Handel op meer dan 100 beurzen.

Ontdek onze handelsmogelijkheden

Beleggen zonder grenzen. LYNX biedt u direct online toegang tot meer dan 100 beurzen in 31 verschillende landen. Beleg met één simpele muisklik in aandelen, opties of futures.

Wereldwijd beleggen betekent uzelf geen beperkingen opleggen.

Leg uzelf geen beperkingen op en profiteer van de ruime handelsmogelijkheden bij LYNX.

Scroll of swipe in horizontale richting om de hele tabel te bekijken.

 AandelenOptiesFuturesHefboomproductenValutaETF'sObligaties
nl Nederland
au Australië (1) (3)
be België
ca Canada (2) (3)
cn China
dk Denemarken
de Duitsland
fi Finland
ee Estland
fr Frankrijk
hu Hongarije
hk Hong Kong (3) (4)
it Italië
il Israël
lv Letland
lt Litouwen
mx Mexico (3)
jp Japan
no Noorwegen
at Oostenrijk
pl Polen
pt Portugal
ru Rusland
sg Singapore
es Spanje
cz Tsjechië
us Verenigde Staten (3)
gb Verenigd Koninkrijk
kr Zuid-Korea
se Zweden
ch Zwitserland
  1. Elke initiële investering op de ASX dient minimum 500 AUD te bedragen.
    Na uw aankoop kunt u vervolgens uw positie gaan wijzigen zonder deze vereiste.
  2. Met uitzondering van aandelen die noteren op de PURE met een marktkapitalisatie kleiner dan 400 miljoen CAD.
  3. Met uitzondering van de Amerikaanse, Australische, Canadese, Hongkongse & Mexicaanse ETF’s.
  4. Op de beurs van Hong Kong worden aandelen verhandeld in loten van 100/200/300/400/500 aandelen.Globale restrictie op aandelen gelinkt aan clustermunitie.

 

Scroll of swipe in horizontale richting om de hele tabel te bekijken.

 AandelenOptiesFuturesHefboomproductenValutaETF'sObligaties
nl Nederland
be België
dk Denemarken
de Duitsland
ee Estland
fi Finland
fr Frankrijk
hu Hongarije
it Italië
il Israël
lv Letland
lt Litouwen
no Noorwegen
at Oostenrijk
pl Polen
pt Portugal
ru Rusland
es Spanje
cz Tsjechië
gb Verenigd Koninkrijk
se Zweden
ch Zwitserland

Scroll of swipe in horizontale richting om de hele tabel te bekijken.

 AandelenOptiesFuturesHefboomproductenValutaETF'sObligaties
ca Canada*
mx Mexico
us Verenigde Staten

* Met uitzondering van aandelen met een marktkapitalisatie kleiner dan 400 miljoen CAD genoteerd op de PURE exchange.

Scroll of swipe in horizontale richting om de hele tabel te bekijken.

 AandelenOptiesFuturesHefboomproductenValutaETF'sObligaties
au Australië
cn China
hk Hong Kong
jp Japan
sg Singapore
kr Zuid-Korea

Voor wie zijn onze diensten passend?

LYNX biedt u een uitgebreid aanbod aan handelsmogelijkheden, met additionele content en extra tools om u als belegger te laten groeien. Daardoor is het product en de service die u van LYNX kunt verwachten erg passend voor de actieve belegger met de nodige ervaring.

Dit impliceert ook dat onze diensten minder passend voor u kunnen zijn indien u nog geen ervaring in beleggen heeft. Om deze reden toetsen wij tijdens het openen van een rekening uw kennis en ervaring in alle bovengenoemde producten. Over het algemeen dient u minstens één jaar ervaring in een product te hebben om in dit product te kunnen handelen bij LYNX. Voor complexe producten (zoals opties en futures) is minimaal twee jaar ervaring in dit product vereist. Tot slot wordt verwacht dat u tot op heden minimaal 100 transacties heeft uitgevoerd (in alle producten bij elkaar opgeteld).

Voldoet u aan bovenstaande vereisten? Dan zijn wij ervan overtuigd dat LYNX u de mogelijkheden en service kan bieden die u verdient. Open een rekening en profiteer net als 50.000 andere beleggers van de voordelen bij LYNX.

Voor wie zijn onze producten passend? 

LYNX B.V. (“LYNX”) verleent execution-only beleggingsdiensten. Daarnaast bemiddelt LYNX in effectenkrediet en het uitlenen van effecten.  Klanten van LYNX kunnen via LYNX zonder advies financiële instrumenten aan- of verkopen op hun effectenrekening(en) aangehouden bij Interactive Brokers. LYNX ontvangt de orders van haar klanten en geeft deze overeenkomstig haar Best Execution Beleid door aan Interactive Brokers. Interactive Brokers voert de order vervolgens volgens haar eigen Best Execution Policy uit. De beleggingsdienst wordt verleend op uw eigen initiatief. LYNX richt zich uitsluitend op ervaren, actieve beleggers. Om orders aan LYNX door te kunnen geven heeft u tenminste één jaar ervaring nodig met het zelf beleggen in financiële producten. Om in complexe financiële producten te kunnen beleggen vereist Interactive Brokers onder meer een bepaalde ervaring.

Een order in een complex financieel instrument moet worden getoetst aan uw kennisniveau alsmede de ervaring die u heeft met zelf beleggen en de diverse financiële producten waarin u orders aan ons wilt doorgeven. Om te kunnen vaststellen of de door ons aangeboden beleggingsdienst of het financiële product waarin u orders wilt doorgeven passend is maken wij gebruik van een passendheidstoets. Ook Interactive Brokers kan u verzoeken een kennistoets af te leggen. Wij winnen informatie in over uw kennis en ervaring met de financiële producten waarin u orders wilt doorgeven. Daarnaast maken wij ook gebruik van een vragenlijst. Hiermee toetsen wij tenminste jaarlijks uw kennisniveau van complexe beleggingen. LYNX geeft vervolgens duidelijk aan of het desbetreffende complexe product voor u als klant al dan niet passend is.

Bepaling van doelgroepen en beleggersprofielen in het kader van product governance 

LYNX wordt gekwalificeerd als distribiteur van financiële instrumenten. LYNX distribueert uitsluitend de financiële instrumenten ten aanzien waarvan Interactive Brokers voor de orderuitvoering zorg draagt.

LYNX beschikt over een Product Governance Beleid en Product Approval and Review Process (“PARP”), ook wel bekend als het productgoedkeuring- en productevaluatieproces, waarmee invulling wordt gegeven aan een zorgvuldige productdistributie alsmede periodieke evaluatie van financiële instrumenten die al eerder zijn gedistribueerd.

LYNX heeft op basis van de uitkomsten van het Product Approval Process van de door haar vastgestelde productclusters commercieel beoordeeld voor welke doelgroepen die LYNX gedefinieerd heeft een productcluster passend is en voor welke niet.

Voor iedere productcluster heeft LYNX een overzicht opgesteld van de kenmerken en beleggingsrisico’s van de financiële instrumenten die in een dergelijke cluster zijn ingedeeld. Hierover informeren wij u graag via de navolgende links :

LYNX verwacht dat haar klanten de productinformatie tot zich nemen wanneer zij voornemens zijn om in een financieel product orders door te geven.  

Overzicht van financiële producten / instrumenten

LYNX biedt u toegang tot een zeer uitgebreid aanbod aan financiële producten. Het is echter van belang dat u, alvorens in een product te handelen, voldoende kennis over het product heeft. Hieronder vindt u per productgroep een infobrochure waarin u meer informatie kunt vinden over onder andere de kenmerken en risico’s van het product op basis waarvan u kan nagaan of u tot de desbetreffende doelgroep behoort. 

Partners & providers