Beleggen in waterstofaandelen: wat zijn de beste waterstofaandelen voor 2024?

Door Jef Dhondt


Plug Power
ISIN: US72919P2020
|
Ticker: PLUG --- %

---
USD
---% (1D)
1W ---
1M ---
1Y ---
Plug Power aandeel
Artikel laten voorlezen

Geschatte leestijd: 17 minutes

Beleggen in waterstof aandelen - Beste waterstof aandelen - Investeren in waterstof aandelen
Waterstofaandelen hebben in 2020 een enorme stijging laten zien. De afgelopen drie jaar bleven waterstofaandelen populair en dat is terug te zien in de enorme volatiliteit bij de koersen. Momenteel is deze markt sterk teruggevallen en biedt dit kansen voor beleggers in waterstofaandelen.

In dit artikel bespreken we alles over het beleggen in waterstofaandelen. We gaan eerst in op het concept ‘rijden op waterstof’ en bespreken de laatste nieuwtjes en trends.

Rijden op waterstof kan een aantrekkelijk alternatief vormen voor elektrische auto’s met batterijen. Beleggen in waterstofaandelen kan interessant zijn voor beleggers die geloven in een duurzame toekomst. Bent u op zoek naar een broker om in waterstofaandelen te handelen, klik dan hier.

Beleggen in waterstofaandelen

Beleggen in waterstofaandelen kan op meerdere manieren. U kunt aandelen kopen van verschillende grote bedrijven die actief zijn in de productie van waterstof. De meeste bedrijven in deze industrie zijn nog in de opbouw- of onderzoeksfase en lijden verlies door hoge kosten voor onderzoek en ontwikkeling. Op lange termijn moeten deze kosten zich echter terugverdienen. Vooral de sectoren voor zwaar spoor- en vrachtverkeer, scheepvaart en industrie bieden de komende jaren miljarden potentieel voor brandstofceltechnologie.

Volgens Markets and Markets zal de wereldwijde brandstofcelmarkt naar verwachting groeien van $ 2,9 miljard in 2022 tot $ 9,1 miljard in 2027 met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 26,0%. De groeiende vraag naar schone energieopwekking met minder of geen uitstoot is de voornaamste reden die de marktgroei zal moeten stimuleren. Bovendien zullen overheden steeds vaker wetten en regels voorschrijven om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen. Dit zal de vraag naar brandstofcellen in de nabije toekomst verder moeten aanwakkeren.

Definitie
Wat zijn waterstof aandelen?

Waterstof aandelen zijn aandelen die zijn uitgegeven door beursgenoteerde bedrijven waarbij waterstof dient als de belangrijkste energiebron voor het uitvoeren van de activiteiten. Waterstof is met name belangrijk voor bedrijven in de procesindustrie, hierbij is waterstof namelijk een duurzaam alternatief voor bijvoorbeeld aardgas.

Afzwakkende markt in 2023

In 2020 – 2021 kende de markt van waterstofaandelen ongeziene stijgingen. De ‘waterstofbubbel’ liet heel veel waterstofaandelen met ongeziene koersen stijgen. Sommige aandelen stegen zelfs met meer dan 1000%. Echter is het omgekeerde evenzeer mogelijk. Zo zijn veel waterstofaandelen met meer dan 80% teruggevallen t.o.v. de top. Momenteel noteert de gehele waterstofmarkt aan heel lage waarderingen. Hierin de bedrijven vinden die sterke financiële cijfers kunnen neerzetten en goede toekomstvooruitzichten hebben kan een interessante belegging vormen voor de komende jaren.

Elektrisch rijden met een batterij

In de media worden elektrische auto’s vaak geprezen als de beste oplossing voor de milieuproblemen. De hiervoor benodigde batterijen kunnen echter een obstakel vormen. Het belangrijkste element voor accu’s en batterijen is namelijk een combinatie van kobalt en lithium, genaamd lithium kobalt oxide. Deze grondstoffen zijn niet alleen schaars, maar ook nog eens zeer vervuilend.

Twee derde van het wereldwijd verkochte kobalt komt uit Congo, maar daar stuitte Amnesty op kinderarbeid en zware milieuverontreiniging. De lokale bevolking werkt onder erbarmelijke omstandigheden in gevaarlijke mijnen. Door de grote vraag naar batterijen is de vraag naar grondstoffen, zoals Nikkel, kobalt en lithium, hard gestegen. De prijzen van deze grondstoffen zijn dan ook enorm omhooggeschoten. Dit heeft Tesla al doen besluiten om over te stappen op goedkopere accu’s die gemaakt zijn van lithium, ijzer en fosfaat.

Daarnaast wijzen critici op de lage energiedichtheid. Batterijen zijn zwaar en daardoor vooral geschikt voor relatief kleine afstanden. Zo gaan de verschillende Tesla modellen zo’n 380 tot 500 km mee. Andere, goedkopere modellen van bijvoorbeeld Volkswagen komen niet verder dan 340 km. Het opladen duurt echter veel langer dan tanken. Hoewel er in Nederland momenteel al ontzettend veel elektrische laadpunten te vinden zijn, geldt dat uiteraard niet voor alle plekken. De lage energiedichtheid maakt auto’s op batterijen ook minder geschikt voor het vervoeren van zware objecten. Dit maakt elektrische auto’s vooral geschikt voor kortere ritten van personen, waarbij er tijd is om de batterij op te laden. Wel zijn er inmiddels op steeds meer plekken snellaadpalen te vinden die dit probleem proberen op te lossen.

OPMERKING

Elektrische auto niet CO2 vrij

Elektrische auto’s zijn echter niet geheel CO2 vrij. Bij een elektrische middenklasse auto komt in totaal 32.300 kilo CO2 vrij, bij een vergelijkbare benzine auto is dat 53.100 kilo CO2. Hoewel de elektrische auto dus schoner is, is deze verre van klimaatneutraal. Er is zowel directe uitstoot van fijnstof als indirecte uitstoot van CO2 en NOx (stikstofoxiden).

Waterstof als ‘schoner’ alternatief?

Een auto die rijdt op waterstof is in feite ook een elektrische auto, maar deze gebruikt waterstof om de elektromotoren te voeden. Waterstof is overigens geen energiebron, maar een energiedrager, net als een batterij. Waterstof moet echter eerst gemaakt worden uit water en energie. Daarvoor moet water onder stroom worden gezet, zodat de zuurstof en waterstof wordt gescheiden. Door deze chemische reactie komt energie in de vorm van elektriciteit vrij. Deze energie kan oneindig worden opgeslagen, zowel als gas als in vloeibare vorm. De enige restproducten zijn waterdamp en warmte. 

Voor de productie hiervan is echter ook energie nodig en veelal wordt hiervoor aardgas gebruikt. Daardoor zou je kunnen stellen dat rijden op waterstof ook niet CO2-neutraal is. Deze waterstof wordt dan ook wel ‘grijze’ waterstof genoemd. Waterstof is pas echter duurzaam (groene waterstof) als je ook duurzaam opgewekte elektriciteit, zoals wind- of zonne-energie gebruikt om waterstof te producten.

Het productieproces van waterstof en het gebruik als brandstof in een auto is volgens sommige expert echter inefficiënt, omdat er veel energie verloren gaat. Sommige experts denken dan ook dat ‘groene’ waterstof enkel een alternatief biedt voor zwaar transport, zoals bussen, vrachtwagens of schepen. Voor zwaar transport over langere afstanden is de actieradius van batterijen namelijk ontoereikend. Voorlopig lijkt elektrisch rijden efficiënter, goedkoper en beter beschikbaar.

Kort bijtanken, hoger bereik en kleinere batterijen

Het grote voordeel van brandstofcelvoertuigen is dat waterstof de sterk vervuilende fossiele brandstoffen kan vervangen. De verlaging van de CO2 uitstoot is een van de speerpunten om onder andere de luchtkwaliteit te verbeteren. Waterstof heeft bijna drie keer zo’n hoge energiedichtheid als benzine. Daarom zijn lange afstanden van meer dan 600 km, kleinere accu’s en tanken in drie minuten mogelijk. Voor een afstand van 100 km is ongeveer 1 kg waterstof nodig, zodat slechts 5-6 kg waterstof als brandstof hoeft te worden opgenomen per tankbeurt.

Een groot probleem is echter het aantal tankstations. Er zijn momenteel zeer weinig tankstations waar u waterstof kunt tanken. Er zijn bovendien ook nog zeer weinig waterstofauto’s, waardoor er ook weinig vraag is naar de waterstof tankstations. Investeringen van overheden of andere belanghebbenden zijn daarom noodzakelijk om een verdere doorbraak te realiseren. Enkele jaren geleden presenteerde de Duitse regering een waterstofstrategie. Het land lijkt in Europa voorop te lopen in de waterstofrevolutie en de aandelen zijn dan ook ontzettend populair bij onze oosterburen.

In Japan, Zuid-Korea en China zijn er reeds miljarden geïnvesteerd in de technologie. Met een investering van € 9 miljard wil Duitsland een inhaalslag maken. Het land heeft de ambitie om wereldwijd voorloper te worden in de toepassing van groene waterstof als energiedrager.

Nadelen waterstof: katalysatoren en tankstations

Andere nadelen aan de waterstoftechnologie zitten voornamelijk in de hoge kosten van de op platina en palladium gebaseerde katalysatoren. De prijs van beide grondstoffen zijn de afgelopen jaren de lucht in geschoten. Het risico is dat bij een hogere vraag de prijzen van deze relatief schaarse grondstoffen verder toenemen.

Recente ontwikkelingen in de auto-industrie

Door de enorme technologische vooruitgang beginnen waterstofauto’s nu een serieus alternatief te worden. De Hyundai Nexo en Toyota Mirai zijn hier goede voorbeelden van. Andere producenten, zoals Ford, BMW, Daimler en Volkswagen, storten zich nu ook op de waterstofauto. Renault introduceerde al de Kangoo en Master bestelbussen op waterstof.

BMW heeft onlangs aangegeven vanaf 2025 op grote schaal waterstofauto’s te gaan verkopen. Deze auto’s heeft het samen met Toyota ontwikkeld. Binnenkort zal de iX5, een elektrisch aangedreven auto met een brandstofcel op kleine schaal in productie gaan.

Azië groeit sneller

In Oost-Azië gaan ze veel harder, voornamelijk in Japan, dat al 160 waterstoftanklocaties kent. Tegen 2025 moet dat aantal verdubbelen tot 320. En voor het einde van deze eeuw wil het land 1000 stations beschikbaar hebben. Het Japanse Toyota is daarnaast een van de grootste bouwers van waterstofauto’s. Van de waterstof aangedreven Toyota Mirai rijden er inmiddels al meer dan 10.000 rond.

In Zuid-Korea is eveneens een spannende ontwikkeling waar te nemen: daar wil de overheid in 2022 een netwerk van 310 waterstoftankstations aanleggen en in 2040 moeten dat er 1200 zijn. Op dit moment zouden in Zuid-Korea al 6,2 miljoen waterstofauto’s zijn geproduceerd, waarvan meer dan de helft voor de export. Om deze plannen te realiseren, geeft de overheid miljarden uit. Een mooie bijkomstigheid is het feit waterstof een bijproduct is in sommige grote Zuid-Koreaanse industrieparken, waarvan nu bijna 2 miljoen ton per jaar voor brandstofcellen kan worden gebruikt.

De Zuid-Koreaanse autofabrikant Hyundai startte een heus waterstofoffensief met steun van de Democratische Partij en kondigde aan om 6 miljard euro te investeren in productiecapaciteit voor brandstofcelsystemen om geleidelijk tot 700.000 voertuigen te kunnen produceren tegen 2030.

Beleggen in de waterstofaandelen in 2024

Investeren in waterstofaandelen kan door het kopen van aandelen van bedrijven die profiteren van de waterstofmarkt. Voor beleggers die niet in één specifiek waterstofaandeel willen beleggen, kan een ETF een goede keuze zijn.

Hieronder vindt u een uitgebreider overzicht van de beste waterstofaandelen van waterstofbedrijven die van deze trend kunnen profiteren. In onderstaande tabel vindt u eerst een lijst van tien waterstofaandelen. Vervolgens zullen we er drie uitgebreider behandelen.

Loading ...
Bedrijfsnaam Tickercode Valuta Laatste koers 1D 1M 3M Trade
Bloom Energy BE USD 14,18 -0,47 1,36 4,55
Nikola Corporation NKLA USD 0,32 -9,05 0,00 -0,28
PowerCell Sweden AB PCELL SEK 2,45 0,05 -0,11 0,22
Nel Asa NEL EUR 0,50 -0,03 0,02 0,13
Ballard Power Systems Inc. BLDP USD 2,29 -0,10 -0,29 -0,34
Cummins Inc. CMI USD 291,15 -7,08 14,21 3,59
Plug Power Inc. PLUG USD 2,52 -0,40 0,11 -0,05
Air Liquide S.A. AI EUR 165,52 2,38 1,40 -4,79

1. Plug Power (PLUG): Herstel mogelijk?

Het Amerikaanse Plug Power (PLUG) is wellicht het meest bekende aandeel onder waterstofbeleggers. Dit bedrijf is naar eigen zeggen de leider in de industrie op het gebied van waterstof-brandstofcellen. Plug Power heeft al meer dan 50.000 brandstofcelsystemen voor de mobiliteitsindustrie ingezet. Ze zijn bovendien ook de grootste afnemer van vloeibare waterstof. Ook hebben ze een waterstofsnelweg aangelegd door heel Noord-Amerika.

Plug Power biedt eindklanten een aanzienlijke meerwaarde, onder meer door aanzienlijke milieuvoordelen, efficiëntiewinst, snel tanken en lagere operationele kosten. Klanten van het bedrijf zijn onder andere Amazon, BMW, The Southern Company, Carrefour en Walmart. Het bedrijf maakt nu gebruik van zijn kennis en ervaring om snel uit te breiden naar andere belangrijke markten, waaronder emissievrije wegvoertuigen, robotica en datacenters.

Lage waardering biedt kansen

De koers van Plug Power is over een periode van 1 jaar maar liefst 70% gezakt. Het marktsentiment voor waterstofaandelen is het afgelopen jaar enorm gedaald. In 2020 – 2021 kenden waterstofaandelen waaronder plug power enorme koersstijgingen. Zo steeg Plug Power in 2021 boven $ 75. Nu staat het aandeel genoteerd aan $ 4.

De omzet van Plug Power groeit stevig. In 2019 werd $ 230 miljoen omgezet gerealiseerd en in 2021 al $ 502 miljoen. Naar verwachting zal de omzet de komende jaren verder groeien van $ 766.82 in 2022 tot ruim $ 2,1 miljard in 2024. Het grote probleem zijn de hoge kosten en negatieve marges. Daardoor is het bedrijf de afgelopen jaren niet winstgevend geweest.

De omzet bedroeg $ 891 miljoen voor volledig 2023, wat een record is en ook een groei van 27% ten opzichte van 2022. Echter is het verlies wel sterk toegenomen. Van een winst-per-aandeel van $ -1,25 in 2022 naar een winst-per-aandeel van $ -2,30 in 2023. Om de winst opnieuw positief te krijgen focust Plug op een efficiëntere kostenstrategie en een versterking van de kasbeheerstrategie.

Snelle omzetgroei lijkt interessant, maar hoge verliezen zetten het bedrijfsmodel onder druk. Het bedrijf heeft te maken met hogere kosten voor waterstof en waterstofmoleculen in verband met historisch hoge gasprijzen. Het management van Plug Power benadrukt in hun press release van 1 maart 2024 de focus op strategische groei en het versnellen van de groene waterstofeconomie. Dit zou de verliezen moeten bepereken en het bedrijf richting winstgevendheid stuwen.

Aangezien het bedrijf geen winst maakt zijn de waarderingsmethodes op basis van winstcijfers niet relevant. Kijken we naar de boekwaarde van het bedrijf per aandeel t.o.v. de koers dan kunnen we concluderen dat Plug Power enorm ondergewaardeerd is. Momenteel is de koers/boekwaarde 0,85.

Waardering aandeel Plug Power (PLUG) | investeren in waterstofaandelen
Waardering aandeel Plug Power (PLUG)

2. Ballard Power (BLPD):

Ballard Power Systems (BLPD) is na Plug Power een van de bekendste waterstofaandelen en heeft momenteel een beurswaarde van net geen $ 1 miljard. Het bedrijf werd al in 1979 opgericht en hield zich oorspronkelijk bezig met de ontwikkeling van lithiumbatterijen. In 1989 maakte het een omslag en ging het zich richten op de PEM-brandstofceltechnologie. Het bedrijf komt uit Canada en heeft zowel een notering op de Amerikaanse als Canadese beurs. Ballard produceert al jaren brandstofcellen, voornamelijk voor vrachtwagens, bussen, treinen, heftrucks en schepen.

De afgelopen jaren besloot Ballard Power zich ook te gaan richten op de autosector en het ontwikkelde samen met Volkswagens dochteronderneming Audi de h-tron. Deze conceptauto rijdt op elektriciteit met waterstof als energiebron en is binnen vier minuten volledig bijgetankt. Toch lijkt de Duitse autofabrikant wat technologie betreft achter te lopen op de concurrentie. Hyundai en Toyota produceren namelijk al gelijke voertuigen, terwijl Audi deze revolutionaire auto op zijn vroegst pas in 2025 in productie brengt. Overigens werkt Ballard Power ook samen met een dochteronderneming van Toyota.

Ballard Power bezit tal van patenten en heeft sterke marktposities in bussen en heftrucks. Samen met de nieuwe Chinese partner Weichai Power, dat sinds augustus 2018 ongeveer 20% van Ballard Power in handen heeft, wil het brandstofcel aandrijvingen bouwen en daarmee de Aziatische markt bedienen. Hiervoor werd een joint venture opgericht waarin Weichai 51% en Ballard Power 49% in handen heeft. Een productiefaciliteit in Shanghai is al in gebruik genomen en op middellange termijn zullen er nog twee fabrieken in de provincies Hubei en Shangdong worden toegevoegd. In totaal rijden er nu meer dan 2.000 brandstofceltrucks en zo’n 700 brandstofcelbussen met Ballard-technologie rond op de Chinese wegen.

Tegenvallende resultaten

De koers van Ballard Power is over de periode van 1 jaar met meer dan 40% gezakt. In het geval van Ballard was dit een kleine ‘ramp’ voor de aandelenkoers. Van $42 per aandeel naar $3 een enorme klap voor veel particuliere beleggers. Aangezien 56% van Ballard in handen is van het grote publiek, zitten velen van hen waarschijnlijk nog steeds met pijnlijke verliezen.

De omzetgroei stagneerde de afgelopen drie jaar en was in 2021 circa $ 105 miljoen. Kapitaalverhogingen brachten onlangs nieuwe middelen in de kas, en bracht het totaal op $ 955,42 miljoen. Het geld moet worden gebruikt om verdere groei te financieren. Voor 2022 moesten analisten de verwachtingen grondig bijstellen naar beneden. Ze verwachten een daling van de omzet tot USD 91,58 miljoen en een van de winst per aandeel tot $ -0,6. In het derde kwartaal van 2023 zag Ballard een jaar-op-jaar stijging van 29% in de totale omzet, wat resulteerde in een omzet van $27,6 miljoen. Ondanks een toename van de omzet in de mobiliteitssector, waar de omzet met 67% steeg tot $21,1 miljoen, daalde de omzet in opkomende en andere markten met 37% tot $3,6 miljoen. Hoewel de brutowinstmarge verbeterde tot -10%, blijft het bedrijf aandacht besteden aan kostenbeheersing, aangezien de totale operationele kosten met 9% daalden tot $36,3 miljoen. Terwijl het bedrijf inspanningen voortzet om de operationele efficiëntie te verbeteren, bleef het vooruitzicht eerder negatief.

Het gebrek aan winst toont wel aan dat het aandeel Ballard Power bovengemiddeld risicovol is. Dat blijkt overigens ook uit de koersbewegingen die we de afgelopen jaren zagen. Hoewel de koers tussen 2019 en 2021 met ruim 1600% wist te stijgen, kennen de beleggers die aan de top kochten momenteel een terugval van meer dan 90%.

Waardering aandeel Ballard Power (BLPD) | investeren in waterstofaandelen
Waardering aandeel Ballard Power (BLPD)

3. Bloom Energy (BE)

Bloom Energy (BE) is een Amerikaans bedrijf met hoofdkantoor in San Jose, Californië. Het produceert vaste oxide brandstofcellen die ter plaatse elektriciteit opwekken. Het bedrijf werd opgericht in 2001 en trok in 2018 naar de beurs. Bloom Energy haalde meer dan $1 miljard aan kapitaal op. Zijn brandstofcellen worden gesubsidieerd door overheidsincentiveprogramma’s voor groene energie.

De “Bloom Energy Server” produceert ook elektriciteit via een elektrochemisch proces. Dit vermindert de behoefte aan verbranding en verlaagt daardoor de uitstoot. De Energy Server van Bloom kan betrouwbare, en 24/7 stroom leveren, waardoor het een aantrekkelijke optie is voor bedrijven en instellingen die continu stroom nodig hebben. De server werkt ook onafhankelijk van het elektriciteitsnet, wat cruciaal kan zijn tijdens stroomstoringen of in gebieden met een instabiele netinfrastructuur.

Bloom Energy rapporteerde een omzet van $356,9 miljoen in het vierde kwartaal van 2023. Dit is een daling van 22,8% vergeleken met $ 462,6 miljoen voor het vierde kwartaal van 2022. De operationele winst kent sterke cijfers. Van een verlies van maar liefst $ 40,6 miljoen in Q4 2022 naar een winst van $ 12,9 miljoen in Q4 2023.

Samenwerking met Shell?

Bloom Energy gaat de samenwerking aan met Shell Plc. om decarbonisatieoplossingen te onderzoeken met behulp van Bloom’s eigen waterstof-elektrolysetechnologie. Deze samenwerking richt zich op het ontwikkelen van schaalbare, grootschalige systemen voor vaste oxide-elektrolyse (SOEC) die waterstof kunnen produceren voor potentiële toepassingen bij Shell. De technologie van Bloom kan schone waterstof op grote schaal produceren, waarmee bestaande grijze waterstofvoorzieningen die worden geproduceerd bij raffinaderijen, vervangen kunnen worden door een lager emissieproces. Dit initiatief kan een baanbrekende stap zijn in de decarbonisatie van verschillende industrieën en biedt kansen voor duurzame groei. Samengevat kan deze waterstof worden gebruikt bij Shell. De technologie van Bloom kan op een schone manier waterstof maken, wat beter is voor het milieu dan de manier waarop het nu wordt gemaakt.

Bloom Energy (BE) - Beste waterstof aandelen - Investeren in Waterstofaandelen
Waardering aandeel Bloom Energy (BE)

Waterstof ETF: L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWO)

Voor beleggers die niet in één specifiek waterstof aandeel willen beleggen kan een ETF een goede keuze zijn. Met de L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWO) krijgt u direct blootstelling aan 29 aandelen van bedrijven die actief betrokken zijn bij de waterstofeconomie.

Aandelen die deel uitmaken van deze ETF zijn onder andere Wechai Power, Bloom Energy en Hyundai. Doordat de ETF is uitgegeven in Europa is deze beschikbaar voor beleggers uit Nederland. De totale kosten (TER) bedragen 0,49% per jaar. Hieronder ziet u de ontwikkeling van deze ETF die pas sinds begin februari 2021 op de markt is.

Waterstof ETF: L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWO)
Waardering Waterstof ETF: L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWO)

Beste waterstof en brandstofcel aandelen: conclusie

De markt voor waterstof en brandstofcel auto’s staat nog altijd in de kinderschoenen. Beleggers zien wel het potentieel en hebben de waarderingen van verschillende aandelen in 2020 behoorlijk omhoog gedreven. De afgelopen twee jaar staan de koersen echter onder druk met bijbehorende grote koersuitslagen. Deze bewegingen kunnen interessant zijn voor handelaren.

Zeker nu schone energie aandelen steeds meer aan populariteit winnen komen meer beleggers bij waterstofaandelen terecht. Er zijn echter meerdere manieren om op de trend naar een schoner klimaat in te spelen. Dit kan door direct te beleggen in waterstofaandelen, maar ook zonne-energie aandelen kunnen bijvoorbeeld interessant zijn. Geïnteresseerd in andere duurzame aandelen? Lees dan ook zeker dit artikel over de beste duurzame aandelen.

Beleggen in waterstofaandelen via LYNX?

Het TWS Handelsplatform biedt u de mogelijkheid waterstofaandelen en opties rechtstreeks te kopen en verkopen. U heeft toegang tot ruim 150 beurzen in 33 landen. Bekijk het aanbod:Stuur een bericht naar Jef Dhondt
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.