Hoogstwaarschijnlijk heeft iedereen die dit artikel leest toegang tot stromend drinkwater op elk moment van de dag. Het is moeilijk om ons in te beelden dat we ooit zonder water zouden zitten. Jammer genoeg is dit een realiteit voor een groot deel van de wereldbevolking en dit aandeel zal alleen maar toenemen. Ook het welgestelde Vlaanderen zal in de problemen komen. Misschien herinnert u zich de droge zomers nog, waarin u uw zwembad niet meer mocht vullen met kraanwater of uw auto mocht wassen. Hoe ernstig is het probleem? En welke opportuniteiten zijn er voor beleggers? In dit artikel komt u meer te weten over de volgende onderwerpen:

water aandelen

Beleggen in water: de globale watercrisis

Sinds het begin van de 20e eeuw is de vraag naar water ongeveer met 700% toegenomen tot ruim 4 biljoen kubieke meter per jaar. Om u een idee te geven, dit is bijna 5 procent van het volume van de Noordzee. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling voorspelt dat de vraag naar water tussen 2000 en 2050 met 55 procent zal toenemen. Door de toenemende populatie, de opwarming van de aarde en de steeds hogere levensstandaard die we nastreven is drinkwater een schaars product geworden. Volgens de Water Resource Group leeft op dit moment 30 procent van de wereldbevolking in gebieden waar er watertekort is.

Day zero

Meer en meer grote steden komen dicht bij ‘Day zero’: De dag dat al het drinkwater op is. Kaapstad is het meest recente voorbeeld van een grote stad die dicht bij ‘Day zero’ kwam. Kaapstad gelegen in Zuid-Afrika telt in totaal bijna 4 miljoen inwoners. In januari 2018 sloeg de burgemeester alarm. Zonder maatregelen zou Kaapstad in april 2018 volledig droog staan. Door de enorme waterbesparingen van de inwoners is de stad erin geslaagd om ‘Day zero’ uit te stellen. Ondertussen zijn de reservoirs weer bijgevuld, maar de bevolking gebruikt nog steeds 40% minder water dan voorheen, anders zou Kaapstad snel opnieuw in de problemen komen.

Ook Mexico-Stad stevent af op een watercrisis. De stad is gebouwd op een aquifer. Dit is een natuurlijk ondergronds waterreservoir. Momenteel wordt het water tweemaal zo snel opgepompt als dat het wordt bijgevuld. Het is duidelijk dat deze situatie niet houdbaar is. Ondertussen heeft een groot deel van de inwoners slechts op bepaalde momenten tijdens de dag stromend water. De afgelopen 60 jaar zijn de hernieuwbare watervoorraden van Mexico-Stad met 70 procent afgenomen.

De investeringskansen van water

We gebruiken elke dag water, niet enkel om ons te wassen of om te drinken, maar ook om lekker eten op ons bord te hebben. Een biefstuk bijvoorbeeld kost al bijna 4000 liter water. Het wateraanbod daalt wereldwijd elke dag een beetje meer en de vraag naar water zal de komende decennia alleen maar toenemen. Er is ook geen alternatief dat we kunnen gebruiken. Drinkbaar water wordt dus alleen maar schaarser en de waarde van drinkwater zal dus alleen maar toenemen.

Op de lange termijn tonen bedrijven die bezig zijn met waterzuivering of watertechnologie grote groeimogelijkheden. Naargelang de waterschaarste toeneemt, zullen overheden steeds strenger toezien op het watergebruik van bedrijven. De privébedrijven die actief zijn in waterzuivering en watertechnologie zullen een grote rol spelen in het efficiënt omgaan met drinkwater.

De bedrijven die een oplossing vinden voor de aankomende watercrisis zullen daar een lange tijd van profiteren. De komende jaren zullen miljarden dollars worden geïnvesteerd in de watersector, om het huidige aanbod drinkwater stabiel te houden of te vergroten. Volgens de consultants van McKinsey zal er tegen 2030 bijna 12 biljoen dollar moeten worden geïnvesteerd in de globale waterinfrastructuur. Dit is meer dan de helft van het bruto binnenlands product van de Verenigde Staten.

Stijgende kosten

Globaal stijgen de kosten die bedrijven betalen voor water bijna 6 procent per jaar. Dit is sneller dan de groei van de economie. Bijgevolg zullen de inkomsten van waterbedrijven ook hoger liggen dan de gemiddelde inkomsten van andere bedrijven. De afgelopen jaren was het rendement op beursgenoteerde waterbedrijven ook groter dan het rendement van de globale markt. Het lijkt er dus op dat meer en meer beleggers de weg vinden naar deze waardevolle grondstof.

De beste water aandelen

Het is mogelijk om de bedrijven binnen de waterindustrie nog eens op te delen in drie verschillende sectoren: watertechnologie, waterinfrastructuur en waterbehandeling. We zullen de volgende water aandelen bespreken: Xylem, Veolia Environnement en Geberit.

American Water Works (AWK)

American Water is actief in de Verenigde Staten en Canada en is het grootste Amerikaanse, beurgenoteerde bedrijf dat zich bezig houdt met de productie van drinkbaar water en de verwerking van afvalwater. Er werken meer dan 6800 mensen bij het bedrijf dat al sinds 1886 bestaat.

American Water is de eigenaar van een netwerk aan pijpleidingen dat meer dan 85 000 km lang is. Daarnaast hebben ze ook 609 waterzuiveringsinstallaties, 150 afvalwatervoorzieningen, 1100 waterputten en 75 dammen. Hiermee helpen ze ruim 15 miljoen mensen met hun diensten, waaronder de voorziening van drinkwater en het zuiveren van afvalwater.

Koersgrafiek American Water Works

Financiële resultaten aandeel American Water

Het aandeel American Water Works staat momenteel gewaardeerd aan 154 dollar per aandeel. Dit komt overeen met een beurswaarde van 28 miljard dollar. American Water is het grootste bedrijf in onze lijst op basis van de marktkapitalisatie. Het is ook het enige bedrijf in onze lijst dat zowel een omzetgroei als winstgroei had in 2020. De omzet van American Water is in 2020 4,7 procent gegroeid tot 3,78 miljard dollar. De winst per aandeel is toegenomen tot 3,91 dollar. Dat is een stijging van 14 procent ten opzicht van 2019.

Het management wil de winst per aandeel jaarlijks tussen 7 en 10 procent doen groeien. Indien dit lukt zal de winst per aandeel in 2025 tussen 5,48 en 6,30 dollar per aandeel zijn. Dan zou de toekomstige koers-winstverhouding tussen 24,6 en 28 liggen. Dit lijkt mij een redelijk hoge koers-winstverhouding na 5 jaar, want dat is berekend op basis van de prijs van vandaag. American Water betaalt 0,55 dollar per kwartaal per aandeel. Dat komt overeen met een rendement van 1,39 procent.

Aandeel Xylem (XYL)

Xylem is een toonaangevende Amerikaanse leverancier van watertechnologie. Het bedrijf, dat is opgericht in 2011, is actief in 150 verschillende landen waaronder ook België. Hun activiteiten kunnen onderverdeeld worden in twee domeinen: waterinfrastructuur en watertoepassingen. Onder waterinfrastructuur valt het transport en de verwerking van afvalwater, alsook de levering van schoon water. Binnen het domein watertoepassingen zetten ze in op innovatieve technologische oplossingen voor wereldwijde wateruitdagingen. Die oplossingen worden dan voor residentiële, commerciële en industriële doeleinden gebruikt. Xylem fabriceert pompen met intelligente besturingssystemen. Verder ontwikkelen ze ook software voor het verzamelen en verwerken van hydrografische gegevens en het monitoren van de kwaliteit van het water in het milieu.

Koersgrafiek Xylem

Financiële resultaten aandeel Xylem

Xylem heeft momenteel een beurswaarde van bijna 20 miljard dollar. Het aandeel staat genoteerd aan 111 dollar per aandeel. In de afgelopen 5 jaar is de koers van het aandeel Xylem 165 procent gestegen. Dit komt enerzijds door de mooie resultaten dat het bedrijf geboekt heeft in de laatste jaren, maar ook doordat beleggers de afgelopen jaren steeds meer belang hechten aan duurzaam investeren. Verder betaalt Xylem een jaarlijks dividend van 1,12 dollar per aandeel. Dit levert een dividendrendement op van iets meer dan 1 procent. Het bedrijf betaalt al sinds 2013 een dividend uit. Sindsdien is het dividend gemiddeld meer dan 13 procent per jaar gegroeid.

Verwachte omzetgroei

De laatste drie jaar zag Xylem een gestage groei in zijn omzet en winst. Sinds 2016 is de omzet van het bedrijf jaarlijks 11 procent toegenomen tot een omzet van 5,25 miljard dollar in 2019. In diezelfde periode is de onderneming er ook in geslaagd om haar marges op te trekken, waardoor de winst zelfs nog sneller groeide dan de omzet, namelijk 16 procent per jaar.  In 2020 veroorzaakte de coronacrisis echter een negatieve druk op de omzet en de winstmarges van het bedrijf. De omzet daalde naar 4,88 miljard dollar en de winst per aandeel zakte naar 2,06 dollar ten opzichte van 2,23 dollar in 2019.  Men verwacht in 2021 opnieuw een organische groei van de omzet tussen 3 en 5 procent.

Aandeel Veolia Environnement (VIE)

Veolia Environnement is een Frans bedrijf dat actief is op drie grote domeinen: waterbeheer, afvalverwerking en energie. Veolia is een wereldleider op het vlak van geoptimaliseerd resource management. In 2020 telde het bedrijf bijna 178 894 werknemers over heel de wereld, waarvan ruim 2000 mensen in België en Luxemburg werken.

Koersgrafiek Veiola

Dankzij hun watersegment, Veolia Water, is Veolia één van de grootste waterbedrijven ter wereld. In 2020 heeft het bedrijf drinkwater voorzien voor 95 miljoen mensen. Veolia bezit 3362 installaties voor de productie van drinkwater en 2737 installaties om afvalwater te verwerken. Verder is Veolia ook actief in de ontzilting van zeewater. Dit is een proces waarbij zeewater wordt omgezet in drinkbaar water door zout uit het zeewater te filteren.

Financiële resultaten aandeel Veolia

Het aandeel Veolia handelt momenteel aan 26 euro per aandeel en heeft daarmee een beurswaarde van 15 miljard euro. Sinds 2001 maakt het aandeel deel uit van de bekende CAC40 index. In 2019 behaalde het bedrijf nog een omzet van 27,2 miljard euro. In 2020 is de omzet gedaald naar 26 miljard euro. Veolia Water was verantwoordelijk voor 42 procent van de omzet. Tussen 2014 en 2019 is de winst per aandeel gemiddeld 27 procent per jaar gestegen. Gedurende deze periode is het aandeel Veolia dan ook meer dan 120 procent gegroeid.

Net zoals Xylem draagt ook Veolia de gevolgen van de coronacrisis. In 2020 Is de omzet gezakt naar 26 miljard euro en is de winst per aandeel ruim 85 procent gezakt. De winst per aandeel bedroeg in 2020 0,16 euro tegenover 1,12 euro in 2019.  Volgens analisten zou de omzet wel opnieuw moeten stijgen vanaf 2021.

Dividend aandeel Veolia

In 2019 betaalde Veolia nog een dividend van 0,92 cent per aandeel. In de afgelopen jaren steeg het dividend gemiddeld 8 procent per jaar. Normaal gezien zou Veolia in 2020 een dividend van 1 euro per aandeel betalen voor het fiscale jaar 2019. Door de coronacrisis heeft het bedrijf ervoor gekozen om dat toch niet te doen en zekerheid in te bouwen, en slechts een dividend van 50 cent per aandeel te betalen. Vorige week is beslist dat het dividend voor het fiscale jaar 2020 0,75 euro zal bedragen en zal betaald worden op 12 mei 2021. Aan de huidige koers levert dit een dividendrendement op van 2,8 procent.

Halma PLC (HLMA)

Halma is een groep technologiebedrijven dat zich focust op een veiligere, gezondere en schonere toekomst. In 2020 is het bedrijf uitgeroepen tot het meest bewonderenswaardige bedrijf van Groot-Brittannië. De technologiebedrijven zijn kleine tot middelgrote bedrijven die actief zijn in drie sectoren: veiligheid, milieu en de medische sector. Halma PLC is dus niet automatisch een waterbedrijf, maar binnen de groep zijn er wel bedrijven die zich focussen op waterzuivering. UV Group is daar één van. Zij leveren desinfectiesystemen voor waterbehandeling op basis van UV stralen in plaats van chemicaliën.

Koersgrafiek Halma PLC

Financiële resultaten aandeel Halma

Een fiscaal jaar bij Halma begint 1 april en duurt tot 31 maart het jaar daarop. Daardoor hebben we geen cijfers voor het volledige jaar 2020. In het laatste halfjaarrapport van Halma, dat de resultaten bespreekt van april 2020 tot en met september 2020, kunnen we lezen dat de omzet van de groep met 5 procent gedaald is, ten opzicht van dezelfde periode vorig jaar. In dit half jaar heeft de groep 618 miljoen pond omzet gedraaid, en 122 miljoen pond winst gemaakt. De sector milieu was goed voor 25 procent van de omzet. Het is niet duidelijk welk deel van de omzet afkomstig was van watertoepassingen.

U kan het aandeel Halma kopen voor 2583 pond op de London Stock Exchange. Het bedrijf heeft een beurswaarde van bijna 10 miljard pond en heeft een koers-winstverhouding van 56. Het bedrijf betaalt een dividend van 16,8 pond per aandeel, wat overeenkomt met een dividendrendement van 0,65 procent.

Aandeel Geberit (GEBN)

Geberit is een Zwitsers bedrijf en is de Europese marktleider op het vlak van wc’s en sanitaire apparatuur. Ze zijn actief in 120 landen. Het bedrijf bezit een productienetwerk van 29 productievestigingen en telt meer dan 12.000 werknemers. De grootste bijdrage van Geberit in de watersector ligt in het besparen van water bij klanten. Geberit heeft bijvoorbeeld een speciaal systeem ontwikkeld om een WC door te spoelen. Het gevolg is dat een WC van Geberit slechts 4,5 liter nodig heeft om door te spoelen in plaats van 9 of 10 liter. Volgens Geberit hebben hun producten in 2019 3120 miljoen kubieke meter water bespaard. Dit is meer dan de helft van het jaarlijkse verbruik van alle Duitse gezinnen.

 

Koersgrafiek Geberit

Financiële resultaten aandeel Geberit

Het aandeel Geberit handelt op de Zwitserse beurs. Voor één aandeel Geberit betaalt u 619 Zwitserse frank. Dit komt overeen met een beurswaarde van bijna 21 miljard euro. In 2019 eindigde het bedrijf met een omzet van iets meer dan 3 miljard Zwitserse Frank. Net zoals de bovenstaande bedrijven is de omzet van Geberit in 2020 gedaald, maar in tegenstelling tot Xylem en Veolia is Geberit erin geslaagd om de winstmarges te verhogen. Daardoor is de winst per aandeel in 2020 slecht 0,1 procent gezakt. Geberit klokt in 2020 af op een omzet van 2,99 miljard Zwitserse Frank, een winstmarge van 21,5 procent en een winst per aandeel van 17,95 Zwitserse Frank.

De hoge winstmarges van Geberit zijn opmerkelijk. Het ROE (Rendement op eigen vermogen) bedraagt ruim 33 procent in 2020. Dat is een lichte daling ten opzichte van het jaar ervoor wanneer het ROE 35 procent bedroeg. Deze ratio toont aan dat Geberit een enorm winstgevend bedrijf is. De ruime marges wijzen op een goed beleid van het management van Geberit.

Dividend aandeel Geberit

Het dividend van dit bedrijf bedraagt 11,4 Zwitserse Frank per aandeel. Dit levert een dividendrendement op van 1,8 procent. De pay out ratio van Geberit bedraagt 63,8 procent. In tegenstelling tot Veolia, knipt Geberit niet in zijn dividend. Momenteel is de koers/winstverhouding van dit aandeel gelijk aan 34. Dat is aan de hoge kant, maar kwaliteitsbedrijven handelen bijna altijd tegen een premium. Ondanks de daling van de omzet en de winst, handelt het aandeel Geberit 13 procent hoger dan zijn toppunt voor de coronacrisis.

Beleggen in een water ETF: iShares Global Water UCITS ETF

De iShares Global Water UCITS ETF geeft passieve beleggers de kans om te investeren in de watersector. Deze ETF bevat een gespreide portefeuille, bestaande uit 50 wereldwijde ondernemingen die actief zijn op het gebied van water. Zoals u kunt zien in de onderstaande tabel bevat de ETF de drie aandelen die in dit artikel zijn besproken.

Koersgrafiek iShare Global WaterDe ETF heeft over de afgelopen 5 jaar een rendement behaald van 88 procent en heeft de globale markt dus met een grote voorsprong verslagen. We moeten er echter bij vermelden dat deze ETF handelt in dollars, dus u riskeert een deel van uw investering te verliezen in het geval de dollar zou depreciëren ten opzichte van de euro. Het dividend van de ETF wordt uitgekeerd en het dividendrendement is momenteel 1 procent. Deze ETF heeft een Total Expense Ratio van 0,65 procent. Dit zijn de totale kosten die u betaalt voor een belegging in dit product. In de onderstaande tabel kunt u de grootste posities van de ETF terugvinden.

 

Symbool Naam Sector Weging
XYL Xylem Inc Industrie 9,4%
AWK American Water Works Inc Nutsbedrijven 9,12%
VIE Veolia Environ. SA Nutsbedrijven 5,09%
GEBN Geberit AG Industrie 4,64%
HLMA Halma PLC IT 4,59%
PNR Pentair Industrie 4,56%
WTRG Essential Utilities Inc Nutsbedrijven 4,55%
AQN Algonquin Power Utilities Corp Nutsbedrijven 3,98%
UU. United Utilities Group PLC Nutsbedrijven 3,67%
SEV Suez SA Nutsbedrijven 3,33%

Conclusie

Met de vraag naar water die zal stijgen naar ongekende hoogtes en het aanbod dat alsmaar afneemt, biedt de watersector interessante opportuniteiten voor beleggers op lange termijn. Beleggers kunnen kiezen voor een passieve beleggingsstrategie door te investeren in een water ETF, of ze kunnen ervoor kiezen om meer actief op zoek te gaan naar bedrijven die van deze situatie kunnen profiteren. In dat geval neemt u misschien best de besproken aandelen eens in overweging.

Water aandelen kopen bij LYNX?

LYNX geeft u de mogelijkheid om zelf in aandelen van bijna ieder beursgenoteerd bedrijf ter wereld te beleggen, dus ook in water aandelen. U heeft toegang tot ruim 100 beurzen in 30 landen. Bekijk het aanbod:

Aandelen kopen via LYNX


--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Hoogste dagkoers
Laagste dagkoers
---
---
---
---

Displaying the --- grafiek

Displaying today's chart