedrijven kiezen met een goede ESG score, zullen de bedrijven met een lagere ESG score financieel gedwongen worden om meer in te zetten op milieu, maatschappij en governance. Hoe meer duurzame bedrijven actief zijn, hoe duurzamer de maatschappij kan worden.

ESG beleggen bij LYNX

LYNX biedt klanten de mogelijkheid om duurzaam te beleggen. U kan ten eerste kijken wat de ESG score is van de aandelen die u reeds in portefeuille heeft. Het is namelijk mogelijk om naast uw aandelenpositie meteen de ESG score terug te vinden samen met de onderverdeling per ESG criteria. Verder is er ook de mogelijkheid om de andere ESG scores van Thomson Reuters toe te voegen. Hoe Thomson Reuters aan deze scores komt, werd eerder in dit artikel uitgelegd. Indien u achterliggend wil weten hoe het bedrijf heeft gescoord op de achterliggende ESG criteria, kan u met de muis op de specifieke ESG score gaan staan. U ziet vervolgens de opsplitsing zoals hieronder weergegeven.