Minimumeisen van LYNX

Vereisten voor het openen van een effectenrekening via LYNX

Op deze pagina vindt u de minimumeisen voor het openen van een effectenrekening via LYNX en uitleg over de verschillende soorten effectenrekeningen.

Minimumleeftijd

De minimumleeftijd om een effectenrekening te openen is 18 jaar. Echter, u dient minstens 21 jaar te zijn om een marginrekening te openen. Bent u tussen de 18 en 21 jaar, dan kunt u enkel een cashrekening openen.

Beleggen op margin

Om op margin te beleggen, moet de totale waarde van uw portefeuille minimaal EUR 2.000 bedragen of een equivalent daarvan. De totale waarde is opgebouwd uit effectenposities en de beschikbare liquide middelen. Als uw portefeuille onder deze waarde daalt, is beleggen op margin niet meer mogelijk.

Minimale storting

Voor een enkele of gezamenlijke rekening geldt een minimumstorting (of een portefeuilleoverboeking) ter waarde van EUR 3.000. Voor een zakelijke rekening geldt een minimumstorting (of portefeuilleoverboeking) ter waarde van EUR 20.000.

Beschikbare type effectenrekeningen
  • Enkele rekening

  • Gezamenlijke rekening

Verschillen cash- en marginrekening

Als u een effectenrekening via LYNX opent, heeft u de keuze uit een cash- of een marginrekening. Een marginrekening biedt meer handelsmogelijkheden.

Het belangrijkste verschil tussen een cashrekening en een marginrekening is de afwikkelingsperiode (settlement periode). Dit is maximaal drie dagen voor een cashrekening. Dat betekent dat u het resultaat van uw effectentransacties pas na drie dagen kunt gebruiken voor nieuwe beleggingen of uitbetalingen. Bij een marginrekening zijn deze beperkingen niet van toepassing.

Daarnaast zijn er verschillen in de verhandelbaarheid van producten. Als u besluit in opties, futures of andere derivaten te handelen, heeft u een marginrekening nodig. U maakt dan namelijk gebruik van bevoorschotting (aanhouden van margin).

Via LYNX kunt u te allen tijde uw rekening omzetten van een cash- naar een marginrekening, zolang u over voldoende kennis en ervaring beschikt. Een marginrekening wordt echter wel behandeld als een cashrekening wanneer de portefeuillewaarde te laag is. Een overzicht van de kenmerken van een cash- en marginrekening vindt u hieronder:

 CashrekeningMarginrekening
Minimum leeftijd18 jaar21 jaar
Minimale accountwaarde-Minimum saldo vereist van EUR 2.000 voor het handelen op margin. Onder deze drempel wordt de rekening gezien als een cashrekening.
Handelen op marginGeen handel op margin mogelijk: cash moet altijd eerst gesetteld wordenIBIE risk-based margin systeem + ESMA CFD regelgeving + future marginvereisten.
Beschikbare middelen voor CFD-handel: vrije beschikbare cash.
Short gaanNeeJa
Verhandelbare productenAandelen / ETF's / beleggingsfondsen
Pennystocks
Obligaties
Warrants
Long opties en gedekte short opties
Valuta conversies
Aandelen / ETF's / beleggingsfondsen
Pennystocks
Obligaties
Warrants
Opties
Valuta conversies
Futures
Future opties
CFD's
(Leveraged forex)
Metalen
Complexe of verhandelde producten met hefboomwerking
Day tradenNeeJa
AfwikkelingsdeadlineTrade+1 dag voor opties, futures en future opties
Trade+ 2 dagen voor overige producten
Trade+1 dag voor opties, futures en future opties
Trade+ 2 dagen voor overige producten
Cash beschikbaar voor nieuwe transacties vóór daadwerkelijke settlement (i.v.m. bevoorschotting)
RekeningstructuurEenvoudig, namelijk uitsluitend een ‘securities' segmentMeervoudig, namelijk een ‘securities' segment en mogelijk een CFD-segment
RisicoU kunt maximaal uw inleg verliezen.U kunt meer dan uw inleg verliezen.