Beleggen in olie heeft de aandacht gegrepen van beleggers.

 

Het overaanbod van olie in combinatie met de ingestorte vraag vanwege de coronacrisis heeft gezorgd voor een flinke daling van de olieprijs.

Welke verschillende olie activiteiten zijn er eigenlijk allemaal? En welke olie-aandelen kunnen interessant zijn bij een eventueel herstel van de olieprijs?

olie aandelen beleggen

 

Olie-aandelen

Wat is olie en wat zijn olie-aandelen?

Olie is een veelal stroperige vloeistof, die niet of nauwelijks met water mengt. Olie heeft zeer uiteenlopende toepassingen: het wordt gebruikt als brandstof, smeermiddel, elektrische isolatie en als voedingsmiddel. Er zijn meer dan 150 verschillende soorten oliemengels op de wereld beschikbaar. Als er gesproken wordt over de olieprijs die op de financiële markten wordt verhandeld, springen er twee uit.

De meest populaire en tevens meest verhandelde oliesoort ter wereld is de Amerikaanse olie genaamd Light Sweet Crude Oil (WTI). Deze olie wordt veel gebruikt in Amerikaanse raffinaderijen en geldt als een van de belangrijkste benchmarks voor de olieprijzen. Een andere belangrijke oliesoort is Brent. Deze oliesoort is vooral in Europa, Afrika en het Midden-Oosten een belangrijke benchmark voor aardolie. De naam is afkomstig van het olieveld Brent in de Noordzee. Olie-aandelen zijn aandelen van bedrijven die actief zijn in de oliesector.

Geïnteresseerd in alle ins en outs en mijn verwachtingen voor de olieprijs? Bekijk dan zeker dit artikel: Olieprijs verwachting 2021 & 2022 – Waar gaat de olieprijs heen?

De 3 hoofdsectoren in de olie- en gasindustrie

Veel beleggers willen profiteren van een eventuele stijging van de olieprijs. Bovendien geven olie majors doorgaans een aantrekkelijk en stabiel dividend. Vandaar dat Royal Dutch Shell ook zo populair is onder Nederlandse beleggers. Toch verlaagde ook het geliefde Shell onlangs het dividend voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog. Zo ziet u maar weer, beleggen kent geen zekerheden.

Bij olie gerelateerde aandelen zult u snel denken aan bedrijven die zich actief bezighouden met de productie van olie. Echter kent de oliesector veel meer activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan de raffinage van aardolie, de pomphouders of bedrijven die fossiele brandstof vervoeren. De verschillende activiteiten in de olie & gas industrie kunnen worden onderverdeeld in 3 hoofdsectoren: upstream, midstream en downstream.

Upstream: exploratie & productie

De upstream-sector richt zich op de exploratie & productie (E&P). Bedrijven die actief zijn in deze sector houden zich bezig met het opsporen en winnen van olie & gas. Door analyse van de resultaten van geologisch en seismisch onderzoek wordt bepaald waar onderaardse reservoirs van aardolie en aardgas aanwezig zijn. Gespecialiseerde bedrijven zoals bijvoorbeeld Fugro & Petroleum Geo-Services houden zich enkel en alleen bezig met het zoeken naar geschikte boorlocaties. Deze bedrijven verzamelen gegevens van het zee- en aardoppervlak en geven vervolgens hierop gebaseerde adviezen, veelal ten behoeve van de olie- en gasindustrie.

Nadat de aanwezigheid van olie of gas is vastgesteld, worden deze uit de bron gewonnen, meestal door middel van boringen. Vele bedrijven zoals bijvoorbeeld Saudi Aramco, Royal Dutch Shell & Sinopec halen de olie dan ook daadwerkelijk uit de grond door te boren en de vloeistof vervolgens op te pompen. De olie kan zowel op het land als uit de zee worden gehaald. Voor schalie-olie wordt er geboord in schalie, een soort kleisteen.

Er zijn echter ook bedrijven in deze sector die enkel de technische producten en diensten leveren voor de olie- en gaswinning. Veelal gaat het hierbij om een combinatie van arbeidskrachten en materiaal. Voorbeelden van bedrijven uit deze sector zijn: Schlumberger, Baker Hughes en Halliburton Company. 

Midstream: transport & opslag

De midstream-sector verzorgt de verwerking, het transport en de opslag van aardolie en aardgas na winning. Deze sector vormt een belangrijke schakel tussen de upstream-sector en de downstream-sector. Bedrijven die actief zijn in dit speelveld verzamelen de grondstoffen en transporen ze door middel van pijpleidingen, vrachtwagens, vrachtschepen, tankerschepen en goederentreinen naar de raffinaderijen. Voorbeelden van bedrijven die actief zijn in dit proces zijn Scorpio Tankers & Enbridge Inc.

Downstream: preparatie & gebruik

De downstream-sector richt zich op het raffineren van de ruwe aardolie en het verwerken/zuiveren van aardgas. Bedrijven die zich bezighouden met de verkoop en distributie van de verschillende eindproducten die hiermee worden gemaakt, vallen ook onder deze sector. De eindproducten waaraan u kunt denken zijn bijvoorbeeld benzine, diesel, vliegtuigbenzine, kerosine, kunststoffen, smeermiddelen, asfalt en dergelijke. Voorbeelden van bedrijven die veel olie raffinaderijen hebben, zijn Marathon Petroleum, Valero Energy, Exxon Mobil & Phillips 66. 

Integrated oil company:

Er zijn ook bedrijven die zich bezighouden met vrijwel elk aspect van de olie & gas industrie. Een geïntegreerd oliebedrijf organiseert haar verschillende taken en activiteiten zowel upstream, midstream als downstream. Deze bedrijven behelzen vrijwel de gehele keten van ontdekkingen tot aan de distributie van olie en gas.  Voorbeelden hiervan zijn BP, ExxonMobil of Royal Dutch Shell. Dit zijn veelal bedrijven die de olie ook daadwerkelijk zelf in benzinepompen langs de snelwegen verkopen.

Olie aandelen koers

Olie-aandelen als belegging

Een directe blootstelling aan de olieprijs kunt u krijgen door te beleggen in bijvoorbeeld olie futures of ETF’s. In het artikel Olieprijs verwachting 2021 gaan we daar dieper op in.

Een andere optie om in te spelen op kansen die zich voordoen in de oliesector is door het kopen van aandelen die actief zijn in een van de eerder besproken activiteiten. Fundamentele waarden kunnen belangrijk zijn bij het selecteren van de juiste aandelen. U moest zich dus niet enkel blind staren op het dividend. Maar ook de intrinsieke waarde, het rendement op het geinvesteerde kapitaal (ROI) en de potentiele groei zijn belangrijk. Hoe sterk is de balans van het bedrijf? Kan het oliebedrijf lang overleven bij een lage olieprijs?

Sommige aandelen van oliebedrijven zijn wellicht minder gevoelig voor bewegingen van de olieprijs en vormen daardoor een meer defensieve belegging. Een bedrijf dat pijpleidingen verzorgt heeft bijvoorbeeld minder last van een dalende olieprijs. Veel bedrijven houden zich ook bezig met de winning van gas als bijproduct. De olieprijs waarop een olieproducent break-even draait, is ook van belang.

Wat zijn de beste olie-aandelen voor 2020?

De afgelopen jaren kregen vele oliebedrijven al behoorlijke klappen te verduren door de sterk gedaalde olieprijs. De recente daling van de olieprijs heeft opnieuw voor koersdruk gezorgd bij olie-aandelen.

De olieprijs stond de laatste maanden onder druk vanwege de verspreiding van het coronavirus. De wereldeconomie staat op een laag pitje en daardoor is de vraag naar olie behoorlijk afgenomen. De OPEC en Rusland kwamen een productieverlaging overeen, maar dat was niet genoeg. De vraag ligt nog altijd vele malen lager dan het aanbod. Hierdoor zijn de olievoorraden volgelopen en is de olieprijs volledig ingestort.

Hieronder bespreek ik 5 interessante oliebedrijven die kunnen profiteren bij een eventueel herstel van de olieprijs.

1. Beste olie-aandelen: Phillips 66 (PSX)

De oliebedrijven die actief zijn als producent van olie worden momenteel het hardst getroffen. De vraag naar olie is met 30% gedaald en het overaanbod heeft voor dalende olieprijzen gezorgd. Als gevolg daarvan zullen bedrijven die met olievelden hun brood verdienen het zwaarst worden getroffen.  Mogelijk zullen deze bedrijven ook als laatste profiteren van het uiteindelijke herstel van de vraag naar olie.

Daarom kan een belegging in een aandeel als Phillips 66 wellicht interessant zijn. Phillips 66 is een spin-off van het Amerikaanse ConocoPhillips.  Sinds 2012 is Phillips 66 afgesplitst en houdt dit onderdeel zich onafhankelijk bezig met de raffinage, marketing, pijpleidingen en de verwerking van aardolie en de producten daaruit. Phillips 66 koopt de olie dus elders in die het daarvoor gebruikt, waardoor het juist profiteert van de lagere olieprijzen. Uiteraard zal het bedrijf tijdelijk wel de negatieve gevolgen ondervinden van de dalende vraag naar benzine en kerosine, maar de invloed op de business van Phillips is veel beperkter.

Het management van dit bedrijf heeft zich overigens in het verleden al bewezen. Het bedrijf weet de cyclus telkens goed te bespelen en heeft een sterke balans. Het bedrijf heeft momenteel  namelijk voldoende cash beschikbaar om een langdurige daling van de brandstofvraag op te vangen. Met ongeveer $5 miljard op de bank en een goedkope kredietfaciliteit, zal het bedrijf de moeilijke periode moeiteloos kunnen uitzitten. Samengevat kent Phillips 66 de voordelen van een geïntegreerde olie major, zonder de nadelen van een olieproducent. Met een dividendrendement van ruim 5% op de huidige koers van $70 is dit een van de interessantere en ‘veiligere’ olie-aandelen.

Beleggen in olie-aandelen Phillips 66

2. Beste olie-aandel: Royal Dutch Shell (RDSA)

Shell is al decennialang de beurslieveling van velen, voornamelijk het aantrekkelijke en houdbare dividend maakt(e) dit aandeel interessant voor beleggers. Het dividend van Shell werd sinds 1943 namelijk nog nooit verlaagd of overgeslagen. De coronacrisis heeft daar echter verandering in gebracht. Tijdens de kwartaalcijfers werd duidelijk dat Shell hard getroffen wordt door de maatregelen rond Covid-19 en de lage olieprijs. De vraag naar olie en daarvan afgeleide producten, zoals benzine en kerosine, in ingestort. Shell heeft daarom besloten het kwartaaldividend voorlopig te verlagen van $ 0,47 naar $ 0,16 per aandeel.

De verlaging van 66% liet de koers van het aandeel Shell direct dalen. Op de huidige koers van circa €14,60 is het dividendrendement van circa 5% nog steeds wel interessant. Maar beleggers die het aandeel echter gekocht hebben op een hogere koers komen wellicht bedrogen uit. Bij een eventueel herstel van de olieprijs is het natuurlijk wel mogelijk dat Shell het dividend weer besluit te verhogen.

Shell heeft veel exposure richting aardgas en tankstations. De prijs voor aargas is ook flink gedaald en de verkopen aan de tankstations zijn ingestort met de huidige maatregelen. De verlaging van het dividend geeft Shell dan ook wat financiële ruimte. Met de verlaging van het dividend houdt Shell de financiele middelen in kas die het nodig heeft om de continuïteit van het bedrijf te kunnen waarborgen. Ook geeft het bedrijf aan hiermee de toekomstige groei en aandeelhoudersuitkeringen mogelijk te maken.

De financiele ruimte hebben ze ook nodig om te blijven investeren in nieuwe energiebronnen. Bovendien zet het bedrijf vol in op de energietransitie. Shell wil voor 2050 netto geen CO2 meer uitstoten bij de productie van olie. Shell heeft dan ook wereldwijd al miljarden dollars geïnvesteerd in een reeks koolstofarme technologieën, van biobrandstoffen, waterstof en windenergie tot het opladen van elektrische voertuigen en slimme oplossingen voor de opslag van energie.

Royal Dutch Shell verwacht dat de olieprijs in Q2 zal bodemen en vanaf Q3 weer zijn weg omhoog vindt. Het concern mikt op een olieprijs van circa $40 per vat aan het begin van 2021. Shell wist de prijs voor het produceren van een vat olie de afgelopen tijd flink te verlagen. Het afgelopen kwartaal zakte de break-even prijs tot ver onder de $50 per vat. Indien de olieprijs herstelt tot boven de $50 per vat, zal Shell hier veel van profijt van hebben. Een belegging in Shell is dus sterk afhankelijk van de olie- en gasprijzen.

Beleggen in olie-aandelen Shell

3. Beste olie-aandelen: Total S.A (FP)

Dit Franse olieconcern is een van de grootste olieproducenten ter wereld. Het bedrijf heeft een sterke balans en relatief weinig exposure in de Verenigde Staten. Slechts 10% van de productie komt vanuit Amerika. Hierdoor is Total een stuk minder gevoelig voor de daling van de Amerikaanse olieprijs dan bijvoorbeeld Chevron of Shell, die respectievelijk 38% en 29% van hun olie in de VS produceren.

Total heeft $27,4 miljard aan cash en met Aa3/AA een zeer hoge kredietwaardigheid volgens Moody’s. Total heeft haar investeringen voor 2020 met ruim 20% teruggebracht en het handhaven van het dividend moet hier zeker mogelijk zijn. Het grootste deel van de bezuinigingen werd gedaan in de Exploratie en Productie (E&P), waar voor ongeveer $ 2,5 miljard aan investeringen werd opgeschort. Het bedrijf kondigde ook aan dat het zijn programma voor de terugkoop van aandelen opschort, waardoor de contante uitgaven met ongeveer $1,5 miljard voor het fiscale jaar worden verminderd. Het bedrijf zal haar best doen om nog eens $500 miljoen extra aan bedrijfskostenbesparingen te realiseren. Op de huidige koers krijgt u een dividendrendement van circa 8,8%.

Beleggen in olie-aandelen Total SA

4. Beste olie-aandelen: Enbridge (ENB)

Een andere manier om in te spelen op een herstel van de olieprijs is door aandelen van energietransportbedrijven te kopen. Enbridge is één van de grootste pijpleidingbedrijven in Noord-Amerika. Ze exploiteren een uitgebreid pijpleidingennetwerk dat olie en gas transporteert van A naar B, om Canada en de Verenigde Staten warm en gevoed te houden. Als transporteur van energie is Enbridge actief in Canada en de Verenigde Staten. Het bedrijf bezit het langste transportsysteem voor ruwe olie en vloeibare koolwaterstoffen in Noord-Amerika.

Enbridge heeft vrijwel geen directe blootstelling aan grondstoffenprijzen, ze verdienen het merendeel van hun geld door het transporteren van energie. Uiteraard kunnen langdurige periodes van lage energieprijzen de productievolumes van olie en gas wel verminderen, wat uiteindelijk lagere volumes en lagere inkomsten voor vervoerders als Enbridge betekent. Het risico is echter beperkter, aangezien de kosten voor pijpleidingen bijvoorbeeld al gemaakt zijn. Het bedrijf heeft naast zijn blootstelling aan olie een aanzienlijke blootstelling aan aardgas, waardoor het bedrijf de risico’s enigszins heeft gespreid. Enbridge heeft een kleine portefeuille van duurzame-energieactiva en is van plan deze in de loop der tijd uit te breiden.

Het aandeel Enbridge oogt interessant als belegging. Het bedrijf heeft een hoog contractvernieuwingspercentage, een positieve en redelijk stabiele vrije kasstroom en een bedrijfsmodel met een relatief laag risico. Het aandeel handelt momenteel op circa 16 keer de winst en geeft een dividendrendement van 7,7%. Ook hier is het onzeker of het dividend wel houdbaar is. Enbridge wist zijn dividend gedurende 23 opeenvolgende jaren te verhogen, ondanks meerdere recessies en dalende energieprijzen. Echter, in het meest recente kwartaal betaalde het bedrijf $1,6 miljard aan dividend uit terwijl de free cash flow op slechts $365 miljoen lag. Mogelijk zal ook dit bedrijf het dividend neerwaarts moeten bijstellen. Op lange termijn heeft het bedrijf echter prima kaarten in handen. 

Beleggen in olie-aandelen Enbridge

5. Beste olie-aandelen: Scorpio Tankers (STNG)

Het volgende bedrijf is actief in de midstream sector. Scorpio Tankers bezit namelijk schepen voor het vervoer van petroleum producten. Scorpio Tankers heeft zelfs de grootste en meest moderne vloot van tankerschepen ter wereld. De afgelopen jaren zijn echter geen vetpot geweest voor de scheepvaart, maar er is veel ruimte voor herstel. De gemiddelde leeftijd van schepen is fors toegenomen in de wereld. Oude schepen moeten op een gegeven moment vervangen worden door nieuwe efficiëntere schepen. Het ombouwen van oude schepen is namelijk vaak niet de moeite waard.

De vraag naar product tankers is de afgelopen weken fors toegenomen. Doordat de reguliere opslagcapaciteit in de Verenigde Staten en elders in de wereld vol zijn geraakt, is de olieprijs flink gedaald. De WTI future van mei is zelfs negatief geweest. Ook de juni future kan mogelijk onder de $0 per vat duiken vanwege opslagproblemen. De tankers van Scorpio kunnen gebruikt worden om olie in op te slaan. De enorme contango in de olie futures maakt het kopen en opslaan van olie bovendien interessant voor handelaren.

Een bedrijf als Scorpio Tankers kan enorm profiteren van de hudige omstandigheden. De tarieven voor opslag vliegen door het dak en het bedrijf ziet zijn omzet enorm toenemen. Het aandeel is enorm volatiel en zeker niet geschikt voor risico-averse beleggers. Tegenover het hoge risico staat een enorm potentieel. De koers kan gemakkelijk met tientallen procenten stijgen in een korte periode.

Beleggen in olie-aandelen Scorpio Tankers

Olie-aandelen (ver)kopen via LYNX?

LYNX geeft u de mogelijkheid om zelf in aandelen van bijna ieder beursgenoteerd bedrijf ter wereld te beleggen, dus ook in bovenstaande olie-aandelen. U heeft toegang tot ruim 100 beurzen in 30 landen. Bekijk het aanbod:

 

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Hoogste dagkoers
Laagste dagkoers
---
---
---
---

Displaying the --- grafiek

Displaying today's chart


Stuur een bericht naar Justin Blekemolen
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.