Artikel laten voorlezen

Estimated reading time: 8 minutes

De beste ESG aandelen voor 2024
ESG (Environmental, Social, Governance) beleggen wint snel aan populariteit als een methode om niet alleen financieel rendement te behalen, maar ook een positieve impact op de samenleving en het milieu te realiseren.

Deze benadering van investeren houdt rekening met ecologische, sociale en bestuurs-factoren, naast de traditionele financiële analyse. In dit artikel bespreken we wat ESG-beleggen inhoudt en delen we een lijst met 10 interessante ESG aandelen. Bent u op zoek naar een broker waarbij u in ESG-aandelen kunt beleggen? Bekijk dan deze pagina.

Wat is ESG beleggen?

ESG-beleggen is een benadering van investeren waarbij, naast financiële overwegingen, ook milieu (Environmental), sociale (Social) en bestuursfactoren (Governance) worden meegenomen in het besluitvormingsproces. Deze methode gaat ervan uit dat duurzame en ethische praktijken op lange termijn kunnen bijdragen aan het financiële rendement en het risicobeheer van een investering. Beleggers kiezen doorgaans ook uit ethische overwegingen voor ESG-aandelen.

Milieu (Environmental)

Dit aspect richt zich op de bijdrage van een bedrijf aan milieubescherming. Dit omvat de omgang met klimaatverandering, afvalbeheer, natuurbehoud en duurzaamheid in het algemeen.

Sociaal (Social)

Sociale criteria beoordelen hoe een bedrijf omgaat met mensen. Dit omvat arbeidsomstandigheden, inclusiviteit, diversiteit en de impact van het bedrijf op de lokale gemeenschappen waarin het opereert.

Bestuur (Governance)

Bestuur gaat over het beheer van een bedrijf. Transparantie, bedrijfsethiek, belangenconflicten en aandeelhoudersrechten spelen hier een grote rol.

ESG-scores in het TWS Handelsplatform

De ESG-scores kunt u vinden onder het tabje Analytical Tools. Vervolgens klikt u door op Fundamentals Explorer. Voor meer informatie hierover verwijzen we u graag door naar het artikel “ESG-beleggen: wat is het en hoe gebruikt u het in het TWS Handelsplatform?”

Voor- en nadelen van ESG-beleggen

Voordelen

  • Risicobeperking: Bedrijven die hoog scoren op ESG-criteria worden vaak gezien als minder risicovol.
  • Langetermijnprestaties: ESG-criteria kunnen indicatoren zijn voor de langetermijnprestaties en duurzaamheid van een bedrijf.
  • Maatschappelijke Impact: ESG-beleggen zorgt ervoor dat geld wordt geïnvesteerd in bedrijven die bijdragen aan een betere wereld.

Nadelen:

  • Definiëring en meting: ESG-criteria zijn niet altijd duidelijk gedefinieerd en kunnen variëren tussen bedrijven en sectoren. Diverse ratingbureaus geven ook verschillende scores.
  • Greenwashing: Sommige bedrijven kunnen hun ESG-prestaties overdrijven of verkeerd voorstellen om klanten of beleggers te misleiden.
  • Balans tussen rendement en impact: Het vinden van de juiste balans tussen financieel rendement en sociale/maatschappelijke impact blijft een uitdaging.

10 interessante ESG aandelen

Hieronder delen we een lijst van aandelen die in 2024 als interessante ESG aandelen worden gezien. Deze selectie is gebaseerd op hun ESG-scores, financiële gezondheid en groeipotentieel.

Het is belangrijk om op te merken dat de geschiktheid van deze aandelen afhangt van individuele beleggingsdoelen, risicotolerantie en de specifieke ESG-criteria die men belangrijk vindt. Beleggers wordt geadviseerd om eigen onderzoek te doen of financieel advies in te winnen alvorens te investeren.

Loading ...
Company name Symbol Market capitalisation Last trade price YTD 1M 1D
Brookfield Renewable Corp BEPC 4,02 22,37 -22,30 % -6,17 % -3,49 %
Enphase Energy Inc ENPH 15,92 117,06 -11,41 % 6,02 % -3,81 %
Vestas Wind Systems A/S VWSB 24,30 24,06 -16,20 % -6,91 % -1,47 %
Waste Management Inc. WM 82,41 205,37 14,67 % -2,35 % -0,28 %
Sunrun Inc RUN 2,56 11,65 -40,65 % 22,50 % -1,73 %
NextEra Energy Inc. NEE 129,47 63,08 3,85 % 5,95 % -1,35 %
J.B. Hunt Transport Services, Inc. JBHT 19,17 185,58 -7,09 % -6,38 % -1,88 %
Verisk Analytic Inc. CL. A VRSK 31,76 222,53 -6,90 % -4,43 % -0,37 %
Tesla Motors Inc TSLA 544,76 171,05 -31,16 % 5,26 % -2,03 %
Microsoft Corp. MSFT 3.136,54 422,12 12,25 % -0,73 % -1,36 %

De beste ESG aandelen

Aandeel Verisk Analytic (VRSK)

Dit bedrijf uit de Verenigde Staten biedt oplossingen voor risicobeheer en data-analyse die voornamelijk worden gebruikt in de financiële sector, maar ook in de energiesector en het openbaar bestuur. Voor de verzekeringssector biedt het bedrijf bijvoorbeeld analytische diensten, fraudebestrijdingsoplossingen, scoresystemen, catastrofemodellering, prijs- en beoordelingsoplossingen. Op het gebied van schadeverzekeringen is er momenteel geen bedrijf dat Verisk kan overtreffen, aangezien de honderd grootste schadeverzekeringsmaatschappijen in de Verenigde Staten allemaal klanten van Verisk zijn.

Verisk Analytics publiceerde haar eerste ESG-rapport in 2014, toen duurzaamheid in de economie nog niet op ieders lippen lag en wordt daarom gezien als een van de pioniers in het verankeren en implementeren van duurzaam ondernemingsbeleid. Het doel is om het meest verantwoordelijke data-analysebedrijf ter wereld te zijn. Verisk Analytics werd in 2022 door het beleggersmagazine Investors Business Daily (IBD) gerangschikt onder de 100 beste ESG-aandelen. Met een ESG-score van 72,8 staat het bedrijf op de derde plaats, na Worthington Industries en JB Hunt Transport Services .

Winstgroei met dubbele cijfers verwacht

Het bedrijf zag na enkele goede jaren de omzet in 2022 iets teruvgallen, maar over 2023 wordt naar verwachting weer een omzetgroei van 7% gerealiseerd. Daarmee komt de omzet uit op $ 2,67 miljard en daarbij zal de winst stijgen met ongeveer +14% ofwel $ 5,40 per aandeel. Het komende jaar zal de winst naar verwachting nog eens met 7% stijgen tot $ 2,87 miljard met een winst van $ 6,28 per aandeel. Dit betekent dat het aandeel momenteel handelt op 37x de winst, wat aan de dure kant is. Analisten verwachten echter aanhoudende groei van de omzet en tegelijkertijd zal de winst sneller stijgen dankzij verbeterende marges.

Aandeel Verisk Analytic (VRSK) | De beste ESG aandelen voor 2024

Worthington Industries (WOR)

Worthington Enterprises is een Amerikaans bedrijf in de industriële productiesector. Het bedrijf, dat momenteel een beurswaarde heeft van $ 2,9 miljard, produceert bijvoorbeeld recyclebare propaantanks die worden gebruikt in tuingrills en tuin- en bouwmachines. Elektrische staalplaten die worden gebruikt in motoren van elektrische voertuigen maken ook deel uit van het productassortiment van het bedrijf.

Hoogste ESG-score op de Amerikaanse aandelenmarkt

Met een uitstekende ESG-score van 75,8 door ratingbureau Dow Jones staat Worthington Industries op de eerste plaats van alle 2.208 beoordeelde Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven. Het bedrijf implementeert de ESG-criteria op een breed niveau en wil uiterlijk in 2050 nul uitstoot van broeikasgassen bereiken. Op de bedrijfsgebouwen zijn al zonnepanelen geplaatst. Met haar producten richt Worthington zich vooral op milieuvriendelijke gebieden zoals de elektrificatie van transport en de opwekking van hernieuwbare elektriciteit. In 2024 is Worthington van plan de staalproductie van de rest van het bedrijf af te splitsen om de waarde van het bedrijf voor de aandeelhouders te vergroten.

Speculatief aandeel met goede toekomstperspectieven

De omzet van het bedrijf is de afgelopen drie jaar met gemiddeld +29% gestegen. De winsten stegen nog sneller, namelijk met +37% per jaar. Door te focussen op producten die duurzaamheid bevorderen heeft het uitstekend gediversifieerde bedrijf de beste vooruitzichten voor de toekomst. Beleggers moeten zich er echter van bewust zijn dat dit een relatief klein bedrijf is.

Worthington Industries heeft een solide trackrecord op het gebied van financiële stabiliteit en winstgevendheid. Het bedrijf heeft een consistente geschiedenis van winstgevendheid en heeft in het verleden regelmatig dividenden uitgekeerd, wat het aantrekkelijk maakt voor waardebeleggers die op zoek zijn naar stabiele langetermijnrendementen.

Innovatie is een ander belangrijk aspect van Worthington Industries. Het bedrijf investeert voortdurend in nieuwe technologieën en productieprocessen om efficiënter en kosteneffectiever te worden. Deze focus op innovatie kan het bedrijf helpen zijn marktpositie te behouden en te groeien in een concurrerende industrie.

Duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn tegenwoordig cruciale overwegingen voor beleggers, en Worthington Industries heeft flinke stappen gezet op dit gebied. Het bedrijf zet zich in voor duurzame praktijken in zijn operaties, wat het aantrekkelijk maakt voor ESG-beleggers.

Worthington Industries (WOR) | De beste ESG aandelen voor 2024

Aandeel Microsoft (MSFT)

Microsoft, een wereldleider op het gebied van technologie en software, is een aantrekkelijke keuze voor ESG-beleggers om verschillende redenen. Het bedrijf, opgericht in 1975 door Bill Gates en Paul Allen, heeft een sterke reputatie opgebouwd op het gebied van duurzaamheid, sociale verantwoordelijkheid en goed bestuur, wat het tot een potentiële kandidaat voor ESG-beleggen maakt.

Microsoft heeft zich toegelegd op milieuvriendelijke praktijken en streeft naar CO2-neutraliteit. Het bedrijf heeft ambitieuze doelen gesteld om tegen 2030 koolstofnegatief te zijn, wat betekent dat het van plan is meer koolstof uit de atmosfeer te verwijderen dan het uitstoot. Dit wordt bereikt door investeringen in hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en koolstofverwijderingsprojecten.

Microsoft heeft daarnaast een sterke focus op sociale verantwoordelijkheid. Het bedrijf is actief betrokken bij maatschappelijke kwesties en zet zich in voor diversiteit en inclusie binnen de organisatie. Microsoft heeft programma’s voor werknemerswelzijn en biedt uitgebreide voordelen, wat bijdraagt aan een hoge werknemerstevredenheid. Daarnaast heeft Microsoft zich toegelegd op het bevorderen van onderwijs en digitale geletterdheid, wat een positieve impact heeft op gemeenschappen wereldwijd.

Op het gebied van bestuur scoort Microsoft hoog vanwege zijn sterke bedrijfsethiek en transparantie. Het bedrijf heeft effectieve interne controles, ethische richtlijnen en een verantwoordelijke raad van bestuur, wat zorgt voor vertrouwen bij investeerders. Microsoft’s commitment aan privacy en gegevensbeveiliging, vooral in een tijdperk waarin digitale veiligheid essentieel is, versterkt zijn positie als een bedrijf met goed bestuur.

Naast zijn ESG-sterktes, blijft Microsoft financieel solide presteren. Het bedrijf heeft een stabiele omzetgroei, een sterke marktpositie in verschillende segmenten zoals cloud computing en een consistent trackrecord van winstgevendheid. Dit maakt het aantrekkelijk voor beleggers die niet alleen op zoek zijn naar bedrijven die goed scoren op ESG-criteria, maar ook naar financiële stabiliteit en groeipotentieel.

De waardering

De afgelopen jaren liet Microsoft jaarlijks een omzetgroei zien van dubbele cijfers. Analisten verwachten dat deze trend zich voortzet. In het fiscale boekjaar van 2023 werd een omzet van $ 211,92 miljard geboekt en voor het lopende boekjaar 2024 wordt een omzet van $ 242,95 miljard voorspeld. In 2026 moet de omzet zelfs boven de $ 316 miljard uitkomen.

Met een verwachte nettowinst van $ 83,19 miljard in het lopende boekjaar handelt het aandeel Microsoft momenteel op 33,5x de winst. Dat is iets boven het 5-jarige gemiddelde van 31,5x. Maar met sterke vooruitzichten en een mogelijke nettowinst van $ 111,67 miljard in 2026 (K/W van 24,5x) is het aandeel mogelijk interessant voor langetermijnbeleggers. Een eventuele correctie van de koers kan worden benut om in te stappen tegen een iets aantrekkelijkere waardering.

Aandeel Microsoft (MSFT) | De beste ESG aandelen voor 2024

Beleggen in ESG aandelen via LYNX

Het TWS Handelsplatform biedt u de mogelijkheid om ESG aandelen rechtstreeks te kopen en verkopen. U heeft toegang tot 150 beurzen in 33 landen. Bekijk het aanbod:

Hoe nuttig vond u het artikel?(Vereist)
Zeer onbehulpzaamZeer behulpzaam

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Hoogste dagkoers
Laagste dagkoers
---
---
---
---

Displaying the --- grafiek

Displaying today's chart


Stuur een bericht naar Justin Blekemolen
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.