Beleggen in futures

Deze webpagina bevat belangrijke informatie over futures als beleggingsproduct. De informatie helpt u met het begrijpen van de aard, risico’s, kosten, potentiële winsten en verliezen van dit product, zodat u dit kan vergelijken met andere producten.

Let op: Futures worden gezien als complexe producten. Transacties dienen alleen verricht te worden door beleggers die de aard en reikwijdte van hun mogelijkheden, verplichtingen en de risico’s begrijpen met betrekking tot het handelen in futures.

Introductie

Een future is een overeenkomst om een specifieke hoeveelheid van de onderliggende waarde te kopen of verkopen op een bepaalde datum in de toekomst (de “Expiratiedatum”) tegen een vooraf bepaalde prijs (“Contract Prijs”). Iedere future heeft een dag waarop het voor het laatst verhandeld wordt en een expiratiedatum, waarna het contract zal expireren. U kunt een positie tot en met de laatste handelsdag sluiten. De mogelijke onderliggende waarden voor een future kennen een grote verscheidenheid aan financiële producten zoals staatsobligaties, indices, individuele aandelen, buitenlandse valuta’s en zelfs traditionele agrarische handelswaren, metalen en olieproducten.

Door een positie te openen in een future bent u blootgesteld aan stijgingen/dalingen van de onderliggende waarde, met een hefboom, zonder daadwerkelijk de onderliggende waarde te bezitten. Wanneer een positie wordt ingenomen op een future, moet de belegger voldoen aan de marginvereisten die gesteld worden door de broker, i.e. LYNX. Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de initiële margin, maintenance margin en overnight margin. In plaats van de volledige contractwaarde te betalen (wanneer er een long positie wordt geopend) of te ontvangen (bij het openen van een shortpositie), moet de belegger aan de initiële marginvereisten voldoen. De initiële margin dekt slechts een klein deel van de totale contractwaarde. Om de positie te kunnen behouden moet de belegger aan de maintenance marginvereisten voldoen. Om de positie naar de volgende handelsdag mee te kunnen nemen moet de belegger aan de overnight margin vereisten voldoen.

Zodra de belegger de futurepositie heeft gesloten zal het verschil tussen de contractprijs en de prijs waarop het contract gesloten is ofwel de afwikkelingsprijs vermenigvuldigd door de multiplier van het contract, worden bijgeschreven op (wanneer de positie met winst wordt gesloten) of afgeschreven van (bij het sluiten van de positie met verlies) het cashsaldo van uw effectenrekening.

Long Future

Een long positie kan worden geopend door een kooporder uit te voeren. Wanneer u een future koopt, gaat u een overeenkomst aan om de onderliggende waarde te kopen op een bepaalde datum in de toekomst, de expiratiedatum van het contract.

Voorbeeld long future

Laten we ervan uitgaan dat u positief gestemd bent over de Amerikaanse aandelenmarkt en dat u hierop wenst te speculeren. Aangezien u verwacht dat de aandelen in de V.S. gaan stijgen, kunt u ervoor kiezen om een long future positie in te nemen op de S&P 500 Index.

Door de E-mini S&P 500 December 2019 future te kopen, gaat u een long positie aan. Door het openen van een long positie is de koper een overeenkomst aangegaan, om de onderliggende waarde op de genoemde prijs te kopen op de expiratiedatum in december.

Maar de koper heeft ook de mogelijkheid om de positie voor de expiratiedatum te sluiten. Als dit gebeurt is hij niet meer verplicht om de toekomstige transactie met de verkoper aan te gaan. Wanneer de koper de positie heeft gesloten, zal de winst / het verlies worden verrekend op de effectenrekening. De winst / het verlies is gelijk aan het verschil tussen de contractprijs bij het openen van de positie en de sluitingsprijs, vermenigvuldigd met de multiplier van het contract.

Stel dat u een E-mini S&P 500 December 2019 future koopt voor 2920 en u de positie sluit op 2925, een winst van $ 250 ((2925-2920) * 50) wordt in dit geval aan uw cashsaldo gecrediteerd. Om dit eenvoudig te houden, worden transactiekosten buiten beschouwing gehouden. Houd er rekening mee dat de E-mini S&P 500 future een multiplier van 50 heeft. Verder is het uiteraard ook mogelijk om een verlies te lijden op de positie, wanneer de positie onder de contractprijs wordt gesloten. In een dergelijk geval, zou het verlies van uw cashsaldo worden afgeschreven, wanneer de positie wordt gesloten.

Short Future

Een short positie kan worden geopend door het uitvoeren van een verkooporder. Bij het verkopen van een future, gaat u een overeenkomst aan om de onderliggende waarde op een bepaalde tijd in de toekomst, de expiratiedatum, te verkopen.

Voorbeeld short future

Wanneer u een negatief gevoel heeft over de NASDAQ 100 index, kunt u een short positie innemen op de E-mini NASDAQ 100 Index December 2019 future met behulp van een verkooporder. Door het openen van een short positie is de verkoper van het contract overeengekomen om de onderliggende waarde te verkopen op de expiratiedatum in december. Echter, de verkoper heeft ook de mogelijkheid om de short positie voor de expiratiedatum te sluiten. De winst/ het verlies wordt berekend door het verschil tussen de contractprijs en de sluitingsprijs van de positie, te vermenigvuldigen met de multiplier.

Stel, de belegger verkoopt één NQ December 2019 future voor een contractprijs van 7.510 en sluit de positie op 7.500, dit resulteert in een winst van $200 ((7510-7500) * 20). Hier worden transactiekosten wederom buiten beschouwing gehouden. Houd er rekening mee dat de Nasdaq futures een multiplier van 20 hebben. Met deze positie kon echter ook een verlies geleden worden, indien de positie boven de contractprijs zou zijn gesloten. Bij een verlies wordt dit van uw cashsaldo afgeschreven. Bij het sluiten van de positie met winst wordt de winst op uw cashsaldo bijgeschreven.

Kenmerken

Een future is een gestandaardiseerd contract dat voornamelijk de volgende componenten bevat:

 • Onderliggende waarde
 • Contractgrootte
 • Expiratiedatum
 • Uitoefenprijs

Let op: De contractprijs is geen gestandaardiseerd kenmerk. De prijs wordt namelijk bepaald door vraag en aanbod op de markt.

Onderliggende waarde

Futures worden verhandeld op een breed scala onderliggende waarden zoals aandelen, indices, valuta en grondstoffen. Deze onderliggende waarden moeten op een beurs verhandelbaar zijn. De uitgevers van de onderliggende waarden participeren niet in de selectie van effecten waarop futures aangeboden kunnen worden.

Contractgrootte

Op vrijwel alle futuremarkten worden de contractgroottes gestandaardiseerd door middel van een multiplier. Dit betekent dat één future de waarde vertegenwoordigt van de onderliggende waarde, vermenigvuldigt met de multiplier. Maar wat wordt er precies bedoeld met de multiplier? Aan de hand van het onderstaande voorbeeld wordt dit gevisualiseerd.

In het geval van een grondstof future, zoals de Light Sweet Crude Oil future, weerspiegelt één contract een veelvoud van de onderliggende waarde. De Crude Oil future heeft een multiplier van 1.000.

Dit betekent dat één contract 1.000 vaten Crude Oil representeert. Bij het aankopen van een Crude Oil contract voor een prijs van 53, betekent dit dat u belegt in 1.000 vaten olie, met een waarde van $ 53 per vat. Dit future contract vertegenwoordigt dus een contractgrootte van $ 53.000 (1.000 x 53).

Hetzelfde principe geldt voor de index futures. Een E-mini S&P 500 contract heeft bijvoorbeeld een multiplier van 50, wat inhoudt dat één indexpunt van de onderliggende waarde (de S&P 500 Index) $ 50 aan contractgrootte vertegenwoordigt. Wanneer de indexprijs op 2.900 ligt, is de totale contractgrootte 2.900 x 50 = $ 145.000.

Expiratiedatum

Futures hebben een beperkte levensduur en expireren op dagen die vastgesteld zijn door de beurs. De expiratiedatum is de datum waarop alle contracten expireren. Tenzij u de positie heeft gesloten, zult u op de expiratiedatum de onderliggende waarde ontvangen of wordt er van u verwacht dat u deze koopt en weer verkoopt (zie punt 4).

Afwikkelingsmethode

Als u de future positie niet sluit voor de expiratie van het contract, zal de positie worden afgewikkeld. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen fysieke levering en cashafwikkeling. Wanneer er sprake is van fysieke levering, zult u ofwel de onderliggende waarde ontvangen of er zal van u verwacht worden deze te kopen en weer te verkopen. Een cashafwikkeling brengt daarentegen geen fysieke levering met zich mee. Bij cashafwikkeling wikkelen beide partijen de waarde van het contract in cash af. Ter illustratie, de koper van een cashafgewikkelde katoenfuture ontvangt/betaalt het verschil tussen de afwikkelingsprijs en de contractprijs. Dit is in tegenstelling tot de fysieke levering, waar de onderliggende waarde daadwerkelijk wordt geleverd.

LYNX ondersteunt geen fysieke levering van de onderliggende waarde bij grondstoffen futures. Om levering van expirerende futures en future optiecontracten te vermijden, moeten klanten hun posities doorrollen naar een latere expiratie. Dit moet voorafgaand aan de zogenaamde Close-Out Period gebeuren. Mocht er een positie nog openstaan gedurende de Close-Out Period, wordt de rekening onderworpen aan een automatische liquidatie van de future positie door LYNX. De liquidatie zal plaatsvinden tussen het begin van de Close-Out Period en de betreffende Cutoff.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om op de hoogte te zijn van het begin van de Close-Out Period. Als een klant een positie, met een fysieke afwikkelingsmethode, nog niet heeft gesloten, kan de broker de positie in het expirerend contract liquideren.

Let op: Liquidaties zullen geen invloed hebben op uitstaande orders; klanten moeten ervoor zorgen dat bestaande orders aangepast worden aan de nieuwe positie.

Risico's

Futures zijn niet geschikt voor alle beleggers. Gezien de risico’s die gepaard gaan met het handelen in futures, moet u er alleen gebruik van maken indien u overtuigd bent dat u futures en de risico’s ervan begrijpt. Voordat u begint met beleggen, is het belangrijk dat u een goede schatting maakt van uw ervaring, beleggingsdoelen, financiële middelen en alle andere relevante overwegingen.

Marktrisico

De marktwaarde van futures wordt door een scala aan factoren beïnvloed. Futures kunnen voor of op expiratie in waarde dalen. Fluctuaties in de prijs van de onderliggende waarde kunnen van invloed zijn op de waarde van de future, maar de verandering kan soms in een andere richting zijn of de verandering kan van andere omvang zijn, dan de verandering in de prijs van de onderliggende waarde.

Effect van een hefboom

Eén van de belangrijkste risico’s van de futurehandel komt voor uit het inherente kenmerk van de hefboomwerking. Een gebrek aan alertheid met betrekking tot de hefboom en de daaraan gekoppelde risico’s is de meest voorkomende reden van verliezen bij het handelen in futures. Clearinginstellingen stellen marginvereisten vast op een niveau dat overeenkomstig wordt geacht met het risico dat een future met zich mee brengt. Dit is de minimumhoeveelheid margin die vereist wordt door de beurs en leidt tot een hefboomwerking, aangezien deze afwijkt van de contractwaarde van de future.

Ongelimiteerde verliezen

In het geval van een shortpositie (longpositie*) in een future kan het verlies oneindig oplopen. Naarmate de koers van de onderliggende waarde stijgt (daalt), loopt het verlies van uw shortpositie (longpositie) op. De koers van de onderliggende waarde kan in theorie ongelimiteerd toenemen (afnemen).

*Bij een longpositie is dit enkel het geval als de onderliggende waarde slechts één effect betreft, bijvoorbeeld een grondstof.

Potentiële verliezen kunnen de initiële margin overschrijden

Het maximale verlies dat een belegger kan verliezen met futures is ongelimiteerd door de grote hefboom, met als gevolg dat de belegger mogelijk extra gelden zal moeten storten die de hoogte van de initiële margin significant kunnen overschrijden.

Extra margin call

U kunt mogelijk alle gelden verliezen die u bij LYNX heeft gestort. Uw aansprakelijkheid ten gevolge van het handelen in future contracten is namelijk niet beperkt tot de hoeveelheid margin die momenteel is vereist (initiële margin). Als de markt tegen uw positie in beweegt of als de margin toeneemt, kunt u een melding ontvangen met het verzoek om direct bij te storten voor positiebehoud, of op het moment van afwikkeling. Als u niet binnen de voorgeschreven termijn voldoet aan het verzoek van LYNX om de extra gelden bij te storten, zal LYNX uw positie sluiten en bent u aansprakelijk voor elk verlies wat hieruit zou kunnen resulteren.

Liquiditeitsrisico

Het liquiditeitsrisico is een belangrijke factor in de handel. De mate van liquiditeit van een contract kan meewegen in de beslissing om wel of niet te handelen. Zelfs als een handelaar een sterk beeld heeft van de markt, zou hij/zij de gewenste strategie niet uit kunnen voeren door een gebrek aan liquiditeit. Er is wellicht niet genoeg interesse vanuit de andere kant van de markt om een transactie op de juiste prijs plaats te laten vinden. Zelfs als een transactie is uitgevoerd, bestaat het risico dat het lastig of verliesgevend is om deze positie weer te sluiten bij een gebrek aan liquiditeit. Liquiditeit in futures varieert per onderliggende waarde en expiratiedatum.

Valutarisico

Wanneer u handelt in een contract dat in een andere valuta is genoteerd dan de euro, loopt u een valutarisico. Immers, als de valuta van het contract (waarin u belegt) afneemt ten opzichte van de euro, heeft dit een negatieve invloed op uw belegging.

Gap risk

Futures kunnen slechts tijdens handelstijden worden verhandeld, welke door de beurzen zijn vastgesteld. Dit betekent dat er een zogeheten “gap risk” bestaat. Gap betekent: het verschil tussen enerzijds de slotkoers van een bepaald contract op de vorige handelsdag en anderzijds de openingskoers van het contract op de volgende handelsdag. Het risico is groot als de openingsprijs sterk verschilt met de sluitingsprijs van de vorige handelsdag. Dit verschil kan grote verliezen veroorzaken waar de belegger niet op kan reageren, omdat de beurs gesloten is. Door de grote hefboom die futures hebben kunnen de verliezen aanzienlijk worden. Houd er rekening mee dat, hoewel LYNX STOP en TRAIL ordertypes aanbiedt, de futureposities buiten reguliere handelstijden niet beschermd kunnen worden.

Verhoging van marginvereisten

Om zichzelf en haar klanten te beschermen, kan Interactive Brokers UK op elk moment de marginvereisten voor klanten op bestaande en nieuwe future posities verhogen. Dit besluit kan het gevolg zijn van een sterke toename van de volatiliteit in het onderliggende effect, wanneer de marktkapitalisatie van het onderliggende effect onder een bepaalde drempel is gedaald of om een andere reden. Let wel, wanneer de margins worden aangepast, kan het gebeuren dat de rekening niet langer voldoet aan de marginvereisten. Is dit aan de orde, dan gaat de broker over tot het liquideren van posities om deze ontoereikendheid aan te zuiveren.

Liquidatierisico

Wanneer het totale onderpand in uw portefeuille onder de margevereiste daalt, heeft Interactive Brokers het recht om bepaalde posities zonder voorafgaande melding te sluiten, ongeacht of deze posities winstgevend of verliesgevend zijn. Als na de liquidatie uw rekening nog steeds een margin tekort heeft en u andere posities als onderpand heeft, dan zal Interactive Brokers UK andere posities sluiten om het margin tekort te elimineren. Wees ervan bewust dat een liquidatie altijd plaatsvindt tegen de dan geldende beste bied- of laatprijs en dat u geen invloed heeft op de uiteindelijk transactieprijs. De liquidatie kan worden uitgevoerd tegen een verliesgevende prijs en kan op een voor u ongunstig moment worden uitgevoerd.

Performance scenario's

Onderstaande grafieken illustreren hoe uw belegging in een bepaalde future contract zou kunnen presteren. Deze grafieken geven een reeks aan mogelijke uitkomsten en zijn geen exacte indicatie van de verwachte winst en verlies. Dit is namelijk afhankelijk van hoe de onderliggende prijs zich zal ontwikkelen. De horizontale as staat voor de mogelijke prijsbeweging van de onderliggende waarde op de expiratiedatum en de verticale as geeft de winst of het verlies aan van het future contract. Omwille van duidelijkheid laten de gegeven scenario’s de transactiekosten buiten beschouwing.

Kopen van een future

Stel dat u een long future positie wilt innemen op de DAX30 Index (DAX), dan kan de positie worden geopend met behulp van een kooporder. Het break-even punt voor het contract wordt bereikt wanneer de contractprijs gelijk is aan de openingskoers van de onderliggende waarde. Uit de grafiek blijkt dat de koper een ongerealiseerd verlies heeft als de koers van de index lager is dan de aankoopprijs. Het maximale bedrag dat de koper kan verliezen is aanzienlijk en is gelimiteerd tot een marktprijs van 0, tenzij de onderliggende waarde één effect betreft (bijvoorbeeld een grondstof). In dit geval is het verlies ongelimiteerd, aangezien de marktprijs negatief kan zijn. De koper kan alle investeringen verliezen en zou wellicht extra betalingen moeten doen die de initiële marginvereiste aanzienlijk overschrijden. In een stijgende markt is de potentiële winst onbeperkt. Om de winst of het verlies te berekenen, moet het verschil in indexpunten (tussen de contractprijs en de slotkoers) worden vermenigvuldigd met de multiplier van de future.

Beleggen in Futures uitleg - Verlies winst grafiek

Verkopen van een future

Stel dat u een short positie wilt innemen, op bijvoorbeeld de E-mini S&P 500 (ES), dan kan de positie worden geopend met behulp van een verkooporder. Het break-even punt voor het contract wordt bereikt wanneer de contractprijs gelijk is aan de openingsprijs van de onderliggende waarde. Uit de grafiek blijkt dat de verkoper een ongerealiseerd verlies heeft als de koers van de index hoger is, dan de verkoopprijs. Het maximale bedrag dat de verkoper kan verliezen is onbeperkt, aangezien de markt in theorie onbeperkt kan stijgen. De verkoper kan alle investeringen verliezen en zou wellicht extra betalingen moeten doen die de initiële marginvereisten aanzienlijk overschrijden. De potentiële winst is aanzienlijk en is gelimiteerd tot een marktprijs van nul, tenzij de onderliggende waarde één effect betreft (bijvoorbeeld een grondstof). In dit geval is de winst ongelimiteerd, aangezien de marktprijs negatief kan zijn. Om de winst of het verlies te berekenen, moet het verschil in indexpunten (tussen de contractprijs en de slotkoers) worden vermenigvuldigd met de multiplier van de future.

Beleggen in Futures uitleg - Winst verlies grafiek
Gebruik

Er zijn verschillende redenen waarom beleggers in futures handelen. Een aantal van deze redenen worden hieronder besproken.

Risicomanagement

 • Scenario 1: Hedging om een bullish portefeuille te beschermen.
  Beleggers die een bullish portefeuille beheren, willen winst maken in stijgende markten. Om de portefeuille te beschermen zou de belegger misschien een short future positie willen openen. Hoewel de bestaande longposities van de portefeuille worden blootgesteld aan het risico van dalende marktprijzen, kan dit risico worden beperkt door tegelijkertijd een short index future aan te houden.
 • Scenario 2: Hedging om een bearish portefeuille te beschermen.
  Beleggers met een short portefeuille willen winst maken in dalende markten. Om de portefeuille te beschermen (hedgen), kan het voor de belegger interessant zijn om een long future positie te openen. Hoewel de bestaande shortposities van de portefeuille worden blootgesteld aan het risico van stijgende marktprijzen, kan dit risico worden beperkt door tegelijkertijd een long index future aan te houden.
 • Scenario 3: Spreads
  Hoewel de meeste speculatieve futuretransacties een eenvoudige aankoop van futures omvat om te profiteren van een verwachte prijsstijging – of een even eenvoudige verkoop om te profiteren van een verwachte prijsdaling – bestaan er nog tal van andere mogelijke strategieën. Spreads zijn hier een voorbeeld van. Een spread omvat het kopen van een future in een bepaalde maand en het verkopen van nog een future in een andere maand. Het doel is om te profiteren van een verwachte verandering in de relatie tussen de aankoopprijs van de ene future en de verkoopprijs van de andere future. Naast ‘kalenderspreads’ kun je ook het nut van ‘grondstofspreads’ overwegen.

Inspelen op een beweging van de onderliggende waarde, zonder de onderliggende waarde aan te hoeven kopen

Met behulp van futures kunt u zowel profiteren van een opwaartse als zijwaartse prijsbeweging in de onderliggende waarde zonder dat u direct de onderliggende waarde hoeft te verhandelen. Enkele voorbeelden worden hieronder beschreven.

 • Scenario 1: Kopen (Long gaan) om te profiteren van een verwachte prijsstijging.
  Een belegger die verwacht dat de prijs van een bepaalde onderliggende waarde gedurende een bepaalde periode zal stijgen, kan proberen winst te behalen door futures te kopen. Indien de koper bij het voorspellen van de richting en timing van de prijsverandering gelijk krijgt, kan de future worden verkocht voor een hogere prijs, met als gevolg een gerealiseerde winst. Als de prijs daalt in plaats van stijgt, zal de transactie resulteren in een verlies. Vanwege de hefboomwerking kunnen verliezen en winsten groter uitvallen dan de initiële marginvereisten.
 • Scenario 2: Selling (Short gaan) om te profiteren van een verwachte prijsdaling.
  Een belegger die verwacht dat de prijs van een bepaalde onderliggende waarde gedurende een bepaalde periode zal stijgen, kan proberen winst te behalen door futures te verkopen. Wanneer de verwachting uitkomt en er dus sprake is van een daling in de prijs, kan een winst worden gerealiseerd door later een compenserende future tegen de lagere prijs terug te kopen. De winst per eenheid wordt uitgedrukt in het bedrag waarmee de aankoopprijs van de future onder de eerdere verkoopprijs ligt. De marginvereisten die gelden voor het verkopen van een future zijn hetzelfde als voor het kopen van een future. Daarnaast worden dagelijkse winsten of verliezen op dezelfde manier op de rekening bij- of afgeschreven.

Handel in alle aandelen genoteerd aan een index met slechts één transactie met behulp van indexfutures

Index futures zijn future contracten met een index als onderliggende waarde. Hiermee kunt u inspelen op een algemene richting van de markt of een portefeuille afdekken met slechts één transactie. Als u positief bent over de markt maar niet weet welke aandelen u moet kopen of welke sector van de markt zal stijgen, kunt u een contract voor een hele index kopen. Dit betekent dat u in plaats van specifieke aandelen te selecteren, simpelweg kunt kiezen voor een gehele index, wanneer u een bepaalde beweging verwacht. Als het niveau van de index stijgt, stijgt de waarde van de index future.

Beleggersprofiel

Voordat u belegt in een financieel instrument, is het van belang om na te gaan of het product aansluit bij uw kennis en ervaring, uw investeringsdoelstelling en beleggingshorizon. Overweegt u in futures te beleggen, dan kunt u onder andere op basis van de onderstaande punten bepalen of futures aansluiten bij uw profiel.

Complexiteit

Beleggen in futures betekent beleggen in een complex product. Bij het aangaan van een future positie gaat u er in feite mee akkoord om de onderliggende waarde tegen de contractprijs te leveren of te kopen op een vastgestelde expiratiedatum. U dient derhalve zorgvuldig kennis te nemen van de risico’s en verplichtingen die gepaard gaan met het handelen in futures. Deze risico’s en verplichtingen worden hieronder verder besproken. Ook dient u rekening te houden met de gestandaardiseerde aspecten van de future. Eén van deze aspecten is de werking van de multiplier die aan het contract verbonden is. De prijsbewegingen van de future zijn afhankelijk van de onderliggende waarden. Vanwege de multiplier van het contract, zal de prijsbeweging van de onderliggende waarde resulteren in een verhoogde prijsbeweging van de future. Houd er daarom rekening mee dat de potentiële winsten of verliezen aanzienlijk kunnen veranderen. Onthoud: bij het openen van een long future positie, lijdt u verliezen wanneer de positie onder de contractprijs wordt gesloten. In het geval van het shorten van een future positie worden verliezen geleden wanneer de positie wordt gesloten tegen een hogere prijs dan de contractprijs.

Kort gezegd, het handelen in futures brengt grote risico’s en verantwoordelijkheden met zich mee. Om verantwoord te handelen in futures, moet de belegger de werking van futures en de risico’s die hiermee gepaard gaan begrijpen.

Type belegger

Vanwege de complexe aard zijn futures het meest geschikt voor gemiddelde en ervaren beleggers. Zowel particuliere als professionele beleggers kunnen handelen in futures.

Kennis en ervaring

Voordat u handelt in futures, is het van belang om de gestelde kennis- en ervaringscriteria in ogenschouw te nemen. Doordat futures geclassificeerd worden als complexe producten, stelt LYNX een ervaringseis van minimaal twee jaar. Daarnaast is het van belang dat de belegger voldoende kennis heeft van de eigenschappen en risico’s van futures.

Financiële situatie en risicobewustzijn

Het handelen in futures brengt hoge risico’s met zich mee. Een kleine prijsverandering in de onderliggende waarde kan een grote invloed hebben op de prijsstelling van een future. Het hefboomeffect vergroot potentiële winsten en verliezen.

Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn en te erkennen dat tot 100% (of zelfs meer) van het bedrag van de initiële investering verloren kan gaan als gevolg van het handelen in futures. Beleggers kunnen worden verplicht om extra stortingen te verrichten om de rekening te financieren, deze betalingsverplichtingen kunnen de initiële marginvereiste aanzienlijk overschrijden.

Beleggingsdoel

Futures zijn veelzijdig te gebruiken financiële instrumenten, waardoor dit product geschikt is voor verschillende beleggingsdoeleinden zoals hedging en het gericht inspelen op koersbewegingen met behulp van een hefboom.

Hedging

Hedging is een techniek die wordt gebruikt om de blootstelling aan verschillende risico’s in te dekken. Hedgen tegen beleggingsrisico betekent het strategisch gebruik maken van instrumenten in de markt, om het risico van eventuele negatieve koersbewegingen te compenseren.

Beleggers kunnen ervoor kiezen om in futures te handelen en deze contracten te gebruiken om zo bestaande beleggingsportefeuilles met andere financiële instrumenten zoals aandelen te beschermen tegen beleggingsrisico. Deze techniek omvat in feite het kopen of verkopen van een future om het risico van een ongunstige prijsbeweging af te dekken. Een belegger die de risico’s van de bearish portefeuille wil beheersen kan een long future positie aangaan. Daarnaast kunnen de risico’s van het aanhouden van een long positie worden beperkt door een future te shorten.

Gericht inspelen op koersbewegingen met behulp van een hefboom

Wanneer de belegger in een bepaalde richting wil handelen (gerichte hefboombeleggingen) kan hij/zij dat doen met behulp van een future. Gericht beleggen met een hefboom is een techniek die hogere beleggingswinsten nastreeft met behulp van de werking van een multiplier.

Iemand die verwacht dat de prijs van een bepaalde onderliggende waarde gedurende een bepaalde periode zal stijgen, kan hierop inspelen door een future te kopen. Indien de koper bij het voorspellen van de richting en timing van de prijsverandering gelijk krijgt, kan de future worden verkocht voor een hogere prijs waardoor een winst wordt gerealiseerd. Als de prijs daalt in plaats van stijgt, zal de transactie resulteren in een verlies. Vanwege de hefboomwerking van een future contract kunnen verliezen en winsten groter uitvallen dan de initiële margestorting.

Beleggingshorizon

Er is geen specifieke beleggingshorizon voor het handelen in futures. Het handelen in futures kan geschikt zijn voor de korte termijn (minder dan drie jaar), middellange termijn (drie tot tien jaar) en lange termijn (meer dan tien jaar). Hoewel, futures met een expiratiedatum van langer dan 1 jaar zijn minder gebruikelijk. Bovendien zijn futures met een expiratiedatum van meer dan 1 jaar minder liquide. De meest verhandelde futures zijn die met een kortlopende expiratiedatum.

Meest verhandelde futures

Heeft deze pagina uw interesse gewekt voor het handelen in futures? De onderstaande tabel biedt praktische informatie over de meest verhandelde futures.

FutureSymboolBeursHefboomValutaWaarde categorie
AEXEOEFTA200Aandelenindex
CAC40CAC40MONEP10Aandelenindex
DAX 30DAXDTB25Aandelenindex
Euro Stoxx50ESTX50DTB10Aandelenindex
FTSE 100ZICEEU1000£Aandelenindex
E-mini S&P 500ESGLOBEX50$Aandelenindex
E-mini NASDAQ 100NQGLOBEX20$Aandelenindex
Mini Sized Dow Jones IndustrialYMECBOT5$Aandelenindex
Light Sweet Crude OilCLNYMEX1000$Grondstoffen
GoldGCNYMEX100$Grondstoffen
SilverSINYMEX5000$Grondstoffen
SoybeanZSECBOT5000$Grondstoffen
CornZCECBOT5000$Grondstoffen
SugarSBNYBOT112000$Grondstoffen
Samenvatting

Deze pagina heeft de belangrijkste kenmerken van futures beschreven. Futures worden gezien complexe beleggingsproducten en kunnen als volgt worden samengevat:

 • Een future is een overeenkomst om een specifieke hoeveelheid van de onderliggende waarde te kopen of verkopen op een bepaalde datum in de toekomst, tegen een vooraf bepaalde prijs;
 • Een future is dus altijd gebaseerd op een onderliggende waarde;
 • Iedere future heeft een expiratiedatum;
 • Futures hebben een zogenaamde multiplier;
 • Beleggen in futures betekent beleggen met een hefboomwerking;
 • Futures hebben gestandaardiseerde contractspecificaties.

Zoals elk financieel instrument kennen futures voor- en nadelen. De belangrijkste worden beschreven in de volgende tabel:

Voordelen
 • Gericht beleggen en mogelijk hogere winsten met een hefboomeffect
 • Mogelijkheid tot hedging
 • Futures zijn beschikbaar op verschillende onderliggende waarden
Nadelen
 • Verliezen kunnen snel oplopen door hefboomeffecten
 • Mogelijk om 100% of zelfs meer dan de initiële inleg te verliezen
 • Alleen geschikt voor ervaren- en actieve beleggers
Begrippenlijst

Afwikkelingsprijs

De prijs van de future bij het sluiten van de beurs voor die specifieke future (zoals bepaald door de beurs).

Cash afwikkeling

Na expiratie wordt de future cash afgewikkeld. Dit betekent dat de positie wordt gesloten en dat het verschil tussen de afwikkelingsprijs en de contractprijs wordt gecrediteerd (in geval van winst) of gedebiteerd (in geval van verlies) van het cashsaldo.

Close-Out Period

De Close-Out Period houdt in dat de belegger niet in staat is om de future positie te verhandelen en aan te houden. Dit is vooral belangrijk voor futures met een fysieke afwikkeling. Aangezien het voor LYNX niet mogelijk is om de onderliggende waarde fysiek te leveren, zal het handelssysteem de open positie automatisch sluiten zodra de Close-Out Period is begonnen. Deze liquidatie zal plaatsvinden tussen het begin van de Close-Out Period en de Cutoff period.

Contractgrootte

Dit wordt ook wel de contractmultiplier genoemd, waardoor de future een product is met een hefboomwerking. Eén future brengt een veelvoud van de onderliggende waarde met zich mee. Ter illustratie, de Brent olie future (BZ) vertegenwoordigt 1.000 vaten Brent olie. Om deze reden is een multiplier van 1.000 van toepassing op de future. De contractgrootte is een gestandaardiseerd aspect van een future.

Contractprijs

Dit is de prijs van de future overeengekomen door de koper en verkoper.

Clearinginstelling

Een clearinginstelling fungeert als tussenpersoon tussen een koper en een verkoper en probeert ervoor te zorgen dat het proces van het begin van de handel tot de afwikkeling soepel verloopt.

Expiratiedatum

De datum waarop een future afloopt wordt de expiratiedatum genoemd. De expiratiedata zijn gestandaardiseerd voor futures door de desbetreffende beurs.

Fysieke afwikkeling

Fysieke afwikkeling is een afwikkelingsmethode waarbij de werkelijke onderliggende waarde moet worden geleverd op de gespecificeerde leveringsdatum, in plaats van dat het contract in cash wordt afgewikkeld.

Initiële margin

De initiële marge is de hoeveelheid geld die nodig is om een koop- of verkooppositie op een future te openen.

Onderhoudsmargin

De onderhoudsmargin vertegenwoordigt het bedrag dat de belegger na de initiële aankoop op de margerekening moet hebben om de positie aan te houden.

Onderliggende waarde

Onderliggende waarde zijn de financiële activa waarop de prijs van een derivaat is gebaseerd.

Overnight fee

Als u besluit om de positie ‘s nachts aan te houden, rekent uw broker hier een overnight fee of carrying fee voor. Bezoek de website van LYNX om de huidige tarieven te bekijken.

Overnight margin

De overnight margin is de marginvereiste waaraan u moet voldoen om de future positie naar de volgende handelsdag mee te nemen.

Spotprijs

De spotprijs van een grondstof is de prijs waartegen de grondstof op elk willekeurig moment op de markt kan worden verhandeld.